Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

3 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,81  149,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 149,00 zł (-31%)

Najniższa cena z 30 dni: 102,81 zł  


102,81

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki stanowi złożoną i pełną wyzwań dziedzinę pielęgniarstwa, która wymaga od pielęgniarek stałego aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych.
Książka stanowi źródło aktualnej wiedzy z zakresu podstawowych i zaawansowanych procedur medycznych i opisuje współudział pielęgniarki w świadczeniach diagnostyczno-terapeutycznych realizowanych na rzecz pacjenta znieczulanego i w stanie zagrożenia życia.


Zagadnienia dotyczące opieki pielęgniarskiej przedstawiono w formie zaplanowanego, zorganizowanego, celowego działania realizowanego z wykorzystaniem struktury klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich.


Rok wydania2018
Liczba stron500
KategoriaPielęgniarstwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5649-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Podstawy pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki     1
  1. Fundamentalne aspekty pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – Danuta Dyk    3
  1.1. Ustawiczne kształcenie    3
  1.2. Udzielanie przez pielęgniarkę świadczeń zdrowotnych    5
  1.3. Współpraca w zespole    7
  1.4. Rodzina pacjenta    9
  Piśmiennictwo    11
  2. Monitorowanie stanu chorego na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii    12
  2.1. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi – Lucyna Płaszewska-Żywko    12
  2.2. Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego – Lucyna Płaszewska-Żywko    25
  2.3. Pomiar ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych.
  Pomiar rzutu serca – Lucyna Płaszewska-Żywko    30
  2.4. Pulsoksymetria i kapnometria – Katarzyna Wojnar-Gruszka    40
  2.5. Równowaga kwasowo-zasadowa – Ewa Kawalec-Kajstura    49
  2.6. Bilans wodno-elektrolitowy – Ewa Kawalec-Kajstura    65
  2.7. Monitorowanie temperatury ciała – Ewa Kawalec-Kajstura    75
  Piśmiennictwo    83
  3. Procedury medyczne wykonywane na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii    85
  3.1. Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych – Stanisław Wojtan    85
  3.2. Wziernikowanie dróg oddechowych za pomocą bronchofiberoskopu
  – Ilona Nowak-Kózka, Aurelia Sega    99
  3.3. Tlenoterapia – Katarzyna Wojnar-Gruszka    107
  3.4. Mechaniczna wentylacja płuc – Katarzyna Wojnar-Gruszka    115
  3.5. Toaleta dróg oddechowych – Katarzyna Wojnar-Gruszka    135
  3.6. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna – Lucyna Płaszewska-Żywko    142
  3.7. Ciągłe leczenie nerkozastępcze – Ilona Nowak-Kózka    152
  3.8. Pozaustrojowe wspomaganie czynności wątroby – Aurelia Sega    165
  3.9. Pozaustrojowa wymiana gazów – Bożena Seczyńska    171
  3.10. Hipotermia terapeutyczna – Lucyna Płaszewska-Żywko    198
  Piśmiennictwo    208
  4. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u pacjentów na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – Michał Mandecki    212
  4.1. Nagłe niespodziewane zatrzymanie krążenia w czasie znieczulenia    213
  4.2. Postępowanie według schematu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS)    237
  4.3. Opieka poresuscytacyjna    242
  Piśmiennictwo    255
  5. Profilaktyka i kontrola zakażeń na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii – Sylwia Miętkiewicz, Bożena Nowaczyk    256
  5.1. Zapobieganie zakażeniom na oddziałach intensywnej terapii    257
  5.2. Postępowanie z pacjentem zakażonym    260
  5.3. Monitorowanie i kontrola zakażeń    262
  5.4. Zakażenia na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii    264
  Piśmiennictwo    286
  6. U warunkowania kulturowe, religijne i etyczne opieki nad pacjentem na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii – Beata Dobrowolska, Aleksandra Gutysz-Wojnicka    287
  6.1. Wprowadzenie    287
  6.2. Normy kodeksowe i ochrona tożsamości kulturowej pacjenta    288
  6.3. Kulturowo kompetentna opieka pielęgniarska    289
  6.4. Ocena przekonań kulturowych/religijnych oraz oczekiwań pacjenta i jego rodziny    291
  6.5. Współpraca z rodziną pacjenta pochodzącego
  z odmiennego kręgu kulturowego    300
  6.6. Konflikty wartości i podejmowanie decyzji etycznych w opiece nad pacjentem odmiennym kulturowo    301
  Piśmiennictwo    304
  Część II. Pielęgniarstwo anestezjologiczne    307
  7. Homeostaza układowa i narządowa podczas znieczulenia – Barbara Tamowicz    309
  7.1. Homeostaza    309
  7.2. Odpowiedź stresowa organizmu na interwencję chirurgiczną    309
  7.3. Termoregulacja    315
  7.4. Równowaga wodno-elektrolitowa    318
  7.5. Równowaga kwasowo-zasadowa    325
  7.6. Odpowiedź organizmu na stres okołooperacyjny – podsumowanie    329
  Piśmiennictwo    331
  8. Farmakologia leków stosowanych podczas znieczulenia ogólnego i regionalnego oraz sedacji i analgosedacji – Barbara Tamowicz    332
  8.1. Anestetyki wziewne    332
  8.2. Dożylne środki znieczulenia ogólnego    334
  8.3. Środki zwiotczające mięśnie    338
  8.4. Środki znieczulenia przewodowego    345
  8.5. Interakcje między lekami stosowanymi w procedurach anestezjologicznych    348
  Piśmiennictwo    350
  9. O cena przedoperacyjna pacjenta i przygotowanie do znieczulenia – Barbara Tamowicz    351
  9.1. Cel przedoperacyjnej konsultacji anestezjologicznej    351
  9.2. Badanie podmiotowe i przedmiotowe    352
  9.3. Ryzyko związane ze znieczuleniem    359
  9.4. Premedykacja farmakologiczna    360
  9.5. Ułożenie pacjenta na stole operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia    364
  Piśmiennictwo    368
  10. Sprzęt, aparatura, dokumentacja stosowana w anestezjologii – Janusz Kidacki, Beata Horeczy    369
  10.1. Sprzęt i aparatura, stanowisko znieczulenia    369
  10.2. Dokumentacja    377
  11. Znieczulenie ogólne – Beata Horeczy, Maciej Kolowca, Bogusław Gawęda    379
  11.1. Wskazania do wykonania znieczulenia ogólnego    379
  11.2. Przebieg znieczulenia ogólnego    380
  11.3. Ryzyko powikłań    386
  11.4. Zapobieganie powikłaniom anestezjologicznym    388
  Piśmiennictwo    391
  12. Znieczulenie przewodowe miejscowe i regionalne – Marek Wojtaszek, Dorota Ozga    392
  12.1. Środki znieczulenia przewodowego    392
  12.2. Charakterystyka środków znieczulenia miejscowego    395
  12.3. Postępowanie przed znieczuleniem przewodowym    396
  12.4. Postępowanie w czasie znieczulenia przewodowego    396
  12.5. Rodzaje znieczulenia przewodowego    398
  12.6. Najczęstsze techniki znieczulenia przewodowego    400
  12.7. Powikłania znieczulenia przewodowego    413
  Piśmiennictwo    416
  13. Opieka nad pacjentem w bezpośrednim okresie po operacji i znieczuleniu – Dorota Ozga, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Marek Wojtaszek    417
  13.1. Ocena stanu pacjenta i postępowanie pooperacyjne    417
  13.2. Powikłania pooperacyjne    418
  13.3. Ocena bólu pooperacyjnego    422
  Piśmiennictwo    431
  14. Specyfika prowadzenia znieczulenia, analgosedacji i sedacji w kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej, traumatologii, urologii, ginekologii, położnictwie, laryngologii, okulistyce – Elżbieta Mach-Lichota, Bogusław Gawęda    432
  14.1. Znieczulenie w kardiochirurgii    432
  14.2. Znieczulenie w neurochirurgii    435
  14.3. Znieczulenie w laryngologii    437
  14.4. Znieczulenie w okulistyce    439
  14.5. Znieczulenie w chirurgii naczyniowej    441
  14.6. Znieczulenie w urologii i ginekologii    442
  14.7. Znieczulenie w położnictwie    445
  14.8. Znieczulenie w traumatologii    448
  Piśmiennictwo    451
  15. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem bariatrycznym – Krystyna Woźniak, Dorota Ozga    452
  15.1. Odrębności opieki okołooperacyjnej nad pacjentem bariatrycznym    452
  15.2. Okres przedoperacyjny    454
  15.3. Opieka śródoperacyjna    456
  15.4. Wybudzenie i opieka pooperacyjna    457
  Piśmiennictwo    459
  16. Specyfika przeprowadzania procedur anestezjologicznych w ramach oddziału chirurgii jednego dnia i poza salą operacyjną – Stanisław Wojtan    460
  16.1. Organizacja opieki nad pacjentami leczonymi w ramach chirurgii jednego dnia    460
  16.2. Kwalifikacja pacjenta do postępowania w ramach chirurgii jednego dnia    461
  16.3. Opieka okołooperacyjna    463
  Piśmiennictwo    465
  Część III. Pielęgniarstwo w intensywnej opiece    467
  17. Proces sprawowania opieki pielęgniarskiej według założeń klasyfikacji NANDA – Danuta Zarzycka    469
  17.1. Charakterystyka terminologii medycznej według WHO i terminologii pielęgniarskiej według NANDA    469
  17.2. Zasady stosowania terminologii NANDA w praktyce opieki pielęgniarskiej    474
  17.3. Użyteczność terminologii dla rozwoju opieki pielęgniarskiej    480
  17.4. Specyfika diagnoz pielęgniarskich w intensywnej opiece medycznej    481
  Piśmiennictwo    484
  18. Opieka nad chorym w stanie zagrożenia życia spowodowanym ostrą niewydolnością układu oddechowego – Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Anna Doboszyńska    486
  18.1. Ostra niewydolność układu oddechowego    486
  18.2. Opieka nad chorym w stanie zagrożenia życia spowodowanym ostrą niewydolnością układu oddechowego    491
  Piśmiennictwo    522
  19. Opieka nad chorym w stanie zagrożenia życia spowodowanym niewydolnością układu krążenia – Edyta K. Cudak, Dorota Kazimierska    523
  19.1. Definicja niewydolności serca    523
  19.2. Opieka pielęgniarska nad chorym w stanie zagrożenia życia spowodowanym niewydolnością układu krążenia    537
  Piśmiennictwo    552
  20. Opieka nad pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanym niewydolnością układu nerwowego – Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka    553
  20.1. Stany zagrożenia życia spowodowane niewydolnością układu nerwowego    553
  20.2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanym niewydolnością układu nerwowego    568
  Piśmiennictwo    584
  21. Opieka nad chorym w stanie zagrożenia życia spowodowanym wstrząsem – Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Celina Glaza    585
  21.1. Wstrząs    585
  21.2. Opieka pielęgniarska nad chorym w stanie zagrożenia
  życia spowodowanym wstrząsem    591
  21.3. Procedura przetaczania płynów przez pompę infuzyjną objętościową    602
  Piśmiennictwo    606
  22. Odrębności opieki nad chorym w starszym wieku w stanie zagrożenia życia – Bożena Nowaczyk    607
  22.1. Społeczno-demograficzne aspekty starzenia się społeczeństwa    607
  22.2. Narządowe i układowe zmiany inwolucyjne    609
  22.3. Opieka pielęgniarska nad chorym w starszym wieku w stanie zagrożenia życia    613
  22.4. Rehabilitacja    623
  Piśmiennictwo    624
  23. Opieka okołotransplantacyjna – Lidia Glinka, Małgorzata Braczkowska    625
  23.1. Dawca narządów    625
  23.2. Postępowanie przy pobieraniu narządów i tkanek od dawcy zmarłego    633
  23.3. Opieka nad biorcą przeszczepu    634
  23.4. Opieka nad biorcą w okresie pooperacyjnym    637
  Piśmiennictwo    642
  24. Opieka nad chorym w schyłkowym okresie życia na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – Sylwia Miętkiewicz    643
  24.1. Chory w schyłkowym okresie życia na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii    643
  24.2. Opieka pielęgniarska nad chorym i jego rodziną w schyłkowym okresie życia    645
  Piśmiennictwo    656
  25. Leczenie żywieniowe chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu – Karina Stefańska-Wronka, Celina Glaza    657
  25.1. Niedożywienie kaloryczno-białkowe jako problem chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii    657
  25.2. Opieka pielęgniarska nad chorym leczonym żywieniowo w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu    668
  25.3. Procedura żywienia parenteralnego    684
  25.4. Procedura żywienia enteralnego    687
  Piśmiennictwo    693
  26. Delirium, ból i zaburzenia snu u pacjentów na oddziale intensywnej terapii – Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska    695
  26.1. Majaczenie (delirium)    695
  26.2. Ból u chorych na oddziale intensywnej terapii    697
  26.3. Zaburzenia snu u chorych na oddziale intensywnej terapii    702
  Piśmiennictwo    708
  Skorowidz    709
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia