Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3. Przekładnie mechaniczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,2579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN.
Poprawność działania systemów mechanicznych jest jednym z zasadniczych zagadnień w wielu dziedzinach techniki. W dużej mierze zależy ona od stanu wiedzy technicznej konstruktorów, wytwórców oraz użytkowników tych systemów. Wiedzę z tego zakresu zwykle zdobywa się na studiach technicznych, między innymi w ramach przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn, który stanowi interdyscyplinarną dziedzinę naukowo-dydaktyczną w obszarze inżynierii mechanicznej, a zwłaszcza w zakresie budowy maszyn.
Podręcznik Podstawy konstrukcji maszyn (tom 3) jest dopełnieniem treści zawartych w tomach 1. i 2. wydanych nakładem WNT w latach 2006 i 2008 [104], [105]. Każdy z trzech tomów stanowi odrębną całość. Starano się w nich w możliwie przystępny sposób przedstawić ogólne podstawy, kierunki i praktyczne zastosowania metod wytrzymałościowej analizy elementów i układów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn. Zaakcentowano znaczenie badań doświadczalnych, które powinny stanowić podstawę dociekań teoretycznych i umożliwiać ich weryfikację w praktyce. Opanowanie przedstawionych w tych pracach zależności teoretycznych umożliwi konstruktorowi maszyny ocenę wpływu poszczególnych parametrów na uzyskane wyniki, a tym samym właściwy ich dobór, bądź też ewentualne świadome zmodyfikowanie danych wejściowych.
Książka Podstawy konstrukcji maszyn (tom 1, 2 i 3) zawiera szeroko pojętą tematykę związaną z konstruowaniem maszyn, nie stanowi więc podręcznika akademickiego w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jest dostosowana przede wszystkim do przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn, jednak znacznie wykracza poza jego zakres. Może być pomocna w studiowaniu innych przedmiotów związanych z budową maszyn, takich jak teoria konstrukcji, niezawodność, maszynoznawstwo itp. Poszczególne rozdziały są tak napisane, aby mogli z niej korzystać Czytelnicy o różnym poziomie posiadanej wiedzy ogólnej i zawodowej. Sposób ujęcia omawianych problemów, w tym interpretacja fizyczna zjawisk im towarzyszących, sprawia, że książka może być użyteczna w praktyce inżynierskiej – zarówno w procesie konstruowania, jak i odnawiania urządzeń technicznych bądź ich podzespołów, uzupełniania i uogólniania wiedzy przez konstruktorów, wytwórców i użytkowników maszyn.
Tom trzeci jest poświęcony problemom konstruowania, wytwarzania i eksploatacji przekładni mechanicznych powszechnie stosowanych w budowie maszyn. Omawiane w poszczególnych rozdziałach zagadnienia są połączone od początku do końca nieprzerwanym wątkiem, który wiąże podstawowe pojęcia, rozbudowuje je w systemy bardziej złożone i prowadzi do coraz bardziej wyszukanych metod ich analizy.
Opracowując poszczególne rozdziały, starano się zwrócić uwagę Czytelnika na wzajemne uwarunkowania elementów składowych przekładni. Przy doborze materiału uwzględniano zalecenia zawarte w Polskich Normach (PN), a także w normach międzynarodowych (ISO) oraz europejskich (EN). Treść tomu 3. została tak rozplanowana, aby Czytelnik mógł poznać istotne pojęcia związane geometrią elementów składowych przekładni różniących się postacią konstrukcyjną, a także aktualnie stosowane metody (ISO) obliczeń projektowych tych przekładni oraz możliwości doboru i zastosowania określonego układu napędowego (rodzaju przekładni) w nowoczesnych systemach mechanicznych. W książce są zaakcentowane te pojęcia techniczne, które ułatwiają zrozumienie fizycznej strony zjawisk towarzyszących pracy przekładni. W szczególności dotyczy to reakcji współpracujących elementów na działanie stałego i zmiennego obciążenia oraz analizy i syntezy wynikającego stąd ruchu kół i związanych z nim zjawisk dynamicznych pojawiających się w czasie pracy przekładni.


Liczba stron742
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19695-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    15
  1. Wprowadzenie do problematyki przekładni mechanicznych    19
    1.1. Funkcje użytkowe przekładni w napędach maszyn    19
    1.2. Klasyfikacja ogólna przekładni mechanicznych    21
    1.3. Ogólne zasady wyboru przekładni mechanicznych    24
  2. Ogólna charakterystyka przekładni zębatych    27
    2.1. Wymagania stawiane przekładniom zębatym    27
    2.2. Klasyfikacja kół zębatych, podstawowe pojęcia i określenia    29
    2.3. Klasyfikacja przekładni zębatych    33
    2.4. Podstawy teorii zazębienia, prawo zazębienia    35
    2.5. Zarysy boczne zębów    40
      2.5.1. Zarys ewolwentowy    41
        2.5.1.1. Współpraca zębów o zarysie ewolwentowym    43
        2.5.1.2. Podstawowe własności geometryczne uzębienia ewolwentowego    44
        2.5.1.3. Zalety i wady zazębienia ewolwentowego    48
      2.5.2. Zarys cykliczny i kołowy    49
  3. Przekładnie zębate ewolwentowe walcowe o stałych osiach, geometria i kinematyka    53
    3.1. Koła walcowe o uzębieniu zewnętrznym i wewnętrznym prostym zerowym    53
      3.1.1. Podstawowe własności uzębienia    53
      3.1.2. Znormalizowany standardowy zarys odniesienia    60
      3.1.3. Przegląd podstawowych metod obróbczych kół walcowych    62
      3.1.4. Graniczna liczba zębów    68
        3.1.4.1. Graniczna liczba zębów w kole o uzębieniu zewnętrznym    68
        3.1.4.2. Graniczna liczba zębów w kole o uzębieniu wewnętrznym    71
        3.1.4.3. Graniczna liczba zębów w kole o uzębieniu zewnętrznym współpracującym z kołem o uzębieniu wewnętrznym    72
      3.1.5. Interferencja zazębienia    73
      3.1.6. Odległość między osiami obrotu kół    78
      3.1.7. Wskaźnik zazębienia    79
    3.2. Koła walcowe o uzębieniu zewnętrznym i wewnętrznym prostym z przesuniętym zarysem    83
      3.2.1. Uwagi ogólne    83
      3.2.2. Korekcja uzębienia    84
        3.2.2.1. Dolna granica przesunięcia zarysu zęba    87
        3.2.2.2. Górna granica przesunięcia zarysu zęba    88
      3.2.3. Korekcja zazębienia zewnętrznego    90
        3.2.3.1. Korekcja V-O    91
        3.2.3.2. Korekcja V    92
      3.2.4. Korekcja zazębienia wewnętrznego    98
      3.2.5. Dobór współczynników korekcji    101
    3.3. Koła walcowe o uzębieniu zewnętrznym i wewnętrznym skośnym zerowym    107
      3.3.1. Podstawowe własności uzębienia skośnego    107
      3.3.2. Wymiary geometryczne kół i relacje między nimi    112
      3.3.3. Zastępcza liczba zębów    116
      3.3.4. Graniczna liczba zębów    118
      3.3.5. Odległość między osiami obrotu kół    119
      3.3.6. Wskaźnik zazębienia    119
    3.4. Koła o uzębieniu zewnętrznym i wewnętrznym skośnym z przesuniętym zarysem    123
      3.4.1. Uwagi ogólne    123
      3.4.2. Korekcja V-O    125
      3.4.3. Korekcja V    125
    3.5. Koła walcowe o uzębieniu daszkowym (strzałkowym)    126
    3.6. Luz międzyzębny, przesunięcie obróbcze    127
      3.6.1. Uwagi ogólne    127
      3.6.2. Luz wierzchołkowy    128
      3.6.3. Luz boczny normalny i obwodowy    129
      3.6.4. Obróbcze przesunięcie zarysu w aspekcie luzu międzyzębnego    130
        3.6.4.1. Wzory obliczeniowe dla niektórych wielkości geometrycznych kół z uwzględnieniem korekcji obróbczej    133
    3.7. Modyfikacja powierzchni bocznej zęba    134
      3.7.1. Modyfikacja zarysu    134
      3.7.2. Modyfikacja linii zęba    138
    3.8. Kinematyka zazębienia ewolwentowego, poślizg międzyzębny    142
      3.8.1. Ruch względny współpracujących zarysów    142
      3.8.2. Poślizg międzyzębny    144
    3.9. Straty mocy w zazębieniu, sprawność przekładni    147
    3.10. Przykłady obliczeń    149
  4. Przekładnie walcowe o kołowo-łukowym zarysie zębów    159
    4.1. Uwagi ogólne    159
    4.2. Podstawy geometrii zazębienia o kołowo-łukowym zarysie zębów    161
    4.3. Wymiary geometryczne uzębienia o kołowo-łukowym zarysie zębów    164
    4.4. Zalety i wady przekładni o kołowo-łukowym zarysie zębów    167
  5. Przekładnie stożkowe, geometria i kinematyka    169
    5.1. Ogólna charakterystyka przekładni stożkowych    169
    5.2. Podstawowe własności zazębienia kół stożkowych    174
    5.3. Geometria przekładni stożkowych    177
      5.3.1. Stożki dopełniające    177
      5.3.2. Zarys odniesienia    179
      5.3.3. Koła stożkowe o zębach prostych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne    182
      5.3.4. Koła stożkowe o zębach skośnych i krzywoliniowych oraz odpowiadające im zastępcze koła walcowe wytrzymałościowo równoważne    187
      5.3.5. Wymiary wysokościowe zębów    194
      5.3.6. Zasady doboru liczby zębów dla zębnika i koła    197
      5.3.7. Graniczna liczba zębów    198
      5.3.8. Przesunięcie zarysu    199
    5.4. Wskaźnik zazębienia    202
    5.5. Luzy międzyzębne    206
      5.5.1. Luz wierzchołkowy    206
      5.5.2. Luz boczny    208
    5.6. Kinematyka przekładni, kąty stożków podziałowych    208
    5.7. Straty mocy w zazębieniu, sprawność przekładni    210
    5.8. Przykłady obliczeń    211
  6. Obciążenie przekładni zębatych walcowych i stożkowych o stałych osiach    219
    6.1. Wprowadzenie    219
    6.2. Siły nominalne w przekładni walcowej    220
      6.2.1. Siły międzyzębne w kołach o uzębieniu prostym    220
      6.2.2. Siły międzyzębne w kołach o uzębieniu skośnym    222
    6.3. Siły nominalne w przekładni stożkowej    224
      6.3.1. Siły międzyzębne w kołach o uzębieniu prostym    224
      6.3.2. Siły międzyzębne w kołach o uzębieniu skośnym i krzywoliniowym    226
    6.4. Obciążenie obliczeniowe, sztywność zazębienia    228
      6.4.1. Uwagi ogólne    228
      6.4.2. Współczynnik zastosowania KA    231
      6.4.3. Współczynnik sił dynamicznych Kv    233
        6.4.3.1. Uwagi ogólne    233
        6.4.3.2. Wyznaczanie współczynnika sił dynamicznych Kv    234
      6.4.4. Współczynnik nierównomiernego rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku zębów Kβ    246
        6.4.4.1. Rozkład obciążenia wzdłuż linii styku w świetle ogólnym    246
        6.4.4.2. Współczynnik rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku zębów według metody B    251
      6.4.5. Współczynnik rozdziału obciążenia na pary zębów w przyporze Kα    260
  7. Wytrzymałość kół walcowych    263
    7.1. Informacje wstępne    263
    7.2. Ogólne uwagi o rodzajach uszkodzeń i trwałości eksploatacyjnej zębów    265
    7.3. Wytrzymałość podstawy zęba na zginanie    270
      7.3.1. Warunek wytrzymałości    270
      7.3.2. Naprężenia u podstawy zęba    270
      7.3.3. Naprężenie obliczeniowe u podstawy zęba    272
        7.3.3.1. Współczynnik kształtu zęba YF    274
        7.3.3.2. Współczynnik korekcji naprężeń YS    279
        7.3.3.3. Współczynnik kąta pochylenia linii zęba Yα    281
      7.3.4. Naprężenie dopuszczalne i graniczna wytrzymałość podstawy zęba na zginanie    282
        7.3.4.1. Współczynnik trwałości YNT    284
        7.3.4.2. Współczynnik korekcji naprężeń YST dla standardowego koła próbki    286
        7.3.4.3. Względny współczynnik wrażliwości na działanie karbu Yδ rel T (Yδ rel TS)    287
        7.3.4.4. Względny współczynnik stanu powierzchni YR rel T    289
        7.3.4.5. Współczynnik wielkości zęba YX    291
        7.3.4.6. Bazowa wytrzymałość zmęczeniowa podstawy zęba koła-próbki na zginanie σF lim    292
      7.3.5. Sprawdzanie wytrzymałości podstawy zęba na zginanie    296
        7.3.5.1. Współczynnik bezpieczeństwa SF dla naprężeń u podstawy zęba    296
    7.4. Wytrzymałość stykowa boku zęba    298
      7.4.1. Warunek wytrzymałości stykowej boku zęba    298
      7.4.2. Naprężenia stykowe    299
      7.4.3. Obliczeniowe naprężenie stykowe    302
        7.4.3.1. Współczynniki miarodajnego naprężenia ZB i ZD    303
        7.4.3.2. Współczynnik strefy nacisku ZH    305
        7.4.3.3. Współczynnik przyporu Zε    305
        7.4.3.4. Współczynnik kąta pochylenia linii zęba Zβ    307
      7.4.4. Dopuszczalne naprężenie stykowe, graniczna wytrzymałość boku zęba na pitting    308
        7.4.4.1. Współczynnik trwałości ZNT    310
        7.4.4.2. Wpływ warstewki smaru na wytrzymałość stykową zęba, współczynniki ZL, ZV i ZR    311
        7.4.4.3. Współczynnik umocnienia materiału ZW    317
        7.4.4.4. Współczynnik wielkości zęba ZX    317
      7.4.5. Umowna (bazowa) granica wytrzymałości boku zęba na zmęczenie stykowe σH lim    318
      7.4.6. Sprawdzanie wytrzymałości stykowej boku zęba    321
        7.4.6.1. Współczynnik bezpieczeństwa SH dla naprężeń stykowych    322
    7.5. Sprawdzanie odporności zazębienia na zatarcie    323
      7.5.1. Charakterystyka ogólna zjawiska zatarcia, zasady oceny odporności boku zęba na zatarcie    323
      7.5.2. Ogólne czynniki i wielkości wpływające na temperaturę obliczeniową – maksymalną i średnią    325
        7.5.2.1. Lepkość środka smarowego    325
        7.5.2.2. Współrzędna punktu przyporu, zastępczy promień krzywizny    325
        7.5.2.3. Prędkość przemieszczania się źródła ciepła    327
        7.5.2.4. Współczynnik tarcia    328
        7.5.2.5. Rozkład siły wzdłuż odcinka zazębienia    330
      7.5.3. Chwilowy przyrost temperatury wzdłuż odcinka przyporu    331
      7.5.4. Średnia wartość temperatury chwilowej    335
      7.5.5. Temperatura powierzchni zębów przed wejściem w strefę obciążenia    338
      7.5.6. Kryterium zatarcia z uwagi na maksymalną temperaturę powierzchni zębów w strefie kontaktu    339
      7.5.7. Kryterium zatarcia z uwagi na średnią temperaturę powierzchni zębów w strefie kontaktu    340
      7.5.8. Temperatura zatarcia    341
      7.5.9. Współczynnik bezpieczeństwa ze względu na zatarcie    344
    7.6. Sprawdzanie kół na zagrzanie    345
  8. Wytrzymałość kół stożkowych    347
    8.1. Uwagi ogólne o stosowanych metodach obliczeń wytrzymałościowych    347
    8.2. Obciążenie obliczeniowe    348
      8.2.1. Współczynnik zastosowania KA    348
      8.2.2. Współczynnik sił dynamicznych KV    348
      8.2.3. Współczynnik rozkładu obciążenia Kβ po szerokości wieńca zębatego    349
      8.2.4. Współczynnik rozdziału obciążenia Kα na pary zębów w przyporze    351
    8.3. Wytrzymałość podstawy zęba na zginanie    353
      8.3.1. Uwagi ogólne    353
      8.3.2. Warunek wytrzymałości zęba na zginanie    353
      8.3.3. Naprężenia obliczeniowe u podstawy zęba    353
      8.3.4. Naprężenie dopuszczalne i graniczna wytrzymałość podstawy zęba na zginanie    354
    8.4. Wytrzymałość stykowa boku zęba    355
      8.4.1. Uwagi ogólne    355
      8.4.2. Naprężenie obliczeniowe    355
      8.4.3. Naprężenie dopuszczalne i graniczna wytrzymałość stykowa boku zęba    356
    8.5. Sprawdzanie zazębienia na zatarcie    357
    8.6. Sprawdzanie kół na zagrzanie    357
  9. Przekładnie obiegowe    359
    9.1. Informacje ogólne    359
    9.2. Podstawowe własności przekładni obiegowych    360
      9.2.1. Ogólne pojęcia i terminy    360
      9.2.2. Przełożenie    362
        9.2.2.1. Wyznaczanie przełożenia metodą analityczną    364
        9.2.2.2. Wyznaczanie przełożenia metodą graficzno-analityczną    366
      9.2.3. Liczba stopni swobody    371
    9.3. Podstawowe równania charakteryzujące przekładnie obiegowe    374
    9.4. Sprawność i obciążenie przekładni    375
      9.4.1. Uwagi wstępne    375
      9.4.2. Sprawność bazowa    376
      9.4.3. Momenty obrotowe i siły obwodowe    378
      9.4.4. Sprawność przekładni    378
    9.5. Przepływ mocy    382
    9.6. Przykłady obliczeń    384
  10. Przekładnie śrubowe o wichrowatych osiach obrotu kół    391
    10.1. Właściwości i rodzaje przekładni    391
    10.2. Przekładnie walcowe o wichrowatych osiach    393
      10.2.1. Wielkości geometryczne, przełożenie oraz wskaźnik zazębienia    393
      10.2.2. Poślizg międzyzębny    395
      10.2.3. Obciążenie przekładni    397
      10.2.4. Sprawność przekładni    398
      10.2.5. Sprawdzanie odporności zazębienia na zatarcie, smarowanie przekładni    399
    10.3. Przekładnie stożkowe o wichrowatych osiach    401
      10.3.1. Uwagi ogólne    401
      10.3.2. Prędkości poślizgu międzyzębnego    403
      10.3.3. Właściwości przekładni hipoidalnych    405
  11. Przekładnie ślimakowe    407
    11.1. Ogólna charakterystyka przekładni ślimakowych    407
    11.2. Wielkości geometryczne ślimaka walcowego    410
    11.3. Wielkości geometryczne koła ślimakowego    416
      11.3.1. Graniczna liczba zębów, przesunięcie zarysu    419
    11.4. Współpraca ślimaka z kołem ślimakowym    419
    11.5. Dokładność wykonania ślimaka i ślimacznicy    425
    11.6. Siły międzyzębne, sprawność przekładni    426
    11.7. Sztywność ślimaka    431
    11.8. Wytrzymałość przekładni ślimakowej    434
      11.8.1. Uwagi ogólne    434
      11.8.2. Wytrzymałość stykowa zębów ślimacznicy    435
      11.8.3. Wytrzymałość zębów ślimacznicy na zginanie    438
      11.8.4. Sprawdzanie stanu termicznego przekładni    441
  12. Dokładność wykonania przekładni, wiadomości podstawowe    445
    12.1. Znaczenie systemu tolerancji i pasowań w wytwarzaniu kół zębatych    445
    12.2. Dobór dokładności wykonania    448
  13. Materiały stosowane na koła zębate    453
    13.1. Wymagania stawiane materiałom na koła zębate    453
    13.2. Stale i staliwa stosowane na koła zębate    455
      13.2.1. Stale i staliwa zwykłej jakości    456
      13.2.2. Stale w stanie normalizowanym    457
      13.2.3. Stale do ulepszania cieplnego    457
    13.3. Żeliwa stosowane na koła zębate    459
    13.4. Inne materiały stosowane na koła zębate    460
    13.5. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna kół    461
      13.5.1. Utwardzanie powierzchni zębów    461
        13.5.1.1. Nawęglanie    461
        13.5.1.2. Węgloazotowanie (cyjanowanie)    463
        13.5.1.3. Azotowanie    464
        13.5.1.4. Hartowanie indukcyjne i płomieniowe    465
        13.5.1.5. Mechaniczne umacnianie warstwy wierzchniej zębów    466
  14. Smarowanie przekładni zębatych    467
    14.1. Zasadnicze cele smarowania przekładni    467
    14.2. Klasyfikacja i właściwości środków smarowych    468
    14.3. Dobór środka smarowego według teorii smarowania elastohydrodynamicznego    473
    14.4. Sposoby smarowania przekładni zębatych    478
      14.4.1. Smarowanie zanurzeniowe    478
      14.4.2. Smarowanie obiegowe    480
  15. Hałasowanie przekładni zębatych, przyczyny    485
    15.1. Informacje wstępne    485
    15.2. Przyczyny powstawania hałasu w przekładniach zębatych    486
      15.2.1. Wpływ odchyłek wykonawczych uzębienia    487
      15.2.2. Wpływ wskaźnika zazębienia    489
      15.2.3. Wpływ liczby zębów    490
      15.2.4. Wpływ szerokości koła (wieńca zębatego)    491
      15.2.5. Wpływ modyfikacji zarysu i linii zęba    491
      15.2.6. Wpływ stanu bocznych powierzchni zębów    493
      15.2.7. Wpływ smarowania    493
      15.2.8. Wpływ postaci konstrukcyjnej korpusu    494
    15.3. Środki zaradcze podejmowane w celu redukcji hałasu emitowanego przez przekładnię zębatą    496
  16. Projektowanie przekładni zębatych    499
    16.1. Uwagi wstępne    499
    16.2. Projektowanie przekładni walcowych o nieruchomych osiach obrotu kół    500
      16.2.1. Wytyczne doboru podstawowych cech konstrukcyjnych    500
        16.2.1.1. Ustalanie liczby stopni redukcji oraz przełożeń na danym stopniu    500
        16.2.1.2. Wytyczne dobru względnej szerokości wieńca zębatego b/d1    503
        16.2.1.3. Wytyczne doboru kąta pochylenia linii zęba β    505
        16.2.1.4. Wytyczne doboru liczby zębów zębnika z1    506
        16.2.1.5. Wyznaczanie liczby zębów koła z2    508
        16.2.1.6. Wytyczne doboru korekcji zazębienia    509
        16.2.1.7. Wytyczne doboru zarysu odniesienia    509
        16.2.1.8. Wytyczne doboru środka smarowego    510
        16.2.1.9. Wytyczne doboru klasy dokładności wykonania    512
      16.2.2. Wielkości wyjściowe do wyznaczania podstawowych parametrów przekładni    512
        16.2.2.1. Moment równoważny    513
        16.2.2.2. Przełożenie całkowite, liczba stopni redukcji oraz przełożenie na poszczególnych stopniach    515
      16.2.3. Wyznaczanie podstawowych wielkości geometrycznych kół    516
        16.2.3.1. Średnica podziałowa zębnika    516
        16.2.3.2. Moduł normalny zęba    518
        16.2.3.3. Liczba zębów w kole    519
        16.2.3.4. Szerokość czynna wieńca zębatego    520
        16.2.3.5. Sprawdzanie podstawowych warunków geometrycznych    520
      16.2.4. Obliczanie wielkości geometrycznych kół    521
        16.2.4.1. Zakres zastosowania    521
        16.2.4.2. Parametry geometryczne przekładni o uzębieniu nacinanym narzędziem-zębatką    521
        16.2.4.3. Parametry geometryczne kół o uzębieniu nacinanym dłutakiem Fellowsa    527
        16.2.4.4. Parametry geometryczne walcowych kół zastępczych w przekroju czołowym    528
      16.2.5. Sprawdzanie warunków wytrzymałościowych    529
        16.2.5.1. Uwagi wstępne    529
        16.2.5.2. Sprawdzanie wytrzymałości zmęczeniowej i statycznej podstawy zęba na zginanie    530
        16.2.5.3. Sprawdzanie wytrzymałości zmęczeniowej i statycznej boku zęba na pitting    532
        16.2.5.4. Sprawdzanie odporności zazębienia na zatarcie    534
      16.2.6. Zasady wyznaczania wielkości podstawowych przekładni walcowej oraz sprawdzania warunków wytrzymałościowych zazębienia    535
      16.2.7. Algorytm komputerowego wspomagania projektowania walcowej przekładni zębatej    538
      16.2.8. Przykład obliczeń    540
      16.2.9. Uwagi ogólne o kształtowaniu kół zębatych oraz o postaciach konstrukcyjnych przekładni walcowych    552
    16.3. Projektowanie przekładni stożkowych, sprawdzanie warunków wytrzymałościowych    559
      16.3.1. Wyznaczanie podstawowych wielkości geometrycznych kół    559
        16.3.1.1. Średnica podziałowa w przekroju środkowym zębnika    560
        16.3.1.2. Moduł normalny zęba w przekroju środkowym koła    561
      16.3.2. Obliczanie wielkości geometrycznych kół    562
        16.3.2.1. Uwagi wstępne    562
        16.3.2.2. Parametry geometryczne kół stożkowych    563
        16.3.2.3. Parametry geometryczne zastępczych kół walcowych    570
      16.3.3. Sprawdzanie warunków wytrzymałościowych    572
        16.3.3.1. Uwagi wstępne    572
        16.3.3.2. Sprawdzanie wytrzymałości zmęczeniowej i statycznej podstawy zęba na zginanie    573
        16.3.3.3. Sprawdzanie wytrzymałości zmęczeniowej i statycznej boku zęba na pitting    576
        16.3.3.4. Sprawdzanie odporności zazębienia na zatarcie    578
      16.3.4. Zasady postępowania przy określaniu wielkości podstawowych oraz sprawdzaniu warunków wytrzymałościowych przekładni stożkowych    579
      16.3.5. Algorytm komputerowego wspomagania projektowania przekładni zębatej    581
      16.3.6. Przykład obliczeń    583
      16.3.7. Uwagi ogólne o kształtowaniu kół zębatych oraz o postaciach konstrukcyjnych przekładni stożkowych    603
    16.4. Projektowanie prostych przekładni obiegowych    607
      16.4.1. Wprowadzenie    607
      16.4.2. Warunek współosiowości i montażu kół    608
        16.4.2.1. Wyznaczanie liczby zębów i przełożeń    610
      16.4.3. Warunek sąsiedztwa kół obiegowych    612
      16.4.4. Warunek równomiernego rozmieszczenia kół obiegowych    613
      16.4.5. Siła obwodowa w kołach    613
      16.4.6. Spostrzeżenia końcowe, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych    614
    16.5. Projektowanie przekładni ślimakowych    616
      16.5.1. Uwagi wstępne    616
      16.5.2. Wyznaczanie modułu zęba ślimaka i ślimacznicy oraz odległości między osiami obrotu kół    617
      16.5.3. Zasady określania wielkości podstawowych oraz sprawdzania warunków wytrzymałościowych przekładni ślimakowych    618
      16.5.4. Przykład obliczeń    620
      16.5.5. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych przekładni ślimakowych    629
  17. Przekładnie pasowe    635
    17.1. Cechy użytkowe oraz podstawowe parametry i układy konstrukcyjne    635
      17.1.1. Cięgna przekładni pasowych    639
      17.1.2. Podstawowe parametry użytkowe przekładni pasowych    642
    17.2. Zjawisko sprzężenia ciernego cięgna pasowego z kołem    644
      17.2.1. Przenoszenie obciążenia w przekładni z pasami klinowymi    649
    17.3. Przekładnie pasowe z cięgnem zębatym    650
    17.4. Podstawy obliczeń konstrukcyjnych przekładni pasowych o sprzężeniu ciernym    651
      17.4.1. Obliczenia wielkości geometrycznych    651
      17.4.2. Określenie sił oddziałujących na główne elementy przekładni pasowej    653
      17.4.3. Określenie parametrów kinematycznych przekładni pasowej wynikających z przenoszonego obciążenia roboczego    655
    17.5. Zagadnienie napięcia wstępnego cięgna przekładni pasowej o sprzężeniu ciernym    657
    17.6. Główne zasady projektowania przekładni pasowych    659
    17.7. Przykład obliczeniowy    661
  18. Przekładnie łańcuchowe    667
    18.1. Budowa i zasada działania przekładni łańcuchowych    668
    18.2. Rodzaje cięgien łańcuchowych    672
    18.3. Koła przekładni łańcuchowych    675
    18.4. Nierównomierność współpracy cięgna z kołem łańcuchowym    677
    18.5. Podstawowe obliczenia przekładni łańcuchowych    680
      18.5.1. Określanie podstawowych wielkości geometrycznych przekładni łańcuchowej    680
      18.5.2. Siły występujące podczas pracy przekładni łańcuchowej    683
    18.6. Projektowanie przekładni łańcuchowych    689
    18.7. Smarowanie i zasady użytkowania przekładni łańcuchowych    692
    18.8. Przykład obliczeniowy    694
  19. Przekładnie cierne    699
    19.1. Istota przenoszenia obciążenia przez przekładnie cierne    700
    19.2. Zagadnienie współczynnika tarcia i materiałów stosowanych w konstruowaniu przekładni ciernych    702
    19.3. Rodzaje przekładni ciernych    708
    19.4. Podstawy konstruowania przekładni ciernych    710
      19.4.1. Przekładnie o stałym przełożeniu    710
      19.4.2. Przekładnie o regulowanym przełożeniu (przekładnie bezstopniowe)    713
      19.4.3. Zagadnienie poślizgu w przekładniach ciernych    715
    19.5. Obliczenia konstrukcyjne przekładni ciernych    717
      19.5.1. Nośność przekładni ze względu na kryterium sprzężenia ciernego kół    717
      19.5.2. Weryfikacja wytrzymałościowa przekładni ciernych ze względu na naprężenia stykowe    719
      19.5.3. Weryfikacja trwałości kół ciernych ze względu na zużycie ścierne    721
      19.5.4. Weryfikacja stanu cieplnego kół ciernych    722
    19.6. Przykłady obliczeniowe    722
  BIBLIOGRAFIA    729
  SKOROWIDZ    737
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia