Reumatologia wieku rozwojowego. Kompendium

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

111,75  149,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

111,75149,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera opis badania podmiotowego i przedmiotowego oraz badań dodatkowych (laboratoryjnych, obrazowych i morfologicznych), które są przydatne w diagnostyce chorób reumatycznych u dzieci, a także zbiór dolegliwości i objawów, które występują w przebiegu tych schorzeń. Objawy zostały również omówione w konkretnych jednostkach chorobowych wraz z algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi, patofizjologią, diagnostyką różnicową i możliwymi powikłaniami. W rozdziałach przedstawiono również krótką charakterystykę leków stosowanych w terapii chorób reumatycznych wraz z ich dawkowaniem. Wszystko opisane w zwięzłej i jasnej formie.


Liczba stron420
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5751-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA Elżbieta Smolewska XV
  WSTĘP. Choroby reumatyczne u dzieci – współczesne problemy diagnostyki i leczenia Marek Brzosko XVII
  Wykaz najważniejszych skrótów zastosowanych w tekście XX
  1. BADANIE LEKARSKIE Edyta Olesińska, Jacek Postępski    1
  Wywiad ukierunkowany na choroby reumatyczne, w tym rodzinny    1
  Badanie przedmiotowe układu kostno-stawowo-mięśniowego u dzieci    3
  2. BADANIA DODATKOWE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH U DZIECI Joanna Lipińska, Małgorzata Sobczyk, Dorota Turowska-Heydel    11
  Badania laboratoryjne z uwzględnieniem badań immunologicznych i genetycznych    11
  Badania obrazowe w chorobach reumatycznych    20
  Badania morfologiczne (biopsja)    26
  Badania czynnościowe    30
  3. PUNKCJA STAWU U DZIECKA Z OCENĄ PŁYNU STAWOWEGO Edyta Olesińska, Jacek Postępski    36
  4. GŁÓWNE OBJAWY CHORÓB REUMATYCZNYCH U DZIECI Edyta Olesińska, Jacek Postępski 42
  GORĄCZKA    42
  ZMIANY SKÓRNE I ŚLUZÓWKOWE    48
  BÓLE I OBRZĘKI STAWÓW    58
  URAZ    58
  ZESPOŁY PRZECIĄŻENIOWE    59
  SEPTYCZNE ZAPALENIE STAWU    59
  BORELIOZA    60
  GRUŹLICZE ZAPALENIE STAWOW    60
  REAKTYWNE ZAPALENIE STAWOW    60
  GORĄCZKA REUMATYCZNA    60
  CHOROBY REUMATYCZNE    61
  NOWOTWORY    61
  ZESPOŁ NADMIERNEJ WIOTKOŚCI STAWOW    62
  BOLE WZROSTOWE    62
  FIBROMIALGIA    62
  ZABURZENIA EMOCJONALNE/PSYCHOGENNE BOLE STAWOW    62
  ZESPOŁ DZIECKA MALTRETOWANEGO    63
  UTYKANIE – MOŻLIWE PRZYCZYNY    73
  BÓLE MIĘŚNI    75
  BÓLE KOŚCI    81
  URAZ    83
  ZŁAMANIA PRZECIĄŻENIOWE KOŚCI    83
  OSTEOCHONDROZY    83
  BIAŁACZKI I CHŁONIAKI    84
  NOWOTWORY KOŚCI    84
  PRZERZUTY NOWOTWOROWE    84
  ZAPALENIE KOŚCI    85
  GRUŹLICZE ZAPALENIE KOŚCI    85
  PRZEWLEKŁE NAWRACAJĄCE WIELOOGNISKOWE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU    85
  BOLE WZROSTOWE    86
  CHOROBY SPICHRZENIOWE    86
  INFEKCJE    86
  ZABURZENIA EMOCJONALNE/TŁO PSYCHOGENNE BOLOW KOŚCI    86
  JATROGENNE ZŁAMANIA W CZASIE TERAPII GLIKOKORTYKOSTEROIDAMI    86
  OBJAWY ZE STRONY UKŁADU NERWOWEGO    87
  MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWOW (MIZS)    91
  MŁODZIEŃCZY TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (MTRU)    91
  MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKORNO-MIĘŚNIOWE (MZSM)    91
  UKŁADOWE ZAPALENIA NACZYŃ    92
  MŁODZIEŃCZA TWARDZINA UKŁADOWA (MTU)    93
  CHOROBY AUTOZAPALNE    93
  SARKOIDOZA    94
  ZESPOŁ ODWRACALNEJ TYLNEJ LEUKOENCEFALOPATII (PRES)    94
  OBJAWY ZE STRONY UKŁADU KRĄŻENIA    96
  MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWOW (MIZS)    99
  MŁODZIEŃCZY TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (MTRU)    100
  ZESPOŁ ANTYFOSFOLIPIDOWY (APS)    100
  MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘŚNIOWE (MZSM)    100
  UKŁADOWE ZAPALENIA NACZYŃ    101
  MŁODZIEŃCZA TWARDZINA UKŁADOWA (MTU)    102
  CHOROBY AUTOZAPALNE    102
  SARKOIDOZA    102
  OBJAWY ZE STRONY UKŁADU MOCZOWEGO    103
  MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWOW (MIZS)    107
  MŁODZIEŃCZY TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY (MTRU)    108
  ZESPOŁ ANTYFOSFOLIPIDOWY (APS)    108
  MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘŚNIOWE (MZSM)    109
  UKŁADOWE ZAPALENIA NACZYŃ    109
  MIESZANA CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ (MCTD)    110
  MŁODZIEŃCZA TWARDZINA UKŁADOWA (MTU)    110
  CHOROBY AUTOZAPALNE    111
  POWIKŁANIA POLEKOWE (NLPZ, METOTREKSAT [MTX], CYKLOFOSFAMID, CYKLOSPORYNA, LEKI ANTY-TNF, INHIBITOR RECEPTORA IL-6)    111
  OBJAWY ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO    113
  MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWOW, POSTAĆ UOGOLNIONA (U-MIZS)    115
  MIZS – POSTACIE INNE NIŻ U-MIZS    116
  UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ    116
  ZAPALENIA NACZYŃ    117
  ZAPALENIE STAWOW W PRZEBIEGU IMMUNOLOGICZNIE UWARUNKOWANYCH ZAPALEŃ JELIT (IZJ)    118
  REAKTYWNE ZAPALENIE STAWOW    118
  OBJAWY ZE STRONY NARZĄDU WZROKU    120
  LEKI STOSOWANE W REUMATOLOGII O POTENCJALNYM WPŁYWIE NA NARZĄD WZROKU    125
  5. CHOROBY REUMATYCZNE O PODŁOŻU ZAPALNYM U DZIECI 127
  MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE ZAPALENIE STAWÓW Elżbieta Smolewska, Violetta Opoka-Winiarska, Zbigniew Żuber    127
  ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ W PRZEBIEGU MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW Anna Niwald    138
  MŁODZIEŃCZY TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY Elżbieta Smolewska    149
  MŁODZIEŃCZE ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘŚNIOWE Zbigniew Żuber    160
  ZAPALENIA NACZYŃ Ewa Tuszkiewicz-Misztal    168
  ZAPALENIE ZAJMUJĄCE GŁOWNIE DUŻE NACZYNIA    169
  Choroba Takayasu    169
  ZAPALENIA ZAJMUJĄCE GŁOWNIE NACZYNIA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI    175
  Guzkowe zapalenie tętnic – postać dziecięca    175
  Skórna postać guzkowego zapalenia tętnic    179
  Choroba Kawasaki    182
  ZAPALENIA ZAJMUJĄCE GŁOWNIE MAŁE NACZYNIA    190
  Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej ziarniniak Wegenera)    190
  Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej zespół Churga i Strauss)    195
  Mikroskopowe zapalenie naczyń    199
  Zapalenie naczyń z odkładaniem IgA (dawniej choroba Schönleina-Henocha)    202
  Leukocytoklastyczne zapalenie małych naczyń skóry    207
  Pokrzywkowe zapalenie małych naczyń z hipokomplementemią (zapalenie naczyń związane z anty-C1q)    210
  INNE ZAPALENIA NACZYŃ    212
  Choroba Behçeta    212
  Izolowane zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego    216
  Zespół Cogana    224
  TWARDZINA MŁODZIEŃCZA Zbigniew Żuber    228
  TWARDZINA UKŁADOWA    229
  TWARDZINA OGRANICZONA (MIEJSCOWA)    233
  MIESZANA CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ Joanna Lipińska    236
  SPONDYLOARTROPATIE MŁODZIEŃCZE Edyta Olesińska, Jacek Postępski    243
  PIERWOTNY I WTÓRNY OBJAW RAYNAUDA Violetta Opoka-Winiarska    252
  6. ZAPALENIA STAWÓW ZWIĄZANE Z INFEKCJAMI Krzysztof Orczyk, Agnieszka Zygmunt 257
  SEPTYCZNE ZAPALENIE STAWÓW    257
  GORĄCZKA REUMATYCZNA I POPACIORKOWCOWE ZAPALENIE STAWÓW 261 ZAPALENIE STAWÓW W PRZEBIEGU BORELIOZY    266
  GRUŹLICA KOSTNO-STAWOWA    270
  7. ZESPÓŁ AKTYWACJI MAKROFAGÓW Elżbieta Smolewska    274
  8. NIEZAPALNE BÓLE STAWÓW Joanna Świdrowska-Jaros, Małgorzata Biernacka-Zielińska    279
  JAŁOWE MARTWICE KOSTNE    279
  JAŁOWA MARTWICA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ (CHOROBA LEGGA-CALVEGO-PERTHESA)    280
  JAŁOWA MARTWICA GUZOWATOŚCI KOŚCI PISZCZELOWEJ (CHOROBA OSGOODA-SCHLATTERA)    282
  JAŁOWA MARTWICA II KOŚCI ŚRODSTOPIA    283
  JAŁOWA MARTWICA GUZA PIĘTOWEGO (CHOROBA HAGLUNDA-SEVERA)    283
  WADY POSTAWY    284
  BÓLE WZROSTOWE    289
  ZESPOŁY PRZECIĄŻENIOWE    291
  POURAZOWE BÓLE STAWÓW    295
  FIBROMIALGIA    298
  ZESPÓŁ NADMIERNEJ WIOTKOŚCI STAWÓW    302
  WRODZONE ZABURZENIA TKANKI ŁĄCZNEJ    306
  ZESPOŁ MARFANA    309
  ZESPOŁ EHLERSA-DANLOSA    310
  WRODZONA ŁAMLIWOŚĆ KOŚCI    310
  9. CHOROBY AUTOZAPALNE Elżbieta Smolewska, Violetta Opoka-Winiarska 312
  PRZEWLEKŁE NAWRACAJĄCE WIELOOGNISKOWE ZAPALENIE KOŚCI I SZPIKU    312
  ZESPOŁY GORĄCZEK NAWROTOWYCH    315
  10. CHOROBY UKŁADOWE, W PRZEBIEGU KTÓRYCH MOGĄ WYSTĄPIĆ OBJAWY REUMATYCZNE (MASKI REUMATYCZNE) Violetta Opoka-Winiarska, Zbigniew Żuber 320
  NOWOTWORY    321
  CUKRZYCA    323
  NIESWOISTE ZAPALENIA JELIT    324
  CHOROBY WĄTROBY    326
  SARKOIDOZA    327
  CHOROBY TARCZYCY    329
  NIEDOBORY ODPORNOŚCI    330
  REAKCJE ALERGICZNO-TOKSYCZNE    331
  11. LEKI STOSOWANE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH U DZIECI Agnieszka Korobowicz-Markiewicz 334
  NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE    335
  LEKI MODYFIKUJĄCE PRZEBIEG CHOROBY – LEKI SYNTETYCZNE    343
  LEKI MODYFIKUJĄCE PRZEBIEG CHOROBY – LEKI BIOLOGICZNE    351
  LEKI IMMUNOSUPRESYJNE    355
  IMMUNOGLOBULINY PODAWANE DOŻYLNIE (IVIG)    359
  12. SZCZEPIENIA W CHOROBACH REUMATYCZNYCH Violetta Opoka-Winiarska 361
  POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ W OKRESIE AKTYWNEJ CHOROBY PRZED PLANOWANYM LECZENIEM IMMUNOSUPRESYJNYM    364
  SZCZEPIENIA U PACJENTA Z AKTYWNĄ CHOROBĄ W CZASIE INTENSYWNEGO LECZENIA IMMUNOSUPRESYJNEGO    365
  SZCZEPIENIA U PACJENTA W OKRESIE REMISJI OBJAWÓW W TRAKCIE LECZENIA IMMUNOSUPRESYJNEGO    366
  SZCZEPIENIA U PACJENTA W OKRESIE REMISJI BEZ LEKÓW    367
  13. REHABILITACJA W CHOROBACH REUMATYCZNYCH Justyna Roszkiewicz     370
  REHABILITACJA W FAZIE ZAOSTRZENIA CHOROBY    371
  REHABILITACJA W STADIUM REMISJI CHOROBY    376
  AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PACJENTÓW Z CHOROBAMI REUMATYCZNYMI    377
  14. PRZEJŚCIE PACJENTA Z CHOROBĄ REUMATYCZNĄ POD OPIEKĘ REUMATOLOGA DOROSŁYCH Zbigniew Żuber, Bogdan Batko, Marek Brzosko 379
  WIEK ROZWOJOWY    380
  NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W OPIECE PRZEJŚCIOWEJ    380
  SKOROWIDZ    383
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia