Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016

Wyzwania dla praktyki i nauki

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,47  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,4722,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka została przygotowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (1948-2018). Ukazano w niej historię rachunkowości w Polsce przez pryzmat różnych obszarów aktywności pracowników i absolwentów Katedry w procesie transformacji systemu rachunkowości w latach 1989-2016.
Celem monografii jest objaśnienie zaangażowania wiedzy, doświadczenia i umiejętności dydaktycznych pracowników naukowo-badawczych łódzkiej Katedry Rachunkowości w proces transformowania systemu rachunkowości, w tym przebudowy systemów rachunkowości w praktyce, umożliwiających skuteczne wdrożenie nowych regulacji prawnych i zasad funkcjonowania podmiotów w reformowanej od 1989 r. gospodarce polskiej. Teza, jaką sformułowali autorzy opracowania, jest następująca: rozwój współczesnej rachunkowości w Polsce był determinowany w okresie przemian ustrojowych gospodarki wiedzą i umiejętnościami środowiska akademickiego, w którym znaczącą rolę odegrała Łódzka Szkoła Rachunkowości utożsamiana z Katedrą Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Z Wprowadzenia


Liczba stron500
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-057-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  
  1. Transformacja systemu rachunkowości w okresie przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce (Irena Sobańska, Ewa Śnieżek)    19
  1.1. Wprowadzenie    19
  1.2. Uwarunkowania historyczne przemian ustrojowych i gospodarczych    20
  1.3. Kamienie milowe w procesie transformowania systemu rachunkowości    22
  1.4. Wpływ zmian ustrojowych na transformowanie systemu rachunkowości     24
  
  2. Prace legislacyjne i współpraca z instytucjami wspierającymi transformację systemu rachunkowości (Radosław Ignatowski)    35
  2.1. Wprowadzenie    35
  2.2. Otoczenie instytucjonalne współpracy Katedry Rachunkowości w ramach transformacji systemu rachunkowości    36
  2.3. Sejm, instytucje rządowe i administracji państwowej oraz instytucje rynku kapitałowego    37
  2.4. British Council i British Governmental Know-How Fund    45
  2.5. Komitet Standardów Rachunkowości KSR (1997–2002)    50
  2.6. Komitet Standardów Rachunkowości KSR (2002 – do teraz)    52
  2.7. ONZ UNCTAD    56
  2.8. Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)    57
  2.9. Komisja Europejska i prawo europejskie    60
  2.10. Bank Światowy (Centrum Reformowania Sprawozdawczości Finansowej – CFRR)    61
  2.11. Europejskie Stowarzyszenie Rachunkowości (European Accounting Association – EAA)    63
  2.12. Stowarzyszenie Licencjonowanych Biegłych Księgowych ACCA i ACCA Polska    70
  2.13. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce    72
  2.14. Instytut Rachunkowości Zarządczej (CIMA)    76
  2.15. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Rada Naukowa SKwP    77
  
  3. Szkolenia dla praktyków (Ewa Śnieżek, Przemysław Kabalski, Przemysław Czajor)    87
  3.1. Działalność szkoleniowa w okresie transformacji – uwagi ogólne    87
  3.2. Szkolenia z rachunkowości finansowej    91
  3.3. Szkolenia z rachunkowości zarządczej/controllingu    102
  3.4. Podsumowanie    109
  
  4. Projekty wdrożeniowe i komercjalizacja wyników badań naukowych (Jacek Kalinowski, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel)    111
  4.1. Wprowadzenie    111
  4.2. Ogólna charakterystyka działalności wdrożeniowej i komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników Katedry Rachunkowości UŁ    113
  4.3. Metodyka badań    117
  4.4. Projekty wdrożeniowe zrealizowane przy współpracy z TG Rafib sp. z o.o. (lata 1991–2017)    118
  4.5. Projekty wdrożeniowe zrealizowane przy współpracy z Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o. (lata 1998–2016)    125
  4.6. Ekspertyzy i aplikacje produktów naukowych w praktyce zrealizowane przez pracowników Katedry Rachunkowości UŁ za pośrednictwem Wydziału Zarządzania UŁ (lata 2014–2017)    135
  4.7. Podsumowanie    136
  
  5. Kompleksowy System Informacyjny (KSI) – Innowacja w zarządzaniu Uniwersytetem Łódzkim – koncepcja, wdrożenie, perspektywy (Irena Sobańska, Jacek Kalinowski, Agnieszka Wencel)    139
  5.1. Wprowadzenie    139
  5.2. Metodologia badawcza    142
  5.3. Etapy w procesie projektowania KSI w latach 2004–2007    144
  5.4. Założenia projektu KSI    150
  5.5. Proces aktualizacji i etapy wdrażania KSI w latach 2009–2013    155
  5.6. Wpływ wykorzystania informacji z KSI na efektywność zarządzania UŁ    167
  5.7. Specyfika uwarunkowań uczelni wyższych w KSI    171
  5.8. Podsumowanie    176
  
  6. Konferencje i warsztaty objaśniające problemy transformowania systemu rachunkowości (Lucyna Kopczyńska, Halina Waniak-Michalak)    179
  6.1. Wprowadzenie i ogólna charakterystyka organizacji konferencji    179
  6.2. Konferencje krajowe    182
  6.3. Konferencje międzynarodowe    196
  6.4. Seminaria i warsztaty organizowane przez Katedrę Rachunkowości UŁ    198
  6.5. Zjazdy Katedr Rachunkowości    204
  
  7. Kształcenie akademickie na poziomach dyplomowych. Wyzwania i procesy zmian (Ewa Walińska)    215
  7.1. Wprowadzenie    215
  7.2. Nauczanie rachunkowości w latach dziewięćdziesiątych XX w.    216
  7.3. Zmiany programowe w zakresie nauczania rachunkowości od 2000 r.    224
  7.4. Reforma kształcenia akademickiego w latach 2007–2011    230
  7.5. Oferta dydaktyczna Katedry Rachunkowości na I i II stopniu studiów – od roku akademickiego 2011/2012    243
  7.6. Kształcenie na studiach III stopnia – studiach doktoranckich    255
  7.7. Podsumowanie    257
  
  8. Rozwój studiów podyplomowych w kontekście rosnących potrzeb organizacji (Tomasz Wnuk-Pel)    261
  8.1. Wprowadzenie    261
  8.2. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Zarządzania Finansowego    265
  8.3. Podyplomowe Studia Rachunkowość Zarządcza/Controlling     270
  8.4. Podyplomowe Studia Rachunkowość (dla Grupy Orlen)    273
  8.5. Podyplomowe Studium Audyt Wewnętrzny i Rachunkowość    275
  8.6. Podyplomowe Studium Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli    277
  8.7. Podyplomowe Studium Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw    279
  8.8. Podyplomowe Studium Rachunkowość według MSSF    280
  8.9. Podyplomowe Studia System Rachunkowości do Zarządzania Uczelnią Publiczną    282
  8.10. Podsumowanie    284
  
  9. Badania naukowe w zakresie rachunkowości finansowej (Ewa Walińska, Jacek Gad)    287
  9.1. Wprowadzenie    287
  9.2. Zarys wkładu pracowników Katedry Rachunkowości w rozwój rachunkowości finansowej w Polsce w okresie gospodarki centralnie planowanej     288
  9.3. Tematyka działalności statutowej i badań własnych w Katedrze Rachunkowości z zakresu rachunkowości finansowej w latach 1990–2016 oraz ich rezultaty w postaci rozpraw habilitacyjnych i doktorskich    289
  9.4. Studia literaturowe dotyczące rozwoju rachunkowości finansowej na świecie i ich popularyzowanie w Polsce od roku 1990    304
  9.5. Badania empiryczne praktyki rachunkowości finansowej w Polsce w latach 1990–2016    316
  9.6. Podsumowanie    349
  
  10. Badania naukowe w zakresie rachunkowości zarządczej (Anna Szychta, Jan Michalak)     353
  10.1. Wprowadzenie     353
  10.2. Zarys wkładu pracowników Katedry Rachunkowości w rozwój rachunku kosztów w Polsce w okresie gospodarki centralnie planowanej    353
  10.3. Tematyka i główne rezultaty działalności statutowej i badań własnych z zakresu rachunkowości zarządczej/controllingu w latach 1990–2016    355
  10.4. Studia literaturowe dotyczące rozwoju koncepcji i metod rachunkowości zarządczej na świecie i ich popularyzowanie w Polsce od 1990 r.     361
  10.5. Badania empiryczne praktyki rachunkowości zarządczej/controllingu w Polsce w latach 1990–2016    366
  10.6. Podsumowanie    396
  
  11. Dynamika oraz struktura publikacji z zakresu rachunkowości (Justyna Dobroszek, Joanna Stępień-Andrzejewska, Maciej Frendzel)    399
  11.1. Wprowadzenie    399
  11.2. Tłumaczenia literatury zagranicznej    401
  11.3. Rozwój i struktura publikacji z zakresu rachunkowości    410
  
  12. Udział w rozwoju auditingu i tworzeniu profesji biegłych rewidentów oraz informatyzacji rachunkowości (Gabriela Idzikowska, Mikołaj Turzyński)    421
  12.1. Wprowadzenie    421
  12.2. Przesłanki podjęcia prac badawczych i innych działań    421
  12.3. Wkład Katedry Rachunkowości w transformację systemu rachunkowości w obszarze badań sprawozdań finansowych    424
  12.4. Wkład Katedry Rachunkowości w transformację systemu rachunkowości w zakresie środowiska informatycznego rachunkowości    431
  
  13. Katedra Rachunkowości w procesie transformacji systemu rachunkowości według ekspertów    439
  13.1. Wprowadzenie    439
  13.2. Płynąc rzeką wspomnień – wywiad z doktorem Zdzisławem Fedakiem (Ewa Śnieżek)    440
  13.3. Wyznania księgowej z Łodzi (Maria Rzepnikowska)    458
  13.4. Droga przemian – Wywiad z doktor Renatą Sochacką (Irena Sobańska)    473
  
  Zakończenie    483
  
  Załącznik – Wykaz pracowników Katedry Rachunkowości UŁ, niektórych pełnionych przez nich funkcji i zajmowanych stanowisk w latach 1989–2016 (w układzie alfabetycznym)    485
  
  Wykaz autorów    497
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia