Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli

Studium przypadków

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,16  21,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,1621,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Główną inspiracją do napisania tej książki była jedna z tez współczesnej pedeutologii mówiąca, że nie jest możliwe pełne przygotowanie zawodowe nauczyciela, ponieważ uczenie się nieustannie towarzyszy wykonywaniu tego zawodu.
Dotąd prowadzone były badania nad wzajemnym uczeniem się nauczycieli, ich wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym i międzypokoleniowym uczeniem się, ale nie zajmowano się problematyką międzypokoleniowego uczenia się nauczycieli w środowisku szkoły, która jest miejscem pracy większości z nich. Autor publikacji podjął więc próbę ukazania dotychczasowego stanu wiedzy na temat międzypokoleniowego uczenia się nauczycieli oraz przedstawił koncepcję i wyniki własnych badań w tym zakresie.
Odmienność doświadczeń wywoływała wzajemne zaciekawienie i sprzyjała międzypokoleniowemu uczeniu się. Badani nauczyciele, wypowiadając się na temat ich międzypokoleniowego uczenia się, podkreślali, że w relacjach z nauczycielami z innych pokoleń uczyli się „interpretować szkołę z perspektywy ucznia” oraz postrzegać ją z szerszej temporalnej perspektywy niż tylko zakreślonej przez czas ich pracy w placówce. Poznając minione już uwarunkowania pracy w zawodzie nauczyciela, mogli lepiej i bardziej krytycznie rozumieć siebie i świadomiej antycypować przyszłość zawodową.
Z Zakończenia


Liczba stron248
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-013-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział I. Uczenie się    13
  Wprowadzenie    13
  1. Pojęcie „uczenie się” i rola uczenia się w edukacji    14
  2. Podstawowe założenia wybranych teorii uczenia się    23
  2.1. Behawiorystyczna teoria uczenia się     25
  2.2. Poznawcze ujęcie uczenia się    30
  2.3. Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury    34
  2.4. Andragogiczna teoria uczenia się w ujęciu Malcolma S. Knowlesa    39
  2.5. Transformatywne uczenie się według Jacka Mezirowa    43
  2.6. Uczenie się jako element kultury edukacji Jeromego Brunera    47
  2.7. Teoria trzech wymiarów uczenia się Knuda Illerisa    56
  Podsumowanie    75
  
  Rozdział II. Nauczyciel w szkole jako dorosły uczący się w miejscu pracy    77
  Wprowadzenie    77
  1. Nauczyciel jako zawód    78
  1.1. Zawód nauczyciela w ujęciu normatywnym    79
  1.2. .Zawód nauczyciela w ujęciu empirycznym    84
  1.3. Zawód nauczyciela w ujęciu humanistycznym    88
  2. Uczenie się nauczycieli w miejscu pracy    91
  3. Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli    97
  Podsumowanie    104
  
  Rozdział III. Podstawy metodologiczne badań własnych    107
  Wprowadzenie    107
  1. Przyjęty cel badań i jego uzasadnienie     108
  2. Przedmiot badań i problematyka badawcza    110
  3. Jakościowe podejście badawcze    111
  4. Dobór próby badawczej    112
  5. Organizacja i przebieg badań    114
  Podsumowanie    115
  
  Rozdział IV. Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum    117
  Wprowadzenie    117
  1. Ogólna charakterystyka badanych    118
  2. Sylwetki nauczycieli    119
  2.1. Przypadek 1 (P1) – Piotr Brzeziński    119
  2.2. Przypadek 2 (P2) – Agnieszka Tomczak    122
  2.3. Przypadek 3 (P3) – Elżbieta Szymańska    126
  2.4. Przypadek 4 (P4) – Anna Kruszyńska    131
  2.5. Przypadek 5 (P5) – Marta Świeboda    135
  2.6. Przypadek 6 (P6) – Michał Mistrzak    140
  2.7. Przypadek 7 (P7) – Lidia Zamborska    144
  2.8. Przypadek 8 (P8) – Beata Nowicka    148
  2.9. Przypadek 9 (P9) – Krystyna Kaczmarek    153
  3. Wymiary międzypokoleniowego uczenia się nauczycieli    158
  3.1. „Uczyłam się tego, czego mi brakowało” – poznawczy wymiar międzypokoleniowego uczenia się    158
  3.2. „Młodzi mnie ożywiają, dodają energii” – emocjonalny wymiar międzypokoleniowego uczenia się    165
  3.3. „Poczucie przynależności do środowiska nauczycielskiego, bezpieczeństwo, osadzenie w szkolnej rzeczywistości i pewność działania…” – społeczny wymiar międzypokoleniowego uczenia się    171
  4. Międzypokoleniowo nabywane i rozwijane kwalifikacje nauczycieli    176
  4.1. Kwalifikacje intelektualne    177
  4.2. Kwalifikacje percepcyjne    180
  4.3. Kwalifikacje w zakresie samokontroli    187
  4.4. Kwalifikacje indywidualizacyjne    194
  4.5. Kwalifikacje społeczne    201
  4.6. Kwalifikacje motywacyjne    208
  5. Podsumowanie wyników badań    217
  6. Wnioski dla praktyki oświatowej    227
  
  Zakończenie    231
  Bibliografia    235
  Spis rycin i tabel    247
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia