Finanse publiczne

a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,75  89,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

66,7589,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzanie Gospodarcze w Unii Europejskiej pomogło zdyscyplinować finanse publiczne w państwach członkowskich.
Autorzy w publikacji wskazują słabe strony instytucjonalnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, które pogłębiły niekorzystne zjawiska w sferze realnej oraz fiskalnej w okresie kryzysu finansowego. Ocenione zostały strategie konsolidacji fiskalnych państw członkowskich. Krytycznej analizie poddana została polityka austerity jako metoda konsolidacji finansów publicznych i wiążące się z nią tzw. niekeynesowskie efekty polityki fiskalnej. Szczegółowo omówione są metody dyscyplinowania finansów publicznych takich krajów jak: Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Polska. Uwzględniono także charakterystyczne doświadczenia innych państw członkowskich w celu wskazania zalet i wad realizowanych strategii konsolidacji fiskalnej.
Zastosowane metody ilościowe wykorzystane zostały zarówno do zbadania zależności między saldem budżetowym a innymi zmiennymi makroekonomicznymi, jak też do identyfikacji zmian w potencjale ekonomicznym państw członkowskich oraz w ocenie procesów konwergencji gospodarczej.


Liczba stron528
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20094-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Praktyczny wymiar badań nad finansami publicznymi (Stanisław Owsiak)    15
    1.1. Przesłanki dyscyplinowania finansów publicznych w Unii Europejskiej    17
    1.2. Środki dyscyplinujące finanse publiczne podejmowane przez Unię Europejską    20
    1.3. Tezy badawcze    23
    1.4. Metody weryfikacji tez    25
    1.5. Zakres czasowy badań    36
    1.6. Kryteria doboru krajów – studia przypadków    38
  Rozdział 2. Koncepcje konsolidacji fiskalnej (Anna Moździerz)    43
    2.1. Trudności definicyjne    45
    2.2. Kontrowersje wokół koncepcji konsolidacji fiskalnej    46
    2.3. Dylemat wyboru instrumentów konsolidacyjnych    53
    2.4. Ocena trwałości konsolidacji fiskalnych w wybranych krajach UE    57
  Podsumowanie    60
  Rozdział 3. Nadzór fiskalny jako element nowego zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (Anna Moździerz)    63
    3.1. Traktatowe podstawy koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich    65
    3.2. Ewolucja nadzoru fiskalnego w latach 1992–2005    69
    3.3. Nadzór fiskalny jako element nowego zarządzania gospodarczego    75
    3.4. Kolejne próby wzmocnienia nadzoru fiskalnego    93
    3.5. Ocena reformy zarządzania gospodarczego w UE    100
  Rozdział 4. Polityka oszczędności budżetowych – perspektywa teoretyczna i empiryczna (Kalim Siddiqui)    115
    4.1. Dług publiczny a polityka oszczędności budżetowych    117
    4.2. Rys historyczny    121
    4.3. Neoliberalizm i finansjalizacja    127
    4.4. Dane makroekonomiczne    130
    4.5. Uzasadnienie polityki oszczędności budżetowych    134
    4.6. Kryzys gospodarczy a polityka fiskalna    141
    4.7. Ideologiczne podstawy ekonomii podaży    151
    4.8. Brexit i jego skutki dla Wielkiej Brytanii    158
  Podsumowanie    162
  Rozdział 5. Próby konsolidacji fiskalnej w Wielkiej Brytanii (Joseph Abodakpi)    165
    5.1. Warunki makroekonomiczne    167
    5.2. Przegląd sytuacji przed kryzysem    173
    5.3. Analiza okresu kryzysu finansowego    178
    5.4. Próby konsolidacji fiskalnej    185
    5.5. Skutki polityki fiskalnej dla gospodarki Wielkiej Brytanii    190
    5.6. Finanse publiczne Wielkiej Brytanii a brexit    191
  Podsumowanie    193
  Rozdział 6. Konsolidacja fiskalna w Republice Federalnej Niemiec (Radosław Ślusarczyk)    194
    6.1. Charakterystyka polityki fiskalnej w RFN w latach 1999–2007    197
    6.2. Reformy w systemie wydatków publicznych    212
    6.3. Zmiany w systemie dochodów publicznych w latach 1999–2007    216
    6.4. Charakterystyka polityki fiskalnej w RFN w latach 2008–2015    220
    6.5. Polityka fiskalna RFN a cykl koniunkturalny    232
    6.6. Problem wspólnej polityki pieniężnej    239
    6.7. Społeczno-gospodarcze skutki polityki fiskalnej Republiki
  Federalnej Niemiec    243
  Podsumowanie    248
  Rozdział 7. Strategie konsolidacji fiskalnej na Węgrzech (Anna Moździerz)    251
    7.1. Wprowadzenie    253
    7.2. Nadmierny deficyt na Węgrzech i scenariusze jego korekty    254
    7.3. Średniookresowy cel budżetowy    259
    7.4. Zadłużenie publiczne na Węgrzech    262
    7.5. Instrumenty dyscyplinowania finansów publicznych po stronie wydatkowej    265
    7.6. Scenariusze dostosowań wydatków a ich realizacja    268
    7.7. Instrumenty dyscyplinowania finansów publicznych po stronie dochodowej    271
    7.8. Scenariusze dostosowań dochodów a realizacja    276
    7.9. Zmiany instytucjonalne sprzyjające konsolidacji fiskalnej    284
    7.10. Ocena konsolidacji fiskalnej    285
    7.11. Gospodarcze skutki konsolidacji fiskalnej    286
    7.12. Zakłócenia równowagi makroekonomicznej na Węgrzech w okresie prób konsolidacji fiskalnej    294
  Podsumowanie    299
  Rozdział 8. Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce (Katarzyna Stabryła-Chudzio)    301
    8.1. Wprowadzenie    303
    8.2. Konsolidacja fiskalna w Polsce w latach 2003–2008    304
    8.3. Wpływ reformy emerytalnej z roku 1999 na stan finansów publicznych w okresie 2004–2015    325
    8.4. Polityka fiskalna w Polsce w reakcji na światowy kryzys finansowo-gospodarczy    334
  Podsumowanie    355
  Rozdział 9. Badanie dynamicznych zależności między deficytem sektora finansów publicznych a zmiennymi makroekonomicznymi w wybranych krajach UE (Marcin Salamaga)    357
    9.1. Opis procedury badawczej    359
    9.2. Wyniki modelowania dynamicznego w wybranych gospodarkach UE    362
    9.3. Analiza funkcji odpowiedzi na impuls    373
    9.4. Wyniki testu przyczynowości Grangera    380
  Podsumowanie    383
  Rozdział 10. Wpływ kryzysu finansowego na rozkład sił między państwami członkowskimi UE (David Clowes)    385
    10.1. Wprowadzenie    387
    10.2. Pomiar siły i jej rozkładu w Unii Europejskiej    389
    10.3. Zmiany w rozkładzie siły    401
    10.4. Analiza porównawcza wpływu kryzysu na państwa bałtyckie    410
  Podsumowanie    417
  Rozdział 11. Proces konwergencji gospodarczej krajów Europy (Tadeusz Grabiński)    419
    11.1. Wprowadzenie    421
    11.2. Modele konfiguracji zmiennych przekrojowo-czasowych    422
    11.3. Metody analizy warstwowej    428
    11.4. Wstępna analiza zmienności wskaźników PKB per capita w krajach Europy w latach 1950–2015    431
    11.5. Analiza ruchomych indeksów dynamiki wskaźników PKB per capita w krajach Europy    436
    11.6. Analiza uporządkowań krajów Europy według wielkości wskaźników PKB per capita w wybranych latach    439
    11.7. Analiza wielkości i kierunku zróżnicowania wskaźników PKB per capita w krajach Europy    444
  Podsumowanie    453
  Rozdział 12. Warianty dyscyplinowania finansów publicznych – synteza (Stanisław Owsiak)    455
    12.1. Stan finansów publicznych jako wypadkowa różnych czynników    457
    12.2. Ocena skutków impulsu fiskalnego na finanse publiczne w krajach Unii Europejskiej    459
    12.3. Konwergencja czy dywergencja – wyniki badań    463
    12.4. Ocena dyscyplinowania finansów publicznych w krajach badanych metodą studiów przypadku    465
    12.5. Ocena konsolidacji fiskalnych    484
    12.6. Ocena nowego zarządzania publicznego z punktu widzenia dyscyplinowania finansów publicznych    491
    12.7. Warianty dyscyplinowania finansów publicznych – wnioski dla Polski    496
  Aneks    501
  Bibliografia    507
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia