Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 490. Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 490. Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego

1 opinia

Format:

ibuk

We współczesnych realiach nowe technologie, innowacje i rozwiązania komunikacyjne wyznaczają zakres i obszar przekształceń, które towarzyszą gospodarce światowej. Zachodzące zmiany dotyczą nie tylko kwestii przedmiotowych, ale i aspektów podmiotowych. W tych warunkach rola miast staje się szczególna, ze względu na: zasięg ich oddziaływania, elastyczność, otwartość na nowości i zgromadzony kapitał czynników rozwoju, w tym kapitał ludzki. Rosnące znaczenie miast i ich „odpowiedzialności” za gospodarkę światową implikuje potrzebę nowego spojrzenia na gospodarkę miejską w zróżnicowanych przekrojach. Gospodarka miejska analizowana w trzech wymiarach czasowych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, oparta jest na zdywersyfikowanych podstawach. Dynamika globalnej gospodarki nadaje jej szczególny kontekst perspektywicznego działania, gdzie model gospodarowania w mieście, identyfikowany w danej przestrzeni, nie musi zachować kontinuum w długim okresie, a antycypacja zmian jest utrudniona przez szybkość ich następowania. W takich warunkach podstawowym walorem gospodarki miejskiej staje się jej elastyczność. Dotychczasowa hierarchia priorytetów ulega przekształceniom (a nawet – w skrajnych sytuacjach – rozpadowi) lub dywersyfikacji. Nowe kierunki rozwoju miast są konsekwencją głębokich analiz, rozpoznania turbulentnej rzeczywistości społeczno- -gospodarczej; stanowią one próbę wpisania przyszłości do programów rozwoju miast. Gospodarka miejska przyszłości uwzględnia wieloaspektowe podejście do tematyki gospodarowania w długiej perspektywie, dlatego artykuły zgromadzone w tym tomie dotyczą szerokiego spojrzenia na miasto i jego funkcjonowanie we współczesnej gospodarce. Publikacja powstała, jako jedno z cyklu wydawnictw upamiętniających 70-lecie powstania Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w ramach kierunku prowadzonych prac naukowych i kształcenia – gospodarki przestrzennej. Rozwój miast jest jednym z istotnych problemów analizowanych w ramach badań i procesu nauczania na tym kierunku. Aktualność wyzwań, jakie stoją przed miastami i niepewność zmian w długim okresie, stały się przesłanką do złożenia Autorom i Czytelnikom propozycji zgłębienia rozważań i dyskusji na temat: Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego. Autorzy skupili się na: samej istocie gospodarki miejskiej i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą przyszłość, oraz możliwości antycypacji zmian; idei miasta przyszłości; teraźniejszej i przyszłej odporności miast na zachodzące w gospodarce światowej kryzysy; roli i miejscu mieszkańców w tworzeniu miasta idealnego oraz przekształceniach w deklarowanych przez nich potrzebach, wynikających z przemian w świadomości i jakości kapitału ludzkiego ośrodków miejskich; a także nowych rozwiązaniach w zakresie techniki, technologii, komunikacji i ekologii służących do poprawy jakości życia w obszarze miasta. Prowadzone rozważania koncentrują się w głównej mierze na przestrzeni Dolnego Śląska ze względu na znaczenie tego regionu w gospodarce kraju i w kontekście międzynarodowym oraz na okres intensywnych prac programowych i strategicznych prowadzonych na tym obszarze. Pragniemy podziękować Autorom poszczególnych artykułów za inspirujące podejście do gospodarki miejskiej, które daje przestrzeń do kolejnych rozważań i badań. Nawiązana współpraca motywuje nas do dalszych prac, które stworzą możliwość sukcesywnego dzielenia się wynikami badań. Dziękujemy za wsparcie finansowe publikacji z budżetu województwa dolnośląskiego. Życzymy udanej lektury i zapraszamy do dalszej współpracy z pracownikami Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w ramach cyklicznych konferencji, publikacji, wspólnych badań i prowadzenia dyskusji naukowej.
Alicja Zakrzewska-Półtorak, Dorota Rynio


Liczba stron238
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Województwo dolnośląskie – wymiar miejski     9
  Stanisław Korenik: Procesy rozwoju gospodarczego w przestrzeni Dolnego Śląska – wybrane problemy     11
  Agnieszka Wicińska, Rober Masztalski: Zmiany struktury przestrzennej małych miast wokół Wrocławia po 2000 roku     21
  Hanna Adamiczka: Urban shrinkage na Dolnym Śląsku – tendencje w wybranych miastach     35
  Martyna Łuczyszyn: Edukacja społeczna a przestępczość w miastach     47
  Piotr Hajduga, Anna Mempel-Śnieżyk: Lokalny program rewitalizacji narzędziem rozwoju Świdnicy     55
  Dominika Chwastyk: Rola partycypacji społecznej w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016–2025 na przykładzie mikrograntów     70
  Marian Kachniarz, Robert Raczyński, Ignacy Pięta: Czy podział terytorialny wymaga zmian? Inspiracja lubińska     78
  Zbigniew Piepiora, Joanna Knysak: Przeciwdziałanie skutkom powodzi w powiatach lubańskim i zgorzeleckim – analiza porównawcza     90
  Andrzej Raszkowski: Gmina Miejska Piechowice w oczach mieszkańców – raport z badań     103
  Iwona Czerska, Radosław Michalczyk: Marketing nostalgiczny jako szansa dla renesansu rzemiosła na Dolnym Śląsku     113
  Wrocław z perspektywy gospodarczej, społecznej i przestrzennej     121
  Adam Drobniak: Rezyliencja ekonomiczna Wrocławia w kontekście miast europejskich     123
  Katarzyna Miszczak: Wrocław miastem odpornym na kryzys?     134
  Katarzyna Żydek: Miasto centralne w regionie – diagnoza Wrocławia, Poznania i Łodzi     148
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: W kierunku miasta zwartego? Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek urbanistycznych Wrocławia     160
  Aleksandra Lis, Ewa Walter, Anna Bocheńska-Skałecka, Jacek Burdziński, Janusz Gubański: Wrocławski waterfront – modelowe cechy terenów nadrzecznych dedykowanych studentom     170
  Gospodarka miejska przyszłości – wybrane inspiracje dla województwa dolnośląskiego     179
  Dorota Rynio: Idea miasta odpowiadającego jako wyznacznik programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Wrocławia     181
  Agnieszka Dembicka-Niemiec: Miasto przyszłości na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju     190
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: Nowoczesna gospodarka miejska a logistyka     198
  Andrzej Łuczyszyn: Miasta jako miejsca kumulacji przestępczości     209
  Paweł Szumigała, Piotr Urbański: Tereny zieleni w nowych koncepcjach rozwoju miast i metropolii na wybranych przykładach     219
  Andrzej Pawlik: Kreatywne miasto podstawą rozwoju     231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia