Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 500. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 500. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze funkcjonuje od bardzo dawna. We współczesnych czasach w wielu krajach w ramach rynków finansowych działają rozwinięte w różnym stopniu rynki ubezpieczeniowe. Ryzyko, które towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i które dało początek zorganizowania instytucji ubezpieczenia, występuje ciągle i jednocześnie, na skutek rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju technologicznego, zmieniających się procesów demograficznych, pojawiają się nowe kategorie ryzyka, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia. Wobec zmieniającego się otoczenia rynek ubezpieczeniowy dostosowuje się i proponuje nowe produkty ubezpieczeniowe. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń z obowiązku muszą dbać o bezpieczeństwo finansowe swoich klientów, aby nie podważyć podstawowej zasady realności ochrony ubezpieczeniowej. Od 1 stycznia 2016 r. europejski, a w tym polski, rynek ubezpieczeniowy obowiązuje nowa zasada nadzoru Solvency II. Wszystkie te zjawiska można zaliczyć do obszarów badawczych środowiska akademickiego zajmującego się problematyką ubezpieczeniową. Ponadto nowe tendencje, które pojawiają się w systemach emerytalnych, wywołane starzeniem się społeczeństw i niewydolnością repartycyjnego systemu emerytalnego, a równocześnie pojawiającymi się kryzysami na rynkach finansowych generują problemy badawcze, które są również w zasięgu zainteresowań wielu środowisk akademickich. Funkcjonujący w Polsce od kilkunastu lat nowy system emerytalny budzi różne kontrowersyjne dyskusje i skłania do wstępnej oceny, a zagadnienia te wiążą się z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, w tym również z finansowaniem ochrony zdrowia.


Liczba stron185
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  Sylwia Bożek: Społeczna odpowiedzialność biznesu a produkt ubezpieczeniowy społecznie odpowiedzialny     9
  Maria Forlicz, Tomasz Rólczyński, Julita Markiewicz-Patkowska: Charakter zagrożeń w ruchu turystycznym a skłonność do ubezpieczania się     21
  Andrzej Grzebieniak: Wybrane czynniki kształtujące roszczenia z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w latach 2007–2016     33
  Beata Jackowska: Analiza przekrojowa i kohortowa w badaniu umieralności a ubezpieczenia na życie     48
  Daria Korytkowska: Roszczenia odszkodowawcze wobec podmiotów leczniczych w świetle spraw wpływających do sądów okręgowych w Polsce     62
  Marta Kruk: Zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń majątkowych w Polsce w latach 2006–2015     74
  Robert Kurek: Rynek wtórny ubezpieczeń na życie o charakterze oszczędnościowym     88
  Sergiusz Lenhardt: Globalny rynek gwarancji ubezpieczeniowych w kontekście kryzysu finansowego z roku 2008     96
  Tomasz Musiałowski: Możliwości wykorzystania wskaźników finansowych w finansach osobistych     107
  Anna Piechota: Ochrona ryzyk osobowych w ubezpieczeniach grupowych dla pracowników     115
  Dariusz Porębski: Próba zastosowania metody DEA w ocenie efektywności zakładów ubezpieczeń działu II     123
  Daria Ringwelska-Ładak: Wczoraj, dziś i jutro formuły standardowej SCR     137
  Maciej Samson: Funkcjonowanie systemów kompensacji szkód komunikacyjnych no-fault na podstawie doświadczeń Stanów Zjednoczonych     149
  Anna Szymańska, Stanisław Wieteska: Ocena ryzyka eksploatacji biogazowni rolniczych w Polsce na potrzeby ubezpieczeń od wybranych zdarzeń losowych     162
  Stanisław Wieteska, Anna Jędrzychowska: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego za skutki zakłóceń w żegludze powietrznej spowodowane odwołaniem lub opóźnieniem lotu     175
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia