Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 489. Ekonomia

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 489. Ekonomia

1 opinia

Format:

ibuk

Książka Ekonomia została wydana w serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorami artykułów w niej zawartych są pracownicy najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Podjęta w opracowaniu tematyka wpisuje się w szeroki wachlarz zjawisk ekonomicznych obserwowanych w skali makroekonomicznej. Autorzy prezentują wyniki swoich badań w zakresie zmian obserwowanych na rynku pracy oraz problemów w dziedzinie demografii. W publikacji podjęto także problematykę innowacyjności oraz kapitału ludzkiego, które w znacznym stopniu determinują pozycję konkurencyjną danej gospodarki. Istotną część opracowania stanowią artykuły, w których analizie poddano zagadnienie wzrostu gospodarczego. Adresatami niniejszej książki są przedstawiciele środowisk naukowych, studenci wyższych uczelni na wszystkich poziomach kształcenia oraz osoby, dla których interesujące jest wyjaśnianie istoty i charakteru zjawisk ekonomicznych, w tym praktycy. Poszczególne fragmenty książki były recenzowane przez grono profesorów uniwersyteckich, którym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za wnikliwe i rzetelne recenzje. Podziękowania za włożony trud w powstanie tej publikacji składam także pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz pracownikom Wydawnictwa. Pragnę wyrazić głębokie przekonanie, że książka, którą oddajemy w Państwa ręce, stanowić będzie inspirację do dalszych badań naukowych, co przyczyni się do powstania równie interesujących opracowań w przyszłości.
Jerzy Sokołowski


Liczba stron523
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Grażyna Adamczyk-Łojewska: Produktywność pracy jako czynnik wzrostu polskiej gospodarki w latach 2004-2015     11
  Agnieszka Baer-Nawrocka: Wydajność pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej (ujęcie dynamiczne)     24
  Ryszard Barczyk, Joanna Spychała: Empiryczna analiza antycyklicznej polityki dochodów publicznych w Polsce w latach 2001-2016     34
  Beata Bieńkowska: Przedsiębiorczość i innowacyjność – próba refleksji nad ich miejscem w systemie oświaty     44
  Małgorzata Brojak-Trzaskowska: Innowacje jako źródło konkurencyjności w gospodarce turystycznej na przykładzie przedsiębiorstw     57
  Piotr Chechelski: Innowacyjność Polski na tle wybranych krajów według rankingu GII     69
  Karolina Drela: Zmiany demograficzne a rynek pracy w Polsce     78
  Magdalena Elmkvist: Droga do zatrudnienia osób ubiegających się o azyl na przykładzie regionu Kronoberg w Szwecji     90
  Mateusz Folwarski: Dysproporcje w wynagradzaniu pracowników w bankach prowadzących działalność w Polsce     105
  Edyta Gąsiorowska-Mącznik: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych     115
  Paweł Głodek: Zaufanie a źródła doradztwa małej firmy     125
  Anna Horodecka, Liudmyla Vozna: Nowy paradygmat polityki gospodarczej oparty na syntezie ortodoksyjnej i heterodoksyjnej ekonomii    137
  Renata Karkowska, Igor Kravchuk: Badanie cykliczności na rynku instrumentów finansowych     149
  Andrzej Koza: Ustawowy wskaźnik zatrudnienia a sytuacja sektora zakładów pracy chronionej     160
  Aleksandra Koźlak: Sharing economy jako nowy trend społeczno-gospodarczy     171
  Marcin Krawczyk: Czemu niska stopa procentowa nie zapewnia pełnego zatrudnienia? Wnioski ze zmodyfikowanej teorii funduszy pożyczkowych     183
  Anna Lazur: Specyfika innowacyjności w sektorze MSP w Polsce     193
  Renata Lisowska: Kredyt na innowacje technologiczne jako źródło finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach     205
  Agnieszka Łopatka: Zastosowanie koncepcji work – life balance w aktywizacji osób młodych na rynku pracy     213
  Sylwia Machowska-Okrój: Empiryczna analiza zależności między otwartością gospodarki a wzrostem gospodarczym na przykładzie Polski     222
  Marta Maier: Polityka rynku pracy wobec osób starszych w Polsce     231
  Agnieszka Malkowska: Znaczenie usług w handlu zagranicznym województwa dolnośląskiego     241
  Danuta Miłaszewicz: Neuroekonomia – nauka urealniająca ekonomiczne wybory     250
  Rafał Nagaj: Zaufanie a wiedza zdobyta podczas studiów – analiza porównawcza wśród polskich studentów rozpoczynających i kończących studia     262
  Elżbieta Pohulak-Żołędowska, Arkadiusz Żabiński, Michał Sosnowski: Knowledge in open innovation process on an example of pharmaceutical industry     274
  Adriana Politaj: Zatrudnienie osób ze schorzeniami szczególnymi jako sposób na obniżenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     290
  Michał Pronobis: Płynny kurs walutowy jako automatyczny stabilizator koniunktury na przykładzie polskiej gospodarki     300
  Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki, Juliusz Gardawski, Adam Czerniak, Bożena Horbaczewska, Adam Karbowski, Piotr Maszczyk, Rafał Towalski: Wyłaniające się modele kapitalizmu w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle Europy Zachodniej     313
  Andrzej Prusek: Neoliberalna polaryzacja dochodowo-majątkowa i jej konsekwencje dla rozwoju ekonomicznego i społecznego     328
  Magdalena Rękas: Koszty wychowania dzieci a aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2010–2016     338
  Aneta Sokół: Różnorodność społeczna i przestrzenna jako warunek rozwoju efektywności sektora kreatywnego     354
  Małgorzata Sosińska-Wit, Karolina Gałązka: Innowacyjność w działalności inwestycyjnej sektora MMP na przykładzie badań ankietowych     366
  Bartosz Jan Sternal: Zjawisko imigracji w perspektywie teorii wzrostu Rola kapitału ludzkiego i społecznego     379
  Piotr Szkudlarek: Kapitał społeczny ludzi młodych – analiza badań wśród studentów     393
  Agnieszka Szulc-Obłoza: Kształcenie osób dorosłych w Polsce jako forma inwestycji w kapitał ludzki     405
  Kamila Szymańska: Determinanty zachowań klientów w miejscu sprzedaży – wstępne wyniki badań     416
  Anna Śleszyńska-Świderska: Dobrobyt społeczno-ekonomiczny w krajach UE w warunkach pokryzysowych     427
  Ewa Ślęzak: Nierówności w dyskusji naukowej i ich implikacje w skali mikro i makro     438
  Tomasz Śmietanka: Wybrane finansowo-administracyjne aspekty rozwoju lokalnego w opinii radnych gmin Grójec, Kozienice, Szydłowiec (kadencje:2002–2006, 2014–2018)     449
  Katarzyna Włodarczyk: Zarządzanie talentami – praktyki w polskich firmach     465
  Renata Wojciechowska: Pluralizm metodologiczny w ekonomii    474
  Grażyna Wolska: Kształtowanie się świadomości społecznej oraz etycznej w procesie gospodarowania od przełomu XVIII/XIX wieku Zarys problemu     483
  Jarosław Wołkonowski: Ubóstwo na Litwie a emigracja w latach 2008–2015     491
  Mariusz Zieliński: Podaż pracy jako bariera wzrostu gospodarczego w Polsce     504
  Dariusz Żmija: Funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich     514
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia