Atlas płazów i gadów Polski

Status – rozmieszczenie – ochrona z kluczami do oznaczania

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Atlas płazów i gadów Polski” należy do literatury podstawowej, a przy tym budzącej szerokie zainteresowanie nie tylko w kręgach naukowych, ale i szerszych, społecznych. Dobrany zespół wybitnych specjalistów-autorów gwarantuje wysoką jakość merytoryczną dzieła. Na jego oryginalność składa się przede wszystkim zawartość faktograficzna i wprowadzenie nowych rozdziałów (np. tło paleozoologiczne, krytyczny przegląd systematyki) z najnowszymi osiągnięciami w zakresie herpetologii europejskiej. W polskiej literaturze naukowej nie ma on odpowiednika.
Atlas nie jest ani typową książką ani podręcznikiem akademickim, jest natomiast wzbogaconym problemowo atlasem rozmieszczenia zwierząt, który może służyć jako pomoc w zajęciach terenowych i specjalistycznych dla studentów nauk przyrodniczych, zwłaszcza kierunków biologicznych, środowiskowych i leśnych, czyli praktycznie na wydziałach uniwersyteckich. Ważną pozycję w tym atlasie stanowią nowoczesne klucze do oznaczania gatunków.


Liczba stron236
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20221-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I – wstępna    7
  1. WSTĘP DO WYDANIA DRUGIEGO (Z. GŁOWACIŃSKI)    9
  2. ZAŁOŻENIA METODYCZNE (Z. GŁOWACIŃSKI)    11
    2.1. Podstawa kartograficzna    11
    2.2. Lokalizacja stanowisk na mapach    11
    2.3. Rozkład danych w przedziałach czasowych    12
    2.4. Źródła danych    12
    2.5. Oceny ilościowe    15
  3. ZMIANY W NAZEWNICTWIE I SYSTEMATYCE (P. SURA)    18
  Część II – główna, opisowa    21
  4. WYKAZ GATUNKÓW    23
  5. OPISY I MAPY ROZMIESZCZENIA GATUNKÓW    24
    5.1. Płazy – opracowania autorskie (19 gatunków)    24
    5.2. Gady – opracowania autorskie (10 gatunków)    87
    5.3. Gatunki obce i nowe w faunie Polski (P. Sura i B. Najbar)    115
  Część III – uzupełniająca    123
  6. PALEONTOLOGICZNE TŁO HERPETOFAUNY POLSKI (Z. SZYNDLAR)    125
    6.1. Najstarsze płazy i gady    125
    6.2. Płazy i gady neogenu i czwartorzędu    126
  7. OCHRONA PŁAZÓW I GADÓW W POLSCE (Z. GŁOWACIŃSKI)    131
    7.1. Współczesne zagrożenia krajowej herpetofauny    131
    7.2. Formy ochrony płazów i gadów w Polsce    133
    7.3. Czynna ochrona krajowych płazów i gadów, programy wdrożeniowe    135
  8. UPROSZCZONE MAPKI W SYSTEMIE UTM (G. POŁCZYŃSKA-KONIOR)    142
    8.1. Rozmieszczenie płazów    142
    8.2. Rozmieszczenie gadów    146
  9. PODSUMOWANIE I UWAGI KOŃCOWE (Z. GŁOWACIŃSKI)    148
  10. KLUCZE DO OZNACZANIA PŁAZÓW POLSKI (M. RYBACKI)    151
    10.1. Klucz do oznaczania jaj    151
    10.2. Klucz do oznaczania larw    153
    10.3. Klucz do oznaczania osobników dorosłych    162
    10.4. Uwagi praktyczne do klucza do oznaczania płazów (M. Pabijan)    171
  11. KLUCZE DO OZNACZANIA GADÓW KRAJOWYCH I UWAGI PRAKTYCZNE (Z. SZYNDLAR)    175
    11.1. Tropienie gadów    175
    11.2. Chwytanie gadów    176
    11.3. Korzystanie z klucza podstawowego    176
    11.4. Klucz do oznaczania węży na podstawie wylinek    180
  12. LITERATURA    181
    cytowana    181
    uzupełniająca do map, niecytowana    206
  WYKAZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PODZIĘKOWANIA    226
  ADRESY AUTORÓW    230
  INDEKS NAZW POLSKICH    231
  INDEKS NAZW ŁACIŃSKICH    232
  Part I – Introductory    7
  1. INTRODUCTION TO THE SECOND EDITION    10
  2. METHODS    16
    2.1. Grid system    16
    2.2. Mapping species distributions    16
    2.3. Time frame    17
    2.4. Data sources    17
    2.5. Quantitative estimates    17
  3. CHANGES IN TAXONOMY AND SYSTEMATICS    18
  Part II – Species descriptions    21
  4. CHECKLIST    23
  5. SPECIES ACCOUNTS AND DISTRIBUTION MAPS    24
    5.1. Amphibians    24
    5.2. Reptiles    87
    5.3. New and alien species    115
  Part III – Supplementary    123
  6. FOSSIL HERPETOFAUNA OF POLAND    125
    6.1. The oldest amphibians and reptiles    125
    6.2. Amphibians and reptiles of Neogen and Quaternary periods    126
  7. CONSERVATION OF AMPHIBIANS AND REPTILES IN POLAND    139
    7.1. Contemporary threats to the herpetofauna    139
    7.2. Conservation management system    140
    7.3. Active protection, implemented programes    140
  8. DISTRIBUTION MAPS IN THE CARTOGRAPHIC UTM SYSTEM    142
    8.1. Distribution of amphibians    142
    8.2. Distribution of reptiles    146
  9. CONCLUDING REMARKS    148
  10. KEYS TO THE AMPHIBIANS OF POLAND    151
    10.1. Key to eggs    151
    10.2. Key to larvae    153
    10.3. Key to adults    162
    10.4. Practical guide for observers    171
  11. KEYS TO THE REPTILES OF POLAND AND PRACTICAL REMARKS    175
    11.1. Tracking reptiles    175
    11.2. Capturing reptiles    176
    11.3. Simple identification key to reptiles    176
    11.4. Key to snakes identification based on sloughs    180
  12. LITERATURE    181
    Literature cited    181
    Literature to maps, not cited    206
  LIST OF CO-WORKERS AND ACKNOWLEDGEMENTS    226
  POLISH NAMES INDEX    231
  LATIN NAMES INDEX    232
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia