Teoria i praktyka logopedyczna

Wybrane zagadnienia

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,96  19,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,9619,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowany tom zawiera prace z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej, wyniki badań oraz rozważania teoretyczne logopedów reprezentujących różne krajowe ośrodki badawcze, a także przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych: medycyny, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii. Współczesna logopedia stoi przed różnymi wyzwaniami. Ponieważ wzrasta liczba pacjentów z zaburzeniami mowy, potrzebna jest dyskusja o pożądanych kierunkach rozwoju logopedii w XXI wieku, przedstawienie najnowszych wyników badań nad mechanizmami zaburzeń komunikacji językowej, metodami diagnozy czy terapii. Teoria i praktyka logopedyczna powinny uwzględniać [...] wzrost liczby osób w wieku senioralnym wymagających opieki logopedycznej, a także pacjentów w wieku produkcyjnym, chorujących na nowotwory jamy ustnej, krtani czy mózgu, których konsekwencją są zaburzenia mowy. Równie istotnym kierunkiem rozwoju współczesnej logopedii jest wczesna interwencja logopedyczna u dzieci już od okresu noworodkowego, wpisująca się w założenia profilaktyki logopedycznej [...]. Zawarte w monografii treści dotyczą podmiotów oddziaływań logopedycznych, czyli dzieci, dorosłych, seniorów z różnymi dysfunkcjami mowy i głosu oraz samych terapeutów. [...] Książka adresowana jest do logopedów, lekarzy, pedagogów, psychologów, lingwistów zajmujących się problematyką zaburzeń mowy. Wśród jej odbiorców powinni znaleźć się również studenci takich kierunków, jak: logopedia, filologia polska, psychologia, pedagogika, medycyna.
Ze Wstępu
„Przedłożona do oceny wydawniczej monografia wieloautorska to bardzo dobra wizytówka łódzkiej logopedii - jednego z ważniejszych w Polsce ośrodków prowadzących badania dyskursu zaburzonego oraz kształcącego przyszłych logopedów. Zaprezentowany zbiór tekstów, mimo iż zróżnicowany pod względem merytorycznym, językowym i edytorskim, jest tylko potwierdzeniem naukowej rangi logopedii w Uniwersytecie Łódzkim.”
Z recenzji dr. hab. Mirosława Michalika, prof. UP w Krakowie


Liczba stron222
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-105-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  
  Grażyna Gunia – Szanse i zagrożenia dla teorii i praktyki logopedii XXI wieku     15
  Opportunities and threats for the theory and practice of speech therapy
  in the 21st century
  Grażyna Śmiech-Słomkowska, Małgorzata Peruga – Znaczenie mięśni w budowie i czynnościach narządów jamy ustnej     29
  Importance of muscles for structure and function of oral cavity organs
  Justyna Antczak-Kujawin – Zaburzenia semantyki frazeologizmów u osób w łagodnej fazie otępienia alzheimerowskiego. wstępne wyniki badań     35
  Disorders within the semantics of phrasemes in people with early stage alzheimer’s dementia. preliminary research results
  Katarzyna Bieńkowska – Sprawność językowa dzieci z uszkodzonym narządem słuchu    47
  Linguistic performance of hearing impaired children
  Izabela Ejsmunt-Wieczorek – Sposoby tworzenia czasownikowych gniazd słowotwórczych przez dzieci w wieku przedszkolnym    57
  The ways of building verbal word-formation nests by pre-school children
  Ewa Gacka – Diagnozowanie i usprawnianie funkcji oddechowej w postępowaniu logopedycznym. Ujęcie teoretyczne i praktyczne     71
  Diagnosing and streamlining the respiratory function in speech-therapy proceedings. Theoretical and practical perspective
  Renata Gliwa – Fluencja słowna w otępieniu naczyniopochodnym – ujęcie kliniczne    85
  Verbal fluency in vascular dementia – clinical approach
  Katarzyna Jachimowska, Agata Korycka – Logopeda wobec konsekwencji kolczykowania narządów zespołu ustno-twarzowego    105
  Speech therapist facing consequences of oral piercing
  Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska – Superwizja w zawodzie logopedy    119
  Supervision for speech therapists
  Monika Kaźmierczak – Rola gestów fonicznych w wychowaniu komunikacyjnym dzieci przedszkolnych    131
  Role of phonic gestures in communication education in kindergarten age children
  Dominika Kozłowska – Lokalizacja nowotworów głowy i szyi oraz jej znaczenie dla skutecznej terapii logopedycznej     141
  The influence of the tumor location of hnc (head and neck cancer) on effective speech and swallow therapy
  Marlena Kurowska – Logopedyczne badania dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka uwarunkowanymi korowo. projekt badań własnych    151
  Logopedic researches of children and youth with cortical based speech and language disorders. own research project
  Renata Marciniak-Firadza – Jak logopeda może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?    163
  How a speech therapist can help children with selective mutism?
  Justyna Sochacka – Mowa w zaniku wieloukładowym – problem diagnozy logopedycznej. Studium przypadku    177
  The speech in multiple system atrophy – issue of language disorders diagnosis. Case study
  Anna Stefan – O głosie „wrażliwca” (wybrane zagadnienia)    189
  About voice of very sensitive person (selected problems)
  Mateusz Szurek – Przesiewowe badanie mowy jako działanie służące identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń mowy     199
  Screening examination of speech as a means of identyfing children at risk of speech disorders
  Ewelina Zając – Wpływ zaburzeń mowy u dzieci sześcio- i siedmioletnich na naukę czytania i pisania    213
  The influence of speech disorders in six- and seven-year-old children on learning to read and write
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia