Ekonomia międzynarodowa. Tom 2

Teoria i polityka

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

49,70  71,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,7071,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie bestsellerowego podręcznika z zakresu ekonomii międzynarodowej. Publikacja składa się z dwóch niezależnych tomów poświęconych handlowi i finansom międzynarodowym. Autorzy, aby pomóc studentom zrozumieć i zapamiętać podstawy logiki ekonomii międzynarodowej, na każdym etapie ilustrują zagadnienia teoretyczne odpowiednimi rzeczywistymi danymi statystycznymi oraz przykładami problemów polityki gospodarczej.
Zawartość podręcznika została dokładnie zaktualizowana, a większość rozdziałów gruntownie zmieniona. Zmiany te są odpowiedzią zarówno na sugestie czytelników, jak i na kilka ważnych zdarzeń dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów ekonomii międzynarodowej.
Oprócz zmian strukturalnych autorzy zaktualizowali podręcznik tak, aby zachować jego związek ze współczesną rzeczywistością. Omawiają m.in wpływ Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (North American Free Trade Agreement - NAFTA) na produkcję samochodów w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Opisują, w jaki sposób przemysł cukrowniczy w USA był w stanie utrzymać ceny cukru w Stanach Zjednoczonych znacznie powyżej cen światowych w ostatnich latach. Omawiają także rolę ujemnych stóp procentowych w niekonwencjonalnej polityce pieniężnej oraz zwracają uwagę na coraz ważniejszą rolę gospodarek wschodzących w napędzaniu globalnego wzrostu.
Nowe wydanie wyróżniają:
studia przypadków ilustrujące w sposób praktyczny prezentowane teorie i ułatwiające przyswojenie materiału; dodatki matematyczne do wybranych rozdziałów, przydatne studentom ekonometrii lub statystyki; ujęcie najnowszych osiągnięć i trendów, które pojawiły się w ostatnich latach w dziedzinie opisu, analizy i interpretacji międzynarodowych stosunków gospodarczych. Podręcznik adresowany jest do studentów ekonomii i politologii. Jest to niezbędne źródło wiedzy w zakresie przedmiotów: ekonomia międzynarodowa, teoria handlu międzynarodowego, teoria wymiany międzynarodowej, międzynarodowe stosunki gospodarcze.


Liczba stron524
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieAndrzej Cieślik, Goczek Łukasz
ISBN-13978-83-01-20080-0
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ III. KURSY WALUTOWE I MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ    15
  13. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy    17
    13.1. Rachunki dochodu narodowego    21
      13.1.1. Produkt narodowy a dochód narodowy    23
      13.1.2. Amortyzacja kapitału oraz transfery międzynarodowe    23
      13.1.3. Produkt krajowy brutto    24
    13.2. Rachunek dochodu narodowego w gospodarce otwartej    25
      13.2.1. Konsumpcja    25
      13.2.2. Inwestycje    26
      13.2.3. Zakupy rządowe    26
      13.2.4. Tożsamość dochodu narodowego dla gospodarki otwartej    26
      13.2.5. Hipotetyczna gospodarka otwarta    27
      13.2.6. Rachunek bieżący i zadłużenie zagraniczne    28
      13.2.7. Oszczędności i rachunek bieżący    31
      13.2.8. Oszczędności prywatne i rządowe    32
    13.3. Rachunki bilansu płatniczego    35
      13.3.1. Przykłady transakcji    36
      13.3.2. Fundamentalna tożsamość bilansu płatniczego    38
      13.3.3. O rachunku bieżącym raz jeszcze    39
      13.3.4. Rachunek kapitałowy    40
      13.3.5. Rachunek finansowy    41
      13.3.6. Błędy i opuszczenia statystyczne    42
      13.3.7. Transakcje oficjalnymi aktywami rezerwowymi    43
    Podsumowanie    52
      Główne pojęcia    53
    Problemy i zadania    53
    Literatura dodatkowa    56
    14.1. Kursy walutowe i transakcje międzynarodowe    60
      14.1.1. Ceny krajowe i zagraniczne    61
      14.1.2. Kursy walutowe i względne ceny    66
    14.2. Rynek walutowy    67
      14.2.1. Uczestnicy rynku    67
      14.2.2. Charakterystyka rynku    70
      14.2.3. Kursy kasowe i kursy terminowe    72
      14.2.4. Swapy walutowe    74
      14.2.5. Kontrakty futures i opcje    74
    14.3. Popyt na aktywa w walucie obcej    75
      14.3.1. Aktywa i dochody z aktywów    75
      14.3.2. Ryzyko i płynność    79
      14.3.3. Stopy procentowe    80
      14.3.4. Kursy walutowe i dochody z aktywów    80
      14.3.5. Prosta reguła    82
      14.3.6. Zwrot, ryzyko oraz płynność na rynku walutowym    84
    14.4. Równowaga na rynku walutowym    85
      14.4.1. Parytet stóp procentowych: podstawowy warunek równowagi    86
      14.4.2. Jak zmiany bieżącego kursu walutowego wpływają na oczekiwane przychody?    87
      14.4.3. Kurs równowagi    89
      14.4.4. Stopy procentowe, oczekiwania i równowaga    91
      14.4.5. Wpływ zmian stóp procentowych na bieżący kurs walutowy    92
      14.4.6. Wpływ zmian oczekiwań na bieżący kurs walutowy    94
    Podsumowanie    97
      Główne pojęcia    98
    Problemy i zadania    98
    Literatura dodatkowa    102
    Dodatek: Kursy terminowe oraz pokryty parytet stóp procentowych    103
  15. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe    107
    15.1. Definicja pieniądza: krótki przegląd    110
      15.1.1. Pieniądz jako środek wymiany    110
      15.1.2. Pieniądz jako jednostka rozliczeniowa    111
      15.1.3. Pieniądz jako środek przechowywania wartości    111
      15.1.4. Co to jest pieniądz?    112
      15.1.5. Jak ustalana jest podaż pieniądza?    112
    15.2. Popyt jednostek na pieniądz    112
      15.2.1. Oczekiwany zwrot    113
      15.2.2. Ryzyko    114
      15.2.3. Płynność    114
    15.3. Zagregowany popyt na pieniądz    115
    15.4. Stopa procentowa w równowadze: wzajemne oddziaływanie podaży pieniądza i popytu na pieniądz    117
      15.4.1. Równowaga rynku pieniądza    118
      15.4.2. Stopy procentowe i podaż pieniądza    120
      15.4.3. Wielkość produkcji a stopa procentowa    121
    15.5. Podaż pieniądza i kurs walutowy w krótkim okresie    122
      15.5.1. Powiązania między pieniądzem, stopą procentową oraz kursem walutowym    122
      15.5.2. Podaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych a kurs walutowy dolar/euro    125
      15.5.3. Podaż pieniądza w strefie euro a kurs walutowy dolar/euro    127
    15.6. Pieniądz, poziom cen i kurs walutowy w długim okresie    127
      15.6.1. Pieniądz i cena pieniądza    129
      15.6.2. Długookresowe skutki zmian podaży pieniądza    130
      15.6.3. Podaż pieniądza a poziom cen – dowody empiryczne    131
      15.6.4. Pieniądz i kurs walutowy w długim okresie    133
    15.7. Inflacja i dynamika kursu walutowego    133
      15.7.1. Krótkookresowa sztywność cen a ich długookresowa elastyczność    133
      15.7.2. Trwała zmiana podaży pieniądza a kurs walutowy    138
      15.7.3. Przestrzelenia kursu walutowego    141
    Podsumowanie    145
      Główne pojęcia    146
    Problemy i zadania    146
    Literatura dodatkowa    150
  16. Poziomy cen i kurs walutowy w długim okresie    151
    16.1. Prawo jednej ceny    154
    16.2. Parytet siły nabywczej    155
      16.2.1. Relacja między PPP a prawem jednej ceny    156
      16.2.2. PPP w wersji absolutnej i względnej    157
    16.3. Długookresowy model kursu walutowego oparty na PPP    158
      16.3.1. Fundamentalne równanie podejścia monetarnego    158
      16.3.2. Uporczywa inflacja, parytet stóp procentowych i PPP    161
      16.3.3. Efekt Fishera    162
    16.4. Empiryczne dowody dotyczące PPP i prawa jednej ceny    166
    16.5. Wyjaśnienie problemów z PPP    168
      16.5.1. Bariery w handlu i dobra niebędące przedmiotem wymiany    168
      16.5.2. Odchylenia od wolnej konkurencji    170
      16.5.3. Różnice w strukturach konsumpcji i miarach poziomu cen    171
      16.5.4. PPP w krótkim i w długim okresie    175
    16.6. Poza parytet siły nabywczej: ogólny długookresowy model kursów walutowych    178
      16.6.1. Realny kurs walutowy    178
      16.6.2. Popyt, podaż i długookresowy realny kurs walutowy    181
      16.6.3. Nominalne i realne kursy walutowe w stanie równowagi długookresowej    185
    16.7. Międzynarodowe różnice stóp procentowych i realny kurs walutowy    188
    16.8. Parytet realnych stóp procentowych    190
    Podsumowanie    191
      Główne pojęcia    193
    Problemy i zadania    193
    Literatura dodatkowa    196
    Dodatek: Efekt Fishera, stopa procentowa oraz kurs walutowy w ramach podejścia monetarnego uwzględniającego elastyczność cen    198
  17. Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie    201
    17.1. Wyznaczniki zagregowanego popytu w gospodarce otwartej    204
      17.1.1. Wyznaczniki popytu konsumpcyjnego    205
      17.1.2. Wyznaczniki rachunku bieżącego    205
      17.1.3. Jak zmiany realnego kursu walutowego wpływają na rachunek bieżący?    206
      17.1.4. Jak zmiany dochodu do dyspozycji wpływają na rachunek bieżący?    208
    17.2. Równanie zagregowanego popytu    208
      17.2.1. Realny kurs walutowy i zagregowany popyt    209
      17.2.2. Realny dochód i zagregowany popyt    209
    17.3. Jak jest ustalana produkcja w krótkim okresie    210
    17.4. Równowaga rynku produkcji w krótkim okresie: krzywa DD    212
      17.4.1. Produkcja, kurs walutowy i równowaga rynku produkcji    212
      17.4.2. Wyprowadzanie krzywej DD    214
      17.4.3. Czynniki powodujące przemieszczenie krzywej DD    214
    17.5. Równowaga rynku aktywów w krótkim okresie: krzywa AA    218
      17.5.1. Produkcja, kurs walutowy i równowaga rynku aktywów    218
      17.5.2. Wyprowadzanie krzywej AA    220
      17.5.3. Czynniki powodujące przemieszczenie krzywej AA    220
    17.6. Krótkookresowa równowaga gospodarki otwartej: połączenie krzywych DD i AA    222
    17.7. Przejściowe zmiany polityki pieniężnej i fiskalnej    224
      17.7.1. Polityka pieniężna    225
      17.7.2. Polityka fiskalna    226
      17.7.3. Polityka mająca na celu utrzymanie pełnego zatrudnienia    227
    17.8. Skrzywienie inflacyjne i inne problemy kształtowania polityki    229
    17.9. Trwałe zmiany polityki pieniężnej i fiskalnej    231
      17.9.1. Trwały wzrost podaży pieniądza    231
      17.9.2. Dostosowywanie do trwałego wzrostu podaży pieniądza    232
      17.9.3. Trwała ekspansja fiskalna    234
    17.10. Polityka makroekonomiczna i rachunek bieżący    236
    17.11. Stopniowe dostosowywanie przepływów handlowych i dynamika rachunku obrotów bieżących    238
      17.11.1. Krzywa J    238
      17.11.2. Efekt transmisyjny kursów walutowych i inflacja    240
      17.11.3. Rachunek bieżący, majątek i dynamika kursów walutowych    242
    17.12. Pułapka płynności    244
    Podsumowanie    249
      Główne pojęcia    250
    Problemy i zadania    250
    Literatura dodatkowa    253
    Dodatek 1: Handel międzyokresowy i popyt konsumpcyjny    255
    Dodatek 2: Warunek Marshalla–Lernera i empiryczne badania elastyczności handlu    258
    Dodatek matematyczny: Modele IS–LM i DD–AA    262
  18. Stałe kursy walutowe i interwencje na rynku walutowym    269
    18.1. Po co badać stałe kursy walutowe?    272
    18.2. Interwencja banku centralnego i podaż pieniądza    273
      18.2.1. Bilans banku centralnego i podaż pieniądza    273
      18.2.2. Interwencja na rynku walutowym i podaż pieniądza    276
      18.2.3. Sterylizacja    277
      18.2.4. Bilans płatniczy i podaż pieniądza    278
    18.3. W jaki sposób bank centralny usztywnia kurs walutowy?    279
      18.3.1. Równowaga na rynku walutowym przy stałym kursie walutowym    279
      18.3.2. Równowaga na rynku pieniężnym przy kursach stałych    280
      18.3.3. Analiza graficzna    281
    18.4. Polityka stabilizacyjna przy stałych kursach walutowych    283
      18.4.1. Polityka pieniężna    283
      18.4.2. Polityka fiskalna    285
      18.4.3. Zmiany kursu walutowego    286
      18.4.4. Dostosowanie do polityki fiskalnej i zmian kursu walutowego    288
    18.5. Kryzysy bilansu płatniczego i ucieczka kapitału    289
    18.6. Kurs płynny kierowany i interwencja sterylizowana    292
      18.6.1. Doskonała substytucyjność aktywów i nieskuteczność interwencji sterylizowanej    293
      18.6.2. Równowaga na rynku walutowym przy niedoskonałej substytucyjności aktywów    296
      18.6.3. Skutki interwencji sterylizowanej przy niedoskonałej substytucyjności aktywów    297
      18.6.4. Dowody dotyczące skutków sterylizowanej interwencji    299
    18.7. Waluty rezerwowe w światowym systemie pieniężnym    300
      18.7.1. Mechanizm systemu waluty rezerwowej    301
      18.7.2. Asymetryczna pozycja kraju waluty rezerwowej    302
    18.8. System waluty złotej    303
      18.8.1. Mechanizm systemu waluty złotej    303
      18.8.2. Symetryczne dostosowanie pieniężne w systemie waluty złotej    304
      18.8.3. Zalety i wady systemu waluty złotej    305
      18.8.4. System bimetaliczny    306
      18.8.5. System dewizowo-złoty    307
    Podsumowanie    312
      Główne pojęcia    314
    Problemy i zadania    314
    Literatura dodatkowa    317
    Dodatek 1: Równowaga na rynku walutowym przy niedoskonałej substytucyjności aktywów    319
      Popyt    319
      Podaż    320
      Równowaga    321
    Dodatek 2: Moment wystąpienia kryzysu bilansu płatniczego    323
    Dodatek matematyczny: Podejście monetarne do bilansu płatniczego    327
  19. Międzynarodowe systemy walutowe. Przegląd historyczny    331
    19.1. Cele polityki makroekonomicznej w gospodarce otwartej    334
      19.1.1. Równowaga wewnętrzna: pełne zatrudnienie i stabilność cen    335
      19.1.2. Równowaga zewnętrzna: optymalne saldo rachunku bieżącego    336
    19.2. Klasyfikacja systemów walutowych: trylemat polityki pieniężnej w gospodarce otwartej    345
    19.3. Międzynarodowa polityka makroekonomiczna w okresie obowiązywania systemu waluty złotej w latach 1870–1914    347
      19.3.1. Geneza systemu waluty złotej    347
      19.3.2. Równowaga zewnętrzna w warunkach systemu waluty złotej    347
      19.3.3. Mechanizm przepływu kruszcu i dostosowań cen    348
      19.3.4. „Reguły gry” systemu waluty złotej: mity i rzeczywistość    349
      19.3.5. Równowaga wewnętrzna w warunkach systemu waluty złotej    351
    19.4. Okres międzywojenny (1918–1939)    353
      19.4.1. Krótkotrwały powrót do złota    353
      19.4.2. Międzynarodowa dezintegracja gospodarcza    354
    19.5. System z Bretton Woods i Międzynarodowy Fundusz Walutowy    357
      19.5.1. Cele i struktura MFW    357
      19.5.2. Wymienialność walut i rozwój prywatnych przepływów finansowych    359
      19.5.3. Spekulacyjne przepływy kapitału i kryzysy    360
    19.6. Analiza możliwości polityki gospodarczej zapewnienia równowagi wewnętrznej i zewnętrznej    361
      19.6.1. Utrzymywanie równowagi wewnętrznej    362
      19.6.2. Utrzymywanie równowagi zewnętrznej    364
      19.6.3. Polityka zmian wielkości wydatków i polityka przesunięć wydatków    365
    19.7. Problem równowagi zewnętrznej Stanów Zjednoczonych w ramach systemu z Bretton Woods    367
      19.7.1. Mechanizm importu inflacji    370
      19.7.2. Ocena    371
    19.8. Argumenty na rzecz płynnych kursów walutowych    372
      19.8.1. Autonomia polityki pieniężnej    373
      19.8.2. Symetria    374
      19.8.3. Kursy walutowe jako automatyczne stabilizatory    375
      19.8.4. Kursy walutowe i równowaga zewnętrzna    377
    19.9. Współzależność makroekonomiczna w warunkach kursów płynnych    382
    19.10. Czego nauczyliśmy się po 1973 r.?    392
      19.10.1. Autonomia polityki pieniężnej    392
      19.10.2. Symetria    394
      19.10.3. Kurs walutowy jako automatyczny stabilizator    394
      19.10.4. Równowaga zewnętrzna    395
      19.10.5. Problem koordynacji polityki gospodarczej    396
    19.11. Czy stałe kursy walutowe stwarzają możliwość wyboru dla większości krajów?    397
    Podsumowanie    398
      Główne pojęcia    400
    Problemy i zadania    401
    Literatura dodatkowa    404
    Dodatek: Niepowodzenia koordynacji międzynarodowej polityki gospodarczej    406
  20. Globalny rynek kapitałowy: szansa i kryzys    411
    20.1. Międzynarodowy rynek kapitałowy i korzyści z handlu    414
      20.1.1. Trzy rodzaje korzyści z handlu    414
      20.1.2. Niechęć do ryzyka    416
      20.1.3. Dywersyfikacja portfela jako motyw międzynarodowej wymiany aktywów    417
      20.1.4. Składniki aktywów międzynarodowych: dług a kapitał    418
    20.2. Bankowość międzynarodowa i międzynarodowy rynek kapitałowy    419
      20.2.1. Struktura międzynarodowego rynku kapitałowego    419
      20.2.2. Bankowość typu offshore oraz handel walutami offshore    421
      20.2.3. System banków cieni    423
    20.3. Banki i niestabilność finansowa    423
      20.3.1. Problem upadłości banku    424
      20.3.2. Rządowe środki makroostrożnościowe chroniące przed niestabilnością finansową    427
      20.3.3. Pokusa nadużycia i problem „zbyt dużych, aby upaść”    430
    20.4. Trudności z regulowaniem bankowości międzynarodowej    432
      20.4.1. Trylemat finansowy    433
      20.4.2. Międzynarodowa współpraca w sferze regulacji aż do 2007 r    435
      20.4.3. Międzynarodowe inicjatywy regulacyjne po globalnym kryzysie finansowym    442
    20.5. Jak dobrze funkcjonuje międzynarodowy rynek kapitałowy?    445
      20.5.1. Zakres międzynarodowej dywersyfikacji portfeli    445
      20.5.2. Zakres handlu międzyokresowego    448
      20.5.3. Różnice w stopach procentowych między bankowością krajową a offshore    450
      20.5.4. Efektywność rynku walutowego    451
    Podsumowanie    455
      Główne pojęcia    457
    Problemy i zadania    457
    Literatura dodatkowa    459
    Dodatek matematyczny: Niechęć do ryzyka i międzynarodowa dywersyfikacja portfela    461
      Analityczne wyprowadzenie optymalnego portfela    462
      Graficzne wyprowadzenie optymalnego portfela    463
      Oddziaływanie zmian stóp zwrotu    466
  21. Optymalne obszary walutowe a euro    471
    21.1. Jak ewoluowała wspólna waluta europejska?    475
      21.1.1. Co stymulowało europejską współpracę walutową?    475
      21.1.2. Europejski System Walutowy (1979–1998)    478
      21.1.3. Dominacja walutowa Niemiec i teoria wiarygodności EMS    480
      21.1.4. Inicjatywy integracji rynku    482
      21.1.5. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa    482
    21.2. Euro a polityka gospodarcza w strefie euro    484
      21.2.1. Kryteria konwergencji z Maastricht oraz Pakt Stabilności i Wzrostu    484
      21.2.2. Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych    486
      21.2.3. Zmieniony Mechanizm Kursowy    487
    21.3. Teoria optymalnych obszarów walutowych    487
      21.3.1. Integracja gospodarcza i korzyści obszarów o stałych kursach walutowych: krzywa GG    488
      21.3.2. Integracja gospodarcza i koszty obszaru stałego kursu walutowego: krzywa LL    490
      21.3.3. Decyzja o przystąpieniu do obszaru walutowego: połączenie krzywych GG i LL    494
      21.3.4. Co to jest optymalny obszar walutowy?    495
      21.3.5. Inne ważne kwestie    496
    21.4. Kryzys euro i przyszłość Unii Gospodarczej i Walutowej    501
      21.4.1. Początki kryzysu    501
      21.4.2. Samospełniająca się niewypłacalność państw i „pętla zagłady”    507
      21.4.3. Rozszerzony kryzys i reakcja polityki gospodarczej    509
      21.4.4. Bezwarunkowe transakcje pieniężne EBC    511
      21.4.5. Przyszłość Unii Gospodarczej i Walutowej    512
    Podsumowanie    513
      Główne pojęcia    515
    Problemy i zadania    515
    Literatura dodatkowa    518
  22. Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys i reformy    521
    22.1. Dochód, bogactwo i wzrost w gospodarce światowej    524
      22.1.1. Luka między krajami bogatymi i biednymi    524
      22.1.2. Czy różnice w dochodzie światowym zmniejszają się z upływem czasu?    525
      22.1.3. Znaczenie krajów rozwijających się dla globalnego wzrostu    528
    22.2. Cechy strukturalne krajów rozwijających się    529
    22.3. Pożyczanie i długi krajów rozwijających się    535
      22.3.1. Ekonomia napływów finansowych do krajów rozwijających się    536
      22.3.2. Problem niewypłacalności    537
      22.3.3. Alternatywne formy napływów finansowych    540
      22.3.4. Problem „grzechu pierworodnego”    542
      22.3.5. Kryzys zadłużenia w latach 80. XX w    544
      22.3.6. Reformy, napływy kapitału i powrót kryzysu    545
    22.4. Azja Wschodnia: sukces i kryzys    550
      22.4.1. Wschodnioazjatycki cud gospodarczy    550
      22.4.2. Azjatyckie słabości    554
      22.4.3. Azjatycki kryzys finansowy    556
    22.5. Nauka płynąca z kryzysów w krajach rozwijających się    558
    22.6. Reformowanie światowej „architektury” finansowej    560
      22.6.1. Mobilność kapitału i „trylemat” systemu kursów walutowych    561
      22.6.2. Środki „profilaktyczne”    563
      22.6.3. Radzenie sobie z kryzysami    565
    22.7. Zrozumienie globalnych przepływów kapitałowych i globalny podział dochodu: czy geografia jest przeznaczeniem?    566
    Podsumowanie    572
      Główne pojęcia    574
    Problemy i zadania    575
    Literatura dodatkowa    576
  Indeks rzeczowy    579
  Indeks nazwisk    591
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia