Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 480. Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 480. Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling

1 opinia

Format:

ibuk

Sprawne funkcjonowanie jednostek gospodarczych i instytucji uwarunkowane jest między innymi otrzymywaniem użytecznych informacji. Są one dostarczane przez rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą i wykorzystywane na potrzeby planowania i kontroli działalności, a także podejmowania decyzji. Informacje z systemu rachunkowości stanowią również podstawę funkcjonowania controllingu jako skutecznego narzędzia sterowania działalnością jednostki. Konieczność dostarczania użytecznych informacji w sytuacji dynamicznych zmian w warunkach prowadzenia działalności wymusza doskonalenie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Proponowane rozwiązania teoretyczne i praktyczne powinny spełniać oczekiwania ich użytkowników. Rozwój rachunku kosztów przejawia się w różnych obszarach, począwszy od doskonalenia systemów ujmowania kosztów w ewidencji, przez rozwijanie procedur rozliczeniowych aż po tworzenie narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem. Procedury rachunku kosztów rozwijane są również w różnych procesach (np. restrukturyzacyjnych) oraz obszarach funkcjonalnych (np. logistyce). Rozwiązania proponowane w ramach rachunkowości zarządczej polegają na integracji dostępnych narzędzi oraz znajdują zastosowanie w nowych obszarach problemowych. Wybranym zagadnieniom rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu poświęcony jest niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zaprezentowane w nim artykuły naukowe prezentują określone koncepcje teoretyczne oraz analizy relacji występujących między rachunkiem kosztów i rachunkowością zarządczą a różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto opracowania zawierają pewne rozwiązania, które mogą być zastosowane w przedsiębiorstwach. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia rachunku kosztów na poziomie operacyjnym i stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej. Pragniemy wyrazić nadzieję, że przedstawione w niniejszym tomie artykuły będą stanowić przyczynek do rozwoju rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Dzięki temu możliwe będzie ich wykorzystanie w zarządzaniu w przedsiębiorstwach i instytucjach.
Edward Nowak, Michał Poszwa


Liczba stron148
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Michał Biernacki: Rachunek kosztów ELCC a ekomarketing w działalności przedsiębiorstw     9
  Halina Chrzanowska: Ubezpieczenia społeczne w Polsce po reformie systemu w99 r     19
  Anna Ćwiąkała-Małys, Iwona Piotrowska: Obniżenie limitu płatności gotówkowych jako element efektywnego ograniczania szarej strefy w Polsce     39
  Elżbieta Jaworska: Zarządzanie symboliczne na potrzeby legitymizacji przedsiębiorstwa     50
  Roman Kotapski: Ewolucja ujmowania kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych     61
  Robert Kowalak: Koszty restrukturyzacji w świetle prawa bilansowego i prawa restrukturyzacyjnego     71
  Krzysztof Małys: Zmiana funkcjonowania algorytmu podziału dotacji podstawowej a koszty kształcenia w publicznych szkołach wyższych w Polsce – studium przypadku     80
  Marek Masztalerz: Puste kalorie a rachunkowość, czyli o kosztach niewykorzystanych zasobów     89
  Edward Nowak: Pomiar ryzyka kosztów w przedsiębiorstwie     98
  Marta Nowak: Rachunkowość zarządcza a controlling     108
  Michał Poszwa: Koszty a efektywność opodatkowania wyniku finansowego     119
  Łukasz Szydełko: Integracja rachunku kosztów działań sterowanego czasem i rachunku odpowiedzialności zorientowanego na procesy – wybrane aspekty     128
  Grzegorz Zimon: Zarządzanie kosztami logistyki w branżowej grupie zakupowej     137
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia