Innowacje w marketingu banków detalicznych

-25%

Innowacje w marketingu banków detalicznych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,75  17,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

12,7517,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza praca jest odpowiedzią na postulowane kierunki badań nad innowacjami dotyczące uporządkowania i uzupełnienia problematyki związanej z innowacjami w bankach detalicznych, szczególnie w zakresie terminologii i klasyfikacji innowacji. Istotnym celem jest też zidentyfikowanie znaczenia klientów indywidualnych i innych podmiotów w innowacyjnych działaniach banków oraz określenie czynników stymulujących i ograniczających tę aktywność. Ważnym zadaniem w pracy jest również przedstawienie jej dominujących form realizowanych przez podmioty sektora bankowego. Studia literaturowe dowodzą istnienia luki w warstwie teoretycznej i empirycznej badań nad innowacjami w bankach detalicznych oraz odbiorem tych działań przez klientów docelowych. Brakuje kompleksowych publikacji i opracowań, w których zagadnienia innowacji realizowanej w bankach byłyby powiązane z postrzeganiem ich przez klientów indywidualnych i zakresem korzystania z nich. Podjęta problematyka jest rozbudowana i wielowątkowa – dotyczy innowacji w marketingu banków detalicznych oraz sposobu odbioru i zakresu korzystania z nich przez klientów indywidualnych. Zakres przedmiotowy pracy obejmuje innowacje w działalności banków detalicznych ze szczególnym uwzględnieniem sfery marketingu realizowanego przez te podmioty. Zakres podmiotowy obejmuje banki detaliczne działające na rynku polskim i ich klientów. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zaprezentowano innowacje w sektorze banków detalicznych w świetle ujęć teoretycznych. Rozdział drugi poświęcono uwarunkowaniom zewnętrznym działalności innowacyjnej banków. W rozdziale trzecim zaprezentowano stan sektora bankowego w Polsce od strony podażowej oraz popytowej. Rozdział czwarty zawiera wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród menedżerów banków detalicznych dotyczących ich działalności innowacyjnej oraz zachowań klientów indywidualnych wobec działalności innowacyjnej tych podmiotów. Dokonano tu też charakterystyki próby badawczej.


Liczba stron191
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-494-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  Rozdział    1
  INNOWACJE W SEKTORZE BANKÓW DETALICZNYCH W ŚWIETLE UJĘĆ TEORETYCZNYCH    13
  1.1. Istota innowacji w literaturze przedmiotu i korzyści, jakie niesie    13
  1.2. Klasyfikacje innowacji w kontekście aktywności banków    19
  1.3. Innowacje marketingowe w sektorze bankowym a klasyfikacja OECD    27
  1.3.1. Innowacje technologiczne    30
  1.3.2. Innowacje nietechnologiczne    33
  1.4. Modele procesu innowacyjnego we współczesnej gospodarce z uwzględnieniem specyfiki badanego sektora    39
  1.4.1. Modele liniowe    40
  1.4.2. Modele złożone    44
  Rozdział    2
  UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ BANKÓW DETALICZNYCH    53
  2.1. Innowacyjność i klasyfikacja determinant działalności innowacyjnej    53
  2.2. Warunki ekonomiczne dla funkcjonowania banków detalicznych    58
  2.3. Uwarunkowania regulacyjno-prawne dla podmiotów sektora bankowego    62
  2.4. Informacja i wiedza jako determinanty tworzenia innowacji w bankach    64
  2.5. Technologie w kontekście wprowadzania i dyfuzji innowacji w bankach detalicznych    74
  2.6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w kontekście innowacji bankowych    82
  Rozdział    3
  SEKTOR BANKOWY W POLSCE I POPYT NA PRODUKTY BANKOWE WŚRÓD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH    89
  3.1. Struktura sektora bankowego i aktywa banków    89
  3.2. Poziom ubankowienia Polaków    94
  3.3. Popularność kart i form płatności wśród klientów indywidualnych    96
  3.3.1. Karty płatnicze    97
  3.3.2. Liczba użytkowników bankowości internetowej i mobilnej    100
  3.4. Poziom sprzedaży kredytów dla klientów indywidualnych    105
  Rozdział    4
  OPINIE MENEDŻERÓW BANKÓW DETALICZNYCH ORAZ ZACHOWANIA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WOBEC INNOWACJI W BADANYM SEKTORZE    110
  4.1. Metodyka badań empirycznych wśród podmiotów sektora bankowości detalicznej i charakterystyka respondentów    110
  4.2. Analiza wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród menedżerów banków    113
  4.2.1. Innowacyjność sektora oraz źródła informacji w opinii menedżerów badanych banków    113
  4.2.2. Motywy i bariery wdrażania innowacji w badanych bankach    116
  4.2.3. Determinanty skuteczności wdrażania innowacji w opinii menedżerów badanych banków    117
  4.2.4. Realizowany zakres współpracy oraz rodzaje innowacji wdrażane przez badane banki    121
  4.3. Korzystanie z oferty i innowacji banków detalicznych przez klientów indywidualnych    128
  4.4. Innowacyjność banków detalicznych i opinie na jej temat wśród badanych klientów    135
  4.5. Determinanty korzystania przez klientów z innowacji banków detalicznych    143
  4.6. Porównanie zakresu korzystania z innowacji marketingowych przez klientów indywidualnych z zakresem wdrożeń przez banki    150
  Zakończenie    153
  Załączniki    157
  Kwestionariusz ankietowy: Innowacje w marketingu banków detalicznych w opinii Kierownictwa banków    159
  Kwestionariusz ankietowy: Innowacje w marketingu banków detalicznych    168
  Bibliografia    175
  Spis rysunków    187
  Spis tabel    189
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia