Dźwięk i jego percepcja

Aspekty fizyczne i psychoakustyczne

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,2579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czym jest zjawisko dźwięku?
Jak powstaje wrażenie słuchowe?
Jakie są istotne cechy tego wrażenia?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym całościowym opracowaniu zagadnienia fizycznych i psychoakustycznych aspektów dźwięku związanych z percepcją słuchową. Część pierwsza obejmuje ogólną fizyczną charakterystykę dźwięku, opisuje zjawiska związane z rozchodzeniem się fal dźwiękowych oraz podaje zasady analizy i przekształceń sygnałów dźwiękowych. Część druga poświęcona jest zagadnieniom psychoakustycznym: omawia budowę narządu słuchu, percepcję dźwięku w dziedzinie amplitudy, częstotliwości i czasu, percepcję dźwięków mowy, percepcję binauralną i obiektów słuchowych, oraz różne zastosowania psychoakustyki
Nowe, rozszerzone wydanie książki wprowadza znaczne aktualizacje i uzupełnienia treści odzwierciedlające aktualny stan wiedzy naukowej oraz liczne sugestie czytelników. Omówione zostały też zupełnie nowe zagadnienia, jak różne postacie zaburzeń słuchu, wpływ hałasu, wieku i leków na słuch, martwe obszary ślimaka, neuropatia słuchowa, zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego (APD), aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, implanty kostne i ucha środkowego. Opisano też zagadnienia aplikacyjne percepcji dźwięku w audiologii, elektroakustyce, akustyce wnętrz, procesie przetwarzania sygnałów, akustyce muzycznej i mowy, terapii dźwiękowej, akustyce środowiska i ekologii.
Publikacja stanowi pomoc naukowo-dydaktyczną dla studentów specjalizujących się w akustyce, a w szczególności audioakustyce wraz z jej licznymi powiązaniami interdyscyplinarnymi, oraz studentów studiów licencjackich i podyplomowych z zakresu inżynierii dźwięku, protetyki słuchu, telekomunikacji, audiologii, psychologii, muzyki, itp. Będzie również przydatna dla pracowników naukowych tych dziedzin wiedzy oraz dla tych wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swą ogólną wiedzę na temat percepcji dźwięku


Liczba stron664
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20450-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do drugiego wydania    13
  Wstęp    15
  Wprowadzenie    17
  Wykaz symboli    21
  Część pierwsza    27
  FIZYCZNE PODSTAWY DŹWIĘKU    27
  1. Ogólna charakterystyka dźwięku    29
    1.1. Mechanizm powstawania dźwięku    30
    1.2. Równanie fali akustycznej    32
    1.3. Fala sinusoidalna    38
    1.4. Natężenie fali akustycznej    43
    1.5. Decybele, dodawanie sygnałów i ich poziomów    47
    Literatura    55
  2. Rozchodzenie się fali akustycznej    57
    2.1. Impedancja    57
    2.2. Odbicie, pochłanianie i ugięcie fal akustycznych    62
    2.3. Drgania układu oraz zjawisko rezonansu    67
    2.4. Rozchodzenie się fali akustycznej w rurze    70
    2.5. Dudnienia    73
    2.6. Modulacja amplitudy    79
    2.7. Modulacja częstotliwości    84
      2.7.1. Modulacja wąskopasmowa    86
      2.7.2. Modulacja szerokopasmowa    87
    2.8. Modulacja mieszana    90
    2.9. Zniekształcenia nieliniowe    92
      2.9.1. Zniekształcenia harmoniczne    92
      2.9.2. Zniekształcenia intermodulacyjne    96
    Literatura    98
  3. Analiza widmowa dźwięku    99
    3.1. Analiza widmowa sygnałów okresowych    100
      3.1.1. Szereg Fouriera    100
      3.1.2. Dyskretna postać szeregu Fouriera    103
      3.1.3. Widmo amplitudy i mocy przebiegu okresowego    103
    3.2. Analiza widmowa przebiegów nieokresowych    105
      3.2.1. Przekształcenie (całka) Fouriera    105
      3.2.2. Dyskretna postać przekształcenia Fouriera    107
      3.2.3. Widmo gęstości amplitudy, energii i mocy przebiegu nieokresowego    108
    3.3. Całka Fouriera w odniesieniu do sygnałów realnie istniejących    110
      3.3.1. Widmo ewolucyjne, chwilowe i średnie    112
    3.4. Stacjonarność i ergodyczność sygnału w sensie widmowym    115
    3.5. Zasada nieoznaczoności    117
    3.6. Szybkie przekształcenie Fouriera (metoda FFT)    119
    3.7. Parametryczna analiza widmowa    123
    Literatura    126
  4. Filtrowanie i przetwarzanie sygnałów    129
    4.1. Określenie częstotliwości dźwięku    129
    4.2. Filtrowanie sygnału    133
      4.2.1. Rodzaje filtrów elektrycznych i ich właściwości    134
      4.2.2. Filtry pierwszego rzędu    136
      4.2.3. Odpowiedź impulsowa filtru    138
      4.2.4. Filtracja cyfrowa    141
    4.3. Zasady przetwarzania cyfrowego sygnałów    145
      4.3.1. Próbkowanie sygnału    149
      4.3.2. Kwantowanie sygnału    154
    Literatura    160
  Część druga    163
  PERCEPCJA DŹWIĘKU    163
  5. Budowa i funkcjonowanie układu słuchowego    169
    5.1. Ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne    170
      5.1.1. Budowa i funkcja ucha zewnętrznego    171
      5.1.2. Budowa i funkcja ucha środkowego    174
      5.1.3. Budowa i funkcja ucha wewnętrznego    182
      5.1.4. Drgania błony podstawnej    189
    5.2. Układ nerwowy narządu słuchu    195
      5.2.1. Komórka nerwowa i jej funkcja    195
      5.2.2. Komórki słuchowe, ich połączenia i funkcje    210
      5.2.3. Wyładowania neuronu w funkcji poziomu ciśnienia akustycznego    214
      5.2.4. Synchroniczność fazowa    215
      5.2.5. Supresja dwutonowa    217
    5.3. Centralny słuchowy układ nerwowy    218
      5.3.1. Drogi nerwowe wyższych pięter układu słuchowego    219
      5.3.2. Czynność neuronów w polu słuchowym kory mózgu    225
      5.3.3. Słuchowe potencjały wywołane    228
    5.4. Poglądy dotyczące procesów słyszenia i kodowania dźwięku    233
    5.5. Zniekształcenia nieliniowe układu słuchowego    237
    5.6. Emisja otoakustyczna    242
      5.6.1. Emisja otoakustyczna spontaniczna (SOAE)    243
      5.6.2. Emisje otoakustyczne wywołane (EOAE)    247
      5.6.3. Ślimakowe pochodzenie emisji otoakustycznej    254
      5.6.4. Czynniki determinujące rejestrację emisji otoakustycznej    256
    Literatura    260
  6. Percepcja dźwięku w dziedzinie amplitudy    273
    6.1. Próg słyszalności    273
    6.2. Głośność dźwięku    278
      6.2.1. Krzywe równej głośności    278
      6.2.2. Skalowanie głośności    280
      6.2.3. Wpływ parametrów widmowych i czasowych dźwięku na głośność    286
    6.3. Dyskryminacja zmian natężenia dźwięku    289
      6.3.1. Prawo Webera    289
      6.3.2. Progi dyskryminacji zmian natężenia dźwięku    290
      6.3.3. Dyskryminacja obwiedni widma    296
    6.4. Maskowanie dźwięku    297
      6.4.1. Rodzaje maskowania    297
      6.4.2. Maskowanie równoczesne i nierównoczesne    301
      6.4.3. Maskowanie dźwięku o zmiennej obwiedni    308
    6.5. Pasmo krytyczne    313
    6.6. Filtry słuchowe    317
      6.6.1. Filtry słuchowe wyznaczane metodą Pattersona    319
      6.6.2. Psychofizyczne krzywe strojenia    325
    Literatura    326
  7. Percepcja dźwięku w dziedzinie częstotliwości    335
    7.1. Percepcja wysokości tonu    335
      7.1.1. Wysokość tonu    335
      7.1.2. Dyskryminacja częstotliwości tonów    340
      7.1.3. Teorie percepcji wysokości tonów    344
    7.2. Percepcja wysokości dźwięków złożonych    345
      7.2.1. Wysokość rezydualna    346
      7.2.2. Zależność wysokości rezydualnej od struktury widmowo-czasowej sygnału    349
      7.2.3. Percepcja wysokości w przypadku dudnień    353
      7.2.4. Modele percepcji wysokości rezydualnej    355
    7.3. Percepcja wysokości dźwięków muzycznych    356
      7.3.1. Wysokość, interwały oraz skale muzyczne    356
      7.3.2. Słuch absolutny i relatywny    361
    7.4. Percepcja barwy dźwięku    363
      7.4.1. Czym jest barwa dźwięku?    363
      7.4.2. Metody oceny barwy dźwięku    365
      7.4.3. Inne cechy wrażenia słuchowego związane z barwą    367
    Literatura    368
  8. Percepcja dźwięku w dziedzinie czasu    375
    8.1. Rozdzielczość czasowa układu słuchowego    375
      8.1.1. Detekcja przerwy czasowej    376
      8.1.2. Dyskryminacja kolejności czasowej sygnałów    380
      8.1.3. Dyskryminacja czasu trwania sygnału    381
      8.1.4. Detekcja asynchroniczności czasowej składowych spektralnych    383
      8.1.5. Funkcja czasowa przeniesienia modulacji    383
      8.1.6. Modele rozdzielczości czasowej    385
    8.2. Sumowanie czasowe    387
      8.2.1. Detekcja i dyskryminacja w aspekcie sumowania czasowego    388
      8.2.2. Modele sumowania czasowego    390
    Literatura    391
  9. Percepcja binauralna (dwuuszna)    395
    9.1. Lokalizacja źródła dźwięku    396
      9.1.1. Lokalizacja w płaszczyźnie horyzontalnej (poziomej)    396
      9.1.2. Lokalizacja w płaszczyźnie środkowej (pionowej)    402
      9.1.3. Ocena słuchowa odległości od źródła    403
      9.1.4. Lokalizacja źródła w przestrzeni zamkniętej    405
      9.1.5. Percepcja ruchu źródła dźwięku    406
    9.2. Lateralizacja dźwięku    409
      9.2.1. Lateralizacja w zależności od międzyusznej różnicy czasu i natężenia dźwięku    409
      9.2.2. Progi międzyusznej różnicy czasu i natężenia dźwięku    411
      9.2.3. Fuzja i dudnienia binauralne    413
      9.2.4. Adaptacja binauralna i rozmycie obrazu dźwiękowego    414
    9.3. Binauralna różnica poziomu maskowania    416
    9.4. Binauralna percepcja dźwięków zmodulowanych    420
      9.4.1. Binauralna percepcja dźwięków AM    420
      9.4.2. Binauralna percepcja dźwięków FM    422
    9.5. Modele percepcji binauralnej    424
      9.5.1. Modele związane z detekcją binauralną    425
      9.5.2. Modele oparte na mechanizmie kroskorelacji    427
    Literatura    431
  10. Percepcja dźwięków mowy    439
    10.1. Wytwarzanie dźwięków mowy i ich struktura widmowa    441
    10.2. Specyfika percepcji dźwięków mowy    444
    10.3. Znaczenie zmian częstotliwości i amplitudy    447
    10.4. Percepcja kategorialna    448
    10.5. Dychotyczna prezentacja i percepcja dźwięków mowy    449
    10.6. Zagadnienie wyrazistości i zrozumiałości mowy    452
    10.7. Modele percepcji dźwięków mowy    458
    Literatura    460
  11. Percepcja obiektów słuchowych    465
    11.1. Identyfikacja i segregacja obiektów słuchowych    466
    11.2. Percepcja sekwencji czasowej dźwięków    470
    11.3. Zasady organizacji percepcji słuchowej    471
    11.4. Interakcje zmysłu słuchu z innymi modalnościami sensorycznymi    473
    Literatura    477
  12. Percepcja dźwięku w przypadku zaburzeń słuchu    481
    12.1. Zaburzenia słuchu związane z wpływem niektórych czynników    483
      12.1.1. Patologiczne narastanie głośności    483
      12.1.2. Rozdzielczość częstotliwościowa    484
      12.1.3. Zaburzenia słuchu związane z działaniem hałasu    486
      12.1.4. Zaburzenia słuchu związane z wiekiem    492
      12.1.5. Zaburzenia słuchu spowodowane lekami    493
      12.1.6. Martwe obszary ślimaka    495
      12.1.7. Neuropatia słuchowa    495
      12.1.8. Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego (APD)    497
      12.1.9. Inne postacie zaburzeń słuchu    501
    12.2. Szumy uszne    504
    12.3. Metody badań zaburzeń słuchu    510
      12.3.1. Wstępne metody badań    510
      12.3.2. Metody audiometryczne    512
      12.3.3. Metody obiektywne badania słuchu    531
      12.3.4. Badania przesiewowe słuchu    540
      12.4. Percepcja dźwięku wspomagana aparatem słuchowym    542
      12.4.1. Budowa i rodzaje aparatów słuchowych    543
      12.4.2. Miernictwo aparatów słuchowych    548
      12.4.3. Stosowanie i dopasowanie aparatów słuchowych    549
    12.5. Rola implantów słuchowych w percepcji dźwięku    554
      12.5.1. Implanty ślimakowe    554
      12.5.2. Implanty kostne i implanty ucha środkowego    559
    Literatura    561
  13. Metody badań psychoakustycznych    577
    13.1. Próg percepcji    577
    13.2. Metody klasyczne    578
      13.2.1. Metoda stałych bodźców    579
      13.2.2. Metoda granic    582
      13.2.3. Metoda dostrajania    583
    13.3. Teoria detekcji sygnału    584
    13.4. Metody oparte na teorii detekcji sygnału    591
      13.4.1. Metoda tak – nie    591
      13.4.2. Metoda alternatywnego wymuszonego wyboru    592
    13.5. Procedury adaptacyjne    593
    13.6. Metody skalowania    599
    13.7. Sygnały w eksperymentach psychoakustycznych    601
    13.8. Błędy i niepewności pomiarowe    605
    Literatura    615
  14. Psychoakustyka w zastosowaniach    617
    14.1. Psychoakustyka i audiologia    617
    14.2. Psychoakustyka i elektroakustyka    620
    14.3. Psychoakustyka i akustyka pomieszczeń    623
    14.4. Psychoakustyka i przetwarzanie cyfrowe dźwięku    626
    14.5. Psychoakustyka i akustyka muzyczna oraz mowy    629
    14.6. Psychoakustyka i terapia dźwiękowa    631
    14.7. Psychoakustyka, akustyka środowiska i ekologia    635
    14.8. Inne zastosowania psychoakustyki    637
    Literatura    642
  Indeks rzeczowy    647
  Summary (streszczenie w języku angielskim)    655
  Contents (spis treści w języku angielskim)    657
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia