Rozwijanie sprawności mówienia w kształceniu neofilologicznym z perspektywy studentów uczących się języka angielskiego jako obcego. Badania jakościowe

Rozwijanie sprawności mówienia w kształceniu neofilologicznym z perspektywy studentów uczących się języka angielskiego jako obcego. Badania jakościowe

Badanie jakościowe

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematyka książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z rozwijaniem sprawności mówienia w języku obcym. W obliczu mnogości ujęć proponowanych w literaturze przedmiotu, konieczne było zawężenie pola zainteresowań teoretycznych i badawczych poprzez skupienie się na wybranych aspektach sprawności mówienia, wskazanych w tytule pracy (kształcenie neofilologiczne na poziomie zaawansowanym) i rozdziałów. W części teoretycznej pracy rozważania dotyczą m.in. specyfiki procesu rozwijania umiejętności mówienia w języku obcym rozpatrywanego w kategoriach integracji wiedzy i sprawności, pozycji sprawności mówienia w obrębie wybranych podejść do nauczania języków obcych, teoretycznych podstaw dydaktyki mówienia, a także wybranych czynników indywidualnych (osobowość, motywacja, gotowość komunikacyjna), które mają szczególny wpływ na kształtowanie indywidualnych umiejętności mownych. Część empiryczna zawiera raport z badań jakościowych przeprowadzonych z udziałem studentów UAM w Poznaniu. Wnioski płynące z badań stanowiły podstawę proponowanego modelu dydaktyki mówienia – w zamierzeniu elastycznego, ale jednocześnie dostosowanego do potrzeb kształcenia neofilologicznego w warunkach polskiej szkoły wyższej.


Książka adresowana jest do osób zainteresowanych dydaktyką języków obcych, w szczególności (neofilologiczną) dydaktyką języka mówionego na poziomie zaawansowanym w jej aspekcie teoretycznym i praktycznym.


Liczba stron408
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3364-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  Rozdział 1. Specyfika sprawności mówienia    15
  1.1. Rozwijanie umiejętności mówienia jako integracja wiedzy i sprawności    16
    1.1.1. Podejścia kognitywne    19
    1.1.2. Podejście socjokulturowe    23
    1.1.3. Podejścia interakcjonistyczne    28
    1.1.4. Mechanizmy produkcji mowy obcojęzycznej    34
  1.2. W kierunku modelu kompetencji    36
    1.2.1. Kompetencja komunikacyjna – kwestie terminologiczne i struktura    37
    1.2.2. Osobista kompetencja komunikacyjna (OKK)    47
    1.2.3. Wrażliwość językowo-komunikacyjna    51
    1.2.4. Indywidualna kompetencja w mówieniu jako komponent OKK    54
  1.3. Określanie poziomu zaawansowania w zakresie sprawności mówienia    60
    1.3.1. Trudności z określaniem poziomu biegłości    62
    1.3.2. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego    65
    1.3.3. Kontrowersje związane z ESOKJ w odniesieniu do sprawności mówienia    75
  1.4. Podsumowanie    77
  Rozdział 2. Teoretyczne podstawy dydaktyki mówienia na poziomie zaawansowanym    79
  2.1. Dydaktyka języka mówionego jako subdyscyplina dydaktyki językowej    80
    2.1.1. Treści nauczania i uczenia się w dydaktyce mówienia    83
    2.1.2. Ogólne problemy dydaktyki mówienia    89
  2.2. Podejścia do dydaktyki języka mówionego    93
    2.2.1. Dydaktyka zadaniowa    95
    2.2.2. Podejście oparte na gatunkach języka mówionego    100
  2.3. Dyskurs i interakcja w dydaktyce językowej    108
    2.3.1. Definicje i problemy terminologiczne    108
    2.3.2. Modele dyskursu szkolnego    113
    2.3.3. Typy interakcji dydaktycznych    118
  2.4. Sposoby rozwijania sprawności mówienia na poziomie zaawansowanym    122
    2.4.1. Ćwiczenia i zadania    123
    2.4.2. Formy aktywności uczących się w klasie językowej    127
  2.5. Problematyka autentyczności    138
    2.5.1. Interpretacje pojęcia autentyczności w kontekście dydaktyki językowej    139
    2.5.2. Komunikacja szkolna a dyskurs w warunkach naturalnych    142
    2.5.3. Autentyczność komunikacji szkolnej    144
  2.6. Podsumowanie    149
  Rozdział 3. Indywidualne wymiary rozwijania sprawności mówienia – wybrane aspekty    152
  3.1. Osobowość w relacji do sprawności mówienia    153
    3.1.1. Ekstrawersja i introwersja    158
    3.1.2. Lęk językowy    160
    3.1.3. Samoocena    166
    3.1.4. Skłonność do podejmowania ryzyka    171
  3.2. Motywacja    175
    3.2.1. Perspektywy i definicje    177
    3.2.2. Źródła i typy motywacji    180
    3.2.3. Motywacja a rozwijanie sprawności mówienia    186
  3.3. Gotowość komunikacyjna    191
    3.3.1. Struktura i charakterystyka gotowości komunikacyjnej    192
    3.3.2. Badania nad gotowością komunikacyjną    196
  3.4. Podsumowanie    201
  Rozdział 4. Wprowadzenie do projektu badawczego    203
  4.1. Problematyka badawcza i pytania szczegółowe    203
  4.2. Charakterystyka badań jakościowych i uzasadnienie wyboru metodologii    205
  4.3. Techniki zbierania danych    208
    4.3.1. Ankiety    209
    4.3.2. Obserwacja    210
    4.3.3. Wywiady    212
  4.4. Charakterystyka grupy badawczej    214
    4.4.1. Informacje ogólne    214
    4.4.2. Dane dotyczące kompetencji składowych (mówienie)    217
  Rozdział 5. Analiza materiału badawczego    223
  5.1. Badania ankietowe    223
    5.1.1. Ankieta 1 – lęk językowy    224
    5.1.2. Ankieta 2 – czynniki osobowościowe    226
    5.1.3. Ankieta 3 – motywacja    234
    5.1.4. Ankieta 4 – gotowość komunikacyjna    237
    5.1.5. Ankieta 5 (otwarta)    243
    5.1.6. Uwagi ogólne po przeprowadzeniu ankiet    246
  5.2. Obserwacja    247
    5.2.1. Wyniki obserwacji    248
    5.2.2. Uwagi ogólne po przeprowadzeniu obserwacji    250
  5.3. Wywiady indywidualne – przykładowe wypowiedzi studentów    253
    5.3.1. Znaczenie sprawności mówienia, obraz indywidualnej kompetencji    253
    5.3.2. Metody pracy i typy zadań    255
    5.3.3. Plany i postępy, studiowanie dwóch języków obcych    257
    5.3.4. Interpretacje pojęcia komunikacja autentyczna    259
    5.3.5. Uwagi ogólne po przeprowadzeniu wywiadów    261
  5.4. Profile respondentów    262
    5.4.1. Profile respondentów – poziom B1    263
    5.4.2. Profile respondentów – poziom B2    282
    5.4.3. Profile respondentów – poziom C1    300
  5.5. Odpowiedzi na pytania badawcze    319
    5.5.1. Problem główny 1    319
    5.5.2. Problem główny 2    329
    5.5.3. Problem główny 3    337
  Rozdział 6. Podsumowanie i perspektywy badawcze    350
  6.1. Wnioski końcowe i implikacje glottodydaktyczne    350
  6.2. Propozycja modelu dydaktyki języka mówionego    352
  6.3. Kierunki dalszych badań    358
  Bibliografia    361
  Aneks    385
  Spis tabel i rysunków    402
  Developing speaking skills from the perspective of advanced EFL learners in the context of university modern language studies – qualitative research (Summary)    405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia