Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany

-20%

Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,80  41,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,8041,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka omawia podstawy teoretyczne geografii ekonomicznej, wskazuje jej powiązania z innymi dyscyplinami, zwłaszcza ekonomią i stosunkami międzynarodowymi, charakteryzuje poszczególne sektory gospodarki oraz strukturę międzynarodowej wymiany gospodarczej, a także główne czynniki i procesy kształtujące współczesny międzynarodowy podział pracy. Geografia ekonomiczna to interdyscyplinarna analiza struktur gospodarczych różnej skali układów przestrzennych oraz zachodzących w ich ramach przemian.
Książkę polecamy studentom stosunków międzynarodowych, ekonomii oraz wszystkim zainteresowanym problemami współczesnej gospodarki światowej.


Anna Wróbel – adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych. Zajmuje się problematyką liberalizacji międzynarodowych obrotów gospodarczych, regionalnej integracji gospodarczej, wspólnej polityki handlowej, a także bezpieczeństwa żywnościowego. Autorka monografii: Międzynarodowa wymiana usług (2009), Wewnętrzne uwarunkowania aktywności międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej i jej relacji z Unią Europejską (wraz z Pawłem J. Borkowskim i Łukaszem Zamęckim, 2013), The Dragon and the Evening Stars: Essays on the determinants of EU-China relations (wraz z P.J. Borkowskim i Ł. Zamęckim, 2013), Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej (2014) oraz wielu artykułów poświęconych problemom współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych.


Liczba stron414
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-541-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis tabel    9
  Spis wykresów    13
  Wykaz skrótów    15
  Wstęp    19
[]Rozdział    1
  Geografia ekonomiczna jako dyscyplina naukowa    25
  1.1. Pojęcie geografii ekonomicznej    25
  1.2. Geneza geografii ekonomicznej    27
  1.3. Relacje między geografią ekonomiczną a innymi naukami i nurtami badań    30
  1.3.1. Geografia ekonomiczna w systemie nauk geograficznych    30
  1.3.2. Geografia ekonomiczna a nauki społeczne    33
  1.3.3. Nauki pokrewne geografii ekonomicznej    45
  Rozdział    2
  Teoria geografii ekonomicznej    47
  2.1. Teoria przestrzeni geograficznej    48
  2.2. Teoria potencjału i pojemności środowiska geograficznego    54
  2.3. Teoria lokalizacji działalności gospodarczej    61
  2.4. Twierdzenia nomologiczne o charakterze funkcjonalno-strukturalnym    72
  2.4.1. Modele systemu osadniczego    72
  2.4.2. Teoria bazy ekonomicznej    73
  2.4.3. Infrastruktura i jej układ przestrzenny    76
  2.4.4. Teoria regionu    77
  2.5. Teoria dynamiki struktur przestrzennych    80
  2.6. Współczesne kierunki rozwoju geografii ekonomicznej    86
  2.6.1. Nowa geografia ekonomiczna    86
  2.6.2. Koncepcja kapitału społecznego    93
  2.6.3. Koncepcja zależności od ścieżki    94
  2.6.4. Geografia moralna    96
  2.6.5. Skale geograficzne    97
  2.7. Modele nowej geografii ekonomicznej    98
  Rozdział    3
  Zasoby naturalne Ziemi i ich znaczenie gospodarcze    107
  3.1. Pojęcie i klasyfikacja zasobów naturalnych    107
  3.2. Rozmieszczenie przestrzenne surowców na świecie    112
  3.3. Gospodarka surowcami mineralnymi    121
  3.4. Bezpieczeństwo surowcowe    130
  Rozdział    4
  Rolnictwo    141
  4.1. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa    141
  4.2. Światowa produkcja rolna    150
  4.2.1. Produkcja roślinna na świecie    150
  4.2.2. Światowa produkcja zwierzęca    162
  4.2.3. Rybołówstwo    168
  4.3. Problemy żywnościowe świata    170
  Rozdział    5
  Przemysł    179
  5.1. Struktura przemysłu na świecie i kierunki jej zmian    179
  5.2. Procesy industrializacji, dezindustrializacji, reindustrializacji    197
  5.3. Ewolucja modelu organizacji produkcji przemysłowej    203
  Rozdział    6
  Usługi    210
  6.1. Rola usług w rozwoju gospodarczym państwa    210
  6.1.1. Udział usług w tworzeniu PKB    211
  6.1.2. Udział usług w zatrudnieniu    216
  6.2. Przyczyny wzrostu znaczenia usług w gospodarce    221
  Rozdział    7
  Międzynarodowa wymiana towarów    235
  7.1. Czynniki rozwoju handlu światowego    235
  7.1.1. Postęp techniczny    235
  7.1.2. Liberalizacja handlu w ramach systemu GATT/WTO    238
  7.1.3. Procesy integracji gospodarczej    246
  7.1.4. Globalizacja gospodarki światowej    253
  7.1.5. Sprawny system walutowy    255
  7.2. Współczesne tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu towarami    260
  7.2.1. Dynamika międzynarodowego handlu towarami    260
  7.2.2. Struktura geograficzna międzynarodowego handlu towarami    264
  7.2.3. Struktura przedmiotowa międzynarodowego handlu towarami    272
  Rozdział    8
  Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu usługami    283
  8.1. Pojęcie międzynarodowego handlu usługami    283
  8.2. Struktura międzynarodowej wymiany usług    285
  8.2.1. Dynamika międzynarodowych obrotów usługowych    285
  8.2.2. Struktura geograficzna światowego handlu usługami    289
  8.2.3. Struktura rzeczowa międzynarodowej wymiany usług    297
  8.3. Specyfika międzynarodowych obrotów usługowych    307
  8.4. Formy świadczenia usług w handlu międzynarodowym    310
  8.4.1. Franchising usługowy    310
  8.4.2. Giełdy usług    310
  8.4.3. Przetargi i licencje    312
  8.4.4. Outsourcing i offshoring usługowy    312
  Rozdział    9
  Międzynarodowe przepływy czynników produkcji    321
  9.1. Międzynarodowe przepływy kapitału    321
  9.1.1. Kapitał pożyczkowy    323
  9.1.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne    325
  9.1.3. Inwestycje portfelowe    338
  9.1.4. Obszary nadwyżek i niedoborów kapitału    346
  9.2. Międzynarodowe przepływy siły roboczej    351
  9.3. Międzynarodowe przepływy technologii    359
  Zakończenie    372
  Bibliografia    376
  Dokumenty i raporty    376
  Leksykony i encyklopedie    379
  Monografie i opracowania    379
  Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych    389
  Strony internetowe    404
  Indeks osobowy    405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia