Teoria sprawiedliwości

Wydanie nowe

1 ocena

Autor:

John Rawls

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,50  55,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

38,5055,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce widać pragnienie dogłębnego przemyślenia tradycyjnego problemu, potraktowanego niczym zadanie: jak w sposób racjonalny, krok po kroku, zbudować sprawiedliwe społeczeństwo. Rawls zaczyna wywód od zarysowania warunków wyboru. Sytuacja pierwotna to sytuacja czysta, w której obowiązuje zasłona niewiedzy. Powoduje ona, że jednostki, chcąc chronić siebie, zmuszone są stanąć po stronie sprawiedliwości rozumianej jako bezstronność. Muszą bowiem na wszelki wypadek minimalizować straty, jakie w wyniku realizacji umowy społecznej mogą ponieść osoby znajdujące się w najgorszej sytuacji. Następnie Rawls zastanawia się, jak się zachować sprawiedliwie i racjonalnie już po usunięciu zasłony niewiedzy. Wypracowane w sytuacji pierwotnej ogólne zasady sprawiedliwości trzeba dostosować do funkcjonowania konkretnych instytucji państwowych. Przy tej okazji analizuje klasyczne zagadnienia filozofii politycznej: jaka powinna być rola państwa, w co może ono ingerować, jakie zobowiązania mają obywatele, kiedy mogą wystąpić przeciw istniejącemu porządkowi itd.


Wywody te mają dodatkowe ugruntowanie w ostatniej części książki, w której filozof bada świat wartości, szukając teorii obejmującej pojęcia dobra, słuszności, sprawiedliwości, równości i wolności.


Niniejsze wydanie opiera się na poprawionym przez autora tekście z 1999 roku.


Jakoś musimy zniwelować efekty szczególnych przypadkowych okoliczności, które doprowadzają ludzi do niezgody i rodzą w nich pokusę wykorzystania warunków naturalnych i społecznych dla własnej korzyści. Dlatego też przyjmuję, że strony są usytuowane za zasłoną niewiedzy. […] Zakłada się więc, że strony nie posiadają wiedzy o pewnego rodzaju faktach szczegółowych. Przede wszystkim nikt nie zna swego miejsca w społeczeństwie, swej pozycji klasowej czy statusu społecznego; nie wie też, jakimi naturalnymi aktywami i uzdolnieniami obdarzył go los – inteligencją, siłą itp. Nikt nie zna też swej koncepcji dobra, szczegółów swego planu życia, ani nawet specyficznych cech własnej psychiki, takich jak niechęć do ryzyka czy skłonność do optymizmu albo pesymizmu. Co więcej - zakładam, że stronom nie są znane szczególne uwarunkowania dotyczące ich własnego społeczeństwa; nie znają więc jego sytuacji ekonomicznej czy politycznej, ani poziomu kultury i cywilizacji, jaki zdołało osiągnąć. Osoby w sytuacji początkowej nie posiadają informacji co do tego, do jakiego pokolenia należą. […] Muszą wybrać zasady, z których konsekwencjami gotowe są pogodzić się bez względu na to, do którego pokolenia, jak się okaże, przynależą.


Liczba stron856
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19778-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania poprawionego (przeł. Adam Romaniuk)    9
  Przedmowa (przeł. Maciej Panufnik)    19
  Część pierwsza. TEORIA (przeł. Maciej Panufnik)    29
   I. Sprawiedliwość jako bezstronność    29
   1. Rola sprawiedliwości    30
   2. Przedmiot sprawiedliwości    34
   3. Główna idea teorii sprawiedliwości    40
   4. Sytuacja początkowa i uzasadnianie    48
   5. Klasyczny utylitaryzm    55
   6. Niektóre rozbieżności w stosunku do utylitaryzmu    62
   7. Intuicjonizm    71
   8. Problem pierwszeństwa    81
   9. Kilka uwag o teorii moralnej    88
   II. Zasady sprawiedliwości    98
   10. Instytucje i sprawiedliwość formalna    98
   11. Dwie zasady sprawiedliwości    106
   12. Interpretacje drugiej zasady    113
   13. Demokratyczna równość i zasada zróżnicowania    126
   14. Autentyczna równość szans i czysta sprawiedliwość proceduralna    140
   15. Społeczne dobra podstawowe jako podstawa oczekiwań    147
   16. Istotne pozycje społeczne    153
   17. Tendencja ku równości    160
   18. Zasady dla jednostek: zasada rzetelności    171
   19. Zasady dla jednostek: obowiązki naturalne    178
   III. Sytuacja początkowa    184
   20. Natura argumentacji na rzecz koncepcji sprawiedliwości    185
   21. Prezentacja alternatyw    189
   22. Uwarunkowania sprawiedliwości    195
   23. Formalne warunki rozłożone na pojęcie słuszności    200
   24. Zasłona niewiedzy    208
   25. Racjonalność stron    216
   26. Rozumowanie prowadzące do dwóch zasad sprawiedliwości    227
   27. Rozumowanie prowadzące do zasady średniej użyteczności    240
   28. Niektóre trudności związane z zasadą średniej użyteczności    249
   29. Ważne racje przemawiające za dwiema zasadami sprawiedliwości    262
   30. Klasyczny utylitaryzm, bezstronność i życzliwość    274
  Część druga. INSTYTUCJE (przeł. Adam Romaniuk)    289
   IV. Równa wolność    289
   31. Sekwencja czterech stadiów    289
   32. Pojęcie wolności    298
   33. Równa wolność sumienia    303
   34. Tolerancja i interes wspólny    312
   35. Tolerowanie nietolerancyjnych    319
   36. Sprawiedliwość polityczna i konstytucja    325
   37. Ograniczenia zasady uczestnictwa    335
   38. Rządy prawa    344
   39. Definicja pierwszeństwa wolności    356
   40. Kantowska interpretacja sprawiedliwości jako bezstronności    367
   V. Udziały dystrybucyjne    378
   41. Pojęcie sprawiedliwości w ekonomii politycznej    379
   42. Kilka uwag o systemach ekonomicznych    387
   43. Instytucje tła sprawiedliwości dystrybutywnej    401
   44. Problem sprawiedliwości międzypokoleniowej    414
   45. Preferencja czasowa    426
   46. Dalsze przypadki pierwszeństwa    433
   47. Nakazy sprawiedliwości    439
   48. Uprawnione oczekiwania i zasługa moralna    448
   49. Porównanie z koncepcjami mieszanymi    456
   50. Zasada doskonałości    469
   VI. Obowiązek i zobowiązanie    480
   51. Argumenty na rzecz zasad naturalnego obowiązku    481
   52. Argumenty na rzecz zasady rzetelności    493
   53. Obowiązek przestrzegania niesprawiedliwego prawa    504
   54. Status reguły większości    511
   55. Definicja obywatelskiego nieposłuszeństwa    521
   56. Definicja odmowy dyktowanej sumieniem    528
   57. Uzasadnienie obywatelskiego nieposłuszeństwa    533
   58. Uzasadnienie odmowy dyktowanej sumieniem    541
   59. Rola obywatelskiego nieposłuszeństwa    548
  Część trzecia. CELE (przeł. Jarosław Pasek)    565
   VII. Dobro jako racjonalność    565
   60. Niezbędność teorii dobra    565
   61. Definicja dobra dla prostszych przypadków    570
   62. Uwaga na temat znaczenia    577
   63. Definicja dobra w odniesieniu do planów życia    581
   64. Racjonalność namysłu    593
   65. Zasada arystotelejska    604
   66. Definicja dobra w zastosowaniu do osób    616
   67. Szacunek dla samego siebie, zalety moralne i wstyd    625
   68. Kilka różnic między słusznością a dobrem    633
   VIII. Zmysł sprawiedliwości    642
   69. Pojęcie społeczeństwa dobrze urządzonego    643
   70. Moralność autorytetu    655
   71. Moralność stowarzyszenia    661
   72. Moralność zasad    668
   73. Cechy uczuć moralnych    677
   74. Związek między postawami moralnymi i naturalnymi    685
   75. Zasady psychologii moralnej    692
   76. Problem względnej stabilności    700
   77. Podstawa równości    711
   IX. Dobro sprawiedliwości    723
   78. Autonomia i obiektywność    724
   79. Idea związku społecznego    732
   80. Problem zawiści    745
   81. Zawiść a równość    752
   82. Racje przemawiające za pierwszeństwem wolności    761
   83. Szczęście i cele dominujące    770
   84. Hedonizm jako metoda wyboru    779
   85. Jedność ja    787
   86. Dobro zmysłu sprawiedliwości    796
   87. Uwagi końcowe na temat uzasadnienia    811
  Indeks osób    825
  Indeks pojęć    830
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia