Zachowania kontrproduktywne w pracy

-48%

Zachowania kontrproduktywne w pracy

Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,24  37,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,2437,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Co sprawia, że pracownicy szkodzą organizacji? Jakie motywy nimi kierują? Czy zachowania szkodliwe są wynikiem oddziaływań czynników środowiska pracy, czy też względnie trwałych dyspozycji psychicznych? Autor książki od dawna poszukuje odpowiedzi na te i podobne pytania. Swoje przemyślenia, obserwacje, a także wyniki badań zawarł w niniejszej monografii.
Książka podejmuje zagadnienie zachowań kontrproduktywnych w pracy. Chociaż na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w światowej literaturze psychologicznej obserwuje się wzmożone zainteresowanie tą problematyką, w Polsce rzadko jest ona podejmowana. Powołując się na klasyczne ujęcia tematu, jak również na wyniki najnowszych badań, dr Łukasz Baka przedstawia sposoby konceptualizacji problemu, modele teoretyczne, typologie, metody pomiaru, a także organizacyjne i osobowościowe wyznaczniki zachowań kontrproduktywnych. Następnie prezentuje serię sześciu własnych badań w różnych grupach zawodowych, których wspólnym celem było poznanie mechanizmów rozwoju tego typu zachowań.
Książka adresowana jest zarówno do pracowników naukowych i studentów specjalizujących się w psychologii pracy i organizacji, jak i do praktyków na co dzień zajmujących się zarządzaniem personelem – menedżerów, liderów grup, specjalistów działów kadr.
Łukasz Baka jest psychologiem i pedagogiem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB w Warszawie. Interesuje się problematyką stresu w pracy oraz jego zdrowotnymi i organizacyjnymi następstwami (m.in. wypaleniem zawodowym i zachowaniami kontrproduktywnymi), jak również pozytywną psychologią pracy (m.in. rozwojem zasobów osobistych, satysfakcją z pracy, zaangażowaniem w pracę i zachowaniami obywatelskimi). Opublikował kilkadziesiąt artykułów na ten temat, a także trzy monografie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz European Academy of Occupational Health Psychology i Stress and Anxiety Research Society.
Z recenzji dr hab. Marioli Łaguny, prof. KUL: Przedstawiona do recenzji monografia ujmuje wieloaspektowo zjawisko zachowań kontrproduktywnych, prezentując zarówno jego charakterystyki i typologie, jak i wskazując na różnorodne uwarunkowania związane z osobą pracownika oraz z kontekstem organizacyjnym, w którym ona funkcjonuje. Tym jednak, co stanowi o szczególnej wartości monografii jest analiza mechanizmów regulujących występowanie różnych form zachowań kontrproduktywnych, próba wyjaśnienia złożonych relacji między różnymi czynnikami, które sprzyjają tego typu zachowaniom. Autor dokonał bardzo szerokiej analizy literatury, zarówno światowej, jak i polskiej, prezentując aktualny stan badań w tym zakresie, zwracając przy tym uwagę na szczególnie cenne wyniki metaanaliz dotychczasowych badań. Omówił także wyniki interesującego, rozbudowanego programu własnych badań empirycznych, które testowały te złożone mechanizmy postulowane w literaturze, dając wgląd w złożone zjawisko działań na szkodę organizacji. Książkę czyta się z przyjemnością, wnosi ona nowy wkład w zrozumienie tego zagadnienia, przy tym napisana jest w sposób bardzo klarowny, ładnym językiem.


Z recenzji prof. dr hab. Augustyna Bańki: Recenzowana rozprawa jest obszernym studium naukowym na temat zachowań pracowników, których celem jest intencjonalne szkodzenie organizacji i pracodawcy. Proces ten nazywamy zachowaniami kontrproduktywnymi bądź dewiacyjnymi, ale wciąż mało o nim wiemy. Autor monografii podjął piękne ryzyko poznawcze, zarówno ze względu na ambicje teoretycznego uzasadnienia badań nad owym procesem jak i na trud empirycznego udokumentowania sformułowanych hipotez badawczych weryfikowanych w cyklu sześciu studiów empirycznych.


Liczba stron304
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-894-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
[]Rozdział    1
  sposoby pomiaru, skala zjawiska    21
  1.1. Próba zdefiniowania zachowań kontrproduktywnych w pracy    21
  1.2. Zachowania kontrproduktywne w pracy z perspektywy teorii agresji    23
  1.3. Cechy zachowań kontrproduktywnych w pracy    27
  1.4. Sposoby pomiaru zachowań kontrproduktywnych w pracy    29
  w pracy    33
  i na świecie    35
  Rozdział    2
  Wybrane typologie zachowań kontrproduktywnych w pracy    38
  2.1. Typologia Hollingera i Clarka    38
  2.2. Typologia Robinson i Bennett    39
  2.3. Typologia Gruys i Sacketta    41
  2.4. Typologia Spectora i Fox    43
  Rozdział    3
  Modele zachowań kontrproduktywnych w pracy    51
  3.1. Model zachowań odwetowych Skarlickiego i Folgera    52
  3.2. Model rewanżu Biesa i Trippa    55
  3.3. Model moralnego zdystansowania Bandury    57
  3.4. Model stresory–emocje Spectora i Fox    59
  Rozdział    4
  Stresory w pracy jako źródło zachowań konrtrproduktywnych    66
  4.1. Pojęcie stresorów w pracy    66
  4.2. Typologia stresorów w pracy    67
  4.3. Stresory w pracy a zachowania kontrproduktywne    70
  Rozdział    5
  zachowania kontrproduktywne    85
  5.1. Funkcje emocji pozytywnych i negatywnych    85
  zachowań kontrproduktywnych w pracy    87
  5.3. Style radzenia sobie ze stresem a zachowania kontrproduktywne    89
  5.4. Pośrednicząca funkcja emocji – przegląd badań    91
  Rozdział    6
  zachowania kontrproduktywne    95
  6.1. Ewolucja podejścia do wypalenia zawodowego    95
  6.2. Wybrane koncepcje wypalenia zawodowego    97
  6.3. Pośrednicząca rola wypalenia zawodowego – przegląd badań    99
  Rozdział    7
  zachowania kontrproduktywne    105
  7.1. Pojęcie kontroli w pracy    106
  7.2. Rodzaje kontroli w pracy    107
  7.3. Kontrola w pracy a zachowania    108
  7.4. Pojęcie i rodzaje wsparcia społecznego    110
  addytywny i buforowy    112
  7.6. Wsparcie społeczne a zachowania kontrproduktywne    113
  7.7. Wspierające przywództwo a zachowania kontrproduktywne    114
  7.8. Model wymagania–kontrola–wsparcie    115
  Rozdział    8
  zachowania kontrproduktywne    117
  8.1. Wielka Piątka a zachowania kontrproduktywne w pracy    118
  8.2. Style atrybucji a zachowania kontrproduktywne w pracy    121
  8.3. Negatywna afektywność a zachowania kontrproduktywne w pracy    122
  8.4. Gniew i lęk jako cechy a zachowania kontrproduktywne w pracy    123
  8.5. Samokontrola a zachowania kontrproduktywne w pracy    125
  w pracy    126
  8.7. Cechy Ciemnej Triady a zachowania kontrproduktywne w pracy    127
  Rozdział    9
  Cel, uzasadnienie i plan badań własnych    139
  9.1. Cel badań    139
  9.2. Uzasadnienie problemów badawczych    140
  9.3. Plan badań    144
  Rozdział    10
  w pracy na ogólne zachowania kontrproduktywne (badanie 1)    147
  10.1. Cel badań i hipotezy badawcze    147
  10.2. Metoda    147
  10.3. Wyniki badań    151
  10.4. Dyskusja    155
  Rozdział    11
  (badanie 2)    157
  11.1. Cel badań i hipotezy badawcze    157
  11.2. Metoda    157
  11.3. Wyniki badań    160
  11.4. Dyskusja    162
  Rozdział    12
  oraz moderacyjne efekty kontroli i wsparcia w pracy (badanie 3)    168
  12.1. Cel badań i hipotezy badawcze    168
  12.2. Metoda    170
  12.3. Wyniki badań    174
  12.4. Dyskusja    182
  Rozdział    13
  oraz moderacyjne efekty kontroli i wsparcia w pracy (badanie 4)    185
  13.1. Cel badań i hipotezy badawcze    185
  13.2. Metoda    187
  13.3. Wyniki badań    191
  13.4. Dyskusja    204
  Rozdział    14
  Moderujący efekt makiawelizmu (badanie 5)    207
  14.1. Cel badań i hipotezy badawcze    207
  14.2. Metoda    209
  14.3. Wyniki badań    211
  14.4. Dyskusja    214
  Rozdział    15
  Moderujący efekt Ciemnej Triady i kontroli w pracy (badanie 6)    219
  15.1. Cel badań i hipotezy badawcze    219
  15.2. Metoda    222
  15.3. Wyniki badań    224
  15.4. Dyskusja    235
  Rozdział    16
  Ogólna dyskusja    239
  16.1. Podsumowanie i dyskusja wyników    239
  16.2. Ograniczenia badań własnych oraz kierunki dalszych badań    251
  16.3. Implikacje praktyczne    255
  Aneks    258
  Bibliografia    264
  Indeks nazwisk    292
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia