Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

1 opinia

Redakcja:

Edyta Janus

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

87,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

87,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza w języku polskim publikacja poruszająca w sposób kompleksowy problematykę terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Przedstawia teoretyczne aspekty niepełnosprawności i terapii zajęciowej. Pokazuje obszary funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwości wspierania tych osób jakie daje terapia zajęciowa. Szerzej omawia m.in. terapię zajęciową osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z zespołem Downa.


Liczba stron336
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5641-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE ASPEKTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I TERAPII ZAJĘCIOWEJ    17
  1. Niepełnosprawność intelektualna – definicje, przyczyny, klasyfikacje – Paweł Żychowicz, Edyta Janus    19
    1.1. Wprowadzenie    19
    1.2. Ustalenia terminologiczne    20
    1.3. Wybrane definicje    22
    1.4. Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej    25
    1.5. Wybrane sposoby klasyfikowania    26
    1.6. Podsumowanie    30
    Polecenia i pytania sprawdzające    31
    Piśmiennictwo    32
  2. Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych związanych z niepełnosprawnością intelektualną – Aneta Bac    35
    2.1. Wprowadzenie    35
    2.2. Zespół Downa (Down syndrome – DS)    36
    2.3. Spektrum autyzmu (autism spectrum disorder – ASD)    37
    2.4. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD; cerebral palsy – CP)    39
    2.5. Mukopolisacharydoza (mucopolysaccharidosis – MPS)    41
    2.6. Embriopatia poróżyczkowa (congenital rubell syndrome – CRS)    42
    2.7. Alkoholowy zespół płodowy ( fetal alcohol syndrome – FAS)    43
    2.8. Podsumowanie    45
    Polecenia i pytania sprawdzające    45
    Piśmiennictwo    46
  3. Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych współwystępujących z niepełnosprawnością intelektualną – Edyta Janus    47
    3.1. Wprowadzenie    47
    3.2. Charakterystyka zaburzeń psychicznych    47
    3.3. Problemy diagnozy i występowanie zaburzeń psychicznych u osób z niepełnosprawnością intelektualną    48
    3.4. Wybrane zaburzenia psychiczne    49
      3.4.1. Depresja    50
      3.4.2. Zaburzenia lękowe    53
      3.4.3. Schizofrenia    55
      3.4.4. Zaburzenia osobowości    58
    3.5. Podsumowanie    60
    Polecenia i pytania sprawdzające    60
    Piśmiennictwo    61
  4. Rozumienie terapii zajęciowej i umiejętności terapeuty zajęciowego pracującego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – Edyta Janus    63
    4.1. Wprowadzenie    63
    4.2. Rozumienie terapii zajęciowej    63
    4.3. Podejście Skoncentrowane Na Osobie    66
    4.4. Przegląd umiejętności terapeuty zajęciowego    67
      4.4.1. Umiejętności podstawowe    69
      4.4.2. Umiejętności ogólne    70
      4.4.3. Umiejętności specjalistyczne    71
      4.4.4. Kluczowe zadania    72
    4.5. Podsumowanie    73
    Polecenia i pytania sprawdzające    73
    Piśmiennictwo    74
  5. Wybrane narzędzia oceny w terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną – Aneta Bac    75
    5.1. Wprowadzenie    75
    5.2. Wybrane podstawowe narzędzia oceny terapeutycznej    76
      5.2.1. Obserwacja    76
      5.2.2. Wywiad    77
      5.2.3. Skala wzrokowo-analogowa (Visual Analogue Scale – VAS)    79
    5.3. Wybrane narzędzia oceny poziomu wydolności funkcjonalnej    80
      5.3.1. ABILHAND Questionnaire    80
      5.3.2. ABILHAND-Kids Questionnaire    80
      5.3.3. Assisting Hand Assessment (AHA)    81
      5.3.4. Assessment of Motor And Process Skills (AMPS)    81
      5.3.5. School Version of the Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS)    83
      5.3.6. Manual Ability Measure (MAM-36)    83
      5.3.7. Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS – E & R)    84
      5.3.8. Pediatric Evaluation of Disability Inventory-Computer Adaptive Test – Autism Spectrum Disorders (PEDI-CAT ASD)    85
      5.3.9. Kwestionariusz Diagnozy Funkcjonalnej (KDF)    86
      5.3.10. School Function Assessment (SFA)    86
      5.3.11. Skala Katza    88
      5.3.12. Waisman Acitivities of Daily Living Scale (W-ADL)    89
    5.4. Wybrane narzędzia oceny zdolności poznawczych i kognitywnych oraz zachowania    89
      5.4.1. Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination – MMSE)    89
      5.4.2. Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (Montreal Cognitive Assessment – MoCA)    90
      5.4.3. Saint Louis University Mental Status Examination (SLUMS)    91
      5.4.4. Kettle Test (test czajnika)    92
      5.4.5. Behavior Assessment System For Children – Second Edition (BASC-2)    93
    5.5. Wybrane narzędzia oceny zdolności społecznych    93
      5.5.1. Evaluation of Social Interaction (ESI)    93
      5.5.2. Skala Przystosowania Społecznego Conkeya i Walsha    93
      5.5.3. Inwentarz prac PPAC H.C. Gunzburga    94
      5.5.4. Vineland Adaptive Behavior Scale – Second Edition (VABS, Vineland-II)    95
    5.6. Wybrane narzędzia oceny dysfunkcji fizycznych    96
      5.6.1. Oglądanie    96
      5.6.2. Badanie dotykiem    96
      5.6.3. Pomiary liniowe    96
      5.6.4. Pomiary kątowe zakresów ruchu i zapisu według systemu SFTR    97
      5.6.5. Testy funkcjonalne    98
      5.6.6. Badanie siły mięśniowej    98
    5.7. Podsumowanie    99
    Polecenia i pytania sprawdzające    100
    Piśmiennictwo    100
  CZĘŚĆ II. OBSZARY FUNKCJONOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE TERAPIA ZAJĘCIOWA    103
  6. Podstawowe i złożone czynności życia codziennego – Aneta Bac    105
    6.1. Wprowadzenie    105
    6.2. Charakterystyka czynności życia codziennego w aspekcie niepełnosprawności intelektualnej    106
    6.3. Analiza aktywności i trening czynności życia codziennego    112
      6.3.1. Analiza aktywności    112
      6.3.2. Trening czynności życia codziennego – przykłady    114
    6.4. Zapobieganie urazom i upadkom podczas wykonywania czynności życia codziennego    117
      6.4.1. Sprzęt pomocniczy    118
      6.4.2. Adaptacje środowiskowe    119
    6.5. Podstawowe czynności życia codziennego    120
      6.5.1. Kąpiel i branie prysznica    120
      6.5.2. Ubieranie się    121
      6.5.3. Jedzenie    121
      6.5.4. Komunikacja funkcjonalna    122
      6.5.5. Mobilność funkcjonalna    122
      6.5.6. Zabiegi kosmetyczne i higiena jamy ustnej    123
      6.5.7. Korzystanie z toalety    123
    6.6. Złożone czynności życia codziennego    124
      6.6.1. Dbanie o ubrania    124
      6.6.2. Poruszanie się poza domem    124
      6.6.3. Prowadzenie samochodu    124
      6.6.4. Pisanie ręczne    125
      6.6.5. Lekkie prace domowe    125
      6.6.6. Zarządzanie finansami    126
      6.6.7. Przygotowywanie jedzenia    126
      6.6.8. Zarządzanie lekami i dbanie o zdrowie    127
      6.6.9. Odpoczynek i sen    127
      6.6.10. Robienie zakupów    127
    6.7. Interwencja terapeutyczna w czynnościach życia codziennego    128
      6.7.1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim    128
      6.7.2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym    129
      6.7.3. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim    130
    6.8. Studium przypadku    131
    6.9. Podsumowanie    132
    Polecenia i pytania sprawdzające    132
    Piśmiennictwo    133
  7. Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku szkolnym – Agnieszka Żychowicz    135
    7.1. Wprowadzenie    135
    7.2. System edukacji specjalnej w Polsce    136
      7.2.1. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim    139
      7.2.2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym    141
      7.2.3. Uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych    144
    7.3. Terapia zajęciowa w szkole    146
      7.3.1. Środowisko szkolne    148
      7.3.2. Przebieg interwencji w praktyce szkolnej    152
      7.3.3. Sposoby uczenia umiejętności szkolnych w terapii zajęciowej    160
    7.4. Komunikacja w środowisku szkolnym    166
      7.4.1. Komunikacja wspomagająca i alternatywna    167
      7.4.2. Rola terapeuty zajęciowego w procesie komunikacji    171
    7.5. Podsumowanie    173
    Polecenia i pytania sprawdzające    173
    Piśmiennictwo    174
  8. Praca jako istotny obszar terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną – Edyta Janus    179
    8.1. Wprowadzenie    179
    8.2. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce – dane statystyczne i wybrane podmioty    180
      8.2.1. Definicje niepełnosprawności    180
      8.2.2. Liczba osób z niepełnosprawnością    180
      8.2.3. Liczba osób z niepełnosprawnością aktywnych zawodowo    181
      8.2.4. Podmioty zatrudniające osoby z niepełnosprawnością    182
      8.2.5. Problemy osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy    185
      8.2.6. Podmioty zatrudniające osoby z niepełnosprawnością a terapeuci zajęciowi    186
    8.3. Terapia zajęciowa w rehabilitacji zawodowej    189
      8.3.1. Praca i rehabilitacja zawodowa dla osób z niepełnosprawnością    189
      8.3.2. Czynniki wpływające na efekty działań terapeuty zajęciowego    190
      8.3.3. Proces rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością    191
    8.4. Rehabilitacja zawodowa – zadania terapeuty zajęciowego    195
      8.4.1. Praca indywidualna z osobą z niepełnosprawnością intelektualną    195
      8.4.2. Praca z rodziną    197
      8.4.3. Współdziałanie ze społecznością lokalną    198
    8.5. Podsumowanie    200
    Polecenia i pytania sprawdzające    200
    Piśmiennictwo    201
  9. Czas wolny i zabawa osób z niepełnosprawnością intelektualną – Paweł Żychowicz    203
    9.1. Wprowadzenie    203
    9.2. Czas wolny    204
    9.3. Czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną    205
    9.4. Rola terapeuty zajęciowego i sposoby włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różne formy spędzania czasu wolnego    211
    9.5. Zabawa    214
    9.6. Podsumowanie    217
    Polecenia i pytania sprawdzające    217
    Piśmiennictwo    217
  10. Uczestnictwo społeczne – Agnieszka Smrokowska-Reichmann    221
    10.1. Wprowadzenie    221
    10.2. Podstawy teoretyczne uczestnictwa społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną    222
      10.2.1. Normalizacja    223
      10.2.2. Inkluzja i integracja    226
      10.2.3. Empowerment    228
    10.3. Przykłady modeli i projektów w zakresie uczestnictwa społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną    230
      10.3.1. SIVUS    230
      10.3.2. People First    233
      10.3.3. Praca autobiograficzna    236
      10.3.4. Język łatwy    243
    10.4. Podsumowanie    245
    Polecenia i pytania sprawdzające    246
    Piśmiennictwo    246
  CZĘŚĆ III. WYBRANE PROBLEMY ZAJĘCIOWE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ    249
  11. Terapia zajęciowa osób z zespołem Downa w okresie wczesnego dzieciństwa – Paweł Żychowicz, Agnieszka Żychowicz    251
    11.1. Wprowadzenie    251
    11.2. Wspomaganie rozwoju fizycznego i nabywania umiejętności przez dzieci z zespołem Downa    252
      11.2.1. Kamienie milowe w rozwoju dużej i małej motoryki dziecka z zespołem Downa    252
      11.2.2. Wsparcie rodziny dziecka z zespołem Downa w procesie terapii zajęciowej    258
      11.2.3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa    261
    11.3. Podsumowanie    264
    Polecenia i pytania sprawdzające    265
    Piśmiennictwo    265
  12. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy terapii zajęciowej – Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Edyta Janus    269
    12.1. Wprowadzenie    269
    12.2. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną    269
    12.3. Zakresy seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną a rola terapii zajęciowej    272
    12.4. Przykład interaktywnych zajęć w ramach wychowania psychoseksualnego    275
    12.5. Poczucie prywatności osób z niepełnosprawnością intelektualną    281
    12.6. Ochrona przed wykorzystaniem seksualnym    284
    12.7. Podsumowanie    286
    Polecenia i pytania sprawdzające    286
    Piśmiennictwo    287
  13. Wybrane zagadnienia terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – Agnieszka Żychowicz, Paweł Żychowicz    289
    13.1. Wprowadzenie    289
    13.2. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim ze sprzężeniami    290
      13.2.1. Funkcje poznawcze    291
      13.2.2. Funkcjonowanie społeczne i porozumiewanie się    292
    13.3. Zwiększanie zakresu uczestnictwa poprzez terapię zajęciową    295
      13.3.1. Diagnoza funkcjonalna    295
      13.3.2. Planowanie terapii zajęciowej    298
      13.3.3. Przebieg terapii zajęciowej    299
      13.3.4. Wspieranie rodziny    303
      13.3.5. Czas wolny    304
    13.4. Podsumowanie    305
    Polecenia i pytania sprawdzające    305
    Piśmiennictwo    306
  14. Środowiska polisensoryczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie metody Snoezelen (MSE) – Agnieszka Smrokowska-Reichmann    309
    14.1. Wprowadzenie    309
    14.2. Geneza i istota metody Snoezelen    310
    14.3. Osiem zasad prowadzenia sesji Snoezelen    313
    14.4. Wyposażenie pomieszczenia Snoezelen (Sali Doświadczania Świata)    318
    14.5. Problemy w stosowaniu metody Snoezelen    322
    14.6. Metoda Snoezelen współcześnie    324
    14.7. Miejsce metody Snoezelen w terapii zajęciowej    326
    14.8. Podsumowanie    327
    Polecenia i pytania sprawdzające    328
    Piśmiennictwo    328
  Skorowidz    331
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia