Międzypokoleniowe więzi w rodzinie. Studium socjologiczne rodzin polskich i słowackich

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

37,80  50,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

37,8050,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka w pierwszej części przestawia teoretyczne koncepcje rodzinnych więzi społecznych w szerokim kontekście więzi ogólnospołecznych oraz konsekwencje przyjmowanych i wcielanych w życie teoretycznych założeń, w świetle współczesnych badań społecznych. Ponadto na podstawie badań nad radykalnie zmieniającą się rodziną zachodnią, ukazuje przemiany jakości międzypokoleniowych więzi, nie pomijając ich wpływu zarówno na procesy kształtowania osobowości u jednostek, jak i na poziom zaspokojenia potrzeb społecznych w postaci udzielanego wsparcia i pomocy osobom będącym w potrzebie. W drugiej części książki znajdziemy analizę wyników przeprowadzonych badań socjologicznych wśród polskiej i słowackiej młodzieży studenckiej, z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego obu krajów. Do analizy oraz interpretacji wyników badań wykorzystana została autorska koncepcja międzypokoleniowych więzi, złożonych m.in. z więzi: rzeczowej, auksyliarnej, komunikacyjnej, emocjonalnej, aksjologicznej, religijnej i rekordialnej. Wyniki badań pokazały, że rodzina dla młodego pokolenia z obu krajów nadal stanowi źródło wielorakiego wsparcia, satysfakcjonujących relacji, zaspokajających najbardziej podstawowe potrzeby, a pokolenie młodych z pokoleniami rodziców i dziadków wiążą silne więzi emocjonalne i pomocowe, wspierane przez ożywione kontakty, mimo występowania między pokoleniami niewielkich różnic w sferze światopoglądowej.


Prezentowana książka powinna zainteresować badaczy skupionych na problematyce współczesnej rodziny i zachodzących w niej przemianach, oraz na międzypokoleniowych relacjach we współczesnych społeczeństwach, zwłaszcza w obliczu zaawansowanych procesów starzenia się ich.


Liczba stron486
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3273-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    7
  
  Część I
  Rodzinne więzi społeczne – perspektywa teoretyczna i badawcza
  
  Rozdział 1.
  Więź społeczna – przegląd koncepcji /    13
  1.1. Więź społeczna w oglądzie socjologicznym /    13
  1.2. Znaczenie więzi społecznych w układach mikro- i makrostrukturalnych /    18
  1.3. Interpretacyjne kontradykcje: więzi inkluzywne contra ekskluzywne /    30
  
  Rozdział 2.
  Rodzinne więzi społeczne /    65
  2.1. Rodzina i jej funkcje instytucjonalno-grupowe /    65
  2.2. Koncepcje więzi społecznej w rodzinie /    78
  2.3. Typologie więzi rodzinnej /    83
  2.4. Więź międzypokoleniowa jako typ więzi społecznej /    88
  2.5. Wskaźniki międzypokoleniowej więzi rodzinnej /    109
  
  Rozdział 3.
  Przemiany więzi rodzinnych – uwarunkowania i kierunki /    119
  3.1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemian rodziny /    119
  3.2. Kierunki przemian współczesnej rodziny /    125
  3.3. Przemiany więzi międzypokoleniowych w rodzinie /    137
  3.4. Intergeneracyjne relacje w rodzinie w świetle badań socjologicznych /    146
  3.5. Rodzinne więzi seniorów /    163
  3.6. Pokolenie młodzieży w sieci rodzinnych powiązań /    177
  
  Część II
  Więzi społeczne w rodzinach polskich i słowackich w opinii dorosłych dzieci
  
  Rozdział 4.
  Polska i Słowacja jako teren badań /    201
  4.1. Charakterystyka społeczeństwa polskiego i słowackiego /    201
  4.2. Kondycja współczesnej rodziny słowackiej i polskiej /    209
  
  Rozdział 5.
  Metodologia badań /    225
  5.1. Problem badań, hipotezy badawcze i metoda badań /    225
  5.2. Społeczno-demograficzna charakterystyka próby badawczej /    232
  
  Rozdział 6.
  Międzypokoleniowa więź rodzinna w świetle badań empirycznych /    239
  6.1. Ogólny obraz więzi rodzinnej w opinii młodzieży /    239
  6.2. Więź rzeczowa – współzamieszkiwanie i podział obowiązków /    252
  6.3. Więź auksyliarna – sfera międzypokoleniowego wsparcia /    284
  6.4. Więź typu communico w rodzinach polskich i słowackich /    305
  6.5. Więzi emocjonalne w rodzinie /    322
  6.6. Więź aksjologiczna – wartości w przekazie międzypokoleniowym /    337
  6.7. Więź religijna jako efekt pierwotnej socjalizacji w rodzinie /    359
  6.8. Więź rekordialna – wymiar rodzinnej pamięci /    387
  
  Zakończenie /    403
  
  Bibliografia /    415
  Nota bibliograficzna /    453
  Aneks /    455
  Indeks osobowy /    461
  Indeks rzeczowy /    469
  Spis schematów, tabel i wykresów /    475
  
  Summary /    479
  Zhrnutie /    481
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia