Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

72,10  103,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

72,10103,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ogrody są wyjątkowymi dziełami sztuki, które pierwiastki żywy w postaci przyrody i nieożywiony łączą twórczą myślą planisty ogrodowego. Warunkiem przetrwania założeń ogrodowych jest zapewnienie stałej ochrony, właściwej opieki i odpowiedniego użytkowania. Narastające zróżnicowane zagrożenia powodują, że problematyka ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych jest stale aktualna, tak w kraju, jak i na świecie. Stan zabytków ogrodowych w Polsce pokazuje jak ważne i pilne są to zagadnienia.
Z przedmowy do pierwszego wydania
Poprzednie wydanie niniejszej książki ukazało się w 1993 roku i była to pierwsza kompleksowa publikacja dotycząca ochrony i rewaloryzacji zabytków ogrodowych w Polsce. Zawarto niej wyniki badań konserwatorskich ośrodków polskich i zagranicznych, oraz bogate doświadczenia własne autora publikacji. Longin Majdecki to wybitny planista ogrodowy, a także niekwestionowany autorytet w dziedzinie ochrony i rewaloryzacji ogrodów. Drugie wydanie, bogato ilustrowane, ukazuje się po 26 latach i zawiera uzupełnienia wynikające ze zmian w prawodawstwie, teorii konserwacji i stosowanych metodach, oraz przedstawia realizacje konserwatorskie aż do czasów współczesnych.
Książka polecana miłośnikom sztuki ogrodowej, profesjonalistom zajmującym się problematyką ochrony i konserwacji ogrodów historycznych, pracownikom służb konserwatorskich, właścicielom i opiekunom zabytkowych parków i ogrodów; przydatna dla studentów kierunków: architektura krajobrazu, architektura i urbanistyka, historia sztuki.


Liczba stron480
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20376-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  1. Podstawy ogólne    13
    1.1. Dynamika kształtowania ogrodów    13
    1.2. Trwałość ogrodu i zabytku ogrodowego    16
    1.3. Ogród zabytkowy    18
    1.4. Wartości ogrodu zabytkowego    19
    1.5. Zakres konserwacji ogrodów    20
    1.6. Substancja zabytkowa ogrodu    22
    1.7. Cel i zadania konserwacji ogrodów    24
    1.8. Konserwacja a dzieło sztuki ogrodowej    25
  2. Ochrona i konserwacja ogrodów w różnych krajach    27
    2.1. Francja    27
    2.2. Wielka Brytania    34
    2.3. Niemcy    41
    2.4. Belgia    51
    2.5. Holandia    52
    2.6. Austria    55
    2.7. Włochy    59
    2.8. Hiszpania    65
    2.9. Portugalia    67
    2.10. Dania    70
    2.11. Szwecja    71
    2.12. Norwegia    72
    2.13. Rosja    73
    2.14. Czechy    75
    2.15. Słowacja    80
    2.16. Węgry    82
    2.17. Litwa    85
    2.18. Łotwa    86
    2.19. Estonia    89
    2.20. Niektóre kraje pozaeuropejskie    90
  3. Rozwój konserwacji ogrodów w Polsce    97
    3.1. Początki konserwacji ogrodów do połowy wieku XIX    97
    3.2. Konserwacja ogrodów w latach 1863–1918    101
    3.3. Rozwój konserwacji ogrodów w okresie międzywojennym 1918–1939    104
    3.4. Rozwój konserwacji ogrodów w okresie powojennym, po roku 1945    106
    3.5. Konserwacja ogrodów na przełomie XX i XXI w    116
    3.6. Ochrona prawna i struktura służby ochrony zabytków    129
    3.7. Opieka społeczna nad zabytkami    134
    3.8. Ośrodki naukowe i badawcze    137
    3.9. Zasoby ogrodów i parków zabytkowych    140
    3.10. Ewidencjonowanie zabytkowych ogrodów i parków    141
  4. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony i konserwacji ogrodów    145
    4.1. Działalność UNESCO    145
    4.2. Działalność ICOMOS    146
    4.3. Działalność IFLA    150
    4.4. Działalność innych organizacji    151
    4.5. Międzynarodowe dokumenty i uchwały    153
    4.6. Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego    157
  5. Metodologia badań ogrodowych    163
    5.1. Metoda dendrochronologiczna    164
    5.2. Archeologia ogrodowa    171
    5.3. Metoda florystyczna    178
    5.4. Metoda przekrojów historycznych    180
    5.5. Metoda porównawcza    182
    5.6. Metoda historyczna    184
  6. Przyczyny zniszczeń ogrodów i rodzaje działań konserwatorskich    187
    6.1. Przyczyny wewnętrzne    188
    6.2. Przyczyny zewnętrzne    196
    6.3. Przyczyny ogólne    200
    6.4. Działania zabezpieczające    204
    6.5. Działania pielęgnacyjno-konserwacyjne    205
    6.6. Działania rewaloryzacyjne    206
    6.7. Działania adaptacyjne    207
  7. Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne    209
    7.1. Zasady ogólne adaptacji    211
    7.2. Wykorzystanie bez zmiany pierwotnego przeznaczenia i sposobu użytkowania    212
    7.3. Wykorzystanie bez zmiany pierwotnego przeznaczenia, ale ze zmianą sposobu użytkowania    213
    7.4. Wykorzystanie ze zmianą przeznaczenia, ale z utrzymaniem pierwotnego sposobu użytkowania    213
    7.5. Wykorzystanie ze zmianą zarówno pierwotnego przeznaczenia, jak i sposobu użytkowania    214
    7.6. Wykorzystanie w powiązaniu z rozbudową o nowe części terenu, bez naruszania historycznego układu przestrzennego    215
    7.7. Wykorzystanie w układzie urbanistycznym przy kształtowaniu ogólnomiejskich systemów terenów zieleni    216
    7.8. Wykorzystanie w systemie ekoprzestrzennym miasta oraz kompleksach obszarów chronionych    216
    7.9. Wykorzystanie w kształtowaniu warunków optymalizujących klimatyczno-zdrowotnego środowiska życia człowieka    217
    7.10. Przesłanki kulturowego oddziaływania    218
  8. Ochrona i pielęgnowanie drzew i drzewostanów parkowych    219
    8.1. Dynamika rozwoju drzew i drzewostanów    219
    8.2. Kształtowanie drzewostanu parkowego    221
    8.3. Ocena stanu zdrowotnego drzew    222
    8.4. Zapobieganie uszkodzeniom    224
    8.5. Bieżące usuwanie szkód    228
    8.6. Regulacja zagęszczenia i trzebieże    232
    8.7. Leczenie uszkodzeń drzew z ubytkiem drewna    234
    8.8. Choroby i szkodniki drzew oraz możliwości ich zwalczania    239
    8.9. Ochrona drzew pomnikowych    242
  9. Partery ogrodowe z czasów renesansu i baroku    245
    9.1. Przemiany i formy występowania parterów    245
    9.2. Główne typy parterów ogrodowych    253
    9.3. Odtwarzanie parterów    263
    9.4. Technologia urządzania parterów    270
  10. Formy kwiatowe w parkach krajobrazowych    283
    10.1. Rozwój form kwiatowych    283
    10.2. Klomby i grupy kwiatowe    290
    10.3. Kosze kwiatowe    292
    10.4. Kobierce kwiatowe i partery kobiercowe    295
    10.5. Ozdoby kwiatowe    302
    10.6. Odtwarzanie form kwiatowych    304
  11. Rewaloryzacja układów alejowych    317
    11.1. Uzupełnianie ubytków w alejach    320
    11.2. Dobór drzew alejowych    324
    11.3. Odtwarzanie alei    325
    11.4. Aleje i promenady miejskie    326
    11.5. Adaptacja układów alejowych    329
  12. Rewaloryzacja żywopłotów i szpalerów    331
    12.1. Uzupełnianie ubytków żywopłotów i szpalerów    335
    12.2. Odmładzanie żywopłotów    339
    12.3. Wymiana żywopłotów    339
    12.4. Przywracanie formy szpalerów    340
    12.5. Odtwarzanie żywopłotów i szpalerów    340
    12.6. Adaptacja form przekształconych    342
    12.7. Utrzymywanie żywopłotów obwódkowych    343
    12.8. Rekonstrukcja form szczególnych i zabezpieczenie materiałowe    343
    12.9. Warunki ogólne    345
  13. Syngieltony, grupy i klomby    347
    13.1. Pielęgnowanie i rewaloryzacja syngieltonów (samotników)    352
    13.2. Pielęgnowanie i rewaloryzacja grup drzewiastych    357
    13.3. Przejawy deformacji klombów    359
    13.4. Rewaloryzacja klombów    361
  14. Ochrona i kształtowanie runa parkowego    365
    14.1. Znaczenie runa w ogrodach historycznych    365
    14.2. Rozpoznanie wytworzonego runa    367
    14.3. Wymagania konserwatorskie    368
    14.4. Kierunki działań adaptacyjnych    370
    14.5. Urządzanie i odtwarzanie runa parkowego    371
  15. Trawniki i łąki parkowe    375
    15.1. Rodzaje i formy występowania    375
    15.2. Mieszanki i dobór traw    378
    15.3. Urządzanie i renowacja    382
    15.4. Pielęgnowanie trawników    383
  16. Szata roślinna parków historycznych    385
    16.1. Zasady kształtowania doboru gatunkowego    385
    16.2. Udział drzew i krzewów introdukowanych w wieku XVII i XVIII    388
    16.3. Udział drzew i krzewów introdukowanych oraz form ogrodowych w wieku XIX    391
    16.4. Nowe formy drzew i krzewów w wieku XX    396
    16.5. Formy pnączy drzewiastych    397
    16.6. Rośliny kwietnikowe    398
  17. Drogi i nawierzchnie parkowe    405
    17.1. Rozwój form drogowych    405
    17.2. Konserwacja układu dróg parkowych    410
    17.3. Nawierzchnie dróg parkowych    412
    17.4. Elementy i urządzenia drogowe    419
  18. Układy i elementy wodne w założeniach ogrodowych    427
    18.1. Rozwój i przemiany form wodnych    427
    18.2. Zasoby miejscowe wody    432
    18.3. Poziom lustra wody    434
    18.4. Utrzymanie czystości wody    435
    18.5. Umacnianie brzegów zbiorników wodnych    438
  19. Ochrona i konserwacja rzeźb ogrodowych    443
    19.1. Rozwój form rzeźbiarskich    443
    19.2. Przenoszenie rzeźb    450
    19.3. Kopie rzeźb ogrodowych    450
    19.4. Konserwacja rzeźb    450
  20. Mała architektura ogrodowa    455
    20.1. Rozwój i przemiany form małej architektury ogrodowej    455
    20.2. Wyposażenie ogrodowe: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, znaki informacyjne    462
  21. Przestrzenne formy ochrony konserwatorskiej    473
    21.1. Tezy główne ochrony    473
    21.2. Zagrożenia zewnętrzne    474
    21.3. Zagrożenia wewnętrzne    476
    21.4. Formy ochrony zabytków    477
    21.5. Strefy ochrony zabytków    478
    21.6. Struktura strefy ochrony konserwatorskiej    478
    21.7. Wyznaczanie strefy ochrony konserwatorskiej    479
    21.8. Funkcja i formy działań ochronnych w strefie konserwatorskiej    485
    21.9. Skuteczność stref ochrony konserwatorskiej    486
    21.10. Powiązanie z planowaniem przestrzennym    487
  22. Dokumentacja konserwatorska    489
    22.1. Dokumentacja historyczna    489
    22.2. Inwentaryzacja dendrologiczna    497
    22.3. Dokumentacja realizacyjna    499
  23. Wykonywanie robót konserwatorskich    505
    23.1. Tryb wykonywania robót    505
    23.2. Uwarunkowania realizacyjne    506
    23.3. Gospodarka drzewostanem    508
    23.4. Operaty konserwatorskie    510
    23.5. Dokumentacja powykonawcza    511
  Literatura    513
  Indeks nazw    521
  Indeks nazwisk    529
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia