Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,96  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,9624,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ważnym procesem zachodzącym we współczesnej gospodarce światowej jest umiędzynarodowienie. Polega ono na tworzeniu i rozwijaniu różnych form ponadnarodowych powiązań między przedsiębiorstwami, których przykładem są zagraniczne inwestycje bezpośrednie.
Głównym celem podjętych badań jest ocena reakcji inwestorów zagranicznych na stosowanie zachęt. Pierwszą część monografii poświęcono teoretycznym, prawnym i organizacyjnym aspektom wspierania inwestorów zagranicznych. Część druga, empiryczna, zawiera badania oceniające znaczenie zachęt z perspektywy gospodarki kraju goszczącego i kraju pochodzenia.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do ekonomistów i przedstawicieli biznesu międzynarodowego. Może również zainteresować osoby związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w przestrzeni międzynarodowej – menedżerów, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej.


Liczba stron326
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-326-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    11
  
  CZĘŚĆ I. WSPIERANIE INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH PRZESŁANKI, UWARUNKOWANIA, INSTRUMENTY    25
  
  Rozdział 1. Przesłanki wspierania inwestorów zagranicznych w świetle teorii i badań empirycznych    27
  1.1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako forma internacjonalizacji przedsiębiorstw    27
  1.1.1. Internacjonalizacja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie – przegląd definicji    28
  1.1.2. Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich    32
  1.2. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę    36
  1.2.1. Gospodarka kraju goszczącego    36
  1.2.2. Gospodarka kraju pochodzenia    42
  1.3. Determinanty wyboru lokalizacji    45
  1.4. Uzasadnienie dla wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich    49
  
  Rozdział 2. Ramy prawne i organizacyjne wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich    63
  2.1. Reguły konkurencji Unii Europejskiej    63
  2.1.1. Pomoc państwa versus pomoc publiczna    66
  2.1.2. Klasyfikacja pomocy publicznej    67
  2.1.3. Pomoc publiczna w świetle Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej    68
  2.1.4. Przesłanki pomocy publicznej    69
  2.1.4.1. Przesłanki istnienia pomocy publicznej    69
  2.1.4.2. Przesłanki niedozwolonej pomocy publicznej    72
  2.1.5. Wyłączenia automatyczne i warunkowe    73
  2.1.6. Wyłączenia grupowe oraz pomoc de minimis    74
  2.2. Instytucje otoczenia biznesu    77
  2.2.1. Pojęcie    78
  2.2.2. Przykłady działań instytucji publicznych w kraju    81
  2.2.3. Aktywność polskich przedstawicielstw za granicą    85
  2.2.4. Polskie instytucje w rankingach międzynarodowych    87
  
  Rozdział 3. Zachęty inwestycyjne w Polsce    99
  3.1. Perspektywa zagranicznych inwestorów bezpośrednich wchodzących do Polski    99
  3.1.1. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce    99
  3.1.1.1. Warunki i formy wsparcia    99
  3.1.1.2. Skutki funkcjonowania    105
  3.1.1.3. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w specjalnych strefach ekonomicznych    109
  3.1.1.4. Nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce    110
  3.1.2. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki    113
  3.1.3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości i inne formy pomocy samorządów lokalnych    117
  3.1.4. Centra badawczo-rozwojowe    121
  3.1.5. Parki przemysłowe i technologiczne    123
  3.2. Perspektywa zagranicznych inwestorów bezpośrednich wychodzących z Polski    126
  3.2.1. Zachęty finansowe    129
  3.2.1.1. Fundusz Ekspansji Zagranicznej    129
  3.2.1.2. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej    129
  3.2.2. Zachęty fiskalne    131
  3.2.3. Instrumenty zmniejszające ryzyko    132
  3.2.4. Instrumenty informacyjno-doradcze    134
  
  CZĘŚĆ II. EMPIRYCZNA OCENA ZNACZENIA ZACHĘT DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH    139
  
  Rozdział 4. Zachęty z perspektywy przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim    141
  4.1. Zakres badania, metoda badawcza i dobór próby badawczej    141
  4.2. Charakterystyka próby badawczej    145
  4.3. Kapitał zagraniczny w przedsiębiorstwach    151
  4.4. Aktywność eksportowa inwestorów zagranicznych    154
  4.5. Aktywność importowa inwestorów zagranicznych    160
  4.6. Konkurencyjne lokalizacje    162
  4.7. Znaczenie instytucji dla wyboru lokalizacji    163
  4.8. Przesłanki wyboru lokalizacji    169
  4.8.1. Rozkład odpowiedzi i podstawowe statystyki opisowe    169
  4.8.2. Ranking ogólny przesłanek wyboru lokalizacji    177
  4.8.3. Zróżnicowanie przesłanek wyboru lokalizacji na podstawie rankingu ogólnego    178
  4.8.4. Zróżnicowanie przesłanek wyboru lokalizacji na podstawie testu Manna-Whitneya    186
  4.8.5. Rankingi szczegółowe przesłanek wyboru lokalizacji    188
  4.9. Znaczenie zachęt dla wyboru lokalizacji    194
  4.9.1. Ranking ogólny zachęt inwestycyjnych    195
  4.9.2. Zróżnicowanie znaczenia zachęt inwestycyjnych na podstawie rankingu ogólnego    197
  4.9.3. Zróżnicowanie znaczenia zachęt inwestycyjnych na podstawie testu Manna-Whitneya    204
  4.9.4. Ranking szczegółowy zachęt inwestycyjnych    206
  4.10. Specjalne strefy ekonomiczne    208
  4.11. Znaczenie pomocy publicznej dla wyboru lokalizacji    211
  4.12. Wsparcie po rozpoczęciu działalności (opieka poinwestycyjna)    214
  
  Rozdział 5. Wykorzystanie pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym    217
  5.1. Wartość i struktura pomocy publicznej    217
  5.2. Przesłanki lokalizacji a wykorzystanie pomocy publicznej    226
  5.3. Zachęty inwestycyjne a wykorzystanie pomocy publicznej    232
  
  Rozdział 6. Zachęty z perspektywy polskich inwestorów bezpośrednich z województwa łódzkiego    239
  6.1. Wielkość i struktura zagranicznych inwestycji bezpośrednich z województwa łódzkiego    239
  6.2. Wykorzystanie pomocy publicznej przez polskich inwestorów bezpośrednich z województwa łódzkiego    244
  6.3. Znaczenie zachęt dla podjęcia decyzji o inwestycji zagranicznej    248
  6.3.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw    249
  6.3.2. Aktywność zagraniczna     252
  6.3.3. Motywy ekspansji inwestycyjnej     254
  6.3.4. Wykorzystanie zachęt inwestycyjnych    255
  
  Zakończenie    259
  Spis tabel    265
  Spis rysunków    271
  Bibliografia    273
  Summary    301
  Nota o Autorze    305
  Załącznik 1. Kwestionariusz dla inwestorów zagranicznych    307
  Załącznik 2. Kwestionariusz dla polskich inwestorów bezpośrednich z województwa łódzkiego    319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia