Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 473. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 473. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca

1 opinia

Format:

ibuk

Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i różnorodnej treści, co wiąże się m.in. z jej interdyscyplinarnym charakterem. Współczesna turystyka jest elementem stylu życia milionów osób, sposobem poznawania otaczającego nas bliższego i dalszego świata, przyrody, ludzi i kultury. Stwarza możliwości wypoczynku, regeneracji sił, poprawy stanu zdrowia, przyczynia się do rozwoju ekonomicznego miejscowości i regionów stanowiących miejsce czasowego pobytu turystów. Jej rozwój powiązany jest z funkcjonowaniem wielu gałęzi gospodarki, a w przypadku zagranicznej turystyki przyjazdowej pojawiają się efekty mnożnikowe identyfikowane w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Efektem dynamicznego jej rozwoju jest dalsze rozszerzanie działalności określanej w literaturze przedmiotu mianem gospodarki turystycznej. W miejscach recepcji ruchu turystycznego, tj. w miejscowościach i regionach, powstaje i rozwija się dalej pewna całość gospodarcza o wyraźnie zarysowanych powiązaniach wewnętrznych. Chodzi o działalność gospodarczą związaną z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury para- i turystycznej (tzw. zaplecza materialnego turystyki), a także działalność związaną z organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Zmiany zachodzące w potrzebach turystów, motywach udziału w turystyce, rosnącym poziomie życia, a także postęp w technologiach informacyjnych przyczyniają się do rozwoju nowych ofert, zmian w sposobach i formach obsługi turystów, stawiając nowe wyzwania przed podmiotami tworzącymi instytucjonalną strukturę wspomnianej gospodarki turystycznej.
Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel


Liczba stron647
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Profesor Andrzej Rapacz – 40 lat pracy naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu     13
  Andrzej Anszperger: Konkurencyjność turystyczna województwa kujawsko- pomorskiego     27
  Agata Balińska: Konkurencyjność agroturystyki jako formy spędzania czasu wolnego     37
  Agata Basińska-Zych, Bernadeta Hołderna-Mielcarek: Wpływ turystyczno- rekreacyjnych zachowań mieszkańców na rozwój innowacyjnej oferty metropolii na przykładzie Poznania     49
  Marlena Bednarska: Determinanty satysfakcji z pracy w turystyce – empiryczna weryfikacja modelu trójczynnikowego     60
  Jadwiga Berbeka: Fotografia powietrzna jako innowacyjne narzędzie współtworzenia przeżyć turystów     69
  Małgorzata Borkowska-Niszczota: Aktywność władz samorządowych w strukturach klastrowych     77
  Jacek Borzyszkowski: Podnoszenie konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej jako zadanie organizacji nimi zarządzających     88
  Stefan Bosiacki , Bernadeta Hołderna-Mielcarek: Marketing doświadczeń na przykładzie atrakcji turystycznej Brama Poznania ICHOT     98
  Patryk Brambert, Artur Zieliński: Atrakcje a możliwości rozwoju klastra turystycznego na przykładzie południowo-wschodniej części regionu świętokrzyskiego     107
  Krzysztof Cieślikowski: Rola wydarzeń w promocji regionów turystycznych     117
  Katarzyna Czernek: Zasadność łączenia ilościowej i jakościowej analizy sieciowej w badaniach relacji w regionie turystycznym     127
  Beata Dec, Greg Richards: Wrocław in comparison with other European creative cities     137
  Maciej Dębski: Jakość jako element komunikacji marketingowej rodzinnego mikroprzedsiębiorstwa turystycznego świadczącego usługi noclegowe     148
  Sebastian Dudziak: Wykorzystanie mailingu w branży hotelarskiej na przykładzie hoteli nadmorskich w Polsce     160
  Ewa Dziedzic, Teresa Skalska: Data envelopment analysis jako narzędzie wspomagające zarządzanie regionami turystycznymi     171
  Beata Gierczak-Korzeniowska: Aspekt narodowościowy w odbiorze i ocenie jakości usług turystycznych w transporcie lotniczym     180
  Ewa Grabińska: Metodologiczne założenia analizy benchmarkingowej portów lotniczych     193
  Piotr Gryszel: Tradycje kulinarne Karkonoszy a regionalny produkt turystyczny w dobie ekonomii doświadczeń     203
  Andrzej Hadzik , Jakub Ryśnik, Danuta Żylak: Kluczowe problemy zarządzania w turystyce zdrowotnej w opinii kadry menadżerskiej podmiotów sektora turystyki zdrowotnej     216
  Daria Hołodnik, Kazimierz Perechuda: Przestrzeń miejsca czy przepływów? Toskania jako benchmark współkreowania pola znaczeń dla turystyki winnej     224
  Marcin Hundert: Analiza czynników wpływających na orientację marketingową touroperatorów     237
  Mikołaj Jalinik: Tourist traffic in the Białowieża Forest in the light of research    247
  Małgorzata Januszewska: Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej     257
  Małgorzata Januszewska, Mirosław Januszewski: Potencjał kooperencyjny przedsiębiorstw uzdrowiskowych    265
  Daria Elżbieta Jaremen, Elżbieta Nawrocka: Konkurencyjność Airbnb na rynku hotelarskim     274
  Daria Elżbieta Jaremen, Elżbieta Nawrocka: Wizerunek Airbnb kreowany online     286
  Izabela Kapera: Współpraca gmin dla rozwoju turystyki     297
  Joanna Kizielewicz: Kształtowanie cen ofert turystycznych na rynku usług morskiej żeglugi wycieczkowej     307
  Zygmunt Kruczek: Czarnobyl – od katastrofy do kreowania atrakcji w strefie zamkniętej     317
  Mirosław Marczak: Branding obszaru recepcji turystycznej i jego wykorzystanie w działaniach narodowych organizacji turystycznych     325
  Ewa Markiewicz, Agnieszka Niezgoda: Hotel jako wyreżyserowana przestrzeń turystyczna Rola motywacji i doświadczeń turysty     339
  Izabela Michalska-Dudek: Identyfikacja czynników warunkujących stosowanie programów lojalnościowych przez biura podróży w Polsce     347
  Jolanta Mirek: Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej    357
  Agata Niemczyk: Aplikacje mobilne jako determinanta zachowań turystycznych (na przykładzie Krakowa)     370
  Marek Nowacki, Matylda Awedyk, Joanna Kowalczyk-Anioł, Karolina Królikowska, Małgorzata Pstrocka-Rak, Grzegorz Rak: Strategie rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju     381
  Marcin Olszewski, Barbara Kowalczyk: Zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce - studium empiryczne    390
  Aleksander Panasiuk: Koncepcja orientacji marketingowej touroperatorów     399
  Adam Pawlicz, Anna Tokarz-Kocik, Aneta Wolna-Samulak, Karolina Michalska-Harasimiuk: Problemy pomiaru regulacji rynku touroperatorskiego w wybranych państwach europejskich     410
  Natalia Piechota: Role convention bureau w świetle badań empirycznych     422
  Daniel Puciato, Magdalena Brega: Wykorzystanie revenue management na przykładzie hotelu The Royal Park w Londynie     433
  Andrzej Rapacz, Marek Obrębalski: Wspieranie rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej gmin regionu dolnośląskiego w ramach RPO 2007-2013     441
  Michał Roman: Current state and prospects for the development of tourism, including agritourism, in the Republic of Moldova     455
  Beata Rosicka: Funkcja turystyczna zamku Książ     468
  Michał Rudnicki: Znaczenie portali zakupowych typu Groupon w procesie decyzyjnym turysty a inne technologie informacyjno-komunikacyjne     476
  Michał Rudnicki, Krzysztof Borodako: Internet rzeczy w infrastrukturze portu lotniczego jako element usprawnienia obsługi ruchu turystycznego     489
  Józef Sala: Rola i paradygmaty rozwoju międzynardowych korporacji hotelowych na rynku polskim     498
  Agnieszka Sawińska: Orientacja marketingowa biur podróży w Polsce     507
  Renata Seweryn: Uczestnicy megawydarzenia – Światowych Dni Młodzieży (Nie)typowa grupa turystów w Krakowie w 2016 r     519
  Marta Sidorkiewicz: Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej do promocji oferty touroperatorów Ujęcie teoretyczne     529
  Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska: Wyjazdy turystyczno-rekreacyjne kobiet 50+ a ich sytuacja materialna     537
  Paweł Stelmach: Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin Koncepcja i wstępne wyniki badań     552
  Elżbieta Szymańska: Innowacyjność usług turystycznych – koncepcja modelu procesu rozproszonego     562
  Anna Tokarz-Kocik: Inwestycje retencyjne w kapitał ludzki w hotelarstwie Aspekty teoretyczne     570
  Beata Warczewska: Rozwój infrastruktury turystycznej na przykładzie dolnośląskich parków krajobrazowych     579
  Elżbieta Wąsowicz-Zaborek: Użyteczność krańcowa a lojalność wobec miejsca docelowego     587
  Justyna Woźniak, Katarzyna Mięsiak-Wójcik: Specyfika pracy guest relations w obsłudze ruchu turystycznego na przykładzie wybranych hoteli w Egipcie     597
  Ewa Wszendybył-Skulska: Kreatywność determinantą kształtowania przewagi konkurencyjnej w turystyce     609
  Jan Zawadka: Poziom znajomości i popularności wybranych produktów turystyki wiejskiej w Polsce wśród jej mieszkańców     617
  Piotr Zawadzki: Targi turystyczne jako narzędzie aktywności promocyjnej powiatu jeleniogórskiego     627
  Michał Żemła, Kamila Ziółkowska-Weiss: Turystyka między krajami Grupy Wyszehradzkiej Wybrane problemy i perspektywy na przyszłość     637
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia