Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 467

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 467

1 opinia

Format:

ibuk

Problematyka funkcjonowania i rozwoju miast i regionów jest ważnym, często poruszanym
tematem zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarki przestrzennej i regionalistyki.
W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane różne podejścia do tych zagadnień. Zebrano w niej wyniki badań i przemyśleń autorów 25 artykułów.
Publikacja została podzielona na cztery części tematyczne: 1. Miasta i metropolie;
2. Rzeka w krajobrazie miasta; 3. Regiony, rozwój regionalny i lokalny; 4. Nieruchomości
i planowanie przestrzenne.
Czytelnik znajdzie w niej wiele informacji, w tym studia przypadków dotyczące m.in. różnych podejść do programowania strategicznego rozwoju miast, metropolii i regionów. Poruszane są takie zagadnienia, jak: hybrydyzacja rozwoju polskich miast, cechy i uwarunkowania rozwoju współczesnej przestrzeni zurbanizowanej, istota koncepcji inteligentnych miast czy problemy współzarządzania miastami. Duży nacisk został położony na zagospodarowanie miejskich przestrzeni nadrzecznych, jak również znaczenie rzeki w krajobrazie i rozwoju miasta. Autorzy poruszają także problematykę skuteczności pozyskiwania projektów unijnych realizowanych w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013 oraz roli miejskich obszarów funkcjonalnych w kształtowaniu spójności terytorialnej. Inne zagadnienia dotyczą transportu i mobilności miejskiej czy przestrzennego zróżnicowania kurczenia się miast w Polsce. Kolejny wątek to rozwój regionalny i lokalny. W tej części znajdują się m.in. opracowania dotyczące czynników wpływających na innowacyjność regionów i jednostek lokalnych, bezpieczeństwo publiczne, lokalizację specjalnych stref ekonomicznych. W ostatniej części, dotyczącej nieruchomości i planowania przestrzennego, zgromadzono artykuły nt. różnych aspektów rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości mieszkaniowych, oraz możliwości związanych z zastosowaniem nowych technologii pozyskiwania danych geoprzestrzennych. Redaktorzy mają nadzieję, że publikacja, zawierająca nawiązania do nowych koncepcji naukowych oraz studia przypadków, będzie inspiracją do dalszych badań
i dyskusji na temat różnych aspektów funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast, metropolii i regionów.
Alicja Zakrzewska-Półtorak, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska


Liczba stron330
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Nowe ruchy społeczne w procesach współzarządzania miastami     13
  Hybrydyzacja rozwoju – prężność i dynamika rozwoju polskich miast     22
  Transport i mobilność miejska w świetle Krajowej Polityki Miejskiej 2023 – ujęcie logistyczne     33
  Rozwój metropolii jako przejaw postępującego procesu urbanizacji     47
  Struktura oraz skuteczność pozyskiwania środków na projekty unijne realizowane w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013     57
  Przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Polsce     70
  Czym jest koncepcja smart city, a zatem dlaczego powinniśmy je nazywać miastem sprytnym     82
  Niestandardowe rozwiązania zastosowania design thinking w programowaniu strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego miasta     91
  Zmiany w użytkowaniu gruntów oraz gęstość zabudowy na styku miasto–obszar wiejski jako przejawy suburbanizacji Nowego Sącza     102
  Miejskie obszary funkcjonalne a kształtowanie spójności terytorialnej     113
  Możliwości wykorzystania rzek w rozwoju społeczno-gospodarczym Wrocławia     133
  Rzeka w mieście – odmienne typy sytuacji przestrzennej dwóch odcinków rzeki Odry w kontekście aktywności fizycznej wrocławskiej młodzieży     141
  U warunkowania p rzestrzenne, prawne i społeczne w aktywizacji terenów nadrzecznych. Model konceptualny     154
  Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu miasta w kontekście terenów zalewowych na przykładzie Drezdenka     163
  Zmiany znaczenia rzeki dla kształtowania przestrzeni miejskiej na przykładzie strumienia Cheonggyecheon w Seulu     176
  Czynniki innowacyjności polskich regionów / Factors of innovativeness of the Polish regions    187
  Bezpieczeństwo wewnętrzne jako element bezpieczeństwa państwa i czynnik stabilizujący procesy rozwoju społeczno-gospodarczego – ujęcie regionalne i lokalne     202
  Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej jako instrument regionalnej polityki spójności     214
  Innowacje i innowacyjność lokalna w ponadlokalnej perspektywie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast     230
  Atrakcyjność regionów a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych     257
  Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Prudnik w latach 2010-2015     268
  Zastosowanie nowych technologii pozyskiwania danych geoprzestrzennych w gospodarce przestrzennej     281
  Agnieszka Czajka: Wpływ środowiskowych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią na wartość nieruchomości w miastach uzdrowiskowych na przykładzie miasta Kołobrzeg     292
  Dynamika zmian i prognozy dla olsztyńskiego rynku mieszkaniowego     303
  Segmentacja nabywców lokali mieszkalnych metodą drzew CART     317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia