Zarządzanie ryzykiem

-20%

Zarządzanie ryzykiem

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,6034,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie podręcznika, w którym w sposób kompleksowy przedstawione są główne zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. Autorzy omówili główne rodzaje ryzyka finansowego oraz proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce. Opisano instrumenty pochodne, które są najbardziej skutecznymi narzędziami sterowania ryzykiem finansowym, oraz pomiar i sterowanie dwoma najważniejszymi rodzajami ryzyka finansowego: rynkowym i kredytowym.
W nowym wydaniu uaktualniona i rozszerzona została część dotycząca zarządzania ryzykiem w banku oraz zakładzie ubezpieczeń. Znacznie rozbudowany został również rozdział dotyczący zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. W publikacji znalazły się dwa nowe rozdziały na temat zarządzania ryzykiem w jednostce sektora publicznego oraz w gospodarstwie domowym.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarzadzania, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników naukowych zajmujących się badaniami w zakresie metod analizy i zarządzania ryzykiem, przedstawicieli instytucji finansowych, przede wszystkim banków i ubezpieczeń oraz menedżerów.
Podręcznik powstał pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Jajugi. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi Instytutu Zarzadzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Liczba stron384
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20054-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Część I. Zagadnienia teoretyczne zarządzania ryzykiem     13
  Rozdział 1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie (Krzysztof Jajuga)     15
    1.1. Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem     17
    1.2. Rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem     21
    1.3. Rodzaje ryzyka finansowego .    26
    1.4. Proces zarządzania ryzykiem     40
  Rozdział 2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka (Krzysztof Jajuga)     49
    2.1. Miary ryzyka – wprowadzenie     51
    2.2. Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego zmiennej ryzyka     61
    2.3. Koncepcja miar wrażliwości     72
    2.4. Przypadek wielowymiarowy     76
    2.5. Funkcje kopuli w analizie rozkładu wielowymiarowego     85
    2.6. Pomiar ryzyka ekstremalnego     88
    2.7. Subiektywne ujęcie w analizie ryzyka i miary stosunku do ryzyka     91
    2.8. Kilka kwestii praktycznych związanych z pomiarem ryzyka     96
  Rozdział 3. Instrumenty pochodne (Krzysztof Jajuga)     103
    3.1. Wprowadzenie     105
    3.2. Podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych     109
    3.3. Wycena opcji     125
    3.4. Wycena kontraktów terminowych futures i forward     136
    3.5. Wycena kontraktu swap     141
    3.6. Kredytowe instrumenty pochodne – kontrakt CDS     143
  Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym (Krzysztof Jajuga)     151
    4.1. Pomiar ryzyka rynkowego – wartość zagrożona i oczekiwany niedobór     153
    4.2. Pomiar ryzyka rynkowego – miary wrażliwości     160
    4.3. Strategie sterowania ryzykiem rynkowym – wprowadzenie     175
    4.4. Strategie sterowania ryzykiem cen akcji     186
    4.5. Strategie sterowania ryzykiem stopy procentowej     195
    4.6. Strategie sterowania ryzykiem kursu walutowego     203
  Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym (Krzysztof Jajuga)     209
    5.1. Pomiar ryzyka kredytowego – wprowadzenie     211
    5.2. Ryzyko portfela kredytowego     218
    5.3. Modele ryzyka kredytowego – ogólna systematyzacja     224
    5.4. Modele strukturalne ryzyka kredytowego     226
    5.5. Modele empiryczne ryzyka kredytowego     235
    5.6. Modele zredukowane ryzyka kredytowego     240
    5.7. Sterowanie ryzykiem kredytowym – kredytowe instrumenty pochodne     242
  Część II. Zarządzanie ryzykiem w organizacji     249
  Rozdział 6. Zarządzanie ryzykiem w banku (Andrzej Stopczyński)     251
    6.1. Ryzyko w działalności banku     253
    6.2. Techniki oceny ryzyka     266
    6.3. Ryzyko operacyjne     280
    6.4. Ryzyko płynności     281
    6.5. Stress testy i ocena ryzyka „ekstremalnego”     288
    6.6. Proces FTP w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem płynności     290
    6.7. Proces zarządzania ryzykiem w banku     294
    6.8. Nadzorcza ocena ryzyka     298
    6.9. Ryzyko systemowe     301
  Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń (Wanda Ronka-Chmielowiec)     305
    7.1. Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń     307
    7.2. Pomiar i modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego     313
    7.3. Pomiar ryzyka zakładu ubezpieczeń     344
    7.4. Sterowanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń     348
    7.5. Regulacje ustawowe polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeniowego dotyczące monitorowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń     362
  Rozdział 8. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (Krzysztof Jajuga)     373
    8.1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie     375
    8.2. Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa     379
    8.3. Sterowanie ryzykiem przedsiębiorstwa     386
    8.4. Potencjał wzrostu – opcje realne     390
    8.5. Ryzyko modelu     392
  Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora publicznego (Agnieszka Wojtasiak-Terech)     395
    9.1. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego     397
    9.2. Rodzaje ryzyka w sektorze publicznym     405
    9.3. Pomiar ryzyka w jednostkach sektora publicznego     424
    9.4. Sterowanie ryzykiem     436
    9.5. Regulacje i dobre praktyki     446
  Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie domowym (Krzysztof Jajuga)     455
    10.1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie domowym     457
    10.2. Pomiar ryzyka gospodarstwa domowego     461
    10.3. Sterowanie ryzykiem w gospodarstwie domowym     470
  Zakończenie     473
  Pytania i zadania     475
  Bibliografia     479
  Indeks     485
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia