Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 471. Rachunkowość a controlling

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 471. Rachunkowość a controlling

1 opinia

Format:

ibuk

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji wewnętrznym i zewnętrznym użytkownikom. Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek gospodarczych. Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa. Rachunkowość ukierunkowana na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Rola rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności jednostki gospodarczej oraz poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, lecz także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w ramach controllingu. Rachunkowości uważanej za najważniejszy system informacyjny controllingu jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zeszyt prezentuje artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu informacyjnego rachunkowości. Część artykułów porusza zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, część zaś prezentuje problemy i przykłady praktycznego prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach. Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien wkład w doskonalenie sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, mającej pełnić ważną rolę zasilania informacyjnego controllingu.
Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz


Liczba stron466
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Krzysztof Adamowicz, Piotr Szczypa, Determinanty rentowności produkcji surowca drzewnego i ich wpływ na implementację instrumentów rachunkowości zarządczej w leśnictwie     11
  Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz, Model biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemy     23
  Renata Biadacz, Rachunkowość a controlling – 21 edycji konferencji z perspektywy historycznej     34
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka, Stan, bariery i przesłanki wdrożenia controllingu strategicznego – wyniki badań ogólnopolskich     46
  Adam Bujak, Procesowe ujęcie funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości w jednostkach gospodarczych     61
  Halina Buk, Czy budżetowanie zadaniowe jest efektywnym instrumentem zarządzania w sektorze finansów publicznych?     71
  Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes, Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi jako źródło informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu     82
  Jolanta Chluska, Wynik finansowy szpitala – aspekty informacyjne i decyzyjne    94
  Anna Chojnacka-Komorowska, Krzysztof Nowosielski, Determinanty sprawności procesu ewidencji księgowej w biurze rachunkowym     102
  Michał Comporek, Wzrost przychodów ze sprzedaży jako determinanta całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy     114
  Jolanta Dynowska, Budżet zadaniowy w gminach województwa warmińsko- mazurskiego     126
  Izabela Emerling, Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką     135
  Monika Foremna-Pilarska, Controlling personalny – problemy badawcze     145
  Renata Gmińska, Jacek Jaworski, Wizerunek controllera finansowego w opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku     154
  Marcin Hernes, Andrzej Bytniewski, Jakość danych w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania     167
  Arkadiusz Januszewski, Narzędzia controllingu operacyjnego w firmie doradczo- szkoleniowej     176
  Agnieszka Kister, Działania outsourcingowe szpitali – przegląd badań     187
  Marcin Klinowski, Uwarunkowania dla budżetowania kosztów projektów     194
  Paul Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Controlling w małych i niewielkich średnich przedsiębiorstwach – teoria i praktyka     203
  Konrad Kochański, Obligatoryjne raportowanie a przesłanki budżetowania projektów w kontekście zarządzania fundacją     226
  Marta Kołodziej-Hajdo, Budżet zadaniowy – ujęcie polskie i międzynarodowe    236
  Krzysztof Konstantyn, Instrumenty wykorzystywane w budowie budżetu kapitałowego w rachunku odpowiedzialności w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje budowlane     246
  Marcin Kowalewski, Ewolucja koncepcji budżetowania od zera     258
  Franciszka Król, Kształtowanie się budżetu gospodarstw domowych osób pracujących na rachunek własny w Polsce w latach 1993–2015     266
  Maria Kubacka, Księga budżetowa w controllingu operacyjnym przedsiębiorstwa budowlanego     277
  Jarosław Kujawski, Potrójna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje    288
  Agnieszka Lew, Oszustwa księgowe w obszarze przychodów i kosztów wpływające na wiarygodny obraz jednostki gospodarczej wykrywane przez biegłego rewidenta    300
  Piotr Luty, Okres spłaty należności a zyskowność spółek w latach 2002–2009 – badanie spółek przejmujących przygotowujących się do połączenia    309
  Monika Martynkiewicz-Frank, Klasyfikacja umowy leasingowej w polskim i niemieckim prawie bilansowym     318
  Edward Nowak, Problemy oceny sytuacji finansowej jednostek mikro     327
  Marta Nowak, Rachunkowość w służbie sprawiedliwości a sprawiedliwość w rachunkowości    336
  Krzysztof Prymon, Praktyczne problemy rachunkowości grup producentów rolnych     346
  Karolina Rybicka, Wykorzystanie systemu informatycznego w controllingu logistycznym     355
  Anna Szychta, Justyna Dobroszek, Postrzeganie controllingu w środowisku naukowym rachunkowości w Polsce     365
  Łukasz Szydełko, Systematyka controllingu procesów – wybrane aspekty     379
  Katarzyna Szymczyk-Madej, Szablony księgowe w systemie informatycznym rachunkowości Wyniki badań eksploracyjnych     390
  Monika Ucieszyńska, Skuteczność i efektywność audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych     402
  Wiesław Wasilewski, Planowanie artystyczne w instytucjach kultury     413
  Lidia Wiatrak, Istota ryzyka i jego identyfikacja jako kluczowy element zrządzania ryzykiem w administracji skarbowej     425
  Malwina Wolak, Metoda prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie farmaceutycznym    438
  Grzegorz Zimon, Analiza zarządzania aktywami w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe    449
  Tomasz Zygmański, Wymagania informacyjne interesariuszy w zakresie kapitału intelektualnego a rachunkowość behawioralna     458
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia