Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

71,40  95,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

71,4095,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przekazujemy Państwu zupełnie nowe, aktualne i praktyczne wydanie podręcznika dla asystentek i higienistek stomatologicznych, w którym omówione zostały najnowsze metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń.


Książka została podzielona na rozdziały, z których każdy dotyczy poszczególnych aspektów pracy asystentki i higienistki stomatologicznej, mając na celu przygotowanie personelu okołostomatologicznego do profesjonalnej pomocy lekarzowi stomatologowi w leczeniu i wykonywaniu zabiegów w gabinecie stomatologicznym, a także obsłudze pacjentów i prowadzeniu działań profilaktycznych.


W praktyczny i przystępny sposób w książce omówiono:


· zasady bezpiecznej i higienicznej pracy zespołu stomatologicznego,
·ergonomię i metody pracy w gabinecie stomatologicznym,
·dokumentację, obsługę pacjenta i ochronę danych osobowych w gabinecie stomatologicznym,
·wyposażenie podstawowe i pomocnicze oraz jego konserwację,
·antyseptyki i aseptykę w gabinecie stomatologicznym,
·anatomię i fizjologię głowy i szyi,
·anatomię zębów oraz systemy zapisu,
·choroby zębów, przyzębia i wad zgryzu oraz profilaktykę tych schorzeń.


Opracowane zostały również poszczególne działy stomatologii: stomatologia zachowawcza z endodoncją, pedodoncja, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna i protetyka. Każdy z nich zawiera przygotowanie pacjenta i gabinetu do zabiegu, zasady asystowania przy poszczególnych zabiegach z wykorzystaniem narzędzi, instrumentów, materiałów i leków stomatologicznych. Rozdziały zostały opatrzone bogatym materiałem ilustracyjnym.


Podręcznik skierowany do asystentek i higienistek stomatologicznych przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla doświadczonych już asystentek i higienistek stomatologicznych chcących odświeżyć swoją wiedzę lub sprawdzić aktualność obowiązujących procedur.


Liczba stron414
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5621-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie stomatologicznym – Renata Kowalik, Małgorzata Najman    1
[][]Badania lekarskie    1
    Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy    3
      Ryzyko zawodowe    4
      Podstawowe czynności na stanowisku pracy asystentki/higienistki stomatologicznej    4
      Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku asystentki/higienistki stomatologicznej    5
    Ergonomia pracy    9
      Praca zespołowa    15
      Techniki trzymania i przekazywania narzędzi    18
      Praca z wykorzystaniem komputera    20
    Sprawdzian wiedzy    22
  2. Etyka w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej – Renata Kowalik    25
    Komunikacja w gabinecie stomatologicznym    25
    Prawa pacjenta    31
    Zachowanie poufności    36
    Sprawdzian wiedzy    37
  3. Dokumentacja medyczna w stomatologii – Renata Kowalik    39
    Dokumentacja indywidualna    39
    Zasady prowadzenia dokumentacji indywidualnej    42
    Skierowania    43
    Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad uczniami    44
    Pracownia techniczna protetyki stomatologicznej i ortodoncji    45
    Przechowywanie dokumentacji medycznej    45
    Udostępnianie dokumentacji medycznej    47
    Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej    49
    Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej    50
    Sprawdzian wiedzy    51
  4. Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym – Małgorzata Najman    53
    Wyposażenie podstawowe i specjalistyczne gabinetu    53
    Procedury sanitarno-epidemiologiczne    55
    Przygotowanie gabinetu do pracy    55
    Postępowanie asystentki przed przyjęciem pacjenta, w trakcie wizyty i po jego wyjściu z gabinetu    56
    Postępowanie z odpadami medycznymi    58
    Sprawdzian wiedzy    61
  5. Radiologia stomatologiczna – Renata Kowalik    63
    Ochrona radiologiczna    63
    Działanie promieniowania rentgenowskiego na organizm ludzki    67
    Uprawnienia i kompetencje personelu    68
    Specyfika obrazu rentgenowskiego i sposoby jego rejestracji    70
    Zdjęcia najczęściej wykorzystywane w stomatologii    74
    Sprawdzian wiedzy    78
  6. Mikrobiologia – Małgorzata Najman, Renata Kowalik    81
    Czynniki biologiczne    81
    Zakażenia krzyżowe    84
    Higiena rąk    85
    Sprawdzian wiedzy    88
  7. Pomieszczenia sterylizacyjne – organizacja pracy w sterylizatorni – Małgorzata Najman    89
    Dezynfekcja, mycie i suszenie narzędzi i instrumentów    89
    Przegląd, konserwacja i pakowanie narzędzi    94
    Sterylizacja narzędzi    95
      Proces sterylizacji    95
      Postępowanie ze sterylnymi pakietami    97
    Końcówki unitu. Dezynfekcja    97
    Dezynfekcja systemów ssących    100
    Sprawdzian wiedzy    102
  8. Anatomia i fizjologia układu stomatognatycznego – Anna Kochanek-Leśniewska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska    105
    Układ kostny    105
    Układ ruchowy narządu żucia    108
    Unaczynienie okolic głowy    111
    Błona śluzowa    116
    Zęby i tkanki przyzębia    117
      Zęby    117
      Przyzębie    129
    Ślina i gruczoły ślinowe    130
    Zmiany zanikowe w układzie stomatognatycznym    132
    Sprawdzian wiedzy    134
  9. Znieczulenia stosowane w stomatologii – Małgorzata Najman, Renata Kowalik    137
    Rodzaje znieczuleń miejscowych    137
    Inne rodzaje znieczuleń    139
    Sprawdzian wiedzy    144
  10. Stomatologia zachowawcza – Małgorzata Najman, Renata Kowalik    147
    Próchnica zębów    147
      Podział próchnicy zębów    148
    Klasy ubytków próchnicowych    150
    Ubytki pochodzenia niepróchnicowego    152
    Metody diagnostyki próchnicy    154
      Leczenie próchnicy    156
    Diagramy zębowe, oznakowanie zębów    156
      Diagramy zębowe    160
    Materiały i instrumenty    161
      Materiały    161
      Instrumentarium    167
    Asystowanie podczas kolejnych etapów opracowania i wypełnienia ubytku    176
    Sprawdzian wiedzy    177
  11. Endodoncja – Małgorzata Najman, Renata Kowalik    181
    Czynniki odpowiedzialne za choroby miazgi (pulpopatie)    182
    Klasyfikacja kliniczna chorób miazgi    184
    Objawy zmian chorobowych    184
      Objawy subiektywne zmian chorobowych w miazdze    184
      Badanie przedmiotowe chorób miazgi    185
      Subiektywne objawy zmian chorobowych w tkankach okołowierzchołkowych    185
    Leczenie pulpopatii odwracalnych – metody biologiczne    187
      Materiały i leki w leczeniu biologicznym    187
    Dewitalizacja i ekstyrpacja miazgi    188
    Opracowanie kanału korzeniowego    189
      Środki chemiczne stosowane do płukania kanału    190
    Wypełnianie systemu kanałów korzeniowych    191
    Etapy leczenia endodontycznego podczas jednej wizyty    194
    Pourazowe uszkodzenie zębów – leczenie endodontyczne    195
      Podział pourazowych uszkodzeń zęba    195
    Zasady standaryzacji narzędzi endodontycznych    196
    Instrumentarium przeznaczone do leczenia endodontycznego    198
      Ogólna charakterystyka narzędzi do opracowywania kanałów    199
      Przyrządy pomiarowe    204
      Aparatura i sprzęt do powiększania obrazu pola zabiegowego    205
      Inne urządzenia stosowane w nowoczesnej endodoncji    205
    Sprawdzian wiedzy    207
  12. Periodontologia – Małgorzata Najman, Renata Kowalik    209
    Etiologia i patogeneza chorób przyzębia    210
    Podział chorób przyzębia i profilaktyka    211
    Wskaźniki chorób przyzębia    214
    Instrumentarium, materiały, skalery    216
    Wybrane zabiegi stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia    221
    Sprawdzian wiedzy    226
  13. Pedodoncja – Joanna Zemlik, Renata Kowalik, Małgorzata Najman    229
    Wybrane zagadnienia z historii profilaktyki    229
    Wyrzynanie uzębienia    230
      Różnice pomiędzy uzębieniem mlecznym a stałym    231
    Rozwój psychomotoryczny dziecka    232
      Prenatalny okres rozwoju człowieka    232
      Okres wczesnego dzieciństwa    233
      Okres średniego dzieciństwa    235
      Okres późnego dzieciństwa    238
      Okres adolescencji    239
    Profilaktyka stomatologiczna w wieku rozwojowym    240
      Profilaktyka fluorkowa u dzieci i młodzieży    241
      Uszczelnianie bruzd i szczelin – lakowanie zębów    246
      Profilaktyka schorzeń przyzębia    247
      Profilaktyka ortodontyczna    248
    Specyfika leczenia zachowawczego u dzieci    248
    Chirurgia stomatologiczna – usunięcie zęba mlecznego    249
    Urazy zębów w wieku rozwojowym    250
      Urazy nieprzypadkowe    253
      Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka    254
    Obowiązek interwencji    256
    Zaniedbywanie    257
    Ocena nastawienia dziecka do wizyty stomatologicznej – klasyfikacja Frankle’a    259
    Wybrane aspekty komunikacji pracowników ochrony zdrowia z opiekunem pacjenta nieletniego i dzieckiem    260
    Podsumowanie    261
    Sprawdzian wiedzy    261
  14. Podstawy ortodoncji – Małgorzata Zadurska, Magdalena Marczyńska-Stolarek    263
    Wprowadzenie do ortodoncji    263
    Terminologia    263
    Norma zgryzowa w uzębieniu mlecznym, procesy przygotowawcze do wymiany uzębienia, norma zgryzowa w uzębieniu stałym    265
    Diagnostyka ortodontyczna wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych    268
    Etiologia wad zgryzu    272
    Epidemiologia wad zgryzu    273
    Profilaktyka ortodontyczna    274
    Metody leczenia ortodontycznego    275
    Powikłania leczenia ortodontycznego    280
    Dokumentacja medyczna w ortodoncji    282
    Rola asystentki stomatologicznej w organizacji gabinetu ortodontycznego    282
    Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce ortodontycznej, promowaniu zachowań prozdrowotnych oraz w leczeniu ortodontycznym    293
    Sprawdzian wiedzy    297
  15. Chirurgia stomatologiczna – Małgorzata Najman, Renata Kowalik    299
    Podział chirurgii    299
    Narzędzia, sprzęt i materiały stosowane w chirurgii    300
    Przygotowanie stanowiska i personelu do zabiegu    305
    Wybrane zabiegi chirurgiczne    309
    Implantologia    312
    Sprawdzian wiedzy    315
  16. Protetyka stomatologiczna – Anna Kochanek-Leśniewska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska    317
    Rodzaje uzupełnień protetycznych    317
    Klasyfi kacja braków w uzębieniu    319
      Masy wyciskowe    322
      Łyżki wyciskowe    324
      Rodzaje wycisków    326
    Instrumentarium stosowane w protetyce    327
    Charakterystyka poszczególnych rodzajów uzupełnień protetycznych    333
      Pierwsza wizyta kliniczna – wywiad, badanie i wyciski anatomiczne    345
      Druga wizyta – wyciski czynnościowe z zastosowaniem łyżek indywidualnych    347
      Trzecia wizyta kliniczna – ustalenie wysokości centralnego zwarcia przy użyciu wzorników i dobór koloru zębów    348
      Czwarta wizyta kliniczna – kontrola próbnych protez    350
      Piąta wizyta kliniczna – oddanie gotowych protez    351
    Higiena uzupełnień protetycznych    358
    Sprawdzian wiedzy    360
  17. Stomatologia estetyczna – Małgorzata Najman, Renata Kowalik    363
    Piaskowanie zębów    363
    Wybielanie zębów    368
    Licówki kompozytowe i porcelanowe    373
    Sprawdzian wiedzy    375
  18. Promowanie zdrowia jamy ustnej – Małgorzata Najman    377
    Higiena jamy ustnej    377
      Metody szczotkowania zębów    382
      Nitkowanie zębów    386
      Kryteria oceny higieny jamy ustnej    388
    Dieta i odżywianie    392
    Sprawdzian wiedzy    395
  Odpowiedzi do zadań testowych    397
  Piśmiennictwo    399
  Skorowidz    405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia