Ekonomia międzynarodowa Tom 1

Teoria i polityka

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

46,15  71,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

46,1571,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie bestsellerowego podręcznika z zakresu ekonomii międzynarodowej. Publikacja składa się z dwóch niezależnych tomów poświęconych handlowi i finansom międzynarodowym. Autorzy, aby pomóc studentom zrozumieć i zapamiętać podstawy logiki ekonomii międzynarodowej, na każdym etapie ilustrują zagadnienia teoretyczne odpowiednimi rzeczywistymi danymi statystycznymi oraz przykładami problemów polityki gospodarczej.
Zawartość podręcznika została dokładnie zaktualizowana, a większość rozdziałów gruntownie zmieniona. Zmiany te są odpowiedzią zarówno na sugestie czytelników, jak i na kilka ważnych zdarzeń dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów ekonomii międzynarodowej.
Oprócz zmian strukturalnych autorzy zaktualizowali podręcznik tak, aby zachować jego związek ze współczesną rzeczywistością. Omawiają m.in wpływ Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (North American Free Trade Agreement - NAFTA) na produkcję samochodów w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Opisują, w jaki sposób przemysł cukrowniczy w USA był w stanie utrzymać ceny cukru w Stanach Zjednoczonych znacznie powyżej cen światowych w ostatnich latach. Omawiają także rolę ujemnych stóp procentowych w niekonwencjonalnej polityce pieniężnej oraz zwracają uwagę na coraz ważniejszą rolę gospodarek wschodzących w napędzaniu globalnego wzrostu.
Nowe wydanie wyróżniają:
studia przypadków ilustrujące w sposób praktyczny prezentowane teorie i ułatwiające przyswojenie materiału; dodatki matematyczne do wybranych rozdziałów, przydatne studentom ekonometrii lub statystyki; ujęcie najnowszych osiągnięć i trendów, które pojawiły się w ostatnich latach w dziedzinie opisu, analizy i interpretacji międzynarodowych stosunków gospodarczych. Podręcznik adresowany jest do studentów ekonomii i politologii. Jest to niezbędne źródło wiedzy w zakresie przedmiotów: ekonomia międzynarodowa, teoria handlu międzynarodowego, teoria wymiany międzynarodowej, międzynarodowe stosunki gospodarcze.


Liczba stron488
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20232-3
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
    Zmiany w obecnym wydaniu książki    14
    O książce    17
      Miejsce tej książki w programie nauczania ekonomii    18
      Niektóre szczególne cechy książki    18
      Cechy dydaktyczne    20
    Podziękowania    21
  1. Wprowadzenie    25
    1.1. Czym zajmuje się ekonomia międzynarodowa?    29
      1.1.1. Korzyści z handlu    30
      1.1.2. Struktura handlu międzynarodowego    31
      1.1.3. Rozmiary wymiany handlowej    32
      1.1.4. Bilans płatniczy    33
      1.1.5. Ustalanie kursu walutowego    34
      1.1.6. Koordynacja międzynarodowej polityki gospodarczej    34
      1.1.7. Międzynarodowy rynek kapitałowy    35
    1.2. Ekonomia międzynarodowa: handel i finanse    36
  CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ    39
  2. Handel na świecie: przegląd    41
    2.1. Kto z kim handluje?    44
      2.1.1. Wielkość ma znaczenie: model grawitacyjny handlu    45
      2.1.2. Model grawitacyjny w praktyce: w poszukiwaniu anomalii    47
      2.1.3. Ograniczenia handlu: odległość, bariery i granice    47
    2.2. Zmieniająca się struktura handlu światowego    51
      2.2.1. Czy świat staje się mniejszy?    51
      2.2.2. Co jest przedmiotem handlu?    53
      2.2.3. Offshoring usług    54
    2.3. Czy stare zasady wciąż mają zastosowanie?    57
    Podsumowanie    57
      Główne pojęcia    58
    Problemy i zadania    58
    Literatura dodatkowa    59
  3. Wydajność pracy a przewaga komparatywna: Model Davida Ricardo    61
    3.1. Koncepcja przewagi komparatywnej    64
    3.2. Gospodarka z jednym czynnikiem produkcji    66
      3.2.1. Możliwości produkcyjne    66
      3.2.2. Względne ceny i podaż    68
    3.3. Handel w świecie z jednym czynnikiem produkcji    69
      3.3.1. Ustalanie się relatywnej ceny przy istnieniu wymiany handlowej    71
      3.3.2. Korzyści z wymiany    75
      3.3.3. Relatywne płace    76
    3.4. Błędne przekonania na temat przewagi komparatywnej    78
      3.4.1. Wydajność a konkurencyjność    79
      3.4.2. Argument dotyczący wyzysku siły roboczej    80
      3.4.3. Wymiana oparta na wyzysku    82
    3.5. Przewaga komparatywna w modelu z wieloma dobrami    83
      3.5.1. Konstrukcja modelu    83
      3.5.2. Relatywne płace a specjalizacja    83
      3.5.3. Wyznaczanie relatywnej płacy w modelu z wieloma dobrami    86
    3.6. Koszty transportu i dobra niebędące przedmiotem wymiany handlowej    88
    3.7. Empiryczna weryfikacja modelu Ricardo    89
    Podsumowanie    92
      Główne pojęcia    93
    Problemy i zadania    94
    Literatura dodatkowa    95
  4. Model czynników specyficznych i podział dochodu    97
    4.1. Model czynników specyficznych    101
      4.1.1. Założenia modelu    102
      4.1.2. Możliwości produkcyjne    103
      4.1.3. Ceny, płace a alokacja pracy    107
      4.1.4. Ceny względne a podział dochodu    113
    4.2. Handel międzynarodowy w modelu czynników specyficznych    114
    4.3. Podział dochodów a korzyści z handlu    116
    4.4. Polityczna ekonomia handlu: wstępne ujęcie    119
      4.4.1. Podział dochodów a polityka wobec handlu    121
    4.5. Międzynarodowa mobilność pracy    125
    Podsumowanie    132
      Główne pojęcia    133
    Problemy i zadania    133
    Literatura dodatkowa    135
    Dodatek: Więcej szczegółów na temat czynników specyficznych    137
      Produkt krańcowy i całkowity    137
      Względne ceny a podział dochodu    139
  5. Wyposażenie w zasoby a handel: model Heckschera–Ohlina    143
    5.1. Model gospodarki dwuczynnikowej    146
      5.1.1. Ceny a wielkość produkcji    147
      5.1.2. Wybór kombinacji nakładów czynników produkcji    151
      5.1.3. Ceny czynników produkcji a ceny dóbr    153
      5.1.4. Wyposażenie w zasoby a wielkość produkcji    155
    5.2. Skutki handlu międzynarodowego między krajami posiadającymi dwa czynniki produkcji    157
      5.2.1. Względne ceny a struktura handlu    158
      5.2.2. Handel a podział dochodu    160
      5.2.3. Ukierunkowane na umiejętności zmiany technologiczne a nierówność dochodów    163
      5.2.4. Wyrównywanie się cen czynników produkcji    169
    5.3. Empiryczna weryfikacja modelu Heckschera–Ohlina    171
      5.3.1. Handel dobrami jako substytut handlu czynnikami: Zawartość czynników produkcji w handlu    172
      5.3.2. Struktura eksportu z krajów rozwiniętych i rozwijających się    176
      5.3.3. Implikacje badań empirycznych    179
    Podsumowanie    179
      Główne pojęcia    181
    Problemy i zadania    181
    Literatura dodatkowa    182
    Dodatek: Ceny czynników, ceny dóbr oraz wybór nakładów    184
      Wybór techniki produkcji    184
      Ceny dóbr a ceny czynników produkcji    186
      Więcej na temat zasobów i produkcji    188
    Dodatek matematyczny: Model względnej obfitości czynników    190
      Ceny czynników produkcji a koszty    190
      Ceny dóbr a ceny czynników produkcji    193
      Podaż czynników produkcji i dóbr    194
  6. Standardowy model handlu    197
    6.1. Standardowy model gospodarki zaangażowanej w wymianę handlową    200
      6.1.1. Możliwości produkcyjne a względna podaż    201
      6.1.2. Względne ceny a popyt    202
      6.1.3. Efekt dobrobytowy zmian terms of trade    205
      6.1.4. Określanie względnych cen    206
      6.1.5. Wzrost gospodarczy: przesunięcie krzywej RS    208
      6.1.6. Wzrost a granica możliwości produkcyjnych    210
      6.1.7. Względna światowa podaż a terms of trade    212
      6.1.8. Międzynarodowe skutki wzrostu    213
    6.2. Cła i subsydia eksportowe: równoczesne przesunięcia krzywych RS i RD    216
      6.2.1. Wpływ cła na względny popyt i względną podaż    217
      6.2.2. Skutki subsydium eksportowego    218
      6.2.3. Konsekwencje zmian terms of trade: kto zyskuje, a kto traci?    219
    6.3. Międzynarodowe pożyczanie i udzielanie pożyczek    221
      6.3.1. Międzyokresowe możliwości produkcyjne a handel    221
      6.3.2. Realna stopa procentowa    222
      6.3.3. Międzyokresowa przewaga komparatywna    224
    Podsumowanie    225
      Główne pojęcia    226
    Problemy i zadania    226
    Literatura dodatkowa    228
    Dodatek: Więcej na temat handlu międzyokresowego    230
    Dodatek matematyczny: Wymiana w gospodarce światowej    234
      Popyt, podaż i równowaga rynkowa    234
      Podaż, popyt i stabilność stanu równowagi    237
      Skutki zmian podaży i popytu    240
      Wzrost gospodarczy    240
      Transfer dochodu    242
      Cło    243
  7. Zewnętrzne korzyści skali a międzynarodowa lokalizacja produkcji    245
    7.1. Korzyści skali a handel międzynarodowy: wprowadzenie    248
    7.2. Korzyści skali a struktura rynku    250
    7.3. Teoria efektów zewnętrznych    251
    7.4. Wyspecjalizowani dostawcy    252
    7.5. Wyspecjalizowani pracownicy    253
    7.6. Dyfuzja wiedzy    254
      7.6.1. Efekty zewnętrzne a równowaga rynkowa    255
    7.7. Efekty zewnętrzne a handel międzynarodowy    256
      7.7.1. Efekty zewnętrzne, wielkość produkcji i ceny    256
      7.7.2. Efekty zewnętrzne a struktura handlu zagranicznego    258
      7.7.3. Handel a dobrobyt w warunkach istnienia efektów zewnętrznych    262
      7.7.4. Dynamiczne rosnące przychody skali    263
    7.8. Handel międzyregionalny a geografia ekonomiczna    265
    Podsumowanie    268
      Główne pojęcia    269
    Problemy i zadania    269
    Literatura dodatkowa    271
  8. Firmy w globalnej gospodarce: działalność eksportowa, outsourcing i przedsiębiorstwa wielonarodowe    273
    8.1. Teoria niedoskonałej konkurencji    276
      8.1.1. Monopol: krótka powtórka    277
      8.1.2. Konkurencja monopolistyczna    280
    8.2. Konkurencja monopolistyczna a handel międzynarodowy    286
      8.2.1. Skutki zwiększonych rozmiarów rynku    287
      8.2.2. Korzyści z rynku zintegrowanego: przykład liczbowy    288
      8.2.3. Znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego    292
    8.3. Odpowiedź firm na handel międzynarodowy: zwycięzcy, przegrani i wyniki ekonomiczne całej gałęzi    296
      8.3.1. Różnice w wynikach ekonomicznych między producentami    298
      8.3.2. Skutki zwiększonych rozmiarów rynku    300
    8.4. Koszty handlu a działalność eksportowa    302
    8.5. Dumping    305
    8.6. Firmy wielonarodowe i outsourcing    308
    8.7. Decyzje firmy dotyczące zagranicznych inwestycji bezpośrednich    312
      8.7.1. Outsourcing    314
      8.7.2. Skutki działalności firm wielonarodowych i zagranicznego outsourcingu    321
    Podsumowanie    322
      Główne pojęcia    324
    Problemy i zadania    324
    Literatura dodatkowa    326
    Dodatek: Przychód krańcowy    328
    Dodatek matematyczny: Model konkurencji monopolistycznej    330
  CZĘŚĆ II. POLITYKA HANDLOWA    333
  9. Narzędzia polityki handlowej    335
    9.1. Podstawowa analiza cła    338
      9.1.1. Podaż, popyt i handel w pojedynczej gałęzi    338
      9.1.2. Skutki stosowania cła    341
      9.1.3. Mierzenie stopnia protekcji    342
    9.2. Koszty cła i korzyści z jego stosowania    344
      9.2.1. Nadwyżka konsumenta i nadwyżka producenta    345
      9.2.2. Mierzenie kosztów i korzyści    347
    9.3. Inne narzędzia polityki handlowej    351
      9.3.1. Subsydia eksportowe: teoria    352
      9.3.2. Kwoty importowe: teoria    354
      9.3.3. Dobrowolne ograniczenia eksportowe (VER)    360
      9.3.4. Przepisy domieszkowe    362
      9.3.5. Inne narzędzia polityki handlowej    365
    9.4. Skutki polityki handlowej: podsumowanie    365
    Podsumowanie    366
      Główne pojęcia    367
    Problemy i zadania    367
    Literatura dodatkowa    369
    Dodatek: Cło i kwota w warunkach monopolu    371
      Model z wolnym handlem    371
      Model z cłem    373
      Model z kwotą importową    374
      Porównanie cła i kwoty    374
  10. Ekonomia polityczna a polityka handlowa    377
    10.1. Argumenty na rzecz wolnego handlu    380
      10.1.1. Wolny handel a efektywność    380
      10.1.2. Dodatkowe korzyści z wolnego handlu    381
      10.1.3. Poszukiwanie rent ekonomicznych    382
      10.1.4. Polityczne argumenty przemawiające za wolnym handlem    383
    10.2. Argumenty przeciwko wolnemu handlowi powołujące się na dobrobyt kraju    384
      10.2.1. Argument za utrzymaniem ceł dla poprawy terms of trade    384
      10.2.2. Zawodność rynku krajowego jako argument przeciwko wolnemu handlowi    386
      10.2.3. Jak bardzo przekonujący jest argument zawodności rynku krajowego?    388
    10.3. Podział dochodu a polityka handlowa    390
      10.3.1. Konkurencja wyborcza    390
      10.3.2. Działanie zbiorowe    392
      10.3.3. Modelowanie procesu politycznego    395
      10.3.4. Kto podlega ochronie?    395
    10.4. Międzynarodowe negocjacje a polityka handlowa    397
      10.4.1. Zalety negocjacji    398
      10.4.2. Międzynarodowe porozumienia handlowe: krótka historia    400
      10.4.3. Runda Urugwajska    403
      10.4.4. Liberalizacja handlu    403
      10.4.5. Reformy od GATT do WTO    405
      10.4.6. Korzyści i koszty    406
    10.5. Koniec układów o wolnym handlu?    409
      10.5.1. Preferencyjne porozumienia handlowe    412
      10.5.2. Partnerstwo transpacyficzne    416
    Podsumowanie    417
      Główne pojęcia    419
    Problemy i zadania    419
    Literatura dodatkowa    421
    Dodatek: Dowód, że optymalna taryfa celna jest dodatnia    422
      Popyt i podaż    422
      Cła i ceny    423
      Cło i dobrobyt społeczny kraju    424
  11. Polityka handlowa w krajach rozwijających się    427
    11.1. Uprzemysłowienie antyimportowe    430
      11.1.1. Argument na rzecz protekcjonizmu wychowawczego    431
      11.1.2. Pobudzanie produkcji przemysłowej przez protekcjonizm    433
    11.2. Efekty faworyzowania przemysłu: problemy z uprzemysłowieniem antyimportowym    436
    11.3. Liberalizacja handlu po 1985 r.    438
    11.4. Handel i wzrost: „cud wschodnioazjatycki”    440
    Podsumowanie    443
      Główne pojęcia    444
    Problemy i zadania    444
    Literatura dodatkowa    445
  12. Dylematy polityki handlowej    447
    12.1. Wyrafinowane argumenty na rzecz aktywnej polityki handlowej    450
      12.1.1. Technologia i efekty zewnętrzne    450
      12.1.2. Niedoskonała konkurencja i strategiczna polityka handlowa    454
    12.2. Globalizacja a nisko opłacana praca    459
      12.2.1. Ruch antyglobalistów    460
      12.2.2. O handlu i płacach raz jeszcze    461
      12.2.3. Warunki pracy a negocjacje handlowe    463
      12.2.4. Problemy ochrony środowiska i kultury    464
      12.2.5. WTO a suwerenność krajów    465
    12.3. Globalizacja a środowisko naturalne    467
      12.3.1. Globalizacja, wzrost gospodarczy a zanieczyszczenie środowiska    468
      12.3.2. Problem „przystani nieczystości”    471
      12.3.3. Dyskusja o cłach „węglowych”    472
    12.4. Szoki handlowe i ich wpływ na lokalne społeczności    473
    Podsumowanie    474
      Główne pojęcia    475
    Problemy i zadania    475
    Literatura dodatkowa    476
  Indeks rzeczowy    479
  Indeks nazwisk    487
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia