Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno - społeczna, t.1

-20%

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno - społeczna, t.1

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

112,69  140,86

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

112,69140,86

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom monografii odnoszącej się do systemowego ujęcia bezpieczeństwa wewnętrznego. Przedmiotem studiów i zainteresowań naukowych autorów opracowania są kompetencje przyszłych oficerów Policji, dla których Alma Mater to Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Oferta dydaktyczna Uczelni skierowana jest głównie do funkcjonariuszy formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przezeń nadzorowanych i ukierunkowana na kształcenie przede wszystkim kadr oficerskich. Policja jako organizacja stale doskonali przyjęte procedury, również w obszarze szkolnictwa policyjnego, dostrzegając
konieczność dostosowywania programów i form kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego do nowych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli. Analiza zakresu kompetencji przyszłych oficerów Policji zrodziła konieczność opracowania nowego programu szkolenia oficerskiego odpowiadającego aktualnym rozwiązaniom prawnym, organizacyjnym i społeczno-kulturowym. Program ten zawiera dwadzieścia pięć bloków tematycznych, których treści zostały skonsultowane na poziomie merytorycznych biur Komendy Głównej Policji oraz wszystkich komend wojewódzkich/ Komendy Stołecznej Policji. Należy zaznaczyć, że funkcjonariusze kierowani na szkolenie oficerskie często posiadają już znaczne doświadczenie zawodowe. Dlatego też wysoki poziom merytorycznego przygotowania uczestników szkolenia oficerskiego, a także oczekiwanie od jego absolwentów przyszłego profesjonalnego kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji wymuszają potrzebę stałego doskonalenia treści programowych. Tylko bieżąca ewaluacja programu daje bowiem gwarancję podnoszenia jakości kształcenia. Autorzy dostrzegli także konieczność uwzględnienia nieporuszanych dotąd treści programowych. Wprowadzony blok tematyczny Historia, tradycja i etos służby policyjnej związany jest z upowszechnianiem historii, tradycji oraz budowaniem tożsamości formacji, jaką jest Policja. Bez wiedzy m.in. o przeszłości i poświęceniu polskich policjantów nie można zbudować profesjonalnej i sprawnej formacji odwołującej się do wartości i tradycji Policji Państwowej, szczególnie „Honoru i Ojczyzny”. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy w obszarze systemowego ujęcia bezpieczeństwa wewnętrznego. Tom pierwszy odnosi się do problematyki prawno-społecznej uwzględnionej w treściach programowych szkolenia oficerskiego.


Liczba stron904
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-657-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     5
  1. Historia, tradycja i etos służby policyjnej
  1.1. Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej     9
  1.2. Policja w czasie II wojny światowej i Polski Ludowej     19
  1.3. Etos służby     28
  1.4. Ceremoniał policyjny     40
  1.5. Etykieta policyjna     42
  2. Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej
  2.1. Kierowanie konfliktem     61
  2.2. Wspieranie podwładnych w radzeniu sobie ze stresem     84
  2.3. Patologie w organizacji — przyczyny, przejawy, zapobieganie i zwalczanie    97
  2.4. Komunikacja perswazyjna w kierowaniu     137
  2.5. Komunikowanie się w Policji     145
  2.6. Kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu     156
  3. Organizacja i zarządzanie
  3.1. Wprowadzenie do problematyki kierowania i zarządzania     177
  3.2. Organizacja instytucji     192
  3.3. Kierowanie jako proces decyzyjny     204
  3.4. Przywództwo i dynamika procesów grupowych     214
  3.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi     238
  3.6. Kierowanie zmianą i rozwojem organizacji     261
  3.7. Planowanie strategiczne     271
  3.8. Zarządzanie wizerunkiem     281
  3.9. Zarządzanie jakością     313
  3.10. Wybrane zagadnienia organizacji i realizacji doskonalenia zawodowego    320
  4. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego
  4.1. Ochrona danych osobowych     335
  4.2. Zgromadzenia i imprezy masowe     347
  4.3. Sytuacja prawna cudzoziemców w RP     355
  4.4. Reglamentacja broni i amunicji     369
  4.5. Ochrona osób i mienia     378
  5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego
  5.1. Ogólne postępowanie administracyjne     395
  5.2. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń     425
  5.3. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków     429
  5.4. Administracyjne postępowanie wykonawcze     444
  6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
  6.1. Nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi     465
  6.2. Oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia     482
  6.3. Nadzór nad środkami zaskarżenia     496
  7. Wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego
  7.1. Zasady procesowe. Przesłanki procesowe a praktyczne aspekty podejmowania decyzji w zakresie wszczęcia lub zakończenia procesu karnego     509
  7.2. Uczestnicy postępowania karnego — wybrane zagadnienia praktyczne    518
  7.3. Praktyczne aspekty wykorzystywania w procesie karnym wybranych dowodów    528
  7.4. Wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego     536
  7.5. Praktyczne aspekty rozwiązań o charakterze konsensualnym     544
  7.6. Nadzór procesowy nad postępowaniem przygotowawczym     550
  7.7. Postępowania szczególne     558
  8. Wybrane elementy kryminologii i profilaktyki społecznej
  8.1. Wstęp do kryminologii     571
  8.2. Wybrane zagadnienia patologii społecznych     594
  8.3. Podstawy wiktymologii     639
  8.4. Zapobieganie przestępczości     659
  8.5. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych     667
  8.6. Metodyka działań profilaktycznych     679
  8.7. Kształtowanie przestrzeni obronnej     692
  9. Pragmatyka służbowa
  9.1. Kontrola i nadzór nad działalnością Policji     703
  9.2. Kształtowanie stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji     728
  9.3. Sprawy osobowe funkcjonariuszy Policji     746
  9.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji     776
  9.5. Gospodarowanie finansami i zasobami rzeczowymi w Policji     794
  9.6. Bezpieczeństwo i higiena służby     805
  9.7. Korpus służby cywilnej w jednostkach organizacyjnych Policji     810
  9.8. Ochrona praw człowieka w służbie funkcjonariusza Policji     843
  Bibliografia
  Literatura     867
  Akty prawne    886
  Orzecznictwo    894
  Strony internetowe    896
  Inne    897
  Noty biograficzne     899
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia