Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 481. Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 481. Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

1 opinia

Format:

ibuk

Efektywność jako imperatyw aktywności człowieka, działań ludzkich wciąż pozostaje przedmiotem powszechnego zainteresowania i nieustającej eksploracji kolejnych badaczy czy zespołów badawczych. Odwołując się do „rdzenia koncepcyjnego” efektywności, tj. do relacji pomiędzy efektami (urzeczywistnionymi celami) a związanymi z nimi nakładami, dążą oni do poprawy tej relacji (ekonomizacji) i usiłują jeszcze głębiej wniknąć w istotę kategorii efektywności, spenetrować jej heterogeniczną naturę, wskazać na kolejne jej przejawy i rodzaje, zastosować ujęcie zarówno statyczne, jak i dynamiczne. W ten sposób tworzą warunki do bardziej precyzyjnego pomiaru efektywności w perspektywie ex post (odniesienie do oceny działań), ale także w perspektywie ex ante (odniesienie do potencjału przyszłych rozwiązań), rozszerzając wymiar ekonomiczny (finansowy) o uwarunkowania pozaekonomiczne (m.in. społeczne, etyczne, ekologiczne i występujące między nimi relacje). Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest niniejszy zbiór artykułów przygotowanych jako pokłosie kolejnej edycji1 Międzynarodowej Konferencji pt. „Efficiency as a Source of the Wealth of Nations” ESWN 2017. Bogactwo koncepcyjne problematyki efektywności znajduje swoje potwierdzenie w prezentowanych w niniejszym opracowaniu artykułach. Z jednej strony dotyczą one ekonomii dobrobytu (w teorii ekonomii koncepcję efektywności wyprowadza się właśnie z definicji dobrobytu społecznego2) – daje to możliwość rozpatrywania efektywności w kontekście alokacji zasobów w skali makroekonomicznej, z drugiej strony mamy tu efektywność odniesioną do oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej (w tym organizacji komercyjnych i publicznych). Jednocześnie przedmiotem zainteresowania jest mierzenie sprawności gospodarowania/ zarządzania wybranymi zasobami organizacji (w tym niematerialnymi, np. ludzkimi). Prezentowane są tu także doświadczenia i refleksje związane z wykorzystaniem wybranych narzędzi do pomiaru efektywności, zarówno tych uznanych, np. metody oceny wielokryterialnej, jak i tych względnie nowych, tj. metody DEA (Data Envelopment Analysis). Dziękujemy Autorom za aktywny udział w dyskursie naukowym oraz wszystkim pleno titulo Recenzentom za przygotowanie recenzji.
Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Brycz


Liczba stron168
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Andrzej Broszkiewicz, Wielokryterialna ocena dokonań przedsiębiorstwa w długich okresach     9
  Marta Kluzek, Najem źródłem opodatkowania osób fizycznych     23
  Magdalena Mikołajek-Gocejna, Tomasz Urbaś, Racjonalni inwestorzy zamiast racjonalnych oczekiwań w hipotezie rynku efektywnego     33
  Artur Paździor, Maria Paździor, Pomiar efektywności działalności podmiotów leczniczych Wybrane aspekty     54
  Agnieszka Piasecka, Ocena stopnia wykorzystania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w procesach zarządzania w polskich szkołach wyższych     63
  Wojciech Rybicki, O „metamorfozach” ekonomii dobrobytu     73
  Elżbieta Skrzypek, Raportowanie kapitału intelektualnego organizacji     94
  Halina Sobocka-Szczapa, Zarządzanie kompetencjami pracowników a kapitał intelektualny organizacji     106
  Leopold Szczurowski, Witold Rekuć, Zmiany czynnika kadrowego w algorytmie podziału dotacji dydaktycznej dla polskich uczelni     120
  Magdalena Zalewska-Turzyńska, Efektywność technologicznego wsparcia komunikacji wewnętrznej     142
  Łukasz Żabski, Zastosowanie nieparametrycznej metody DEA (Data Envelopment Analysis) do pomiaru efektywności spółek komunalnych     152
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia