Zmiany cech biologicznych i funkcjonalnych kobiet w okresie 20 lat w aspekcie zmian społecznych i stylu życia

-35%

Zmiany cech biologicznych i funkcjonalnych kobiet w okresie 20 lat w aspekcie zmian społecznych i stylu życia

1 ocena

Wydawca:

AWF Warszawa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,00  20,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,0020,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wstęp: W latach 1996-2006 w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej miały miejsce przeobrażenia systemowe, jednak ich szczególna gwałtowność w Polsce sprawiła, że społeczeństwo polskie postawione zostało w obliczu nieuniknionego, ale i unikatowego eksperymentu zarówno ekonomicznego, społecznego, jak i w pewnym sensie biologicznego. Badania zmian cech biologicznych i funkcjonalnych człowieka w gwałtownie zmieniających się warunkach środowiska, dają okazję do wnioskowania, w jaki sposób zmiany zachodzące w środowisku społecznym przekładają się na stan biologiczny poszczególnych grup społecznych oraz jakie czynniki i w jakim natężeniu odpowiadają za nie-równości społeczne.
Cele: Głównym celem niniejszego opracowania była ocena zmian cech biologicznych i funkcjonalnych kobiet w dwudziestoleciu 1986-2006 w aspekcie zmian społecznych i stylu życia. Celami pracy były również: 1. analizy kierunków zmian wybranych elementów stylu życia oraz dobrostanu psychicznego kobiet w analizowanym okresie, 2. analizy występowania trendów sekularnych wybranych wskaźników biomedycznych, 3. wyznaczenie grup społecznych, których kondycja biologiczna i stan funkcjonalny zmieniły się w największym stopniu w badanym okresie, 4. ocena siły i kierunku zależności wybranych czynników społecznoekonomicznych i stylu życia z kondycją biologiczną i sprawnością fizyczną kobiet w latach 1986-2006, 5. ocena ryzyka wystąpienia głównych cywilizacyjnych zagrożeń zdrowotnych kobiet w latach 1986-2006.
Materiał i metody: Materiał stanowiły dane antropometryczne, mierniki kondycji biologicznej, in-formacje o sprawności fizycznej i stylu życia oraz dane społeczne 5042 kobiet w wieku 40-50 lat, zdrowych, aktywnych zawodowo mieszkanek Wrocławia. W okresie dwudziestolecia 1986-2006 r. w latach 1986 r., 1991 r., 1996 r. i 2006 r. zbadano cztery kohorty urodzeniowe kobiet. Szerokie spektrum analizowanych cech biomedycznych pozwoliło ocenić budowę somatyczną ciała, sprawność fizyczną, stan układu oddechowego, krwionośnego, gospodarkę lipidową, węglowodanową i parametry hematologiczne krwi. Badanie ankietowe dostarczyło informacji społecznoekonomicznych, o wybranych elementach stylu życia i kondycji psychofizycznej badanych kobiet. W pracy zastosowano zarówno podstawowe, jak i jedno- i wieloczynnikowe analizy statystyczne.
Wyniki: W badanym okresie stwierdzono korzystne zdrowotnie trendy w zmianach budowy ciała. Poprawie uległ stan układu krwionośnego i oddechowego. Korzystne zmiany stwierdzono w parametrach biochemicznych i hematologicznych krwi oraz w sprawności fizycznej kobiet. Pomimo pozytywnych trendów sekularnych niemal wszystkich mierników biomedycznych, w 1991 r. nastąpiło wy-raźnie ich załamanie. Stwierdzono istnienie regularnych gradientów społecznych niemal wszystkich miar kondycji biologicznej i stanu funkcjonalnego. W zakresie niektórych miar stanu biologicznego dystanse społeczne w badanym okresie zmniejszyły się, co było efektem korzystniejszych zdrowotnie trendów sekularnych u kobiet z niższym wykształceniem. Głównym czynnikiem społecznoekonomicznym różnicującym stan badanych kobiet był poziom ich wykształcenia, a spośród elementów stylu życia, palenie papierosów oraz bierność fizyczna.
Wnioski: W okresie intensywnych zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych dwudziestolecia 1986-2006, kierunki trendów analizowanych cech zawodowo czynnych kobiet w piątej dekadzie życia wskazują na polepszenie ich kondycji biologicznej i stanu funkcjonalnego. Otrzymane informacje o uwarunkowaniach stanu biologicznego kobiet, oprócz znaczenia jednostkowego, winny przede wszystkim mieć istotny wpływ na politykę zdrowotną kraju i właściwe konstruowanie modeli eduka-cyjnych promujących prozdrowotny styl życia. Nowo skonstruowane programy profilaktyczne powinny bowiem uwzględniać zarówno sensytywność jak i zróżnicowane zdolności adaptacyjne poszczególnych grup społecznych do zmieniających się warunków środowiska, co w środowisku rozszerzającej się Europy, może mieć istotne znaczenie zarówno poznawcze jak i praktyczne.


Liczba stron113
WydawcaAWF Warszawa
ISBN-13978-83-61830-70-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  STRESZCZENIE,    7
  SUMMARY,    8
  1.WSTĘP,    9
  1.1.Kondycja biologiczna jako barometr stresu psychospołecznego,    9
  1.2.Charakterystyka sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej Polski w latach 1986-2006,    12
  1.2.1.Transformacja ustrojowa lat 80. i 90.,    12
  1.2.2 Polska członkiem Unii Europejskiej,    16
  1.3.Cel pracy i pytania badawcze,    20
  2.MATERIAŁ I METODY,    21
  2.1.Materiał badań,    21
  2.2.Metody badań,    21
  2.2.1.Badania ankietowe,    21
  2.2.2 Metodyka biologiczna,    22
  A/Pomiary antropometryczne,    23
  B/Metodyka oceny sprawności fizycznej,    23
  C/Metodyka oceny sprawności układu oddechowego,    23
  D/Metodyka oceny sprawności układu krwionośnego,    24
  E/Metodyka oceny przemian lipidów i węglowodanów,    24
  F/Metodyka oceny wyników hematologicznych,    24
  G/Kryteria oceny wyników odbiegających od normy i występowania łącznego ryzyka chorób krążeniowo-sercowych,    24
  2.2.3.Metody statystyczne,    25
  3.WYNIKI,    26
  3.1.Stan biologiczny, społeczny i psychiczny kobiet w latach 1986-2006,    26
  3.1.1.Charakterystyka społeczno-demograficzna kobiet,    26
  3.1.2.Aktywność fizyczna i pozostałe elementy stylu życia kobiet,    27
  3.1.3.Kondycja psychiczna kobiet,    28
  3.1.4.Charakterystyka kobiet pod względem statusu menopauzalnego,    29
  3.2.Zmiany sekularne wybranych cech kondycji biologicznej i funkcjonalnej kobiet w latach 1986-2006,    30
  3.2.1.Zmiany sekularne w budowie somatycznej,    31
  3.2.2.Zmiany sekularne sprawności fizycznej,    36
  3.2.3.Zmiany sekularne sprawności układu oddechowego,    39
  3.2.4.Zmiany sekularne sprawności układu krwionośnego,    41
  3.2.5.Zmiany sekularne wskaźników biochemicznych krwi,    45
  3.2.6.Zmiany sekularne parametrów hematologicznych,    50
  3.3.Związki czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia z kondycją biologiczną i sprawnością fizyczną kobiet w latach 1986-2006,    52
  3.3.1.Związki czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia z budową ciała w kolejnych kohortach,    52
  3.3.2.Związki czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia z miernikami sprawności fizycznej w kolejnych kohortach,    55
  3.3.3.Związki czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia z układem oddechowym w kolejnych kohortach,    56
  3.3.4.Związki czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia z układem krwionośnym w kolejnych kohortach,    58
  3.3.5.Związki czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia z poziomem parametrów biochemicznych krwi w kolejnych kohortach,    60
  3.3.6.Związki czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia z poziomem parametrów hematologicznych w kolejnych kohortach,     62
  3.3.7.Zestawienie związków czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia z kondycją biologiczną i sprawnością fizyczną kobiet w latach 1986-2006,    63
  3.4.Cywilizacyjne zagrożenia zdrowotne u kobiet w latach 1986-2006,    65
  3.4.1.Otyłość i schorzenia pokrewne,    65
  3.4.2.Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych mierzone skalą Framingham Risk Score,    77
  4.DYSKUSJA,    81
  4.1.Kondycja biologiczna kobiet,    81
  4.2.Styl życia Polek,     88
  4.3.Społeczna sytuacja kobiet i jej biologiczne następstwa,    92
  4.4.Nierówności społeczne,    97
  5.PODSUMOWANIE I WNIOSKI,    100
  6.PIŚMIENNICTWO,    102
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia