Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego

Studium z prawa administracyjnego procesowego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,96  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,9624,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze standardami wyznaczającymi pozycję jednostki w ogólnym postępowaniu administracyjnym i zarazem próba odpowiedzi na pytanie, jakie ważne względy zdecydowały o tak szczególnym ukształtowaniu owej pozycji procesowej jednostki w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego. Ustawodawca, kształtując tę pozycję, posłużył się bowiem formułą odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w powyższych postępowaniach, dopuszczając tym samym możliwość obniżenia standardu pozycji procesowej jednostki w tych postępowaniach. Rozprawa jest pierwszym w polskiej literaturze opracowaniem monograficznym na ten temat.
Książka zawiera wyniki badań naukowych przeprowadzonych w obszarze prawa administracyjnego procesowego, w których uwzględniono rozwiązania przyjęte w dotychczasowej ustawie o stopniach i tytule naukowym z 2003 r. oraz w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r., nazywanej „Konstytucją dla Nauki" (ustawą 2.0). Jednocześnie krytyce zostały poddane rozwiązania skutkujące ograniczeniem uprawnień procesowych jednostki w przedmiotowych postępowaniach, przyjęte w przepisach przejściowych zawartych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Publikacja jest adresowana do osób biorących udział w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego, zwłaszcza pracowników naukowych, a także do organów uczelni, sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz do studentów i doktorantów.


Liczba stron266
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-341-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    11
  
  ROZDZIAŁ I. Stopnie naukowe i tytuły naukowe w regulacjach prawnych kształtujących przedmiotową problematykę    23
  1. Ewolucja regulacji prawnych kształtujących system stopni i tytułów naukowych w Polsce    23
  2. Postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego a ogólne postępowanie administracyjne    41
  3. Aspekt przedmiotowy regulacji prawnych normujących problematykę stopni naukowych i tytułu naukowego    47
  4. Aspekt podmiotowy regulacji prawnych normujących problematykę stopni naukowych i tytułu naukowego    48
  
  ROZDZIAŁ II. Standard pozycji procesowej jednostki kształtowany przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego    59
  1. Uwagi wprowadzające    59
  2. Jednostka jako strona ogólnego postępowania administracyjnego    62
  3. Rola zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w kształtowaniu pozycji procesowej strony w tym postępowaniu    70
  4. Stadia ogólnego postępowania administracyjnego    81
  5. Uprawnienia i obowiązki procesowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym    88
  
  ROZDZIAŁ III. Pozycja procesowa jednostki w postępowaniu w sprawach nadania stopnia naukowego    93
  1. Uwagi wprowadzające     93
  2. Jednostka jako strona postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego    95
  3. Zasady postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego i ich wpływ na sytuację prawną strony w tym postępowaniu    101
  4. Stadia postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego    110
  4.1. Etapy przewodu doktorskiego    111
  4.2. Etapy postępowania habilitacyjnego    121
  5. Uprawnienia i obowiązki strony postępowania w sprawach nadania stopnia naukowego    130
  5.1. Uprawnienia i obowiązki procesowe doktoranta    131
  5.2. Uprawnienia i obowiązki procesowe habilitanta    135
  
  ROZDZIAŁ IV. Pozycja procesowa jednostki w postępowaniu w sprawach nadania tytułu naukowego profesora    141
  1. Uwagi wprowadzające    141
  2. Jednostka jako strona postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora    143
  3. Zasady postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora i ich wpływ na kształtowanie pozycji strony w tym postępowaniu    145
  4. Stadia postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora    154
  5. Uprawnienia i obowiązki procesowe kandydata do tytułu naukowego profesora    160
  
  ROZDZIAŁ V. Szczególne uwarunkowania pozycji procesowej jednostki w postępowaniu w sprawach nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego    167
  1. Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego a stwierdzenie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania tego stopnia    167
  2. Charakter prawny decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego    176
  3. Sprzeciw od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego i jego wpływ na sytuację procesową jednostki w postępowaniu w sprawach nabycia tych uprawnień    182
  4. Pozycja jednostki w postępowaniu w sprawach nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego    188
  
  ROZDZIAŁ VI. Jednostka jako adresat rozstrzygnięć w sprawach z zakresu stopnia i tytułu naukowego oraz jej prawo do obrony interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym    195
  1. Charakter prawny rozstrzygnięć i innych aktów w sprawach z zakresu stopnia i tytułu naukowego    195
  2. Prawo strony do odwołania od rozstrzygnięć w sprawach z zakresu stopnia i tytułu naukowego    208
  3. Prawo do sądu w sprawach z zakresu stopnia i tytułu naukowego    221
  
  Zakończenie    239
  Abstract (postdoctoral dissertation entitled “An individual in the matter of granting a degree and a scientific title proceeding. A study on administrative law”)    247
  Bibliografia    251
  Wykaz orzecznictwa    261
  Wykaz aktów prawnych    263
  Od redakcji    265
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia