Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,30  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

62,3089,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja prezentuje nowoczesne i konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i bioprzemysłowych . Wyjaśniona wszystkie procesy biologicznego oczyszczania ścieków oraz tworzenie różnych struktur biologicznych zbudowanych w mikroorganizmów, typy hodowli i typy bioreaktorów stosowanych do hodowli mikroorganizmów.
Podręcznik Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków prezentuje nowoczesne i konwencjonalne procesy biotechnologicznego oczyszczania ścieków organicznych, opartych na wykorzystaniu mikroorganizmów, jako katalizatorów reakcji biochemicznych do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz różnych form azotu nieorganicznego, fosforu oraz siarczanów. Autor opisuje metody biologicznego oczyszczania ścieków bioprzemysłowych i wybranych ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, utylizacji odpadów komunalnych i odcieków składowiskowych, a także skład jakościowy i ilościowy głównych taksonów tworzących wspólnoty mikroorganizmów w różnego typu bioreaktorach, uczestniczących w biologicznym oczyszczaniu ścieków.
Podręcznik jest adresowany do studentów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, bioinżynierii środowiska.


Liczba stron600
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20354-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora    13
  1. Bakteryjny metabolizm w procesie oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych    15
    1.1. Wprowadzenie    15
    1.2. Ektoenzymy i egzoenzymy zewnątrzkomórkowe    17
    1.3. Fermentacje węglowodanów    18
    1.4. Fermentacja białek    20
    1.5. Beztlenowa degradacja tłuszczów i lipidów    25
    1.6. Metagenomy bakterii fermentujących ścieki    26
    1.7. Produkcja metanu    27
      Literatura    35
  2. Fizykochemiczna charakterystyka ścieków    37
    2.1. Wprowadzenie    37
    2.2. Charakterystyka fizyczna ścieków    39
    2.3. Chemiczna charakterystyka ścieków    40
      2.3.1. Związki nieorganiczne    42
      2.3.2. Związki organiczne    44
    2.4. Priorytetowe zanieczyszczenia    45
    2.5. Przykłady ilości produkowanych ścieków    46
    2.6. Wody podgrzane    46
    2.7. Ścieki radioaktywne    47
    2.8. Typy ścieków przemysłowych    50
      Literatura    51
  3. Wspólnoty mikroorganizmów w biologicznych systemach oczyszczania ścieków    53
    3.1. Wprowadzenie    53
    3.2. Kłaczki osadu czynnego    54
      3.2.1. Bakterie w osadzie czynnym    55
      3.2.2. Metagenomy bakterii w osadzie czynnym    56
      3.2.3. Analiza funkcjonalna wspólnoty mikroorganizmów osadu czynnego    58
      3.2.4. Grupy mikroorganizmów występujące w osadzie czynnym    59
      3.2.5. Charakterystyki osadu czynnego    64
      3.2.6. Gromadzenie substancji zapasowych w osadach czynnych    65
      3.2.7. Analiza metagenomiczna bakterii w beztlenowych osadach w komorach fermentacyjnych (anaerobic sludge digester)    67
    3.3. Biofilm    68
      3.3.1. Mikroorganizmy błony biologicznej    70
      3.3.2. Pierwotniaki w błonie biologicznej    71
      3.3.3. Zalety biofilmu    71
      3.3.4. Ograniczenia biofilmu    72
    3.4. Osady granularne    72
      3.4.1. Tlenowe osady granularne    73
    3.5. Beztlenowe osady granularne    79
      3.5.1. Inoculum do granulacji osadu w UASB    79
      3.5.2. Skład granul beztlenowego osadu    80
    3.6. Eukaryota w rożnych bioreaktorach w procesie oczyszczania ścieków    81
      Literatura    84
  4. Bioreaktory powszechnie stosowane w hodowlach mikroorganizmów    87
    4.1. Wprowadzenie    87
    4.2. Bioreaktory rozproszonego wzrostu mikroorganizmow (zawiesina bakterii i/lub osad czynny sflokulowany)    88
      4.2.1. Bioreaktory osadu czynnego (Activated Sludge)    88
      4.2.2. Proces ACP    90
      4.2.3. Bioreaktory typu CSTR (Continuous Stirred-Tank Reactor)    91
      4.2.4. Bioreaktory typu ALR (Airlift Reactors)    92
      4.2.5. Bioreaktory typu SBR (Sequencing Batch Reactor)    93
    4.3. Bioreaktory do wzrostu mikroorganizmów w postaci osadu granularnego    95
      4.3.1. Bioreaktory typu UASB (Upfl ow Anaerobic Sludge Blanket)    95
      4.3.2. Bioreaktory typu EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)    98
      4.3.3. Bioreaktory typu SPAC (Spiral Automatic Circulation)    100
      4.3.4. Bioreaktory typu SGBR (Static Granular Bed Reactor)    101
      4.3.5. Bioreaktory typu ABR (Anaerobic Baff led Reactor)    102
    4.4. Bioreaktory stosowane do wzrostu mikroorganizmów na powierzchni fazy stałej w postaci biofilmu    104
      4.4.1. Złoża nieruchome    105
      4.4.2. Złoża ruchome (Moving Beds)    108
      4.4.3. Wetlandy inżynieryjne (Constructed Wetland)    112
    4.5. Bioreaktory membranowe (Membrane Bioreactors)    113
      Literatura    115
  5. Usuwanie azotu i fosforu ze ścieków z zastosowaniem nowych technologii    117
    5.1. Biologiczne usuwanie azotu    117
      5.1.1. Wprowadzenie    117
      5.1.2. Badania ilości azotu w ściekach    117
      5.1.3. Rekomendowane systemy intensywnego usuwania azotu ze ścieków    120
    5.2. Biologiczne usuwanie fosforu    138
      5.2.1. Wprowadzenie    138
      5.2.2. Opis procesu EBPR    139
      5.2.3. Biochemiczne aspekty procesów EBPR    140
      5.2.4. Mikroorganizmy PAO i GAO    142
      5.2.5. Powstawanie struwitu    145
      Literatura    146
  6. Naturalne metody biologicznego oczyszczania ścieków    149
    6.1. Wprowadzenie    149
      6.1.1. Nawadnianie pól (Irrigation of fields)    149
      6.1.2. Pola filtracyjne (Filtration fields)    155
      6.1.3. Stawy biologiczne    155
      6.1.4. Napowietrzane laguny (Aeration lagoons)    162
      6.1.5. Filtry piaskowe    163
      6.1.6. Wetlandy inżynieryjne    165
      Literatura    166
  7. Nowoczesne biologiczne systemy oczyszczania ścieków    171
    7.1. Wprowadzenie    171
    7.2. Konwencjonalne systemy beztlenowego oczyszczania ścieków    172
      7.2.1. Fermentory osadów    173
      7.2.2. Szamba    175
      7.2.3. Rowy utleniające    175
    7.3. Rozwój technologii reaktorów beztlenowych o wysokiej efektywności    177
    7.4. Podsumowanie    179
    7.5. Rodzaje beztlenowo-tlenowych systemów oczyszczania    180
      7.5.1. Systemy beztlenowo-tlenowe z wykorzystaniem oddzielnych wysokowydajnych bioreaktorów    180
      7.5.2. Systemy zintegrowane beztlenowo-tlenowych bioreaktorów    187
      Literatura    197
  8. Ścieki przemysłu spożywczego i ich oczyszczanie    201
    8.1. Wprowadzenie    201
    8.2. Ścieki rolno-spożywcze    201
    8.3. Przemysłowe wykorzystanie kukurydzy    203
      8.3.1. Ścieki i ich charakterystyka    205
      8.3.2. Oczyszczanie ścieków z procesowania kukurydzy    205
    8.4. Produkcja drożdży piekarniczych    206
      8.4.1. Skład ścieków z produkcji drożdży i ich charakterystyka    207
      8.4.2. Oczyszczanie ścieków z produkcji drożdży    208
    8.5. Przemysł cukierniczy    209
      8.5.1. Ścieki i ich charakterystyka    209
      8.5.2. Oczyszczanie ścieków cukierniczych    210
    8.6. Przetwórstwo ziemniaków    211
      8.6.1. Ścieki i ich charakterystyka    211
      8.6.2. Oczyszczanie ścieków z przeróbki ziemniaków    212
    8.7. Przemysł mleczarski    214
      8.7.1. Podatność ścieków mleczarskich na degradację    216
      8.7.2. Oczyszczanie ścieków mleczarskich    217
    8.8. Przemysł browarniczy    225
      8.8.1. Ścieki browarnicze    226
      8.8.2. Oczyszczanie ścieków browarniczych    228
    8.9. Przemysł mięsny    229
      8.9.1. Oczyszczanie ścieków przemysłu mięsnego    231
    8.10. Produkcja soków z owoców i warzyw    233
      8.10.1. Soki z owoców cytrusowych    233
      8.10.2. Sok jabłkowy    234
      8.10.3. Przetwórstwo pomidorów    235
      8.10.4. Przetwórstwo marchwi    235
      8.10.5. Nektary    236
      8.10.6. Ścieki z przetwórstwa owoców i warzyw    236
      8.10.7. Oczyszczanie ścieków z przetwórstwa owoców i warzyw    237
      Literatura    238
  9. Oczyszczanie ścieków farmaceutycznych    243
    9.1. Wprowadzenie    243
    9.2. Mikrobiologiczna produkcja antybiotyków    243
      9.2.1. Historia penicyliny    244
    9.3. Komercyjna produkcja penicylin    245
    9.4. Ścieki farmaceutyczne    247
    9.5. Oczyszczanie ścieków farmaceutycznych    250
      9.5.1. Bioreaktor typu AnMBR (Anaerobic Membrane Bioreactor)    254
      9.5.2. Bioreaktor UASB    255
      9.5.3. Bioreaktor typu EGSB (Expanded Granular Sludge Blanket)    256
      9.5.4. Bioreaktor UASR (hybryda – czterostopniowy system bioreaktorów UASB)    257
      9.5.5. Bioreaktor typu AnSBR    257
      9.5.6. Hybrydowe systemy beztlenowo-tlenowe    257
    9.6. Kluczowa mikroflora w oczyszczaniu ścieków farmaceutycznych    258
      9.6.1. Analiza metagenomiczna w biologicznej oczyszczalni ścieków farmaceutycznych    258
      9.6.2. Analiza metagenomiczna wspólnot mikroorganizmów w beztlenowych bioreaktorach oczyszczających ścieki farmaceutyczne    259
      Literatura    261
  10. Oczyszczanie ścieków rafineryjno-petrochemicznych    265
    10.1. Wprowadzenie    265
    10.2. Skład ścieków rafineryjno-petrochemicznych    267
    10.3. Oczyszczanie ścieków rafineryjno-petrochemicznych    269
      10.3.1. Degradacja fotokatalityczna    270
      10.3.2. Zasadnicze oczyszczanie ścieków rafineryjno-petrochemicznych    273
      10.3.3. Analiza metagenomiczna osadów w komorach konwencjonalnych i reaktorach membranowych w procesie oczyszczania ścieków rafineryjno-petrochemicznych    275
      10.3.4. Analiza metagenomiczna wspólnot bakterii oczyszczających ścieki petrochemiczne w dwustopniowym systemie mikroaerofilno/anoksy tlenowym    277
    10.4. Szlaki degradacji węglowodorów przez mikroorganizmy obecne w osadach    279
      10.4.1. Szlaki degradacji węglowodorów w warunkach tlenowych    279
      10.4.2. Mikrobiologiczna degradacja węglowodorów w warunkach beztlenowych    282
    10.5. Podsumowanie    284
      Literatura    285
  11. Oczyszczanie ścieków celulozowo-papierniczych    289
    11.1. Wprowadzenie    289
    11.2. Charakterystyka odpadów i ich źródło    292
    11.3. Skład chemiczny ścieków    293
    11.4. Minimalizacja odpadów    294
    11.5. Oczyszczanie ścieków celulozowo-papierniczych    294
      11.5.1. Laguny z napowietrzaniem (baseny stabilizacyjne)    297
      11.5.2. Oczyszczanie ścieków w warunkach beztlenowych    297
    11.6. Analiza metagenomiczna wspólnoty bakterii degradujących drewno    300
    11.7. Usuwanie zanieczyszczeń w ściekach celulozowo-papierniczych z zastosowaniem grzybów    302
    11.8. Inne metody oczyszczania ścieków celulozowo-papierniczych    303
      11.8.1. Koagulacja/strącanie    303
      11.8.2. Adsorpcja    304
      11.8.3. Utlenianie chemiczne    304
      11.8.4. Filtracja membranowa    304
    11.9. Odpady stałe i ich utylizacja    305
      11.9.1. Fermentacja    305
      11.9.2. Kompostowanie    306
      11.9.3. Wprowadzanie do gruntu    306
      11.9.4. Spalanie odpadów    306
      11.9.5. Piroliza    306
      11.9.6. Reforming parowy    307
      11.9.7. Katalityczne utlenianie na mokro    308
      11.9.8. Emisja gazów    308
    11.10. Podsumowanie    309
      Literatura    309
  12. Oczyszczanie wód kopalnianych przez bakterie redukujące siarczany(VI)    313
    12.1. Wprowadzenie    313
    12.2. Charakterystyka biotechnologiczna bakterii redukujących siarczany(VI)    314
    12.3. Skład fizyko-chemiczny AMD    321
    12.4. Wspólnota mikroorganizmów w kwaśnych wodach kopalnianych    323
    12.5. Biotechnologie usuwania zanieczyszczeń z AMD    324
      12.5.1. Ekstensywne biotechnologie    327
      12.5.2. Bioreaktory    330
      12.5.3. Mikroorganizmy występujące w systemach oczyszczających AMD    333
      12.5.4. Podsumowanie    334
      Literatura    334
  13. Odpady organiczne i ich utylizacja    341
    13.1. Wprowadzenie    341
    13.2. Rodzaje odpadów    343
      13.2.1. Odpady komunalne    343
      13.2.2. Odpady przemysłowe    343
      13.2.3. Odpady niebezpieczne    343
      13.2.4. Odpady płynne    344
      13.2.5. Komunalne osady ściekowe    344
    13.3. Ilości produkowanych odpadów w Polsce    344
    13.4. Gospodarka odpadami stałymi    345
    13.5. Hierarchia w sektorze gospodarki odpadami    347
    13.6. Składowisko odpadów komunalnych    348
    13.7. Mikrobiomy składowisk odpadów komunalnych    350
    13.8. Technologie odzyskiwania materiałów i energii    351
      13.8.1. Kompostowanie    352
      13.8.2. Zgazowanie    360
      13.8.3. Piroliza    360
      13.8.4. Spalanie    361
      13.8.5. Zagospodarowywanie osadów ściekowych pierwotnych i wtórnych    362
    13.9. Akta prawne    363
    13.10. Podsumowanie    364
      Literatura    371
  14. Biologiczne oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych    375
    14.1. Wprowadzenie    375
    14.2. Składowanie odpadów komunalnych    376
    14.3. Tworzenie odcieków składowiskowych    377
    14.4. Oczyszczanie odcieków ze składowisk komunalnych    382
      14.4.1. Fizykochemiczne usuwanie zanieczyszczeń w odciekach    383
      14.4.2. Biologiczne oczyszczanie odcieków składowiskowych    385
    14.5. Naturalna biologiczna oczyszczalnia odcieków    391
    14.6. Wspólnoty mikroorganizmow w procesie oczyszczania odcieków składowisk komunalnych    392
      14.6.1. Relacje między charakterystykami stawów oczyszczających odcieki a liczebnością OTU    393
      14.6.2. Bakterie w stawach doczyszczających z roślinnością    394
      14.6.3. Populacje archeonów w procesach oczyszczania odcieków    394
      14.6.4. Wspólnoty bakterii występujące w odciekach, w stawach biologicznych i w bioreaktorach oczyszczających odcieki    395
    14.7. Grzyby w oczyszczaniu odcieków    396
      14.7.1. Oczyszczanie odcieków w bioreaktorach z grzybami    396
      Literatura    397
  15. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Ostrzeszowie    401
    15.1. Wprowadzenie    401
    15.2. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków    403
    15.3. Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych    406
      Literatura    408
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia