Wpływ czynników materiałowych i technologicznych na zróżnicowanie wilgotności tarcicy po suszeniu jako miary jakości suszenia

Wpływ czynników materiałowych i technologicznych na zróżnicowanie wilgotności tarcicy po suszeniu jako miary jakości suszenia

1 opinia

Format:

ibuk

Możliwość zastosowania partii wysuszonej tarcicy do produkcji wyrobów z drewna, po spełnieniu innych wymagań, ostatecznie określana jest na podstawie rozrzutu wilgotności. Różnorodność sposobów pozyskiwania i składowania surowca tartacznego, technologii pozyskania tarcicy i jej suszenia oraz sezonowania po suszeniu w połączeniu z wewnątrzgatunkowym zróżnicowaniem właściwości drewna powoduje, że osiągnięcie wymaganej jakości suszenia wymaga odpowiedniej wiedzy. Celem niniejszej pracy jest uzupełnienie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat czynników, które determinują rozrzut wilgotności tarcicy po suszeniu. Przeprowadzone badania służyły zwiększeniu możliwości zapobiegania niekontrolowanym zmianom wilgotności tarcicy i wyeliminowaniu niepożądanych skutków realizacji etapów procesu produkcyjnego wyrobów z drewna związanych z konwekcyjnym suszeniem tarcicy. Wzrost stopnia integracji konwekcyjnego suszenia tarcicy z innymi etapami procesu produkcyjnego, tj. z pozyskaniem i przygotowaniem tarcicy do suszenia oraz jej sezonowaniem bezpośrednio po suszeniu, decyduje o możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości suszenia, określonej m.in. przez dopuszczalny rozrzut wilgotności partii tarcicy po suszeniu.
Wykonano badania źródeł pierwotnego i wtórnego zróżnicowania wilgotności tarcicy. Przeprowadzono eksperymenty wyznaczania izoterm sorpcji, z uwzględnieniem różnych warunków oddziaływania powietrza na drewno. Analizie poddano różne warianty technologii konwekcyjnego suszenia tarcicy oraz różne warunki sezonowania tarcicy o wadliwej wilgotności bezpośrednio po suszeniu. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt zróżnicowania warunków wysychania tarcicy podczas procesu suszenia jako efekt nierównomiernego przepływu powietrza w suszarkach konwekcyjnych. W badaniach wykorzystano świeżo pozyskaną tarcicę sosnową rodzimego pochodzenia o różnym stanie obróbki mechanicznej. Do analizy i interpretacji badanych wielkości, tj. szerokości przyrostów rocznych, gęstości drewna, wilgotności bielu i twardzieli, początkowej i końcowej wilgotności tarcicy, wilgotności tarcicy po zakończeniu sezonowania, a także prędkości powietrza w suszarce zastosowano miary statystyki opisowej oraz metody wnioskowania statystycznego. W celu określenia istotności różnic przeciętnych wartości charakteryzujących badane wielkości wykorzystano analizę wariancji. Przy opisie badanych zależności wykorzystano modele empiryczne w postaci równań wielomianowych drugiego lub trzeciego stopnia.


Liczba stron130
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ISBN-13978-83-7160-913-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ OZNACZEŃ    9
  1. WPROWADZENIE    11
  2. CEL I ZAKRES PRACY    18
  3. ZAŁOŻENIA METODYCZNE    19
    3.1. Założenia wstępne    19
    3.2. Wyznaczenie właściwości drewna i suszonych materiałów drzewnych (tarcicy)    19
    3.3. Określenie wpływu konstrukcji suszarki i warunków eksploatacji na proces suszenia tarcicy    21
    3.4. Określenie wpływu technologii suszenia na jakość tarcicy po suszeniu    24
    3.5. Metody analizy danych doświadczalnych    29
  4. WŁAŚCIWOŚCI DREWNA DETERMINUJĄCE PRZEBIEG I JAKOŚĆ SUSZENIA TARCICY    32
    4.1. Zróżnicowanie udziału bielu i twardzieli w drewnie okrągłym i tarcicy     32
    4.2. Właściwości fizyczne drewna wpływające na proces suszenia – podatność na suszenie    38
    4.3. Izotermy pierwszej desorpcji wody w drewnie    42
  5. WILGOTNOŚĆ TARCICY PRZED SUSZENIEM    51
    5.1. Zakres pierwotnego zróżnicowania wilgotności drewna    51
      5.1.1. Makrostrukturalne uwarunkowania wilgotności drewna    51
      5.1.2. Zmiany wilgotności drewna w ciągu roku    52
      5.1.3. Charakterystyka wilgotności drewna z wybranych lokalizacji pozyskania    53
    5.2. Zróżnicowanie wilgotności tarcicy bezpośrednio po przetarciu    54
    5.3. Zróżnicowanie wilgotności tarcicy bezpośrednio przed suszeniem    57
      5.3.1. Oddziaływanie parametrów powietrza na zmiany wilgotności tarcicy    57
      5.3.2. Zmiany wilgotności tarcicy podczas składowania przed suszeniem    60
  6. TECHNOLOGIA SUSZENIA TARCICY    65
    6.1. Związki technologii suszenia tarcicy z intensywnością suszenia    65
    6.2. Zróżnicowanie parametrów i prędkości powietrza w stosie – wyniki badań w warunkach produkcyjnych    72
    6.3. Ocena jakości suszenia – modele empiryczne wpływu wybranych czynników technologicznych na wilgotność tarcicy po suszeniu    90
  7. MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA ZRÓŻNICOWANIA WILGOTNOŚCI TARCICY W PROCESIE SEZONOWANIA    93
    7.1. Wpływ histerezy sorpcji i oczekiwanej wilgotności końcowej tarcicy    93
    7.2. Wpływ udziałów tarcicy niedosuszonej i przesuszonej    108
  8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI    118
  9. LITERATURA    120
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia