Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

90,30  129,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

90,30129,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ogrody są wyjątkowymi dziełami sztuki, które pierwiastki żywy w postaci przyrody i nieożywiony łączą twórczą myślą planisty ogrodowego. Warunkiem przetrwania założeń ogrodowych jest zapewnienie stałej ochrony, właściwej opieki i odpowiedniego użytkowania. Narastające zróżnicowane zagrożenia powodują, że problematyka ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych jest stale aktualna, tak w kraju, jak i na świecie. Stan zabytków ogrodowych w Polsce pokazuje jak ważne i pilne są to zagadnienia.
Z przedmowy do pierwszego wydania
Poprzednie wydanie niniejszej książki ukazało się w 1993 roku i była to pierwsza kompleksowa publikacja dotycząca ochrony i rewaloryzacji zabytków ogrodowych w Polsce. Zawarto niej wyniki badań konserwatorskich ośrodków polskich i zagranicznych, oraz bogate doświadczenia własne autora publikacji. Longin Majdecki to wybitny planista ogrodowy, a także niekwestionowany autorytet w dziedzinie ochrony i rewaloryzacji ogrodów. Drugie wydanie, bogato ilustrowane, ukazuje się po 26 latach i zawiera uzupełnienia wynikające ze zmian w prawodawstwie, teorii konserwacji i stosowanych metodach, oraz przedstawia realizacje konserwatorskie aż do czasów współczesnych.
Książka polecana miłośnikom sztuki ogrodowej, profesjonalistom zajmującym się problematyką ochrony i konserwacji ogrodów historycznych, pracownikom służb konserwatorskich, właścicielom i opiekunom zabytkowych parków i ogrodów; przydatna dla studentów kierunków: architektura krajobrazu, architektura i urbanistyka, historia sztuki.


Liczba stron480
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20376-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     11
  1. Podstawy ogólne     13
    1.1. Dynamika kształtowania ogrodów     13
    1.2. Trwałość ogrodu i zabytku ogrodowego     16
    1.3. Ogród zabytkowy     18
    1.4. Wartości ogrodu zabytkowego     19
    1.5. Zakres konserwacji ogrodów     20
    1.6. Substancja zabytkowa ogrodu     22
    1.7. Cel i zadania konserwacji ogrodów     24
    1.8. Konserwacja a dzieło sztuki ogrodowej     25
  2. Ochrona i konserwacja ogrodów w różnych krajach     27
    2.1. Francja     27
    2.2. Wielka Brytania     34
    2.3. Niemcy     41
    2.4. Belgia     51
    2.5. Holandia     52
    2.6. Austria     55
    2.7. Włochy     59
    2.8. Hiszpania     65
    2.9. Portugalia     67
    2.10. Dania     70
    2.11. Szwecja     71
    2.12. Norwegia     72
    2.13. Rosja     73
    2.14. Czechy     75
    2.15. Słowacja     80
    2.16. Węgry     82
    2.17. Litwa     85
    2.18. Łotwa     86
    2.19. Estonia     89
    2.20. Niektóre kraje pozaeuropejskie     90
  3. Rozwój konserwacji ogrodów w Polsce     97
    3.1. Początki konserwacji ogrodów do połowy wieku XIX     97
    3.2. Konserwacja ogrodów w latach 1863–1918     101
    3.3. Rozwój konserwacji ogrodów w okresie międzywojennym 1918–1939     104
    3.4. Rozwój konserwacji ogrodów w okresie powojennym, po roku 1945     106
    3.5. Konserwacja ogrodów na przełomie XX i XXI w    116
    3.6. Ochrona prawna i struktura służby ochrony zabytków     129
    3.7. Opieka społeczna nad zabytkami     134
    3.8. Ośrodki naukowe i badawcze     137
    3.9. Zasoby ogrodów i parków zabytkowych     140
    3.10. Ewidencjonowanie zabytkowych ogrodów i parków     141
  4. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony i konserwacji ogrodów     145
    4.1. Działalność UNESCO     145
    4.2. Działalność ICOMOS     146
    4.3. Działalność IFLA     150
    4.4. Działalność innych organizacji     151
    4.5. Międzynarodowe dokumenty i uchwały     153
    4.6. Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego     157
  5. Metodologia badań ogrodowych     163
    5.1. Metoda dendrochronologiczna     164
    5.2. Archeologia ogrodowa     171
    5.3. Metoda florystyczna     178
    5.4. Metoda przekrojów historycznych     180
    5.5. Metoda porównawcza     182
    5.6. Metoda historyczna     184
  6. Przyczyny zniszczeń ogrodów i rodzaje działań konserwatorskich     187
    6.1. Przyczyny wewnętrzne     188
    6.2. Przyczyny zewnętrzne     196
    6.3. Przyczyny ogólne     200
    6.4. Działania zabezpieczające     204
    6.5. Działania pielęgnacyjno-konserwacyjne     205
    6.6. Działania rewaloryzacyjne     206
    6.7. Działania adaptacyjne     207
  7. Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne    209
    7.1. Zasady ogólne adaptacji     211
    7.2. Wykorzystanie bez zmiany pierwotnego przeznaczenia i sposobu użytkowania     212
    7.3. Wykorzystanie bez zmiany pierwotnego przeznaczenia, ale ze zmianą sposobu użytkowania     213
    7.4. Wykorzystanie ze zmianą przeznaczenia, ale z utrzymaniem pierwotnego sposobu użytkowania     213
    7.5. Wykorzystanie ze zmianą zarówno pierwotnego przeznaczenia, jak i sposobu użytkowania     214
    7.6. Wykorzystanie w powiązaniu z rozbudową o nowe części terenu, bez naruszania historycznego układu przestrzennego     215
    7.7. Wykorzystanie w układzie urbanistycznym przy kształtowaniu ogólnomiejskich systemów terenów zieleni     216
    7.8. Wykorzystanie w systemie ekoprzestrzennym miasta oraz kompleksach obszarów chronionych     216
    7.9. Wykorzystanie w kształtowaniu warunków optymalizujących klimatyczno-zdrowotnego środowiska życia człowieka     217
    7.10. Przesłanki kulturowego oddziaływania     218
  8. Ochrona i pielęgnowanie drzew i drzewostanów parkowych     219
    8.1. Dynamika rozwoju drzew i drzewostanów     219
    8.2. Kształtowanie drzewostanu parkowego     221
    8.3. Ocena stanu zdrowotnego drzew     222
    8.4. Zapobieganie uszkodzeniom     224
    8.5. Bieżące usuwanie szkód     228
    8.6. Regulacja zagęszczenia i trzebieże     232
    8.7. Leczenie uszkodzeń drzew z ubytkiem drewna     234
    8.8. Choroby i szkodniki drzew oraz możliwości ich zwalczania     239
    8.9. Ochrona drzew pomnikowych     242
  9. Partery ogrodowe z czasów renesansu i baroku     245
    9.1. Przemiany i formy występowania parterów     245
    9.2. Główne typy parterów ogrodowych     253
    9.3. Odtwarzanie parterów     263
    9.4. Technologia urządzania parterów     270
  10. Formy kwiatowe w parkach krajobrazowych     283
    10.1. Rozwój form kwiatowych     283
    10.2. Klomby i grupy kwiatowe     290
    10.3. Kosze kwiatowe     292
    10.4. Kobierce kwiatowe i partery kobiercowe     295
    10.5. Ozdoby kwiatowe     302
    10.6. Odtwarzanie form kwiatowych     304
  11. Rewaloryzacja układów alejowych     317
    11.1. Uzupełnianie ubytków w alejach     320
    11.2. Dobór drzew alejowych     324
    11.3. Odtwarzanie alei     325
    11.4. Aleje i promenady miejskie     326
    11.5. Adaptacja układów alejowych     329
  12. Rewaloryzacja żywopłotów i szpalerów     331
    12.1. Uzupełnianie ubytków żywopłotów i szpalerów     335
    12.2. Odmładzanie żywopłotów     339
    12.3. Wymiana żywopłotów     339
    12.4. Przywracanie formy szpalerów     340
    12.5. Odtwarzanie żywopłotów i szpalerów     340
    12.6. Adaptacja form przekształconych     342
    12.7. Utrzymywanie żywopłotów obwódkowych     343
    12.8. Rekonstrukcja form szczególnych i zabezpieczenie materiałowe     343
    12.9. Warunki ogólne     345
  13. Syngieltony, grupy i klomby     347
    13.1. Pielęgnowanie i rewaloryzacja syngieltonów (samotników)     352
    13.2. Pielęgnowanie i rewaloryzacja grup drzewiastych     357
    13.3. Przejawy deformacji klombów     359
    13.4. Rewaloryzacja klombów     361
  14. Ochrona i kształtowanie runa parkowego     365
    14.1. Znaczenie runa w ogrodach historycznych     365
    14.2. Rozpoznanie wytworzonego runa     367
    14.3. Wymagania konserwatorskie     368
    14.4. Kierunki działań adaptacyjnych     370
    14.5. Urządzanie i odtwarzanie runa parkowego     371
  15. Trawniki i łąki parkowe     375
    15.1. Rodzaje i formy występowania     375
    15.2. Mieszanki i dobór traw     378
    15.3. Urządzanie i renowacja     382
    15.4. Pielęgnowanie trawników     383
  16. Szata roślinna parków historycznych     385
    16.1. Zasady kształtowania doboru gatunkowego     385
    16.2. Udział drzew i krzewów introdukowanych w wieku XVII i XVIII     388
    16.3. Udział drzew i krzewów introdukowanych oraz form ogrodowych w wieku XIX     391
    16.4. Nowe formy drzew i krzewów w wieku XX     396
    16.5. Formy pnączy drzewiastych     397
    16.6. Rośliny kwietnikowe     398
  17. Drogi i nawierzchnie parkowe     405
    17.1. Rozwój form drogowych     405
    17.2. Konserwacja układu dróg parkowych     410
    17.3. Nawierzchnie dróg parkowych     412
    17.4. Elementy i urządzenia drogowe     419
  18. Układy i elementy wodne w założeniach ogrodowych     427
    18.1. Rozwój i przemiany form wodnych     427
    18.2. Zasoby miejscowe wody     432
    18.3. Poziom lustra wody     434
    18.4. Utrzymanie czystości wody     435
    18.5. Umacnianie brzegów zbiorników wodnych     438
  19. Ochrona i konserwacja rzeźb ogrodowych     443
    19.1. Rozwój form rzeźbiarskich     443
    19.2. Przenoszenie rzeźb     450
    19.3. Kopie rzeźb ogrodowych     450
    19.4. Konserwacja rzeźb     450
  20. Mała architektura ogrodowa     455
    20.1. Rozwój i przemiany form małej architektury ogrodowej     455
    20.2. Wyposażenie ogrodowe: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, znaki informacyjne     462
  21. Przestrzenne formy ochrony konserwatorskiej     473
    21.1. Tezy główne ochrony     473
    21.2. Zagrożenia zewnętrzne     474
    21.3. Zagrożenia wewnętrzne     476
    21.4. Formy ochrony zabytków     477
    21.5. Strefy ochrony zabytków     478
    21.6. Struktura strefy ochrony konserwatorskiej     478
    21.7. Wyznaczanie strefy ochrony konserwatorskiej     479
    21.8. Funkcja i formy działań ochronnych w strefie konserwatorskiej     485
    21.9. Skuteczność stref ochrony konserwatorskiej     486
    21.10. Powiązanie z planowaniem przestrzennym     487
  22. Dokumentacja konserwatorska     489
    22.1. Dokumentacja historyczna     489
    22.2. Inwentaryzacja dendrologiczna     497
    22.3. Dokumentacja realizacyjna     499
  23. Wykonywanie robót konserwatorskich     505
    23.1. Tryb wykonywania robót     505
    23.2. Uwarunkowania realizacyjne     506
    23.3. Gospodarka drzewostanem     508
    23.4. Operaty konserwatorskie     510
    23.5. Dokumentacja powykonawcza     511
  Literatura     513
  Indeks nazw     521
  Indeks nazwisk     529
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia