„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 2 (29): Metody ilościowe: bibliometria, naukometria, informetria, webometria – obszary zastosowań

„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 2 (29): Metody ilościowe: bibliometria, naukometria, informetria, webometria – obszary zastosowań

1 opinia

Redakcja:

Renata Frączek

Format:

ibuk

Recenzowany kwartalnik naukowy „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, publikowany przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawiera artykuły, komunikaty, materiały, sprawozdania oraz recenzje i omówienia publikacji z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii. Od 2013 roku periodyk uwzględniany jest w części B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za publikację przyznawane są 4 punkty. Każdy z tomów czasopisma ma charakter monograficzny.


Prezentowany numer 2/2018, pod redakcją Renaty Frączek, opatrzony jest tytułem „Metody ilościowe: bibliometria, naukometria, informetria, webometria”. Teksty opublikowane w tym tomie w dziale Artykuły i komunikaty dotyczą rozważań teoretycznych związanych z zagadnieniami ilościowymi, a także zawierają wyniki badań i analiz z wykorzystaniem tych metod. Do pierwszej grupy zaliczyć można dwa teksty autorstwa Anny Małgorzaty Kamińskiej. Pierwszy omawia miary i narzędzia analiz sieci społecznościowych i ich znaczenie w bibliometrii i webomertii, kolejny natomiast – modele i metody struktur grafów do analiz bibliometrycznych i webometrycznych. Anna Matysek w swoim artykule skupiła się na ilościowej analizie otwartych czasopism z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliologii i informatologii, a Izabela Swoboda przeanalizowała Polską Bibliografię Bibliologiczną z uwzględnieniem piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek. Karolina Żuk skoncentrowała się na analizie bibliometrycznej publikacji z lat 2007–2016 autorstwa członków Kola Naukowego Bibliotekoznawców działającym przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nieco inny charakter ma tekst Agnieszki Gołdy. Autorka skupiła się na analizie stylów bibliograficznych stosowanych w czasopismach zamieszczonych na wykazie czasopism punktowanych.


Liczba stron186
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
  
  Agnieszka Gołda: Style bibliograficzne polskich czasopism punktowanych z zakresu bibliologii i informatologii. Komunikat /    7
  
  Anna Małgorzata Kamińska: The application of methods of social network analysis in bibliometrics and webometrics. Measures and tools /    29
  
  Anna Małgorzata Kamińska: Zastosowanie struktur grafowych do analiz bibliometrycznych i webometrycznych. Modele i metody /    47
  
  Anna Matysek: Otwarte czasopisma w naukach humanistycznych. Analiza ilościowa na przykładzie bibliologii i informatologii /    65
  
  Izabela Swoboda: Analiza bibliometryczna piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek na podstawie „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” /    83
  
  ***
  
  Karolina Żuk: Analiza bibliometryczna publikacji członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2007–2016) /    109
  
  ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE I OMÓWIENIA
  
  Edyta Kosik: Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017. – 239,    s. : il. ; 29 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka). – ISBN 978-83-64203-86-2 (SBP), ISBN 978-83-8088-713-8 (WUŁ) /    123
  
  Iwona Müller: Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych / Wojciech Czerski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – ISBN 978-83-7784-981-1 /    129
  
  Marta Nadolna-Tłuczykont: Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego / pod red. Anny Mierzeckiej, Elżbiety Barbary Zybert. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017. – 187,    s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 179). – ISBN 978-83-64203-94-7 /    133
  
  Anita Jasińska: Szukanie kluczy : o literaturze poobozowej Gustawa Morcinka / Lucyna Sadzikowska. – Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2017 – 288 s. ; 23 cm. – ISBN 978-83-7164-913-4 /    137
  
  SPRAWOZDANIA
  
  Dorota Kolenda: Warsztaty „Modernizacja sprzętu introligatorskiego w pracowni introligatorskiej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” (Wrocław, 6 listopada 2017 r.) /    141
  
  Dominika Panek: Seminarium naukowe „Biblioteki Europy” (Katowice, 8 listopada 2017 r.) /    145
  
  Izabela Kochańczyk: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy” (Kraków, 15 listopada 2017 r.) /    153
  
  Zuzanna Świeżowska: Jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Ireny Sochy (Katowice, 20 listopada 2017 r.) /    159
  
  Agnieszka Łaszczych: Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy „Książka czy wiedza, czyli różnorodność form i narzędzi edukacji” (Bielsko-Biała, 28 listopada 2017 r.) /    163
  
  Jadwiga Lewińska: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich „Rola biblioteki w środowisku lokalnym” (Wrocław, 1 grudnia 2017 r.) /    169
  
  Martyna Król, Katarzyna Szmidt: XI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś” (Katowice, 5 grudnia 2017 r.) /    173
  
  Monika Szafrańska: Ogólnopolska konferencja naukowa „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć” (Katowice, 6–8 grudnia 2017 r.) /    179
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia