Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,78  35,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 35,70 zł (-25%)

Najniższa cena z 30 dni: 19,64 zł  


26,78

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nomadyczność współczesnej (i nie tylko!) kultury stanowi trudny do podważenia fakt. Ludzie wędrują przez życie, ale i przemieszczają się w rozmaitych innych formach. Podróże w sensie geograficznym, mentalnym, metaforycznym… wyznaczają kształt naszej egzystencji, nieodmiennie związanej z różnymi formami ruchu. Złożoność tej problematyki, jej wielowątkowość oraz nieoczywistość potwierdzają autorki i autorzy niniejszej monografii, którzy za przedmiot opisu i interpretacji wybrali różne odsłony wędrówki, podróży, migracji. Nierzadko, co warto podkreślić — odsłony to oryginalne, odkrywcze i niebanalne. Takie podejście do tematu tomu należy uznać z pewnością za jego wartość.


Zgromadzone teksty pogrupowano w siedmiu ogniwach tematycznych. Pierwsze ("Mapy i granice") obejmuje opracowania podejmujące z różnych perspektyw kwestie mapowania świata, ale też wytyczania granic — pojmowanych tu bardzo różnorodnie. Część druga ("Oblicza wędrówki") gromadzi teksty odnoszące się do wędrówki i wędrowania, tak w sensie dosłownym, jak i metaforycznym czy umownym. Ważnym z punktu widzenia problemów współczesności jest zagadnienie (e)migracji, nad którym także pochyliły się nasze autorki. Tej tematyki dotyczy ogniwo trzecie nazwane "(E)migrant i (e)migracja". Tytułowe pojęcia tomu stały się przedmiotem namysłu naukowego jako konceptualizowane w systemie polszczyzny oraz jej realizacjach tekstowych — odzwierciedlają to studia pomieszczone w części czwartej ("Konceptualizacja wędrówki, podróży, migracji w języku i tekście"). Najobszerniej reprezentowane są opracowania poświęcone podróży jako tematu podejmowanego w różnych epokach, dyskursach i obszarach komunikacji. Znalazły się one w ogniwie piątym ("Pisanie (o) podróży"). Przedstawianie innych kultur, lądów i języków, ale także stanów wewnętrznych autorów to zagadnienie ważne i równie często podejmowane w niniejszym tomie, o czym świadczy część szósta zatytułowana "Rozmowa nieobecnych — podróż w dialogu". Tom zamyka ogniwo, w którym znalazły się studia poświęcone ważnej z punktu widzenia współczesnej humanistyki wędrówki form generycznych oraz tej odbywającej się w ich obrębie ("Wędrówka gatunków, wędrówka w gatunku").


Książka adresowana jest do polonistów, slawistów i humanistów w ogóle oraz wszystkich zainteresowanych podróżami, wędrówkami i migracją.


Rok wydania2018
Liczba stron462
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3369-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze

 1. 01 Centrum – prowincja, peryferie, marginesy. Wędrówka pojęć w świecie dyskursów, znaczeń i aksjologii »
 2. 02 Migracje a dzieje języków i językowa mapa świata »
 3. 03 Wędrówki słów. Kilka zdań na temat pracy Émile'a Benveniste'a "Le vocabulaire des institutions indo‑européennes" »
 4. 04 O mapie jako elemencie językowej i geopoetyckiej konstrukcji dyskursu eseistycznego (na podstawie lektury "Mapy" Andrzeja Niewiadomskiego) »
 5. 05 Wędrówki (w) pamięci zbiorowej (na przykładzie motywu Kopciuszka) »
 6. 06 Wędrówka "ręka w łapę". Intymistyczny wymiar dyskursu posthumanizmu »
 7. 07 Interdyskursywność (jako wędrówka nazw, idei i pojęć) w polskiej powieści uniwersyteckiej »
 8. 08 Wokół nazw osób, które z domu na wędrówkę wyruszyły – kilka uwag leksykalno‑semantycznych »
 9. 09 Trudne powroty do polszczyzny. Uwagi o przyczynach problemów językowych dzieci z polskich rodzin reemigranckich »
 10. 10 Obraz kryzysu migracyjnego i migranta w prasie niemieckiej na podstawie tygodnika "Die Zeit" »
 11. 11 Strategie kształtowania postaw wobec uchodźcy we współczesnym polskim dyskursie katolickim »
 12. 12 Słowotwórczy obraz podróży i wędrówki »
 13. 13 Najeździł się, ale czy się wyjeździł? O ekwiwalentach (?) semantycznych w grupie czasowników saturatywnych »
 14. 14 Onimiczne realizacje motywu quest w tekstach fantasy »
 15. 15 Podróż w głąb ziemi. Wizerunek górnika dawniej i dziś »
 16. 16 "Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie" – wielojęzyczność w "Dziesięcioletniej podróży po Wschodzie" Ignacego Pietraszewskiego »
 17. 17 Podróż w poszukiwaniu tożsamości – geografia i mit we "Wschodzie" Andrzeja Stasiuka »
 18. 18 Żywioł nomadyczny w twórczości Edwarda Stachury (z perspektywy geopoetyki) »
 19. 19 Podróż (i podróżowanie) oczyma blogerów. Refleksje nie tylko lingwistyczne »
 20. 20 Budowanie wspólnoty podróży na przykładzie zjawiska carpoolingu – analiza komunikatów na stronach internetowych i forach dyskusyjnych poświęconych tematyce współdzielenia przejazdów »
 21. 21 O podróżowaniu i kibicowaniu przed telewizorem, czyli kolarska podróż przez Europę »
 22. 22 Czego możemy się dowiedzieć o języku mieszkańców Czarnego Lądu na podstawie "Listów z Afryki" Henryka Sienkiewicza? »
 23. 23 Językowe sposoby opisywania (przybliżania) obcej rzeczywistości w "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza »
 24. 24 Deskrypcje egzotyki krajów Wschodu w korespondencji prywatnej Sienkiewicza »
 25. 25 "Życie podróżą jest…" – o wędrówce idei (na podstawie nieznanych, prywatnych, oryginalnych listów Jerzego Szaniawskiego z lat 1965–1970) »
 26. 26 Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu w "Rozmowach podręcznych dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie języka angielskiego" (1857) Franciszka Kuszla  »
 27. 27 Konwencjonalne i niestandardowe elementy przewodnika "Warszawa kobiet" Sylwii Chutnik – perspektywa genologiczna »
 28. 28 Podróżowanie na małym ekranie: od telewizyjnego magazynu podróżniczego do reality show »
 29. 29 Teoria i praktyka dyskursu turystycznego (na przykładzie Słowacji i Rzymu wpisanych w przewodniki) »
 30. 30 Pande(me)mia – o strategiach migracyjnych memu internetowego w ujęciu genologicznym »

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie (Ewa Biłas-Pleszak, Joanna Przyklenk, Artur Rejter, Katarzyna Sujkowska-Sobisz) /    9
  
  Mapy i granice
  
  Bożena Witosz: Centrum – prowincja, peryferie, marginesy. Wędrówka pojęć w świecie dyskursów, znaczeń i aksjologii /    13
  
  Bogdan Walczak: Migracje a dzieje języków i językowa mapa świata /    25
  
  Ewa Sławkowa: Wędrówki słów. Kilka zdań na temat pracy Émile’a Benveniste’a Le vocabulaire des institutions indo-européennes /    37
  
  Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec: O mapie jako elemencie językowej i geopoetyckiej konstrukcji dyskursu eseistycznego (na podstawie lektury Mapy Andrzeja Niewiadomskiego) /    47
  
  Oblicza wędrówki
  
  Marta Wójcicka: Wędrówki (w) pamięci zbiorowej (na przykładzie motywu Kopciuszka) /    69
  
  Artur Rejter: Wędrówka „ręka w łapę”. Intymistyczny wymiar dyskursu posthumanizmu /    81
  
  Magdalena Graf: Interdyskursywność (jako wędrówka nazw, idei i pojęć) w polskiej powieści uniwersyteckiej /    95
  
  Urszula Sokólska: Wokół nazw osób, które z domu na wędrówkę wyruszyły – kilka uwag leksykalno-semantycznych /    109
  
  (E)migrant i (e)migracja
  
  Małgorzata Gębka-Wolak: Trudne powroty do polszczyzny. Uwagi o przyczynach problemów językowych dzieci z polskich rodzin reemigranckich /    123
  
  Marta Smykała: Obraz kryzysu migracyjnego i migranta w prasie niemieckiej na podstawie tygodnika „Die Zeit” /    139
  
  Bernadetta Ciesek: Strategie kształtowania postaw wobec uchodźcy we współczesnym polskim dyskursie katolickim /    163
  
  Konceptualizacja wędrówki, podróży, migracji w języku i tekście
  
  Iwona Burkacka: Słowotwórczy obraz podróży i wędrówki /    181
  
  Karolina Lisczyk: Najeździł się, ale czy się wyjeździł? O ekwiwalentach (?) semantycznych w grupie czasowników saturatywnych /    197
  
  Izabela Domaciuk-Czarny: Onimiczne realizacje motywu quest w tekstach fantasy /    207
  
  Wioletta Wilczek: Podróż w głąb ziemi. Wizerunek górnika dawniej i dziś /    219
  
  Pisanie (o) podróży
  
  Jolanta Klimek-Grądzka: Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie – wielojęzyczność w Dziesięcioletniej podróży po Wschodzie Ignacego Pietraszewskiego /    237
  
  Joanna Przyklenk: Podróż w poszukiwaniu tożsamości – geografia i mit we Wschodzie Andrzeja Stasiuka /    251
  
  Wiesław Setlak: Żywioł nomadyczny w twórczości Edwarda Stachury (z perspektywy geopoetyki) /    267
  
  Ewa Ficek: Podróż (i podróżowanie) oczyma blogerów. Refleksje nie tylko lingwistyczne /    283
  
  Beata Duda: Budowanie wspólnoty podróży na przykładzie zjawiska carpoolingu – analiza komunikatów na stronach internetowych i forach dyskusyjnych poświęconych tematyce współdzielenia przejazdów /    297
  
  Beata Grochala: O podróżowaniu i kibicowaniu przed telewizorem, czyli kolarska podróż przez Europę /    311
  
  Rozmowa nieobecnych – podróż w dialogu
  
  Danuta Kowalska: Czego możemy się dowiedzieć o języku mieszkańców Czarnego Lądu na podstawie Listów z Afryki Henryka Sienkiewicza? /    325
  
  Magdalena Pietrzak: Językowe sposoby opisywania (przybliżania) obcej rzeczywistości w Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza /    345
  
  Leonarda Mariak: Deskrypcje egzotyki krajów Wschodu w korespondencji prywatnej Sienkiewicza /    361
  
  Barbara Kudra: Życie podróżą jest… – o wędrówce idei (na podstawie nieznanych, prywatnych, oryginalnych listów Jerzego Szaniawskiego z lat 1965–1970) /    377
  
  Irmina Kotlarska: Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu w Rozmowach podręcznych dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie języka angielskiego (1857) Franciszka Kuszla /    391
  
  Wędrówka gatunków, wędrówka w gatunku
  
  Magdalena Hawrysz: Konwencjonalne i niestandardowe elementy przewodnika Warszawa kobiet Sylwii Chutnik – perspektywa genologiczna /    407
  
  Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz: Podróżowanie na małym ekranie: od telewizyjnego magazynu podróżniczego do reality show /    423
  
  Paweł Graf: Teoria i praktyka dyskursu turystycznego (na przykładzie Słowacji i Rzymu wpisanych w przewodniki) /    433
  
  Alicja Bronder: Pande(me)mia – o strategiach migracyjnych memu internetowego w ujęciu genologicznym /    449
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia