Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,35  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

51,3579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa. Wśród omawianych zagadnień są m.in. znaczenie kursu walutowego w działalności firmy, rodzaje transakcji walutowych, wykorzystanie walutowych instrumentów rynku pozagiełdowego (OTC) i giełdowego w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa czy też prognozowanie kursów walutowych w oparciu o mechanizmy relacji parytetowych. Czytelnik znajdzie także informacje nt. krótkoterminowych inwestycji na rynku pieniężnym w walucie zagranicznej, wykorzystania długu denominowanego w walucie zagranicznej do finansowania działalności, znaczenia i roli transakcji swap w przedsiębiorstwie, zarządzania ryzykiem walutowym w firmie, strategii hedgingowych w zakresie ekspozycji walutowej (transakcyjnej, ekonomicznej i księgowej).


W książce położono nacisk na praktyczne ujęcie omawianej tematyki. W poszczególnych rozdziałach zostały zaprezentowane ilustracje omawianych problemów zaczerpnięte z życia gospodarczego (kazusy „Świat finansów”) oraz praktyczne przykłady z wykorzystaniem rzeczywistych danych pochodzących z baz danych, m.in. Thomson Reuters Eikon, EMIS Professional, International Financial Statistics, czy World Development Indicators. Przy rozwiązywaniu przykładów praktycznych przedstawiono m.in. wykorzystanie kalkulatora finansowego Texas Instruments BA II Plus Professional, który jest oficjalnie dopuszczony podczas międzynarodowego egzaminu CFA (Certified Financial Analyst) i polskiego egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Oprócz tego w podręczniku znalazło się również studium przypadku dotyczące zarządzania ryzykiem kursu walutowego w polskim przedsiębiorstwie PKM Duda S.A. przygotowane w ramach programu Leonardo da Vinci „Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education” finansowego przez Unię Europejską.


Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw to idealna propozycja dla studentów kierunków finansowych, uczestników zajęć poświęconych działaniu przedsiębiorstw czy słuchaczy studiów podyplomowych oraz MBA. Z podręcznika skorzystać będą mogli również pracownicy instytucji finansowych takich jak banki czy fundusze inwestycyjne.


Liczba stron458
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-012-0323-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne     9
  Preface     13
  1. Kurs walutowy i rynek walutowy     17
    1.1. Kurs walutowy – konwencje notowań     19
    1.2. Rynek walutowy spot i instrumenty terminowego rynku walutowego     26
      1.2.1. Wymiana walutowa spot i kontrakty terminowe forward     26
      1.2.2. Kontrakty terminowe futures     29
      1.2.3. Walutowe kontrakty opcyjne     32
    1.3. Transakcje walutowe przedsiębiorstwa     33
      1.3.1. Transakcje walutowe służące rozliczeniu umów handlowych i finansowych     34
      1.3.2. Transakcje spekulacyjne na rynku walutowym     34
      1.3.3. Transakcje arbitrażowe     41
      1.3.4. Transakcje hedgingowe     55
    1.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania     56
    1.5. Pytania testowe i otwarte     62
    1.6. Summary     66
  2. Prognozowanie kursu walutowego w przedsiębiorstwie w oparciu o relacje parytetowe     69
    2.1. Teoria relacji parytetowych i jej założenia     71
    2.2. Parytet siły nabywczej     74
      2.2.1. Odchylenie od parytetu i transakcje arbitrażowe na rynku towarowym     74
      2.2.2. Prognozowanie kursu walutowego w oparciu o parytet siły nabywczej     77
      2.2.3. Parytet siły nabywczej a zmiany realnego kursu walutowego     83
      2.2.4. Niedowartościowanie/przewartościowanie waluty według indeksu Big Mac     90
    2.3. Efekt Fishera     94
    2.4. Międzynarodowy efekt Fishera     103
      2.4.1. Założenia międzynarodowego efektu Fishera     104
      2.4.2. Prognozowanie kursu walutowego w oparciu o międzynarodowy efekt Fishera     106
    2.5. Efekt predykcji     109
    2.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania     112
    2.7. Pytania testowe i otwarte     116
    2.8. Summary     118
  3. Krótkoterminowe inwestycje na rynku pieniężnym w walucie zagranicznej     121
    3.1. Analiza stopy zwrotu z inwestycji w walucie zagranicznej     123
    3.2. Transakcje carry trade na międzynarodowym rynku pieniężnym     139
      3.2.1. Carry trade w świecie bez podatków     140
      3.2.2. Carry trade w świecie z podatkami     149
    3.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania     164
    3.4. Pytania testowe i otwarte     170
    3.5. Summary     172
  4. Walutowe finansowanie dłużne w przedsiębiorstwie     175
    4.1. Dług a kapitał własny     177
    4.2. Szacowanie kosztu długu denominowanego w walucie zagranicznej     179
    4.3. Wpływ prowizji na koszt długu     191
      4.3.1. Prowizja wyceniana po kursie kupna waluty zagranicznej     191
      4.3.2. Prowizja wyceniana po kursie sprzedaży waluty zagranicznej     194
    4.4. Wpływ podatków na koszt długu     208
      4.4.1. Prowizja wyceniana po kursie kupna waluty zagranicznej     210
      4.4.2. Prowizja wyceniana po kursie sprzedaży waluty zagranicznej     212
    4.5. Wielookresowy dług w walucie zagranicznej     228
    4.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania     238
    4.7. Pytania testowe i otwarte     243
    4.8. Summary     245
  5. Transakcje swap     249
    5.1. Rynek transakcji swap     251
    5.2. Kwotowanie i wykorzystanie swapów stopy procentowej     253
    5.3. Kwotowanie i wykorzystanie swapów walutowych     261
      5.3.1. Swap walutowy fixed for fixed (CIRS)     261
      5.3.2. Swap walutowy floating for floating (basis swap)     270
      5.3.3. Inne przykłady swapów walutowych     278
    5.4. Reforma rynku transakcji OTC po wybuchu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego     282
      5.4.1. Instytucje regulacyjne na globalnym rynku finansowym     282
      5.4.2. Kierunki reform rynku instrumentów OTC     284
    5.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania     299
    5.6. Pytania testowe i otwarte     301
    5.7. Summary     302
  6. Ryzyko walutowe w działalności przedsiębiorstwa     305
    6.1. Rodzaje ekspozycji walutowej     307
    6.2. Strategie hedgingowe w zakresie transakcyjnej ekspozycji walutowej     310
      6.2.1. Wewnętrzne techniki hedgingowe     310
      6.2.2. Zewnętrzne techniki hedgingowe     312
    6.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania     324
    6.4. Pytania testowe i otwarte     327
    6.5. Summary     330
  7. Ekonomiczna i księgowa ekspozycja walutowa w przedsiębiorstwie     335
    7.1. Ekonomiczna ekspozycja walutowa     337
      7.1.1. Długookresowe zmiany kursów walut a wartość przedsiębiorstwa     337
      7.1.2. Strategie hedgingowe w zakresie ekonomicznej ekspozycji walutowej     339
    7.2. Księgowa (przeliczeniowa) ekspozycja walutowa     341
      7.2.1. Wpływ zmian kursowych na jednostkowe sprawozdanie finansowe     342
      7.2.2. Wpływ zmian kursowych na skonsolidowane sprawozdanie finansowe     343
      7.2.3. Znaczenie ekspozycji księgowej w przedsiębiorstwie     347
    7.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania     348
    7.4. Pytania testowe i otwarte     349
    7.5. Summary     352
  8. Case study: transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i relacje inwestorskie w czasach kryzysu – przypadek PKM Duda S.A    355
    8.1. Wstęp     358
    8.2. Wyjaśnienia Prezesa Zarządu     359
    8.3. Reakcja uczestników rynku kapitałowego     359
    8.4. Nagrody dla przedsiębiorców – PKM Duda i jej Prezes     361
    8.5. Informacje o firmie – rozwój spółki i jej pozycja na tle konkurentów     361
    8.6. Eksport oraz strategia zabezpieczająca przed ryzykiem kursu walutowego – mechanizm strategii asymetrycznej     362
    8.7. Efekty transakcji opcyjnych     363
    8.8. Załączniki     364
    8.9. Pytania do case study wraz ze wskazówkami     369
    8.10. Dodatkowe informacje dotyczące rozwoju sytuacji opisanej w studium przypadku     383
    8.11. Lista wykorzystanych źródeł     383
  Spis tabel     385
  Spis rysunków .    391
  Spis przykładów     395
  Spis kazusów „Świat finansów”     397
  Odpowiedzi do pytań testowych     398
  Bibliografia     399
  Indeks     407
  Załącznik 1. Case study: Currency hedging strategies and investor
  relations in times of crisis – the case of PKM Duda S.A     415
  Załącznik 2. Lista alfabetycznych i numerycznych kodów walut     448
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia