Nie tylko Biblia

Historia starożytnego Izraela

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy polski przekład książki Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele Mario Liveraniego, wybitnego włoskiego historyka dziejów starożytnego Bliskiego Wschodu, która w oryginale ukazała się w 2003 roku. Pozycja bardzo szybko zdobyła status najciekawszej syntezy dziejów starożytnego Izraela, wydanej w ostatnich dekadach.


Autor proponuje fundamentalnie nowe pojmowanie dziejów narodu wybranego, zgodnie z którym rozgranicza dzieje Hebrajczyków (historia "zwyczajna"), dające się rekonstruować na podstawie źródeł biblijnych i pozabiblijnych, oraz dzieje mityczne, które – choć opisane w Biblii – nie stanowią opisu rzeczywistości, lecz są kreacją biblijnych pisarzy (historia "wymyślona").


Wykład Liveraniego, w części dotyczącej dziejów starożytnej Palestyny, opiera się na obfitym materiale archeologicznym oraz bogatym korpusie źródeł pozabiblijnych, które konfrontowane są z narracją biblijną. Mityczne dzieje Izraela, czyli te, które są oświetlone w Biblii, lecz nie odpowiadają rekonstruowanej przez badaczy przeszłości Hebrajczyków, analizowane są przez pryzmat ich roli w formowaniu się wspólnoty religijno-narodowej Żydów w starożytności.


The author presents a new approach to the history of Israel. He distinguishes the history of the Hebrews, which can be reconstructed on the basis of biblical and non-biblical sources, from the mythical history created by the biblical writers, which he analyzes in terms of the role they played in the formation of the religious and national community of Jews in the ancient times.


Liczba stron442
WydawcaUniwersytet Warszawski
TłumaczenieJakub Puchalski
ISBN-13978-83-235-3139-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Wykaz skrótów    15
  
  Rozdział 1. Palestyna w późnej epoce brązu (XIV–XIII w.)    19
  1. Pejzaż i zasoby 2. Fragmentaryzacja geopolityczna 3. Brak ciągłości osadniczej 4. Egipska dominacja 5. Egipska ideologia 6. Pałac i jego centralna pozycja
  7. Rozkwit ekonomiczny i wymiana handlowa 8. Wsie i organy kolegialne 9. Nomadzi „zewnętrzni” 10. Napięcia społeczno-ekonomiczne
  
  CZĘŚĆ I
  HISTORIA „ZWYCZAJNA”
  
  Rozdział 2. Okres przejściowy (XII w.)    47
  1. Złożone przyczyny kryzysu 2. Czynniki klimatyczne i migracje 3. Upadek systemu regionalnego 4. Kryzys pałaców 5. Wzrost elementu plemiennego 6. Przemiany
  technologiczne 7. Poszerzenie horyzontów
  
  Rozdział 3. Nowe społeczeństwo (ok. 1150–1050)    67
  1. Poszerzenie strefy osadniczej 2. Formy osadnictwa 3. Etnogeneza proto-Izraelitów 4. Rozmieszczenie plemion 5. Solidarność między plemionami 6. Normy prawne
  7. Postulaty społeczne 8. Ciągłość miejska i symbioza kananejsko-filistyńska 9. Ciągłość egipskiej obecności 10. Państwa etniczne i państwo-miasto: dwa modele kulturowe
  
  Rozdział 4. Proces formotwórczy (ok. 1050–930)    93
  1. Palestyńska mozaika na szerokim tle kulturowym 2. Płaskowyże centralne oraz rola Jerozolimy i Sychem 3. Północ: równina Megiddo i Galilea 4. Centrum:
  Saul i monarchia typu charyzmatycznego 5. Południe: królestwo Dawida – między rzeczywistością a utopią 6. Królestwo Salomona – między administracją a legendą
  7. Wyprawa Szeszonka
  
  Rozdział 5. Królestwo Izraela (ok. 930–740)    120
  1. Niepewne początki i zjednoczenie 2. Samaria i Dom Omriego 3. Dynastia Jehu 4. Wojny i sojusze w systemie regionalnym 5. Hegemonia aramejska 6. Mechanizmy
  decyzyjne a profetyzm 7. Religia: kult Baala i Jahwe 8. Urbanistyka, architektura, rzemiosło 9. Administracja i ekonomia
  
  Rozdział 6. Królestwo Judy (ok. 930–720)    145
  1. Dom Dawida 2. Zmiany dynastyczne 3. Kształtowanie się państw zajordańskich 4. Gospodarka i kultura materialna 5. Jahwizm i południowy profetyzm 6. Wspólna
  ideologia w IX–VIII w.
  
  Rozdział 7. Mocarstwowa ekspansja Asyrii (ok. 740–640)    159
  1. Zajęcie północy 2. Napór na południe 3. Krzyżowe wysiedlenia i prowincjonalizacja 4. Wzrost i dobrobyt królestwa Judy 5. Reformy Ezechiasza i prorocy
  6. Ideologia imperialna i strategie lokalne 7. Wierność i ochrona: imperator i bóg
  
  Rozdział 8. Między dwoma mocarstwami (ok. 640–610)    180
  1. Upadek imperium asyryjskiego 2. Krótki okres wolności 3. Jozjasz i projekt zjednoczenia 4. Odnalezienie Prawa 5. Jeden bóg w jednej świątyni 6. Historiografi a
  deuteronomistyczna 7. Upadek i dziedzictwo
  
  Rozdział 9. Mocarstwowa ekspansja Babilonii (ok. 610–585)    197
  1. Nabuchodonozor i imperialna rekonkwista 2. Strategie lokalne i wyrocznie przeciw narodom 3. Wewnętrzne spory polityczne 4. Od państwa wasalnego do ostatecznego
  zniszczenia 5. Wysiedlenia – upadek demograficzny i kulturalny 6. Zakończenie pewnej epoki historycznej
  
  OKRES PRZEJŚCIOWY
  Rozdział 10. Epoka osiowa    215
  1. Jednostka i „odległa władza” 2. Kwestia monoteizmu 3. Od kultu ceremonialnego do religii etycznej 4. Odpowiedzialność zbiorowa i osobista
  
  Rozdział 11. Diaspora    225
  1. Los elity politycznej 2. Dostosowanie się do nowego środowiska 3. Przesiedleńcy i emigranci 4. Kim była „reszta”? 5. Proroctwa powrotu i nowe przymierze 6. Nowe
  teologie 7. Deuteronomistyczna historiografi a a wzorce babilońskie
  
  Rozdział 12. Spustoszony krajobraz    242
  1. Opuszczony kraj 2. Potop 3. Wieża Babel 4. Ogród Edenu 5. Trzy części świata 6. Genealogie i antykwaryzm 7. Koczownicy z gór i pustyni
  
  CZĘŚĆ II
  HISTORIA „WYMYŚLONA”
  
  Rozdział 13. Pozostawieni w kraju a repatrianci: wprowadzenie patriarchów    261
  1. Upadek Babilonii i edykt Cyrusa 2. Grupy powracających 3. „Lud ziemi” 4. Mityczne podstawy ponownego zasiedlenia 5. Lokalizacja historii patriarchalnych 6. Związki międzyplemienne 7. Jerozolima i Sychem 8. Historia Józefa
  
  Rozdział 14. Powracający i obcy: stworzenie mitu podboju    281
  1. Etapy powrotu 2. Palestyna w czasach Achemenidów 3. Ludy obce i niechciane 4. Formuła exodusu 5. Mojżesz, pustynia i itineraria 6. Trudne osadnictwo 7. Jozue
  i święta wojna 8. Krajobraz i etiologia 9. Kompromis i koegzystencja 10. Granice idealne i realne
  
  Rozdział 15. Państwo bez króla: stworzenie instytucji sędziów    303
  1. Achemenidzka struktura administracyjna 2. Kontekst i chronologia Księgi Sędziów 3. Komponenty historyczne i utopijne 4. Komponenty legendarne i baśniowe
  5. Związek dwunastu plemion 6. Przestrzeń międzyplemienna
  
  Rozdział 16. Opcja monarchiczna: powstanie koncepcji
  zjednoczonego królestwa    319
  1. Ostatnie blaski Domu Dawida 2. Debaty pro- i antymonarchiczne 3. Mityczne początki: jedność jako archetyp 4. Ciągłość dynastyczna i dzieje sukcesji 5. Mądrość i sprawiedliwość 6. Od mesjanizmu królewskiego do mesjanizmu eschatologicznego
  
  Rozdział 17. Opcja kapłańska: stworzenie świątyni Salomona    335
  1. Świątynie palestyńskie i babilońskie 2. Mit Pierwszej Świątyni 3. Budowa Drugiej Świątyni i przyjęcie kapłańskiego przewodnictwa 4. Alternatywne świątynie
  5. Miasto-świątynia 6. Kapłani i Lewici
  
  Rozdział 18. Samoświadomość: wynalezienie Prawa    353
  1. Przymierze, Prawo, Bóg i lud 2. Mityczne założenie: Mojżesz i Synaj 3. Nawarstwienie prawodawstwa 4. Prawodawstwo społeczne 5. Prawodawstwo małżeńskie
  6. Identyfi kacja zachowań 7. Czystość i skalanie 8. Prozelityzm i ekskluzywizm
  
  EPILOG
  Rozdział 19. Historia lokalna i walory uniwersalne    375
  1. Panorama IV w.: Druga Świątynia i diaspora 2. Wielkie cezury 3. Debata historiograficzna 4. Od dziejów „zwyczajnych” do znaczącego opracowania
  
  Bibliografia    381
  Spis tablic    406
  Spis ilustracji    407
  Spis źródeł tablic i ilustracji    409
  Indeks osób i bóstw    411
  Indeks nazw geograficznych    418
  Indeks terminów    429
  Indeks cytatów źródłowych    432
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia