Doprawdy litość to zbrodnia

Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,96  34,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,9634,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej i zawodowej Profesora Bogusława Sygita - wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono Autorów - przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata. Wśród nich są przedstawiciele nauk penalnych oraz innych dziedzin, w szczególności prawa medycznego i medycyny. Stanowią oni szeroką reprezentację sędziów, prokuratorów, lekarzy, funkcjonariuszy policji i innych służb. Wielu z nich, tak jak Profesor, przez lata udanie łączy pasję badawczą z praktyką. W dobie postępującej specjalizacji, także wśród przedstawicieli dyscyplin akademickich, Profesor pozostał bowiem prawdziwym humanistą o niezwykle rozległych zainteresowaniach naukowych i zawodowych, potrafiącym dostrzegać złożone problemy naukowe i odnosić je do praktyki.
Księga, obejmująca ponad sześćdziesiąt artykułów, stanowi wyraz najwyższego uznania dla dokonań Profesora Bogusława Sygita.


Liczba stron936
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-222-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Życiorys odręczny    11
  List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego    35
  List gratulacyjny Prokuratora Krajowego    37
  List gratulacyjny Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji    39
  List gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego    41
  List gratulacyjny Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych    43
  Dorobek naukowy, popularnonaukowy i organizacyjny prof. dr. hab. Bogusława Sygita    45
  Andrzej Bałandynowicz – Transkulturowa i interdyscyplinarna demarkacja normatywna systemicznego określenia zjawiska przemocy w rodzinie    75
  Ewa Gruza – Status i ochrona prawna biegłego sądowego    91
  Marek Harat, Kamil Krystkiewicz – Czy śmierć mózgu jest śmiercią człowieka? Spojrzenie lekarza neurochirurga    105
  Brunon Hołyst – Model myślenia kryminalistycznego    117
  Jerzy Kasprzak – Dowód naukowy – dzieje i współczesność    135
  Hubert Kołecki – Szare plamy w obrazie zakresu i sposobu uprawiania kryminalistyki uniwersyteckiej w Polsce    147
  Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Andrzej Tretyn, Mariusz Dubiel, Michał Dubiel – Eksmisja osoby obłożnie chorej z mieszkaniowego zasobu gminy – problemy natury praktycznej i teoretycznej    165
  Lech K. Paprzycki – Sam ślad DNA nie wystarcza dla ustalenia kto prowadził pojazd    175
  Wiesław Pływaczewski, Piotr Chlebowicz – Wersja kryminalistyczna na tle problematyki operacyjnej analizy kryminalnej    181
  Bronisław Sitek – Typy czynów przestępczych i ich typizacja w świetle postanowień lex Iulia de vi publica    193
  Michał Szpinda – Nowoczesne metody ilościowe w badaniach anatomicznych płodu człowieka – nasze 20-letnie doświadczenie, wyniki i wyzwania     207
  Tomasz Bekrycht – Między dowodzeniem a prawdziwością    213
  Zbigniew Bukowski – Administracyjnoprawne uwarunkowania sportu powszechnego    227
  Jerzy Duży – Konsekwencje nadinterpretacji pośredniego zakazu reformationis in peius    237
  Wojciech Filipkowski – Zakres kryminalistycznych badań nad przestępstwami o charakterze terrorystycznym – przyczynek do dyskusji    249
  Mieczysław Goc – Dlaczego jest potrzebna ustawa o dokumentach publicznych    261
  Mariusz J. Golecki – Regulacja i deregulacja z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej    281
  Radosław Krajewski – Pornografia jako przedmiot czynności wykonawczych przestępstw z nią związanych    291
  Tomasz Kuczur – Szpiegostwo jako kategoria prawnokarna – wprowadzenie do problematyki    301
  Jarosław Moszczyński – Daktyloskopia – rozwój i nowe wyzwania    317
  Radosław Olszewski – Podstawy ponownego prowadzenia umorzonego postępowania przygotowawczego    333
  Przemysław Palka – O prawnokarnej ochronie prawdy historycznej – zagadnienia wybrane    345
  Denis Solodov, Illia Solodov – Kontradyktoryjność biegłych w procesie karnym: aspekty prawne i etyczne    367
  Maciej Słupski – Przygotowanie chorych do zabiegu przeszczepienia wątroby    383
  Adam Sudoł, Magdalena Bierzyńska-Sudoł – Wojenne losy i powojenne dokonania Edwarda Franciszka Szczepanika – ostatniego premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie    387
  Adrianna Szczechowicz, Elżbieta Żywucka-Kozłowska – Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych przewlekle chorych    405
  Jarosław Szczechowicz – Wybrane zagadnienia ochrony dóbr osobistych na tle regulacji art. 13 ust 2 prawa prasowego    421
  Krystyna Szczechowicz – Postępowanie w przedmiocie umorzenia postępowania i orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym    433
  Małgorzata Szwejkowska – Model postępowania wobec niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych w Republice Federalnej Niemiec    447
  Dariusz Świecki – Odpowiedzialność karna za przedstawienie nieumyślnie fałszywej opinii (art. 233 § 4a k.k.)    457
  Grzegorz Wiciński – Przedmiot i zakres polityki karania    471
  Bartosz Wojciechowski – Sprawdzalność rozstrzygnięcia sądowego jako element jego racjonalizacji    485
  Wojciech Zalewski – Policja – w poszukiwaniu optymalnego modelu    503
  Michał Błoński – Eliminacyjny zbieg przepisów ustawy (art. 9 § 1 k.w.). Zagadnienia wybrane    515
  Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka – Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych    525
  Krzysztof Gieburowski, Piotr Guzewski – Oględziny miejsca pożaru – założenia i praktyka    541
  Adam Grajewski – Zastosowanie analizy stratygrafii jako narzędzia przy kryminalistycznym wydobyciu zakopanych zwłok    553
  Józef Gurgul – O „niezagrożonej” przyszłości Archiwów X kilka zdań    571
  Wiesław Juchacz – Przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości    589
  Michał Kurowski – Eliminowanie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia przez organy oględzinowe. Tryb oraz zaskarżalność    599
  Bogdan Lach – Zabójstwa maskowane dokonywane na tle emocjonalnym    609
  Włodzimierz Majewski – Prawno-kryminologiczna problematyka korupcji w Polsce    621
  Norbert Malec – Wyzwania biometrycznych metod bezpieczeństwa    649
  Piotr Mierzwa – Uwarunkowania prawne doboru członków Komisji Nadzoru Finansowego    673
  Anna Nowakowska – Status cesjonariusza w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w sprawach o przestępstwa przeciwko wierzycielom    681
  Agata Opalska, Wojciech Kasprzak – Procedura przeszukania systemów komputerowych    695
  Justyna Ożóg – Kryminologiczne uwarunkowania zjawiska handlu narządami ludzkimi – wybrane aspekty    709
  Izabela Rosiak, Andrzej Baranowski, Problem nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości w aspekcie przeprowadzania realizacji procesów inwestycyjnych    727
  Marta Romańczuk-Grącka – Odpowiedzialność karna za szkody powstałe w wyniku usług paramedycznych    737
  Alfred Staszak – Karnoprocesowe możliwości zapoznania się z informacjami objętymi tajemnicą telekomunikacyjną i tajemnicą korespondencji    753
  Ewa Sygit-Kowalkowska, Roman Ossowski – Empatia a psychopatia. O obliczach regulacji stosunków międzyludzkich    773
  Damian Wąsik, Natalia Wąsik – Wyłączenie biegłego na podstawie art. 193 § 3 k.p.k. na przykładzie spraw karnych o błędy w sztuce lekarskiej    787
  Marek Żmuda – Maksyma Vox populi, vox Dei w rozważaniach politycznych Francisa Liebera    797
  Małgorzata Maria Żołna – Kto zabija człowieka wskutek manewru wyprzedzania…    805
  Jarosław Duś – Formy zjawiskowe zbrodni ludobójstwa w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy    829
  Jacek Joachimowski – Początki sądownictwa administracyjnego na ziemiach polskich    843
  Hanna Karge, Przemysław Palka – Życie i zdrowie jako wartość – prolegomena    855
  Paweł Kołodziejski, O zasadzie legalizmu w kontekście przestępczości skarbowej     873
  Wojciech Kotowski – O podniesienie poziomu postępowań w sprawach wypadków drogowych    883
  Oliwa Mieczysław – Stosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec sprawców młodocianych – wybrane zagadnienia     903
  Adam Sygit – Zatarcie skazania w przypadku orzeczenia kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania    915
  Bartosz Wieczorek – Istota katastrofy budowlanej w świetle art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane    923
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia