Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,07  23,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,0723,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Mnisi i anachoreci odgrywali różnorakie role w społeczeństwie późnośredniowiecznej Bułgarii. Klasztory i pustelnie były „przystanią zbawienia”, zapewniały odpowiednie warunki do prowadzenia prawdziwie chrześcijańskiego życia. Mnisi - najbliżsi Bogu spośród ludzi („ziemscy aniołowie i niebiańscy ludzie”) - sprawowali modlitewną opiekę nad chrześcijańską ekumeną. Ich orędownictwu wierni powierzali swoje codzienne troski, a władcy - losy kraju. Środowiska klasztorne ze swoimi skryptoriami jawią się nam jako najaktywniejsze ośrodki kulturotwórcze. Znajomość podstaw kultury mniszej jest niezbędna dla zrozumienia wielu zagadnień związanych z życiem ówczesnych Bułgarów. Niniejsza monografia daje przegląd tych aspektów życia mnichów i eremitów, które przesądziły o ich odrębności. Analizie poddany został system norm i wartości oraz struktura tej grupy, a także jej znaczenie jako instytucji społecznej. Dokonana przez autora metodyczna selekcja źródeł zaowocowała świeżym spojrzeniem na wiele zagadnień aktualnych dla filologów i historyków.
Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława J. Leszki w Katedrze Historii Bizancjum i obronionej w lipcu 2017 r.
„Na podstawie solidnej analizy źródłowej rozprawa przedstawia ówczesne ideały życia ascetycznego, dotyczące celu życia mnichów, hierarchii ideałów i poszczególnych wzorców, jak i sposobu ich realizacji, jak kseniteia, wyobcowanie i wyrzeczenie się świata i siebie, pokuta czy modlitwa. Dobrze wydobywa z tekstów źródłowych napięcia, jakie istniały między wysokimi ideałami a słabością ludzką przejawiająca się w mniszej codzienności. Właściwie także przedstawia różne formy życia monastycznego: wspólnotowe, pustelnicze czy półpustelnicze, a także relacje społeczne, które były udziałem ówczesnych mnichów.
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa


Liczba stron230
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-095-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Rozdział I. Źródła    13
  1. Lektury mnisze    15
  1.1. Inwentarze bibliotek klasztornych    17
  1.2. Lektury mnichów według typikonów    22
  1.2.1. Psalmodia, hymnografia, lektury biblijne    23
  1.2.2. Lektury zalecane przez typikony i inne świadectwa piśmienne    27
  1.3. Repertuar kodeksów zachowanych    31
  1.4. „Impact factor”: dzieła cytowane     33
  2. Teksty normatywne    35
  3. Żywoty późnośredniowiecznych mnichów bułgarskich    38
  4. Żywoty świętych mnichów napisane w XIII–XIV w.    42
  5. Dokumenty donacyjne    46
  
  Rozdział II. Kultura monastyczna    49
  1. Ideały życia monastycznego    50
  1.1. Kseniteia, wyobcowanie, wyrzeczenie się świata i siebie    59
  1.2. Pokuta    75
  1.3. Modlitwa    78
  2. Style życia monastycznego    82
  2.1. Cenobityzm    82
  2.2. Anachoretyzm    89
  2.3. Hezychazm i semianachoretyzm    93
  2.4. Idiorytmia, autoproskoptyzm i inne nieprawidłowości w życiu monastycznym    96
  3. Mnisi a społeczeństwo    101
  3.1. Życiorysy świętych mężów    104
  3.2. Opiekunowie i obrońcy państwa     132
  3.3. Duszpasterstwo mnisze     139
  3.4. Klasztory – centra działalności gospodarczej, literackiej i edukacyjnej    147
  
  Zakończenie    151
  
  Aneks. Nomokanon CIAI 1160    153
  
  Wykaz skrótów    191
  
  Bibliografia    195
  Źródła     195
  Opracowania    201
  
  Summary    217
  
  Indeks osób    219
  
  Indeks nazw geograficznych, miejscowych i etnicznych    223
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia