Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego

-20%

Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego

1 opinia

Autor:

Ewa Kraska

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,71  22,14

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,7122,14

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Praca stanowi syntezę wiedzy na temat teorii klastrów, ich miejsca w gospodarce regionu oraz polityce regionalnej. We współczesnej gospodarce zjawisko klasteringu występuje prawie we wszystkich regionach z różnym nasileniem. Zaprezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęta została w niej próba identyfikacji związków powstania i rozwoju klastrów z uwarunkowaniami regionalnymi. Wiedza ta jest szczególnie ważna z punktu widzenia regionów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego do jakich należy województwo świętokrzyskie. W pracy zbadano: wpływ polityki regionalnej oraz lokalnej na procesy powstawania i rozwoju klastrów, funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu, jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim oraz stopień satysfakcji przedsiębiorstw z działalności w klastrze. Dokonano identyfikacji kluczowych czynników i barier rozwoju klastrów. Określono poziom rozwoju klastrów na podstawie podejmowanej współpracy przez przedsiębiorstwa w nich działające.
Podjęty w pracy problem ma istotne znaczenie dla traktowania klastrów jako narzędzia rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych.
Książka jest adresowana zarówno do teoretyków jak i praktyków gospodarki, studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych oraz pracowników administracji rządowej oraz samorządowej.


Liczba stron279
WydawcaUniwersytet Jana Kochanowskiego
ISBN-13978-83-713-3728-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wykaz skrótów     7
  Wprowadzenie     9
  Metodyka badawcza     13
  Rozdział 1. Podstawy teoretyczne powstawania i rozwoju klastrów
  1.1. Geneza i ewolucja pojęcia klaster     17
  1.2. Klaster jako organizacja sieciowa     42
  1.3. Typologia klastrów     50
  1.4. Fazy rozwoju klastra     62
  1.5. Metody badań klastrów     68
  Rozdział 2. Regionalne uwarunkowania powstawania klastrów
  2.1. Miejsce klastra w strukturze społeczno-gospodarczej     75
  2.2. Potencjał społeczno-gospodarczy regionu ekonomicznego     87
  2.2.1. Innowacyjność jako stymulanta rozwoju klastrów     87
  2.2.2. Tradycje kulturowo-produkcyjne a rozwój klastrów     93
  2.2.3. Rola kapitału społecznego i ludzkiego w rozwoju klastrów     95
  2.3. Otoczenie instytucjonalno-polityczne     104
  2.3.1. Otoczenie instytucjonalne     104
  2.3.2. Polityka regionalna a klastry     113
  2.3.3. Instrumenty kreowania rozwoju klastrów     118
  Rozdział 3. Rozwój klastrów w Polsce
  3.1. Polityka wspierania klastrów w Polsce     123
  3.2. Instrumenty wsparcia klastrów w Polsce     124
  3.3. Klastry w Polsce     147
  Rozdział 4. Klastry na tle specyfiki województwa świętokrzyskiego
  4.1. Struktura gałęziowo-działowa gospodarki w województwie świętokrzyskim    153
  4.2. Potencjał innowacyjny województwa świętokrzyskiego     164
  4.3. Jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim     169
  4.4. Instytucje otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim     179
  4.5. Klastry w województwie świętokrzyskim     184
  4.6. Charakterystyka badanych klastrów w województwie świętokrzyskim    186
  4.6.1. Klaster usługowy Grono Targowe Kielce     186
  4.6.2. Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany Innowator     189
  4.6.3. Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny     190
  4.6.4. Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST     191
  4.6.5. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły
  Polski Wschodniej”     194
  Rozdział 5. Klastry jako istotny element gospodarki województwa
  świętokrzyskiego
  5.1. Polityka regionalna i lokalna w województwie wobec klastrów     199
  5.2. Czynniki rozwoju klastrów w opinii badanych przedsiębiorstw     212
  5.3. Bariery tworzenia i rozwoju klastrów w opinii badanych przedsiębiorstw     214
  5.4. Spodziewane i osiągnięte korzyści dla przedsiębiorstw funkcjonujących
  w klastrach     216
  5.5. Współpraca przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach     222
  5.5.1. Pionowa i pozioma kooperacja przedsiębiorstw     222
  5.5.2. Współpraca przedsiębiorstw z otoczeniem naukowym     224
  5.5.3. Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami samorządu terytorialnego    227
  5.5.4. Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia
  biznesu     229
  5.6. Innowacyjność przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach     231
  Podsumowanie     235
  Załączniki     241
  Bibliografia     255
  Spis rysunków     275
  Spis tabel     277
  Spis wykresów     279
  Spis załączników     281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia