Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki

Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

40,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy wykorzystano zwartą i czasopiśmienniczą literaturę przedmiotu zarówno polską, jak i zagraniczną, właściwe akty prawne, opracowania statystyczne, raporty z badań, a także inne materiały źródłowe, w tym pozyskane drogą elektroniczną. Istotnym źródłem informacji w części empirycznej były wyniki własnych badań w zakresie innowacyjnych modeli biznesu przeprowadzonych w podmiotach gospodarczych turystyki, które umożliwiły weryfikację wielu zaprezentowanych poglądów. Publikacja stanowi próbę kompleksowego, monograficznego ukazania innowacyjnych modeli biznesu w turystyce, zwłaszcza poprzez usystematyzowanie wiedzy teoretycznej w badanym obszarze, a także opartej na praktycznych doświadczeniach biznesowych oraz opracowanie własnej koncepcji budowania innowacyjnych i implicite konkurencyjnych modeli biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych.
Ze wstępu


Liczba stron557
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-218-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  Rozdział 1    29
  TEORETYCZNE PODSTAWY INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU (IMB) W EKONOMII    29
  1.1. Systematyzacja podstawowych terminów w zakresie stanowiącym przedmiot badań     29
    1.1.1. Innowacja jako przedmiot badań naukowych     29
    1.1.2. Kognitywny wymiar modeli biznesu     45
    1.1.3. Innowacyjne modele biznesu w płaszczyźnie teoretycznej     61
  1.2. Rodzaje innowacyjnych modeli biznesu     67
  1.3. Czynniki determinujące modele biznesowe oparte na innowacjach – ujęcie holistyczne     75
  1.4. Proces tworzenia innowacyjnych modeli biznesu     79
  Rozdział 2    87
  CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE INNOWACYJNE MODELE BIZNESU W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH TURYSTYKI - UJĘCIE SZCZEGÓŁOWE    87
  2.1. Usługa i jej wymiary w konfigurowaniu innowacyjnych koncepcji biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki     87
  2.2. Specyfika turystyki i przedsiębiorstw turystycznych jako podstawowy wyznacznik innowacyjnych modeli biznesu w badanych podmiotach gospodarczych    96
  2.3. Systematyzacja czynników determinujących innowacyjne modele biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych     107
  2.4. Zewnętrzne czynniki konfigurowania innowacyjnych modeli biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki    114
  2.5. Wewnętrzne czynniki tworzenia modeli biznesu opartych na innowacjach w przedsiębiorstwach turystycznych    131
  Rozdział 3    137
  METODYKA BADANIA INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH TURYSTYKI    137
  3.1. Deskrypcja przeprowadzonego badania     137
    3.1.1. Kontekst i metodyka badania przedsiębiorstw turystycznych w zakresie tworzenia modeli biznesu opartych na innowacjach     137
    3.1.2. Dobór próby badawczej    142
    3.1.3. Charakterystyka badanej zbiorowości     144
  3.2. Analiza zachowań przedsiębiorstw turystycznych w zakresie konstrukcji innowacyjnych modeli biznesu przez pryzmat podstawowych cech konstytuujących badaną zbiorowość    156
  3.3. Zakres pojmowania innowacyjnych modeli biznesu w badanych przedsiębiorstwach    170
    3.3.1. Pojęcie innowacyjnych modeli biznesu w opinii respondentów    170
    3.3.2. Architektura modeli biznesu opartych na innowacjach    176
    3.3.3. Forma innowacyjnych modeli biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki     180
  3.4. Przyczyny niekonstruowania innowacyjnych modeli biznesu w podzbiorowości przedsiębiorstw turystycznych biernych    185
  3.5. Zamierzenia ankietowanych przedsiębiorców w zakresie skonstruowania lub zredefiniowania innowacyjnych modeli biznesu w przyszłości    191
  3.6. Miejsce innowacji w modelach biznesu w badanych przedsiębiorstwach     197
  3.7. Korzyści z tytułu wdrażania innowacyjnych modeli biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych     223
  Rozdział 4    233
  ANALIZA ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH INNOWACYJNE MODELE BIZNESU W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH TURYSTYKI NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ    233
  4.1. Zakres badań nad czynnikami kształtowania innowacyjnych modeli biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych     233
  4.2. Determinanty o charakterze makroekonomicznym i ich znaczenie w procesie konstrukcji innowacyjnych modeli biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych     240
  4.3. Rola zewnętrznych determinant formalnoprawnych i instytucjonalnych w konfigurowaniu innowacyjnych modeli biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki     263
  4.4. Otoczenie społeczno-kulturowe i demograficzne jako źrodło formowania innowacyjnych modeli biznesu w badanych podmiotach gospodarczych turystyki     283
  Rozdział 5    310
  ANALIZA WEWNĘTRZNYCH DETERMINANT FORMOWNIA INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH TURYSTYKI W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH    310
  5.1. Czynniki ekonomiczno-finansowe i ich rola w procesie konstrukcyjno-wdrożeniowym innowacyjnych modeli biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych    310
  5.2. Organizacyjno-zarządczy wymiar kształtowania modeli biznesu opartych na innowacjach w podmiotach gospodarczych turystyki     330
  5.3. Bariery socjokulturowe formowania innowacyjnych modeli biznesu w badanych podmiotach gospodarczych     353
  5.4. Psychologiczno-intelektualna płaszczyzna determinowania innowacyjnych modeli biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych     372
  Rozdział 6    393
  KONCEPCJA BUDOWY INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH    393
  6.1. Schemat działania w konstruowaniu modeli biznesu opartych na innowacjach w badanych przedsiębiorstwach     393
  6.2. Podejścia w formułowaniu innowacyjnych modeli biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych     399
    6.2.1. Model zdynamizowany     399
    6.2.2. Model umiarkowany     402
    6.2.3. Model zachowawczy     405
    6.2.4. Analiza komparatywna zaproponowanych koncepcji innowacyjnych modeli biznesu w badanych podmiotach gospodarczych     407
  6.3. Koncepcja budowy innowacyjnych modeli biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki przez pryzmat czynników zewnętrznych    410
  6.4. Idea formowania innowacyjnych modeli biznesu w badanych przedsiębiorstwach przez pryzmat czynników wewnętrznych     425
  ZAKOŃCZENIE    443
  Bibliografia    455
  Spis tabel, rysunków i wykresów     473
  Wykaz akronimów, skrótów i symboli     485
  Załączniki     487
  Summary    555
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia