Integracja handlowa krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego

Przypadek Meksyku w Północnoamerykańskim Porozumieniu o Wolnym Handlu

1 opinia

Format:

ibuk

Prezentowana monografia zawiera pogłębioną i wielowątkową analizę efektów integracji handlowej krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego. Przedstawiono w niej wyniki badań opłacalności liberalizacji wymiany międzynarodowej z perspektywy kraju słabiej rozwiniętego. Za przykład posłużyło Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu – unikalne w skali światowej ze względu na asymetrię rozwoju gospodarek uczestniczących w nim państw. Ocenę skutków integracji dla Meksyku sformułowano na podstawie szerokich studiów literaturowych i empirycznych. Publikacja jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań naukowych ukazujących w sposób kompleksowy przebieg procesów integracji gospodarczej na kontynencie północnoamerykańskim.


Liczba stron254
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-234-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  1. Ekonomiczne przesłanki integracji handlowej    17
  1.1. Pojęcie integracji handlowej oraz jej formy    17
  1.1.1. Definicje integracji handlowej    17
  1.1.2. Formy integracji według Balassy    20
  1.1.3. Formy integracji według klasyfikacji WTO    22
  1.2. Przesłanki i motywy integracji    24
  1.3. Skutki integracji krajów o podobnym poziomie rozwoju w warunkach konkurencji doskonałej    26
  1.3.1. Kreacja i przesunięcie handlu    27
  1.3.2. Teoretyczne efekty integracji małych krajów    32
  1.3.2.1. Unia celna    33
  1.3.2.2. Strefa wolnego handlu    35
  1.3.3. Model Meade’a-Lipseya    39
  1.4. Skutki integracji krajów o różnych poziomach rozwoju w warunkach konkurencji doskonałej    43
  1.4.1. Wewnętrzne i zewnętrzne korzyści komparatywne    44
  1.4.2. Wieloproduktowe korzyści komparatywne    46
  1.4.3. Dywergencja i konwergencja dochodów    48
  1.5. Skutki integracji w warunkach konkurencji niedoskonałej    52
  1.6. Koncepcja naturalnych bloków handlowych    54
  1.7. Model integracji oś-szprychy    56
  1.8. Podsumowanie    62
  
  2. Geneza i główne postanowienia NAFTA    65
  2.1. Geneza    65
  2.2. Cele, zasady i instytucje NAFTA    73
  2.3. Mechanizmy liberalizacji i kontroli handlu towarami    77
  2.3.1. Regulacje ogólne    77
  2.3.1.1. Klauzula narodowa i dostęp do rynku towarów    77
  2.3.1.2. Reguły pochodzenia    80
  2.3.1.3. Techniczne bariery w handlu    83
  2.3.2. Regulacje sektorowe    83
  2.3.2.1. Energia i artykuły petrochemiczne    84
  2.3.2.2. Rolnictwo    86
  2.3.2.3. Handel odzieżą i tekstyliami    88
  2.3.2.4. Przemysł samochodowy    90
  2.4. Inwestycje i usługi    92
  2.4.1. Inwestycje    92
  2.4.2. Usługi    94
  2.4.2.1. Telekomunikacja i usługi finansowe    95
  2.4.2.2. Czasowy pobyt przedsiębiorców    97
  2.5. Inne obszary współpracy    98
  2.5.1. Reguły konkurencji, monopole i przedsiębiorstwa państwowe    98
  2.5.2. Zamówienia publiczne    98
  2.5.3. Własność intelektualna    100
  2.6. Podsumowanie    101
  
  3. Wymiana gospodarcza Meksyku z zagranicą po utworzeniu NAFTA    103
  3.1. Handel towarami    105
  3.1.1. Wolumen i dynamika    106
  3.1.2. Struktura rzeczowa    110
  3.1.3. Główni partnerzy    118
  3.2. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych    123
  3.2.1. Wielkość i dynamika realizowanych inwestycji    125
  3.2.2. Pochodzenie napływających inwestycji bezpośrednich    127
  3.2.3. Struktura sektorowa inwestycji    132
  3.2.4. Maquiladoras jako program wspierania inwestycji    135
  3.3. Podsumowanie    139
  
  4. Skutki członkostwa Meksyku w NAFTA    141
  4.1. Przegląd badań empirycznych    141
  4.2. Wpływ porozumień handlowych na handel zagraniczny Meksyku – badanie z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego    147
  4.2.1. Opis modelu grawitacyjnego    147
  4.2.2. Wyniki estymacji i statystyki opisowe    153
  4.3. Zmiany w handlu zagranicznym Meksyku po utworzeniu NAFTA    163
  4.3.1. Zmiany w eksporcie Meksyku    173
  4.3.2. Zmiany w imporcie Meksyku    187
  4.4. Podsumowanie    200
  
  Zakończenie    203
  Bibliografia    207
  Spis rysunków    217
  Spis tabel    221
  Załączniki    223
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia