Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany

-20%

Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,80  41,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

32,8041,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka omawia podstawy teoretyczne geografii ekonomicznej, wskazuje jej powiązania z innymi dyscyplinami, zwłaszcza ekonomią i stosunkami międzynarodowymi, charakteryzuje poszczególne sektory gospodarki oraz strukturę międzynarodowej wymiany gospodarczej, a także główne czynniki i procesy kształtujące współczesny międzynarodowy podział pracy. Geografia ekonomiczna to interdyscyplinarna analiza struktur gospodarczych różnej skali układów przestrzennych oraz zachodzących w ich ramach przemian.
Książkę polecamy studentom stosunków międzynarodowych, ekonomii oraz wszystkim zainteresowanym problemami współczesnej gospodarki światowej.


Anna Wróbel – adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych. Zajmuje się problematyką liberalizacji międzynarodowych obrotów gospodarczych, regionalnej integracji gospodarczej, wspólnej polityki handlowej, a także bezpieczeństwa żywnościowego. Autorka monografii: Międzynarodowa wymiana usług (2009), Wewnętrzne uwarunkowania aktywności międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej i jej relacji z Unią Europejską (wraz z Pawłem J. Borkowskim i Łukaszem Zamęckim, 2013), The Dragon and the Evening Stars: Essays on the determinants of EU-China relations (wraz z P.J. Borkowskim i Ł. Zamęckim, 2013), Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej (2014) oraz wielu artykułów poświęconych problemom współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych.


Liczba stron414
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-541-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis tabel     9
  Spis wykresów     13
  Wykaz skrótów     15
  Wstęp     19
  
  Część I. Podstawy geografii ekonomicznej
  Rozdział    1
  Geografia ekonomiczna jako dyscyplina naukowa     25
  1.1. Pojęcie geografii ekonomicznej     25
  1.2. Geneza geografii ekonomicznej     27
  1.3. Relacje między geografią ekonomiczną a innymi naukami i nurtami badań     30
  1.3.1. Geografia ekonomiczna w systemie nauk geograficznych     30
  1.3.2. Geografia ekonomiczna a nauki społeczne     33
  1.3.3. Nauki pokrewne geografii ekonomicznej     45
  
  Rozdział    2
  Teoria geografii ekonomicznej     47
  2.1. Teoria przestrzeni geograficznej     48
  2.2. Teoria potencjału i pojemności środowiska geograficznego     54
  2.3. Teoria lokalizacji działalności gospodarczej     61
  2.4. Twierdzenia nomologiczne o charakterze funkcjonalno-strukturalnym     72
  2.4.1. Modele systemu osadniczego     72
  2.4.2. Teoria bazy ekonomicznej     73
  2.4.3. Infrastruktura i jej układ przestrzenny     76
  2.4.4. Teoria regionu     77
  2.5. Teoria dynamiki struktur przestrzennych     80
  2.6. Współczesne kierunki rozwoju geografii ekonomicznej     86
  2.6.1. Nowa geografia ekonomiczna     86
  2.6.2. Koncepcja kapitału społecznego     93
  2.6.3. Koncepcja zależności od ścieżki     94
  2.6.4. Geografia moralna     96
  2.6.5. Skale geograficzne     97
  2.7. Modele nowej geografii ekonomicznej     98
  Część II. Międzynarodowa struktura produkcji
  
  Rozdział    3
  Zasoby naturalne Ziemi i ich znaczenie gospodarcze     107
  3.1. Pojęcie i klasyfikacja zasobów naturalnych     107
  3.2. Rozmieszczenie przestrzenne surowców na świecie     112
  3.3. Gospodarka surowcami mineralnymi     121
  3.4. Bezpieczeństwo surowcowe     130
  
  Rozdział    4
  Rolnictwo     141
  4.1. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa     141
  4.2. Światowa produkcja rolna     150
  4.2.1. Produkcja roślinna na świecie     150
  4.2.2. Światowa produkcja zwierzęca     162
  4.2.3. Rybołówstwo     168
  4.3. Problemy żywnościowe świata     170
  
  Rozdział    5
  Przemysł     179
  5.1. Struktura przemysłu na świecie i kierunki jej zmian     179
  5.2. Procesy industrializacji, dezindustrializacji, reindustrializacji     197
  5.3. Ewolucja modelu organizacji produkcji przemysłowej     203
  
  
  Rozdział    6
  Usługi     210
  6.1. Rola usług w rozwoju gospodarczym państwa     210
  6.1.1. Udział usług w tworzeniu PKB     211
  6.1.2. Udział usług w zatrudnieniu     216
  6.2. Przyczyny wzrostu znaczenia usług w gospodarce     221
  
  Część III. Geografia międzynarodowej wymiany gospodarczej
  Rozdział    7
  Międzynarodowa wymiana towarów     235
  7.1. Czynniki rozwoju handlu światowego     235
  7.1.1. Postęp techniczny     235
  7.1.2. Liberalizacja handlu w ramach systemu GATT/WTO     238
  7.1.3. Procesy integracji gospodarczej     246
  7.1.4. Globalizacja gospodarki światowej     253
  7.1.5. Sprawny system walutowy     255
  7.2. Współczesne tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu towarami     260
  7.2.1. Dynamika międzynarodowego handlu towarami     260
  7.2.2. Struktura geograficzna międzynarodowego handlu towarami     264
  7.2.3. Struktura przedmiotowa międzynarodowego handlu towarami     272
  
  Rozdział    8
  Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu usługami     283
  8.1. Pojęcie międzynarodowego handlu usługami     283
  8.2. Struktura międzynarodowej wymiany usług     285
  8.2.1. Dynamika międzynarodowych obrotów usługowych     285
  8.2.2. Struktura geograficzna światowego handlu usługami     289
  8.2.3. Struktura rzeczowa międzynarodowej wymiany usług     297
  8.3. Specyfika międzynarodowych obrotów usługowych     307
  8.4. Formy świadczenia usług w handlu międzynarodowym     310
  8.4.1. Franchising usługowy     310
  8.4.2. Giełdy usług     310
  8.4.3. Przetargi i licencje     312
  8.4.4. Outsourcing i offshoring usługowy     312
  
  Rozdział    9
  Międzynarodowe przepływy czynników produkcji     321
  9.1. Międzynarodowe przepływy kapitału     321
  9.1.1. Kapitał pożyczkowy     323
  9.1.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne     325
  9.1.3. Inwestycje portfelowe     338
  9.1.4. Obszary nadwyżek i niedoborów kapitału     346
  9.2. Międzynarodowe przepływy siły roboczej     351
  9.3. Międzynarodowe przepływy technologii     359
  
  Zakończenie     372
  Bibliografia     376
  Dokumenty i raporty     376
  Leksykony i encyklopedie     379
  Monografie i opracowania     379
  Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych     389
  Strony internetowe     404
  Indeks osobowy     405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia