Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,30  119,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

83,30119,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przekazujemy Państwu zupełnie nowe, aktualne i praktyczne wydanie podręcznika dla asystentek i higienistek stomatologicznych, w którym omówione zostały najnowsze metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń.


Książka została podzielona na rozdziały, z których każdy dotyczy poszczególnych aspektów pracy asystentki i higienistki stomatologicznej, mając na celu przygotowanie personelu okołostomatologicznego do profesjonalnej pomocy lekarzowi stomatologowi w leczeniu i wykonywaniu zabiegów w gabinecie stomatologicznym, a także obsłudze pacjentów i prowadzeniu działań profilaktycznych.


W praktyczny i przystępny sposób w książce omówiono:


· zasady bezpiecznej i higienicznej pracy zespołu stomatologicznego,
·ergonomię i metody pracy w gabinecie stomatologicznym,
·dokumentację, obsługę pacjenta i ochronę danych osobowych w gabinecie stomatologicznym,
·wyposażenie podstawowe i pomocnicze oraz jego konserwację,
·antyseptyki i aseptykę w gabinecie stomatologicznym,
·anatomię i fizjologię głowy i szyi,
·anatomię zębów oraz systemy zapisu,
·choroby zębów, przyzębia i wad zgryzu oraz profilaktykę tych schorzeń.


Opracowane zostały również poszczególne działy stomatologii: stomatologia zachowawcza z endodoncją, pedodoncja, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna i protetyka. Każdy z nich zawiera przygotowanie pacjenta i gabinetu do zabiegu, zasady asystowania przy poszczególnych zabiegach z wykorzystaniem narzędzi, instrumentów, materiałów i leków stomatologicznych. Rozdziały zostały opatrzone bogatym materiałem ilustracyjnym.


Podręcznik skierowany do asystentek i higienistek stomatologicznych przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla doświadczonych już asystentek i higienistek stomatologicznych chcących odświeżyć swoją wiedzę lub sprawdzić aktualność obowiązujących procedur.


Liczba stron414
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5621-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie stomatologicznym – Renata Kowalik, Małgorzata Najman     1
    Badania lekarskie     1
    Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy     3
      Ryzyko zawodowe     4
      Podstawowe czynności na stanowisku pracy asystentki/higienistki stomatologicznej     4
      Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku asystentki/higienistki stomatologicznej     5
    Ergonomia pracy     9
      Praca zespołowa     15
      Techniki trzymania i przekazywania narzędzi     18
      Praca z wykorzystaniem komputera     20
    Sprawdzian wiedzy     22
  2. Etyka w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej – Renata Kowalik     25
    Komunikacja w gabinecie stomatologicznym     25
    Prawa pacjenta     31
    Zachowanie poufności     36
    Sprawdzian wiedzy     37
  3. Dokumentacja medyczna w stomatologii – Renata Kowalik     39
    Dokumentacja indywidualna     39
    Zasady prowadzenia dokumentacji indywidualnej     42
    Skierowania     43
    Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad uczniami     44
    Pracownia techniczna protetyki stomatologicznej i ortodoncji     45
    Przechowywanie dokumentacji medycznej     45
    Udostępnianie dokumentacji medycznej     47
    Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej     49
    Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej     50
    Sprawdzian wiedzy     51
  4. Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym – Małgorzata Najman     53
    Wyposażenie podstawowe i specjalistyczne gabinetu     53
    Procedury sanitarno-epidemiologiczne     55
    Przygotowanie gabinetu do pracy     55
    Postępowanie asystentki przed przyjęciem pacjenta, w trakcie wizyty i po jego wyjściu z gabinetu     56
    Postępowanie z odpadami medycznymi     58
    Sprawdzian wiedzy     61
  5. Radiologia stomatologiczna – Renata Kowalik     63
    Ochrona radiologiczna     63
    Działanie promieniowania rentgenowskiego na organizm ludzki     67
    Uprawnienia i kompetencje personelu     68
    Specyfika obrazu rentgenowskiego i sposoby jego rejestracji     70
    Zdjęcia najczęściej wykorzystywane w stomatologii     74
    Sprawdzian wiedzy     78
  6. Mikrobiologia – Małgorzata Najman, Renata Kowalik     81
    Czynniki biologiczne     81
    Zakażenia krzyżowe     84
    Higiena rąk     85
    Sprawdzian wiedzy     88
  7. Pomieszczenia sterylizacyjne – organizacja pracy w sterylizatorni – Małgorzata Najman     89
    Dezynfekcja, mycie i suszenie narzędzi i instrumentów     89
    Przegląd, konserwacja i pakowanie narzędzi     94
    Sterylizacja narzędzi     95
      Proces sterylizacji     95
      Postępowanie ze sterylnymi pakietami     97
    Końcówki unitu. Dezynfekcja     97
    Dezynfekcja systemów ssących     100
    Sprawdzian wiedzy     102
  8. Anatomia i fizjologia układu stomatognatycznego – Anna Kochanek-Leśniewska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska     105
    Układ kostny     105
    Układ ruchowy narządu żucia     108
    Unaczynienie okolic głowy     111
    Błona śluzowa     116
    Zęby i tkanki przyzębia     117
      Zęby     117
      Przyzębie     129
    Ślina i gruczoły ślinowe     130
    Zmiany zanikowe w układzie stomatognatycznym     132
    Sprawdzian wiedzy     134
  9. Znieczulenia stosowane w stomatologii – Małgorzata Najman, Renata Kowalik     137
    Rodzaje znieczuleń miejscowych     137
    Inne rodzaje znieczuleń     139
    Sprawdzian wiedzy     144
  10. Stomatologia zachowawcza – Małgorzata Najman, Renata Kowalik     147
    Próchnica zębów     147
      Podział próchnicy zębów     148
    Klasy ubytków próchnicowych     150
    Ubytki pochodzenia niepróchnicowego     152
    Metody diagnostyki próchnicy     154
      Leczenie próchnicy     156
    Diagramy zębowe, oznakowanie zębów     156
      Diagramy zębowe     160
    Materiały i instrumenty     161
      Materiały     161
      Instrumentarium     167
    Asystowanie podczas kolejnych etapów opracowania i wypełnienia ubytku     176
    Sprawdzian wiedzy     177
  11. Endodoncja – Małgorzata Najman, Renata Kowalik     181
    Czynniki odpowiedzialne za choroby miazgi (pulpopatie)     182
    Klasyfikacja kliniczna chorób miazgi     184
    Objawy zmian chorobowych     184
      Objawy subiektywne zmian chorobowych w miazdze     184
      Badanie przedmiotowe chorób miazgi     185
      Subiektywne objawy zmian chorobowych w tkankach okołowierzchołkowych     185
    Leczenie pulpopatii odwracalnych – metody biologiczne     187
      Materiały i leki w leczeniu biologicznym     187
    Dewitalizacja i ekstyrpacja miazgi     188
    Opracowanie kanału korzeniowego     189
      Środki chemiczne stosowane do płukania kanału     190
    Wypełnianie systemu kanałów korzeniowych     191
    Etapy leczenia endodontycznego podczas jednej wizyty     194
    Pourazowe uszkodzenie zębów – leczenie endodontyczne     195
      Podział pourazowych uszkodzeń zęba     195
    Zasady standaryzacji narzędzi endodontycznych     196
    Instrumentarium przeznaczone do leczenia endodontycznego     198
      Ogólna charakterystyka narzędzi do opracowywania kanałów     199
      Przyrządy pomiarowe     204
      Aparatura i sprzęt do powiększania obrazu pola zabiegowego     205
      Inne urządzenia stosowane w nowoczesnej endodoncji     205
    Sprawdzian wiedzy     207
  12. Periodontologia – Małgorzata Najman, Renata Kowalik     209
    Etiologia i patogeneza chorób przyzębia     210
    Podział chorób przyzębia i profilaktyka     211
    Wskaźniki chorób przyzębia     214
    Instrumentarium, materiały, skalery     216
    Wybrane zabiegi stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia     221
    Sprawdzian wiedzy     226
  13. Pedodoncja – Joanna Zemlik, Renata Kowalik, Małgorzata Najman     229
    Wybrane zagadnienia z historii profilaktyki     229
    Wyrzynanie uzębienia     230
      Różnice pomiędzy uzębieniem mlecznym a stałym     231
    Rozwój psychomotoryczny dziecka     232
      Prenatalny okres rozwoju człowieka     232
      Okres wczesnego dzieciństwa     233
      Okres średniego dzieciństwa     235
      Okres późnego dzieciństwa     238
      Okres adolescencji     239
    Profilaktyka stomatologiczna w wieku rozwojowym     240
      Profilaktyka fluorkowa u dzieci i młodzieży     241
      Uszczelnianie bruzd i szczelin – lakowanie zębów     246
      Profilaktyka schorzeń przyzębia     247
      Profilaktyka ortodontyczna     248
    Specyfika leczenia zachowawczego u dzieci     248
    Chirurgia stomatologiczna – usunięcie zęba mlecznego     249
    Urazy zębów w wieku rozwojowym     250
      Urazy nieprzypadkowe     253
      Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka     254
    Obowiązek interwencji     256
    Zaniedbywanie     257
    Ocena nastawienia dziecka do wizyty stomatologicznej – klasyfikacja Frankle’a     259
    Wybrane aspekty komunikacji pracowników ochrony zdrowia z opiekunem pacjenta nieletniego i dzieckiem     260
    Podsumowanie     261
    Sprawdzian wiedzy     261
  14. Podstawy ortodoncji – Małgorzata Zadurska, Magdalena Marczyńska-Stolarek     263
    Wprowadzenie do ortodoncji     263
    Terminologia     263
    Norma zgryzowa w uzębieniu mlecznym, procesy przygotowawcze do wymiany uzębienia, norma zgryzowa w uzębieniu stałym     265
    Diagnostyka ortodontyczna wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych     268
    Etiologia wad zgryzu     272
    Epidemiologia wad zgryzu     273
    Profilaktyka ortodontyczna     274
    Metody leczenia ortodontycznego     275
    Powikłania leczenia ortodontycznego     280
    Dokumentacja medyczna w ortodoncji     282
    Rola asystentki stomatologicznej w organizacji gabinetu ortodontycznego     282
    Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce ortodontycznej, promowaniu zachowań prozdrowotnych oraz w leczeniu ortodontycznym     293
    Sprawdzian wiedzy     297
  15. Chirurgia stomatologiczna – Małgorzata Najman, Renata Kowalik     299
    Podział chirurgii     299
    Narzędzia, sprzęt i materiały stosowane w chirurgii     300
    Przygotowanie stanowiska i personelu do zabiegu     305
    Wybrane zabiegi chirurgiczne     309
    Implantologia     312
    Sprawdzian wiedzy     315
  16. Protetyka stomatologiczna – Anna Kochanek-Leśniewska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska     317
    Rodzaje uzupełnień protetycznych     317
    Klasyfi kacja braków w uzębieniu     319
      Masy wyciskowe     322
      Łyżki wyciskowe     324
      Rodzaje wycisków     326
    Instrumentarium stosowane w protetyce     327
    Charakterystyka poszczególnych rodzajów uzupełnień protetycznych     333
      Pierwsza wizyta kliniczna – wywiad, badanie i wyciski anatomiczne     345
      Druga wizyta – wyciski czynnościowe z zastosowaniem łyżek indywidualnych     347
      Trzecia wizyta kliniczna – ustalenie wysokości centralnego zwarcia przy użyciu wzorników i dobór koloru zębów     348
      Czwarta wizyta kliniczna – kontrola próbnych protez     350
      Piąta wizyta kliniczna – oddanie gotowych protez     351
    Higiena uzupełnień protetycznych     358
    Sprawdzian wiedzy     360
  17. Stomatologia estetyczna – Małgorzata Najman, Renata Kowalik     363
    Piaskowanie zębów     363
    Wybielanie zębów     368
    Licówki kompozytowe i porcelanowe     373
    Sprawdzian wiedzy     375
  18. Promowanie zdrowia jamy ustnej – Małgorzata Najman     377
    Higiena jamy ustnej     377
      Metody szczotkowania zębów     382
      Nitkowanie zębów     386
      Kryteria oceny higieny jamy ustnej     388
    Dieta i odżywianie     392
    Sprawdzian wiedzy     395
  Odpowiedzi do zadań testowych     397
  Piśmiennictwo     399
  Skorowidz    405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia