Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 472. Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 472. Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami

1 opinia

Format:

ibuk

W dobie globalizacji, deregulacji i rosnącej konkurencji wzrosła niepewność i zmienność otoczenia gospodarczego. W tych warunkach wiele organizacji zostało zmuszonych do zmiany struktury organizacyjnej na bardziej elastyczną i zorientowaną procesowo. W efekcie wzrosło zapotrzebowanie na informacje zarówno finansowe, jak i niefinansowe. Nowe wyzwania rynkowe stworzyły potrzebę doskonalenia metod zarządzania, w tym także w obszarze zarządzania kosztami i dokonaniami. Stąd niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu został poświęcony dwóm obszarom tematycznym, tj. zarządzaniu kosztami oraz zarządzaniu dokonaniami. Zarządzanie kosztami można postrzegać jako metodę zarządzania wykorzystującą informacje o kosztach do realizowania działań ukierunkowanych na poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Podstawą zarządzania kosztami jest odpowiedni system rachunku kosztów, który dostarcza informacji do podejmowania decyzji. Zatem część uwagi środowisko naukowe poświęca badaniu różnych etapów rachunku kosztów: od klasyfikacji, przez ewidencję, aż po rozliczanie kosztów działalności pomocniczej i kosztów pośrednich. Ponadto nie brakuje prac dotyczących metod kalkulacji, wyceny zapasów, analizy oraz raportowania kosztów. Drugi nurt badań i rozważań teoretycznych skupia się na problematyce planowania kosztów, ustalania cen transferowych oraz dostosowania procesu zarządzania kosztami do uwarunkowań rynkowych i organizacyjnych. Zarządzanie kosztami jest też ściśle związane z rozwojem różnych koncepcji rachunku kosztów. Na uwagę zasługują poruszane w niniejszym zeszycie dylematy dotyczące stosowania koncepcji rachunku kosztów docelowych (target costing), rachunku kosztów działań oraz rachunku kosztów jakości. W praktyce koncepcje te znajdują zastosowanie w strategicznym zarządzaniu kosztami. Zarządzanie dokonaniami można rozumieć jako zarządzanie wdrażaniem strategii organizacji. Wiąże ono zarządzanie kosztami z zarządzaniem innymi obszarami działalności organizacji. Dzięki tej integracji istnieje możliwość oceny wpływu decyzji podejmowanych w obszarze zarządzania kosztami na wyniki osiągane w innych obszarach, takich jak procesy wewnętrzne, relacje z klientami czy też wyniki finansowe. W tym nurcie badawczym interesujące są podjęte rozważania teoretyczne i prace badawcze związane zarówno z pomiarem, jak i oceną dokonań. Przy czym największym zainteresowaniem środowiska naukowego cieszy się problematyka stosowania strategicznej karty wyników w różnych organizacjach. Dylematy związane z zarządzaniem kosztami i dokonaniami dotyczą nie tylko działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, ale również zarządzania projektami czy też procesem restrukturyzacji. Zakres podmiotowy podejmowanych prac naukowych jest bardzo szeroki i obejmuje wiele sektorów gospodarki. Są to zarówno pojedyncze jednostki gospodarcze, jak i grupy kapitałowe. W centrum uwagi znalazły się przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe. Nie zabrakło też instytucji finansowych, uczelni publicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, podmiotów świadczących usługi powszechne oraz organizacji nienastawionych na zysk. Redaktorzy zeszytu mają nadzieję, że opublikowane w nim artykuły będą źródłem wiedzy i inspiracji do prowadzenia dalszych badań w obszarze zarządzania kosztami i dokonaniami, które pomogą rozwiązać dylematy związane ze stosowaniem tych koncepcji w praktyce.
Robert Kowalak, Marcin Kowalewski, Piotr Bednarek


Rok wydania2017
Liczba stron485
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Anna Balicka: Analiza kosztów specjalistycznych robót budowlanych     11
  Paulina Bełch: Analiza kosztów procesów logistycznych     23
  Leszek Borowiec: Dysfunkcje rachunku kosztów działań pomiotu świadczącego usługi powszechne     32
  Halina Chłodnicka: Wpływ konsolidacji na ocenę grupy kapitałowej     41
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Organizacja procesu zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń     53
  Marek Gajewski, Grzegorz Gajewski: Zastosowanie rachunku kosztów do podejmowania decyzji długookresowych podmiotów leczniczych     65
  Kinga Gogół, Zdzisław Kes: R aportowanie wewnętrzne kosztów outsourcingu w przedsiębiorstwie usługowym     78
  Magdalena Jaworzyńska: Wykorzystanie karty odpowiedzialności w zarządzaniu strategicznym placówki medycznej na przykładzie SPZOZ w Puławach    89
  Marcin Jędrzejczyk: Paradygmat nakładów a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą    99
  Małgorzata Kamieniecka: Model biznesu jako przedmiot sprawozdawczości finansowej     106
  Ilona Kędzierska-Bujak: Strategiczne cele uczelni publicznych w Polsce według perspektyw zbilansowanej karty wyników – wyniki badań     115
  Jerzy Kitowski: Rola kryterium aktywności w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa     126
  Tomasz Kondraszuk: Rachunek kosztów na potrzeby zrównoważonego rozwoju w rolnictwie    136
  Roman Kotapski: Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych w księgach rachunkowych – studia literaturowe     145
  Robert Kowalak: Rola systemów wczesnego ostrzegania w procesie podejmowania decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa     167
  Justyna Kujawska: Koncepcja pomiaru efektywności operacyjnej szpitala     177
  Dawid Lahutta, Paweł Wroński: Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczanie w przedsiębiorstwie farmaceutycznym – studium przypadku     187
  Grzegorz Lew: Rachunek kosztów docelowych klienta w przedsiębiorstwie handlowym     199
  Wojciech Lichota: Weryfikacja skuteczności diagnostycznej wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie próby przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego     209
  Ewa Wanda Maruszewska: Alokacja kosztów pośrednich – etyka w rachunkowości zarządczej    218
  Teresa Maszczak: Rezerwy jako instrument kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej     227
  Jarosław Mielcarek: Target costing a wybór wariantu inwestycyjnego     236
  Joanna Nakonieczny: Wybrane metody kalkulacji rozliczeń pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi     252
  Andrzej Niemiec: Istotność jako podstawowe kryterium selekcji kluczowych mierników dokonań (KPIs)     264
  Maria Nieplowicz: Zrównoważona karta wyników dla organizacji nienastawionych na zysk na przykładzie muzeum     276
  Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski: Koszty implementacji jako bariera innowacji produktowych w świetle strategii dyferencjacji – studium przypadku     286
  Joanna Nucińska: System informacji oświatowej jako system pomiaru dokonań edukacyjnych w kontekście oceny efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce     304
  Ryszard Orliński: Ukryte koszty zapasów leków i materiałów medycznych w szpitalach    314
  Rafał Pitera: Metody oceny kondycji finansowej spółki akcyjnej Studium przypadku     326
  Michał Poszwa: Planowanie kosztów uzyskania przychodów     344
  Małgorzata Rzeszutek, Łukasz Szydełko: Benchmarking w dokumentacji cen transferowych – wybrane aspekty     354
  Wojciech Sadkowski, Bartosz Kołodziejczuk: Przegląd klasyfikacji kosztów jakości – ujęcie teoretyczne     364
  Artur Sajnóg: Przydatność komponentów pozostałego wyniku całkowitego w predykcji przyszłych dokonań banków     376
  Wanda Skoczylas, Barbara Batóg: Wykorzystanie taksonomicznego miernika rozwoju w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw     387
  Waldemar Szczepaniak: Pomiar dokonań w projektach unijnych realizowanych w publicznych uczelniach technicznych    398
  Olga Szołno: Wybrane problemy pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego     408
  Alfred Szydełko: Wpływ grup kapitałowych na procesy integracyjne w rachunku kosztów     419
  Magdalena Szydełko: Konceptualizacja i metodyka benchmarkingu w grupie kapitałowej     428
  Joanna Świerk: Elastyczność strategicznej karty wyników w procesie implementacji strategii dla różnych typów organizacji    439
  Dorota Tokarska: Kontrola zarządcza a jakość zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego     451
  Piotr Urbanek: Zrównoważona karta wyników w procesie zarządzania uczelnią publiczną     460
  Marcin Wierzbiński: Model biznesowy a innowacyjność     471
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia