Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

1 opinia

Redakcja:

Edyta Janus

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

81,75  109,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

81,75109,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza w języku polskim publikacja poruszająca w sposób kompleksowy problematykę terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Przedstawia teoretyczne aspekty niepełnosprawności i terapii zajęciowej. Pokazuje obszary funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwości wspierania tych osób jakie daje terapia zajęciowa. Szerzej omawia m.in. terapię zajęciową osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z zespołem Downa.


Liczba stron336
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5641-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE ASPEKTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I TERAPII ZAJĘCIOWEJ     17
  1. Niepełnosprawność intelektualna – definicje, przyczyny, klasyfikacje – Paweł Żychowicz, Edyta Janus     19
    1.1. Wprowadzenie     19
    1.2. Ustalenia terminologiczne     20
    1.3. Wybrane definicje     22
    1.4. Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej     25
    1.5. Wybrane sposoby klasyfikowania     26
    1.6. Podsumowanie     30
    Polecenia i pytania sprawdzające     31
    Piśmiennictwo     32
  2. Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych związanych z niepełnosprawnością intelektualną – Aneta Bac     35
    2.1. Wprowadzenie     35
    2.2. Zespół Downa (Down syndrome – DS)     36
    2.3. Spektrum autyzmu (autism spectrum disorder – ASD)     37
    2.4. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD; cerebral palsy – CP)     39
    2.5. Mukopolisacharydoza (mucopolysaccharidosis – MPS)     41
    2.6. Embriopatia poróżyczkowa (congenital rubell syndrome – CRS)     42
    2.7. Alkoholowy zespół płodowy ( fetal alcohol syndrome – FAS)     43
    2.8. Podsumowanie     45
    Polecenia i pytania sprawdzające     45
    Piśmiennictwo     46
  3. Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych współwystępujących z niepełnosprawnością intelektualną – Edyta Janus     47
    3.1. Wprowadzenie     47
    3.2. Charakterystyka zaburzeń psychicznych     47
    3.3. Problemy diagnozy i występowanie zaburzeń psychicznych u osób z niepełnosprawnością intelektualną     48
    3.4. Wybrane zaburzenia psychiczne     49
      3.4.1. Depresja     50
      3.4.2. Zaburzenia lękowe     53
      3.4.3. Schizofrenia     55
      3.4.4. Zaburzenia osobowości     58
    3.5. Podsumowanie     60
    Polecenia i pytania sprawdzające     60
    Piśmiennictwo     61
  4. Rozumienie terapii zajęciowej i umiejętności terapeuty zajęciowego pracującego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – Edyta Janus     63
    4.1. Wprowadzenie     63
    4.2. Rozumienie terapii zajęciowej     63
    4.3. Podejście Skoncentrowane Na Osobie     66
    4.4. Przegląd umiejętności terapeuty zajęciowego     67
      4.4.1. Umiejętności podstawowe     69
      4.4.2. Umiejętności ogólne     70
      4.4.3. Umiejętności specjalistyczne     71
      4.4.4. Kluczowe zadania     72
    4.5. Podsumowanie     73
    Polecenia i pytania sprawdzające     73
    Piśmiennictwo     74
  5. Wybrane narzędzia oceny w terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną – Aneta Bac     75
    5.1. Wprowadzenie     75
    5.2. Wybrane podstawowe narzędzia oceny terapeutycznej     76
      5.2.1. Obserwacja     76
      5.2.2. Wywiad     77
      5.2.3. Skala wzrokowo-analogowa (Visual Analogue Scale – VAS)     79
    5.3. Wybrane narzędzia oceny poziomu wydolności funkcjonalnej     80
      5.3.1. ABILHAND Questionnaire     80
      5.3.2. ABILHAND-Kids Questionnaire     80
      5.3.3. Assisting Hand Assessment (AHA)     81
      5.3.4. Assessment of Motor And Process Skills (AMPS)     81
      5.3.5. School Version of the Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS)     83
      5.3.6. Manual Ability Measure (MAM-36)     83
      5.3.7. Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS – E & R)     84
      5.3.8. Pediatric Evaluation of Disability Inventory-Computer Adaptive Test – Autism Spectrum Disorders (PEDI-CAT ASD)     85
      5.3.9. Kwestionariusz Diagnozy Funkcjonalnej (KDF)     86
      5.3.10. School Function Assessment (SFA)     86
      5.3.11. Skala Katza     88
      5.3.12. Waisman Acitivities of Daily Living Scale (W-ADL)     89
    5.4. Wybrane narzędzia oceny zdolności poznawczych i kognitywnych oraz zachowania     89
      5.4.1. Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination – MMSE)     89
      5.4.2. Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (Montreal Cognitive Assessment – MoCA)     90
      5.4.3. Saint Louis University Mental Status Examination (SLUMS)     91
      5.4.4. Kettle Test (test czajnika)     92
      5.4.5. Behavior Assessment System For Children – Second Edition (BASC-2)     93
    5.5. Wybrane narzędzia oceny zdolności społecznych     93
      5.5.1. Evaluation of Social Interaction (ESI)     93
      5.5.2. Skala Przystosowania Społecznego Conkeya i Walsha     93
      5.5.3. Inwentarz prac PPAC H.C. Gunzburga     94
      5.5.4. Vineland Adaptive Behavior Scale – Second Edition (VABS, Vineland-II)     95
    5.6. Wybrane narzędzia oceny dysfunkcji fizycznych     96
      5.6.1. Oglądanie     96
      5.6.2. Badanie dotykiem     96
      5.6.3. Pomiary liniowe     96
      5.6.4. Pomiary kątowe zakresów ruchu i zapisu według systemu SFTR     97
      5.6.5. Testy funkcjonalne     98
      5.6.6. Badanie siły mięśniowej     98
    5.7. Podsumowanie     99
    Polecenia i pytania sprawdzające     100
    Piśmiennictwo     100
  CZĘŚĆ II. OBSZARY FUNKCJONOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE TERAPIA ZAJĘCIOWA     103
  6. Podstawowe i złożone czynności życia codziennego – Aneta Bac     105
    6.1. Wprowadzenie     105
    6.2. Charakterystyka czynności życia codziennego w aspekcie niepełnosprawności intelektualnej     106
    6.3. Analiza aktywności i trening czynności życia codziennego     112
      6.3.1. Analiza aktywności     112
      6.3.2. Trening czynności życia codziennego – przykłady     114
    6.4. Zapobieganie urazom i upadkom podczas wykonywania czynności życia codziennego     117
      6.4.1. Sprzęt pomocniczy     118
      6.4.2. Adaptacje środowiskowe     119
    6.5. Podstawowe czynności życia codziennego     120
      6.5.1. Kąpiel i branie prysznica     120
      6.5.2. Ubieranie się     121
      6.5.3. Jedzenie     121
      6.5.4. Komunikacja funkcjonalna     122
      6.5.5. Mobilność funkcjonalna     122
      6.5.6. Zabiegi kosmetyczne i higiena jamy ustnej     123
      6.5.7. Korzystanie z toalety     123
    6.6. Złożone czynności życia codziennego     124
      6.6.1. Dbanie o ubrania     124
      6.6.2. Poruszanie się poza domem     124
      6.6.3. Prowadzenie samochodu     124
      6.6.4. Pisanie ręczne     125
      6.6.5. Lekkie prace domowe     125
      6.6.6. Zarządzanie finansami     126
      6.6.7. Przygotowywanie jedzenia     126
      6.6.8. Zarządzanie lekami i dbanie o zdrowie     127
      6.6.9. Odpoczynek i sen     127
      6.6.10. Robienie zakupów     127
    6.7. Interwencja terapeutyczna w czynnościach życia codziennego     128
      6.7.1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim     128
      6.7.2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym     129
      6.7.3. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim     130
    6.8. Studium przypadku     131
    6.9. Podsumowanie     132
    Polecenia i pytania sprawdzające     132
    Piśmiennictwo     133
  7. Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku szkolnym – Agnieszka Żychowicz     135
    7.1. Wprowadzenie     135
    7.2. System edukacji specjalnej w Polsce     136
      7.2.1. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim     139
      7.2.2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym     141
      7.2.3. Uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych     144
    7.3. Terapia zajęciowa w szkole     146
      7.3.1. Środowisko szkolne     148
      7.3.2. Przebieg interwencji w praktyce szkolnej     152
      7.3.3. Sposoby uczenia umiejętności szkolnych w terapii zajęciowej     160
    7.4. Komunikacja w środowisku szkolnym     166
      7.4.1. Komunikacja wspomagająca i alternatywna     167
      7.4.2. Rola terapeuty zajęciowego w procesie komunikacji     171
    7.5. Podsumowanie     173
    Polecenia i pytania sprawdzające     173
    Piśmiennictwo     174
  8. Praca jako istotny obszar terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną – Edyta Janus     179
    8.1. Wprowadzenie     179
    8.2. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce – dane statystyczne i wybrane podmioty     180
      8.2.1. Definicje niepełnosprawności     180
      8.2.2. Liczba osób z niepełnosprawnością     180
      8.2.3. Liczba osób z niepełnosprawnością aktywnych zawodowo     181
      8.2.4. Podmioty zatrudniające osoby z niepełnosprawnością     182
      8.2.5. Problemy osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy     185
      8.2.6. Podmioty zatrudniające osoby z niepełnosprawnością a terapeuci zajęciowi     186
    8.3. Terapia zajęciowa w rehabilitacji zawodowej     189
      8.3.1. Praca i rehabilitacja zawodowa dla osób z niepełnosprawnością     189
      8.3.2. Czynniki wpływające na efekty działań terapeuty zajęciowego     190
      8.3.3. Proces rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością     191
    8.4. Rehabilitacja zawodowa – zadania terapeuty zajęciowego     195
      8.4.1. Praca indywidualna z osobą z niepełnosprawnością intelektualną     195
      8.4.2. Praca z rodziną     197
      8.4.3. Współdziałanie ze społecznością lokalną     198
    8.5. Podsumowanie     200
    Polecenia i pytania sprawdzające     200
    Piśmiennictwo     201
  9. Czas wolny i zabawa osób z niepełnosprawnością intelektualną – Paweł Żychowicz     203
    9.1. Wprowadzenie     203
    9.2. Czas wolny     204
    9.3. Czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną     205
    9.4. Rola terapeuty zajęciowego i sposoby włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różne formy spędzania czasu wolnego     211
    9.5. Zabawa     214
    9.6. Podsumowanie     217
    Polecenia i pytania sprawdzające     217
    Piśmiennictwo     217
  10. Uczestnictwo społeczne – Agnieszka Smrokowska-Reichmann     221
    10.1. Wprowadzenie     221
    10.2. Podstawy teoretyczne uczestnictwa społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną     222
      10.2.1. Normalizacja     223
      10.2.2. Inkluzja i integracja     226
      10.2.3. Empowerment     228
    10.3. Przykłady modeli i projektów w zakresie uczestnictwa społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną     230
      10.3.1. SIVUS     230
      10.3.2. People First     233
      10.3.3. Praca autobiograficzna     236
      10.3.4. Język łatwy     243
    10.4. Podsumowanie     245
    Polecenia i pytania sprawdzające     246
    Piśmiennictwo     246
  CZĘŚĆ III. WYBRANE PROBLEMY ZAJĘCIOWE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ     249
  11. Terapia zajęciowa osób z zespołem Downa w okresie wczesnego dzieciństwa – Paweł Żychowicz, Agnieszka Żychowicz     251
    11.1. Wprowadzenie     251
    11.2. Wspomaganie rozwoju fizycznego i nabywania umiejętności przez dzieci z zespołem Downa     252
      11.2.1. Kamienie milowe w rozwoju dużej i małej motoryki dziecka z zespołem Downa     252
      11.2.2. Wsparcie rodziny dziecka z zespołem Downa w procesie terapii zajęciowej     258
      11.2.3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa     261
    11.3. Podsumowanie     264
    Polecenia i pytania sprawdzające     265
    Piśmiennictwo     265
  12. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy terapii zajęciowej – Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Edyta Janus     269
    12.1. Wprowadzenie     269
    12.2. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną     269
    12.3. Zakresy seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną a rola terapii zajęciowej     272
    12.4. Przykład interaktywnych zajęć w ramach wychowania psychoseksualnego     275
    12.5. Poczucie prywatności osób z niepełnosprawnością intelektualną     281
    12.6. Ochrona przed wykorzystaniem seksualnym     284
    12.7. Podsumowanie     286
    Polecenia i pytania sprawdzające     286
    Piśmiennictwo     287
  13. Wybrane zagadnienia terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – Agnieszka Żychowicz, Paweł Żychowicz     289
    13.1. Wprowadzenie     289
    13.2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim ze sprzężeniami     290
      13.2.1. Funkcje poznawcze     291
      13.2.2. Funkcjonowanie społeczne i porozumiewanie się     292
    13.3. Zwiększanie zakresu uczestnictwa poprzez terapię zajęciową     295
      13.3.1. Diagnoza funkcjonalna     295
      13.3.2. Planowanie terapii zajęciowej     298
      13.3.3. Przebieg terapii zajęciowej     299
      13.3.4. Wspieranie rodziny     303
      13.3.5. Czas wolny     304
    13.4. Podsumowanie     305
    Polecenia i pytania sprawdzające     305
    Piśmiennictwo     306
  14. Środowiska polisensoryczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie metody Snoezelen (MSE) – Agnieszka Smrokowska-Reichmann     309
    14.1. Wprowadzenie     309
    14.2. Geneza i istota metody Snoezelen     310
    14.3. Osiem zasad prowadzenia sesji Snoezelen     313
    14.4. Wyposażenie pomieszczenia Snoezelen (Sali Doświadczania Świata)     318
    14.5. Problemy w stosowaniu metody Snoezelen     322
    14.6. Metoda Snoezelen współcześnie     324
    14.7. Miejsce metody Snoezelen w terapii zajęciowej     326
    14.8. Podsumowanie     327
    Polecenia i pytania sprawdzające     328
    Piśmiennictwo     328
  Skorowidz     331
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia