Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,30  69,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

48,3069,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN


Obróbka skrawaniem jest podstawową techniką wytwarzania w budowie maszyn, lotnictwie i motoryzacji. Bez znajomości podstaw skrawania nie można projektować nowoczesnych i efektywnych procesów technologicznych, ani prowadzić wysokowydajnej obróbki części maszyn.


Publikacja ta stanowi bogate kompendium wiedzy o procesie skrawania i jego zastosowaniach w przemyśle. W książce przedstawiono obecny stan wiedzy o kształtowaniu ubytkowym materiałów konstrukcyjnych ostrzami o zdefiniowanej geometrii.


Wydanie trzecie rozszerzono o nowe wiadomości dotyczące modelowania procesu skrawania, nowoczesnych technik kształtowania materiałów, roli techniki komputerowej i informacyjnej w procesie skrawania, techniki VR oraz charakterystyki 3D chropowatości powierzchni.


Książkę kierujemy zarówno do studentów uczelni technicznych z kierunkami przykładowo: Mechanika i budowa maszyn czy Inżynieria produkcji, ale również dla praktyków (inżynierów, projektantów) z racji jej walorów aplikacyjnych w zakładach przemysłowych.


Rok wydania2018
Liczba stron466
KategoriaMateriałoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19919-7
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora XI
  Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów XIII
    Ważniejsze oznaczenia XIII
    Skróty XIX
    Wykaz norm wykorzystanych w książce XXI
  1. Ogólna charakterystyka procesu skrawania    1
    1.1. Klasyfikacja procesów obróbki ubytkowej     1
    1.2. Rola obróbki skrawaniem we współczesnym wytwarzaniu    4
    1.3. Kinematyka procesu i parametry skrawania     10
    1.4. Geometryczna charakterystyka ostrza skrawającego     12
    1.5. Geometria warstwy skrawanej     19
    1.6. Przyszłościowa wizja obróbki skrawaniem    23
  Literatura     30
  2. Materiały narzędziowe     32
    2.1. Klasyfikacja i właściwości materiałów ostrzy skrawających    32
    2.2. Powłoki ochronne na narzędziach skrawających     36
    2.3. Stale szybkotnące     39
    2.4. Węgliki spiekane     40
    2.5. Cermetale     42
    2.6. Ceramika     43
    2.7. Materiały supertwarde     45
  Literatura     47
  3. Fizyczne aspekty procesu skrawania     48
    3.1. Zjawiska fizyczne w strefie skrawania     48
    3.2. Charakterystyka stanu naprężenia i odkształcenia     50
    3.3. Mechanizmy odkształcenia w mikro- i nanoskali     54
    3.4. Przebieg odkształcenia materiału    58
    3.5. Warunki uplastycznienia materiału w strefie skrawania    60
    3.6. Dekohezja materiału w strefie tworzenia wióra     66
    3.6. Warunki zainicjowania mikroskrawania, minimalna grubość warstwy skrawanej     68
  Literatura     72
  4. Modelowanie procesu skrawania     74
    4.1. Klasyfikacja modeli procesu skrawania     74
    4.2. Konstytutywne modele materiałowe     79
    4.3. Techniki oceny właściwości mechanicznych w warunkach skrawania    85
    4.4. Techniki modelowania     87
      4.4.1. Cele i zakres badań symulacyjnych     87
      4.4.2. Symulacja metodą elementów skończonych     90
      4.4.3. Symulacja metodą różnic skończonych     94
  Literatura     96
  5. Mechanika procesu skrawania     98
    5.1. Klasyfikacja modeli mechanistycznych     98
    5.2. Stan odkształcenia w strefie ścinania     100
      5.2.1. Warunki realizacji płaskiego i przestrzennego stanu odkształcenia     100
      5.2.2. Charakterystyka stanu odkształcenia w strefie tworzenia wióra     100
    5.3. Rozkład prędkości w strefie tworzenia wióra     105
    5.4. Modele tworzenia wióra     108
      5.4.1. Model z rozwiniętą strefą poślizgu     108
      5.4.2. Model z równoległymi granicami strefy poślizgu     109
      5.4.3. Model z pojedynczą płaszczyzną poślizgu     113
      5.4.4. Model tworzenia wióra segmentowego     117
      5.4.5. Model zlokalizowanej strefy ścinania adiabatycznego     119
      5.4.6. Dyslokacyjny model tworzenia wióra     122
      5.4.7. Modele tworzenia wióra w nanoskali     124
    5.5. Modelowanie kąta poślizgu     126
      5.5.1. Zastosowanie rozwiązań teorii plastyczności     126
      5.5.2. Doświadczalne metody wyznaczania kąta poślizgu     132
    5.6. Numeryczna symulacja procesu tworzenia wióra     134
      5.6.1. Opis tworzenia wióra metodą elementów skończonych     134
      5.6.2. Symulacja tworzenia wióra ciągłego i segmentowego     136
    5.7. Siły w procesie skrawania     138
      5.7.1. Rozkład całkowitej siły skrawania     138
      5.7.2. Rozkład sił w strefie poślizgu i na powierzchni natarcia     140
      5.7.3. Metody oszacowania sił na powierzchni przyłożenia ostrza     142
      5.7.4. Teoretyczno-doświadczalne i doświadczalne metody wyznaczania składowych sił skrawania     145
      5.7.5. Wpływ warunków obróbki na składowe całkowitej siły skrawania     151
    5.8. Stan naprężeń w strefie tworzenia wióra     154
      5.8.1. Stan i rozkład naprężeń     154
      5.8.2. Ocena wartości naprężenia poślizgu     156
    5.9. Energia i moc skrawania     158
      5.9.1. Bilans energetyczny procesu     158
      5.9.2. Energia tworzenia wióra     159
      5.9.3. Moc skrawania     162
    5.10. Zwijanie i łamanie wióra     163
      5.10.1. Klasyfikacja kształtów wióra     163
      5.10.2. Warunki tworzenia wiórów odrywanych i ścinanych     164
      5.10.3. Charakterystyka spływu wióra    166
      5.10.4. Mechanizmy zwijania wióra     169
      5.10.5. Warunki i przebieg łamania wióra     172
      5.10.6. Kontrola wióra     176
  Literatura     178
  6. Drgania w procesie skrawania     181
    6.1. Źródła i klasyfikacja drgań     181
    6.2. Mechanizmy generowania drgań samowzbudnych     187
    6.3. Stabilność układu OUPN i metody jej poprawy     191
  Literatura     196
  7. Tribologia procesu skrawania     197
    7.1. Charakterystyka strefy styku ostrza z obrabianym materiałem     197
    7.2. Rozkład naprężeń w strefie styku wiór–ostrze     200
    7.3. Narost     204
    7.4. Związki korelacyjne charakterystyk odkształceń z procesem tarcia     207
    7.5. Doświadczalne metody wyznaczania współczynnika tarcia     209
  Literatura     213
  8. Ciepło w procesie skrawania     215
    8.1. Źródła i rozpływ ciepła w strefie skrawania     215
    8.2. Temperatura skrawania     218
    8.3. Analityczne wyznaczenie temperatury w strefie skrawania     220
      8.3.1. Partycja ciepła w modelu ruchomego źródła ciepła     220
      8.3.2. Temperatura na płaszczyźnie poślizgu     223
      8.3.3. Temperatura na powierzchni natarcia ostrza     225
    8.4. Numeryczne metody określania pól temperatury w strefie skrawania     227
    8.5. Doświadczalne metody wyznaczania temperatury skrawania     231
    8.6. Wpływ warunków obróbki na temperaturę skrawania     237
    8.7. Ciecze chłodząco-smarujące     242
  Literatura     249
  9. Zużycie i trwałość ostrza     251
    9.1. Charakterystyka stref zużycia ostrza     251
    9.2. Fizykalne mechanizmy zużycia ostrza     255
    9.3. Zużycie powłok ochronnych     260
    9.4. Przebieg zużycia i stępienie ostrza     266
    9.5. Matematyczne modelowanie i prognozowanie okresu trwałości ostrza     271
    9.6. Nadzorowanie stanu ostrza narzędzia     282
  Literatura     288
  10 Skrawalność materiałów konstrukcyjnych     290
    10.1. Wskaźniki skrawalności     290
    10.2. Związki skrawalności ze strukturą i właściwościami materiałów     296
    10.3. Charakterystyka skrawalności materiałów konstrukcyjnych     299
      10.3.1. Stale konstrukcyjne niestopowe i stopowe     299
      10.3.2. Stale austenityczne nierdzewne i kwasoodporne     301
      10.3.3. Żeliwa i staliwa     303
      10.3.4. Metale nieżelazne i ich stopy     306
      10.3.5. Tytan i jego stopy     308
      10.3.6. Stopy na osnowie niklu i kobaltu     310
      10.3.7. Materiały kompozytowe    311
    10.4. Systemy wspomagające dobór warunków obróbki     314
  Literatura     319
  11. Ekonomiczność i optymalizacja procesu skrawania     321
    11.1. Wskaźniki i modele procesu     321
    11.2. Kryteria i algorytmy optymalizacji doboru warunków skrawania     322
    11.3. Techniki optymalizacji warunków skrawania     326
  Literatura     334
  12. Przegląd technologii ubytkowego kształtowania materiałów     335
    12.1. Obróbka z podwyższonymi i dużymi prędkościami skrawania     335
    12.2. Obróbka materiałów twardych i w stanie utwardzonym     340
    12.3. Obróbka na sucho i ze zminimalizowanym użyciem mediów chłodząco-smarujących     347
      12.3.1. Obróbka na sucho     347
      12.3.2. Obróbka ze zminimalizowanym smarowaniem    351
    12.4. Obróbka wysokowydajna     355
    12.5. Obróbka kompletna     366
    12.6. Mikroobróbka     372
    12.7. Nanoobróbka     379
    12.8. Hybrydowe metody obróbki     384
      12.8.1. Klasyfikacja hybrydowych procesów wytwórczych/obróbki    384
      12.8.2. Obróbka hybrydowa wspomagana termicznie     386
      12.8.3. Obróbka hybrydowa wspomagana energią drgań     389
      12.8.4. Obróbka kriogeniczna     394
  Literatura     397
  13. Rola techniki komputerowej i informacyjnej w procesie skrawania     399
    13.1. Komputerowe wspomaganie procesu obróbki     399
      13.1.1. Zastosowanie symulacji i wizualizacji w programowaniu CAD/CAM     399
      13.1.2. Bazy danych do oceny skrawalności i doboru warunków obróbki     406
    13.2. Zastosowanie sensorów i sztucznej inteligencji     408
    13.3. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości    416
    13.4. Techniki internetowe w procesie obróbki     422
  Literatura     427
  14. Technologiczna warstwa wierzchnia     429
    14.1. Strukturalne modele budowy warstwy wierzchniej     429
    14.2. Modele kształtowania mikronierówności powierzchni    431
      14.2.1. Modele stereometryczno-kinematyczne     431
      14.2.2. Modele uwzględniające niektóre oddziaływania fizyczne w procesie skrawania     435
    14.3. Charakterystyka chropowatości powierzchni     439
      14.3.1. Parametry profilu i topografii powierzchni     439
      14.3.2. Pomiary chropowatości powierzchni     445
    14.4. Fizyczne właściwości warstwy wierzchniej     448
      14.4.1. Charakterystyka właściwości fizycznych warstwy wierzchniej     448
      14.4.2. Naprężenia własne w warstwie wierzchniej     449
      14.4.3. Umocnienie materiału i zmiana mikrostruktury w warstwie wierzchniej     453
  Literatura     455
  Słownik ważniejszych terminów i skrótów w języku angielskim     456
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia