Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa

Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa

1 opinia

Format:

ibuk

Teza Autorki jest taka, że tekst aktu prawnego będący przedmiotem interpretacji powinien być traktowany nie jako obiekt, ale jako proces: uwalnia to tekst od postrzegania go wyłącznie jako obiektu statycznego.
Autorka uważa, że dysponowanie odpowiednią kompetencją językową w odniesieniu do języka naturalnego nie wystarcza do poprawnego interpretowania tekstów prawnych, gdyż potrzebna jest tutaj prawnicza kompetencja komunikacyjna. Zwraca też ona uwagę na rolę intuicji prawniczej jako rodzaju bezpośredniego rozumienia tekstu przepisów prawa. Stoi też na stanowisku, w myśl którego istnieje potrzeba uwzględnienia intersubiektywności znaczeń elementów tekstu prawnego będącego przedmiotem wykładni.
Niezwykle ważna w moim przekonaniu jest kwestia dialogiczności interpretacji prawniczej […]. Wdrożenie procedury dialogicznej interpretacji prowadzi w prosty sposób do podniesienia poziomu praktycznego dyskursu prawniczego w sposób zasadniczy i można tylko żałować, że ten postulat formułowany przez naukę prawa znajduje nikły jedynie oddźwięk w środowiskach sędziowskich. […] Książka Agnieszki Choduń jest w moim przekonaniu znaczącym osiągnięciem naukowym, wprowadzającym do nauki prawa nową wiedzę na temat językowych aspektów derywacyjnej koncepcji wykładni prawa. […] W konkluzji wyrażam opinię, że powstała praca wartościowa, interesująca i mająca spory walor perswazyjny (w dobrym tego słowa znaczeniu). Stanowi ona znaczący element dorobku teorii prawa w jej obszarze powiązanym z derywacyjną koncepcją interpretacji przepisów prawa. Tak jak koncepcja derywacyjna wykładni prawa in genere, książka i zawarte w niej ustalenia mają także moim zdaniem spore walory aplikacyjne.
Z recenzji prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego


Liczba stron312
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-797-2197-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział I    23
  Zagadnienia wprowadzające    23
  Rozdział II    37
  Uwarunkowania metodologiczne integrujące derywacyjną koncepcję wykładni prawa    37
  2.1. Zagadnienia terminologiczne    37
  2.2. Aspekty językowe w teorii wykładni Eugeniusza Waśkowskiego    41
  2.3. Aspekty językowe w teorii wykładni Józefa Zajkowskiego    55
  2.4. Aspekty językowe w teorii wykładni Sawy Frydmana    60
  2.5. Aspekty językowe w teorii wykładni Stefana Rosmarina    66
  2.6. Aspekty językowe w teorii wykładni Jerzego Wróblewskiego    70
    2.6.1. Kontekst językowy    72
    2.6.2. Bezpośrednie rozumienie    78
    2.6.3. Problem interpretacji sensu stricto    84
  2.7. Uwagi podsumowujące    91
  2.8. Zintegrowanie koncepcji derywacyjnej z polskimi teoriami wykładni prawa    95
    2.8.1. Problem początku i końca wykładni    95
    2.8.2. Argumenty Macieja Zielińskiego przeciwko clara non sunt interpretanda    96
    2.8.3. Kontrargumenty zwolenników clara non sunt interpretanda    98
    2.8.4. Clara non sunt interpretanda – inny punkt widzenia    109
    2.8.5. Clara non sunt interpretanda a intuicja prawnicza    125
  2.9. Problem rozumienia bezpośredniego (intuicyjnego) w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa    137
  Rozdział III    143
  Tekst aktu prawnego jako przedmiot interpretacji w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa    143
  3.1. Pojmowanie tekstu    145
    3.1.1. Tekst aktu prawnego jako wzorzec tekstowy    145
    3.1.2. Tekst aktu prawnego jako realizacja wzorca tekstowego    147
    3.1.3. Wzorzec tekstowy a jego realizacja    148
  3.2. Tekst jako wytwór i tekst jako proces    156
  3.3. Język prawny jako język tekstów aktów prawnych    169
  Rozdział IV    179
  Językowe dyrektywy interpretacyjne w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa    179
  4.1. Kolejność stosowania dyrektyw interpretacyjnych a doniosłość ich rezultatów    179
  4.2. Kolejność stosowania językowych dyrektyw interpretacyjnych    180
    4.2.1. Problem tzw domniemania języka potocznego    181
  4.3. Definicje legalne jako językowe dyrektywy interpretacyjne    195
    4.3.1. Prawny charakter definicji legalnych    196
    4.3.2. Sposoby pojmowania „definicji legalnej”    196
    4.3.3. Definicje legalne ze względu na budowę    202
  4.4. Dyrektywa związania cudzą decyzją interpretacyjną a problem „zinstytucjonalizowanego znaczenia”    218
  4.5. Słownik jako pragmatyczna językowa dyrektywa interpretacyjna    228
    4.5.1. Co to jest słowik    230
      4.5.1.1. Jak powstaje słownik (ogólny języka polskiego)    232
      4.5.1.2. Słowniki ogólne języka polskiego i ich wykorzystanie w interpretacji prawniczej    240
    4.5.2. Kryteria wyboru przez interpretatora słowników ogólnych języka polskiego do interpretacji prawniczej    262
  4.6. Kontekst jako językowa dyrektywa interpretacyjna    263
    4.6.1. Co to jest kontekst    263
    4.6.2. Rodzaje kontekstu    267
      4.6.2.1. Kontekst językowy    267
      4.6.2.2. Kontekst intratekstowy    268
      4.6.2.3. Kontekst intertekstowy    269
      4.6.2.4. Kontekst pozajęzykowy    270
        4.6.2.4.1. Kontekst historyczny    271
        4.6.2.4.2. Kontekst kulturowy    273
      4.6.3. Kontekst językowy w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa    274
  Zakończenie    285
  Wykaz powoływanej literatury    291
  Wykaz powoływanych orzeczeń    305
  Summary    309
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia