Stabilność systemu elektroenergetycznego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

76,30  109,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

76,30109,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN
System elektroenergetyczny jest to zbiór urządzeń przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej, połączonych ze sobą w system umożliwiający realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób ciągły i nieprzerwany.
Publikacja dwóch ekspertów z dziedziny elektroenergetyki – prof. Jana Machowskiego i prof. Zbigniewa Lubośnego - traktuje o stabilności pracy takich systemów. Prezentuje podstawy teoretyczne, niezbędną wiedzę matematyczną, opisuje zjawiska fizyczne zachodzące w systemie elektroenergetycznym pod wpływem zakłóceń, omawia modele matematyczne do symulacji tych zjawisk i badania stabilności oraz optymalizacji układów regulacyjnych i doboru środków poprawy stabilności.
Książka stawia duży nacisk na przystępne wyjaśnienie zjawisk zachodzących w systemie elektroenergetycznym pod wpływem zakłóceń oraz opis modeli i metod badania stabilności stosowanych w praktyce. Czytelnik będzie mógł zapoznać się w niej z licznymi przykładami obliczeniowymi.
Sięgnąć po nią powinni studenci i doktoranci uczelni technicznych na kierunkach Elektrotechnika i Energetyka specjalizujący się w Elektroenergetyce oraz praktycy - operatorzy sieci przesyłowych, projektanci i planiści sieci przesyłowych oraz inni specjaliści z dziedziny elektroenergetyki.


Liczba stron920
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20006-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz używanych skrótów    11
  1. Wiadomości ogólne    15
    1.1. Rodzaje stabilności SEE    15
    1.2. Jednostki względne    21
    1.3. Schematy zastępcze generatorów synchronicznych    25
      1.3.1. Obrazy strumieni i reaktancje zastępcze    25
      1.3.2. Wykresy fazorowe generatora synchronicznego    30
      1.3.3. Zmiany sił elektromotorycznych po zakłóceniu    34
      1.3.4. Równanie ruchu wirnika    36
    1.4. Równania sieci WN    39
      1.4.1. Schematy zastępcze linii    40
      1.4.2. Schematy zastępcze transformatorów    46
      1.4.3. Pojedynczy element indukcyjny    53
      1.4.4. Równania węzłowe    55
      1.4.5. Linearyzacja równań węzłowych    57
      1.4.6. Zmiana układu współrzędnych    59
      1.4.7. Wyznaczanie punktu pracy SEE    60
  2. Stabilność kątowa układu generator–sieć sztywna    65
    2.1. Charakterystyka mocy w stanie ustalonym    65
    2.2. Stan równowagi    70
    2.3. Stabilność kątowa lokalna    72
      2.3.1. Metoda małych zakłóceń    73
      2.3.2. Charakterystyka mocy w stanie przejściowym    75
      2.3.3. Metoda równych pól    81
      2.3.4. Kołysania po zakłóceniu mocy mechanicznej    89
      2.3.5. Rozwiązanie równania ruchu    91
      2.3.6. Wpływ regulacji napięcia    96
    2.4. Stabilność kątowa przejściowa    111
      2.4.1. Wpływ czasu trwania i rodzaju zwarcia    112
      2.4.2. Wpływ obciążenia układu przed zwarciem    118
      2.4.3. Wpływ odległości zwarcia    119
      2.4.4. Zwarcie likwidowane w cyklu SPZ    120
      2.4.5. Kołysania mocy    123
      2.4.6. Wpływ regulacji napięcia    124
      2.4.7. Proste kryterium do analiz przybliżonych    129
      2.4.8. Bezpośrednia metoda Lapunowa    132
    2.5. Praca asynchroniczna i resynchronizacja    139
      2.5.1. Moc asynchroniczna    139
      2.5.2. Charakterystyka turbiny    144
      2.5.3. Punkt równowagi pracy asynchronicznej    144
      2.5.4. Przejście do pracy asynchronicznej    145
      2.5.5. Zmiany wartości elektrycznych w trakcie pracy asynchronicznej    147
      2.5.6. Możliwości resynchronizacji    148
      2.5.7. Wpływ regulacji napięcia generatora i mocy turbiny    150
      2.5.8. Identyfi kowanie pracy asynchronicznej    152
    2.6. Środki poprawy stabilności kątowej    158
      2.6.1. Stabilizatory systemowe    158
      2.6.2. Szybka regulacja turbin parowych    171
      2.6.3. Wyłączanie części generatorów    177
      2.6.4. Hamowanie elektryczne    180
      2.6.5. Wykorzystanie bocznikowych urządzeń FACTS    182
      2.6.6. Wykorzystanie kompensatorów szeregowych FACTS    194
      2.6.7. Wykorzystanie UPFC    199
  3. Stabilność napięciowa układu źródło–odbiór    208
    3.1. Odbiory kompleksowe    208
    3.2. System elektroenergetyczny jako źródło    210
    3.3. Warunek stabilności napięciowej dQ / dU    212
    3.4. Czynniki istotne dla stabilności napięciowej    215
      3.4.1. Wpływ wzrostu obciążenia    215
      3.4.2. Wpływ zmian w sieci    221
      3.4.3. Wpływ kształtu charakterystyk napięciowych    223
      3.4.4. Wpływ regulacji napięcia    226
      3.4.5. Zjawiska towarzyszące    228
    3.5. Inne warunki stabilności napięciowej    229
      3.5.1. Warunek stabilności napięciowej dE / dU    229
      3.5.2. Warunek stabilności napięciowej g d /dl Q Q    231
      3.5.3. Krzywe nosowe    234
      3.5.4. Proste kryterium do przybliżonych analiz    236
    3.6. Środki poprawy stabilności napięciowej    239
  4. Stabilność częstotliwościowa    241
    4.1. Charakterystyki częstotliwościowe    241
      4.1.1. Częstotliwościowa charakterystyka poboru    241
      4.1.2. Częstotliwościowa charakterystyka wytwarzania    244
      4.1.3. Punkt równowagi    248
    4.2. System regulacji mocy i częstotliwości    251
      4.2.1. Korekta czasu synchronicznego    252
      4.2.2. Regulacja pierwotna    253
      4.2.3. Regulacja wtórna    257
      4.2.4. Regulacja trójna    262
    4.3. Uproszczone modele dynamiczne    262
      4.3.1. Model regulacji pojedynczego systemu    263
      4.3.2. Model regulacji dwóch połączonych systemów    265
      4.3.3. Model regulacji kilku połączonych systemów    270
    4.4. Przebiegi nieustalone w trakcie regulacji częstotliwości    270
      4.4.1. Etap I – kołysania wirników generatorów    270
      4.4.2. Etap II – spadek częstotliwości    274
      4.4.3. Etap III – regulacja pierwotna    277
      4.4.4. Znaczenie rezerwy wirującej    279
      4.4.5. Lawina częstotliwości    282
      4.4.6. Etap IV – regulacja wtórna    284
    4.5. Przebiegi nieustalone w trakcie regulacji mocy wymiany    287
      4.5.1. Etap I i II – kołysania mocy i spadek częstotliwości    288
      4.5.2. Etap III – regulacja pierwotna    290
      4.5.2. Etap IV – regulacja wtórna    291
    4.6. Działania zaradcze    297
      4.6.1. Plan obrony    297
      4.6.2. Automatyka SCO    299
      4.6.3. Urządzenia UPFC lub TCPAR    300
  5. Modele matematyczne    308
    5.1. Modele generatorów synchronicznych    309
      5.1.1. Równania strumieniowo-prądowe    311
      5.1.2. Moc w układzie zastępczym    317
      5.1.3. Równania różniczkowe strumieniowe    318
      5.1.4. Zastępcze źródła napięciowe    327
      5.1.5. Modele do badania stabilności    345
      5.1.6. Połączenie z siecią    352
      5.1.7. Przykładowe parametry    354
      5.1.8. Wpływ nasycenia żelaza    356
      5.1.9. Zmiana układu współrzędnych    364
    5.2. Modele układów wzbudzenia    365
      5.2.1. Człon pomiarowo-porównawczy    366
      5.2.2. Wzbudnice maszynowe prądu stałego    367
      5.2.3. Wzbudnice maszynowe prądu przemiennego    369
      5.2.4. Wzbudnice statyczne    373
      5.2.5. Stabilizatory systemowe    374
    5.3. Modele turbin i ich regulatorów    376
      5.3.1. Turbiny parowe    377
      5.3.2. Turbina wodna    384
      5.3.3. Turbiny gazowe i układy kombinowane    389
    5.4. Modele farm wiatrowych    395
      5.4.1. Farmy i elektrownie wiatrowe    395
      5.4.2. Model elektrowni wiatrowej z maszyną asynchroniczną    399
      5.4.3. Model elektrowni wiatrowej z maszyną synchroniczną    412
    5.5. Model elektrowni fotowoltaicznej    416
    5.6. Modele elementów sieci    423
      5.6.1. Linie przesyłowe i transformatory    423
      5.6.2. Odbiory kompleksowe    425
      5.6.3. Urządzenia FACTS    437
      5.6.4. Modele łącza HVDC    442
  6. Badanie wielomaszynowych SEE    454
    6.1. Badanie stabilności kątowej lokalnej    454
      6.1.1. Stabilność lokalna naturalna    455
      6.1.2. Stabilność lokalna sztuczna    471
    6.2. Badanie stabilności kątowej przejściowej    484
      6.2.1. Metody przemienne    485
      6.2.2. Metody jednoczesne    501
      6.2.3. Porównanie metod    504
      6.2.4. Odwzorowanie zakłóceń    505
      6.2.5. Ocena tłumienia kołysań mocy    507
    6.3. Bezpośrednia metoda Lapunowa    510
      6.3.1. Funkcje energetyczne dla modeli SEE    510
      6.3.2. Wyznaczanie krytycznego czasu trwania zwarcia    520
      6.3.3. Sterowanie bocznikowych urządzeń FACTS    525
      6.3.4. Sterowanie UPFC    542
      6.3.5. Sterowanie generatorów synchronicznych    553
    6.4. Badanie stabilności napięciowej    560
      6.4.1. Krzywe nosowe    561
      6.4.2. Analiza wrażliwości i analiza modalna    566
      6.4.3. Inne metody    569
    6.5. Stabilność w planowaniu rozwoju i pracy SEE    570
      6.5.1. Zdarzenia planistyczne i ekstremalne    571
      6.5.2. Standardy zachowania się SEE    581
      6.5.3. Przykłady kryteriów ilościowych    584
  7. Optymalizacja układów regulacyjnych    593
    7.1. Wymagania formalne stawiane regulatorom    593
    7.2. Metody optymalizacji regulatorów    596
      7.2.1. Optymalizacja oparta na modelach liniowych    600
      7.2.2. Modele klasyczne (IEEE) – regulatory napięcia generatora    612
      7.2.3. Modele klasyczne (IEEE) – stabilizatory systemowe    622
      7.2.4. Regulatory optymalne LQR, LQG    645
      7.2.5. Regulatory krzepkie (odporne) H2, H    649
      7.2.6. Optymalizacja oparta na modelach nieliniowych    660
      7.2.7. Regulatory adaptacyjne    663
    7.3. Weryfi kacja nastawień na obiektach rzeczywistych    671
  8. Metody czasu rzeczywistego    681
    8.1. Układy WAMS    681
      8.1.1. Fazory    681
      8.1.2. Struktura układu WAMS    687
    8.2. Zastosowania układów WAMS    695
      8.2.1. Ocena stanu pracy systemu    695
      8.2.2. Detekcja pracy wyspowej    702
      8.2.3. Obrona stabilności systemu    706
      8.2.4. Tłumienie kołysań elektromechanicznych    709
  9. Wpływ rozproszonych źródeł energii    714
    9.1. Rozproszone źródła energii    714
      9.1.1. Elektrownie wiatrowe    715
      9.1.2. Elektrownie fotowoltaiczne    721
    9.2. Inercja w systemie elektroenergetycznym    722
      9.2.1. Zmienność inercji w systemie    722
      9.2.2. Wpływ inercji na stabilność systemu    736
    9.3. Wirtualna inercja    744
      9.3.1. Idea układu wirtualnej inercji    744
      9.3.2. Wpływ wirtualnej inercji na stabilność systemu    751
      9.3.3. Wirtualna inercja a stabilność połączonych systemów    759
  10. Redukcja modelu    765
    10.1. Typy ekwiwalentów dynamicznych    765
    10.2. Przekształcenia sieci    767
      10.2.1. Eliminacja węzłów    767
      10.2.2. Agregacja węzłów metodą Dimo    771
      10.2.3. Agregacja węzłów metodą Żukowa    773
      10.2.4. Koherencja    776
      10.2.5. Agregacja zespołów wytwórczych    779
      10.2.6. Model zastępczy podsystemu zewnętrznego    779
    10.3. Rozpoznawanie koherencji    781
    10.4. Właściwości ekwiwalentów opartych na koherencji    788
      10.4.1. Elektryczna interpretacja agregacji Żukowa    788
      10.4.2. Model przyrostowy    790
      10.4.3. Modalna interpretacja dokładnej koherencji    794
      10.4.4. Wartości własne i wektory własne modelu zastępczego    799
      10.4.5. Punkty równowagi modelu zredukowanego    808
  Literatura    814
  Dodatek. Podstawy teoretyczne    821
    D.1. Definicje stabilności    821
    D.2. Układy liniowe    823
      D.2.1. Równania różniczkowe zwyczajne    823
      D.2.2. Równanie różniczkowe z współczynnikiem zespolonym    833
      D.2.3. Wartości i wektory własne macierzy    836
      D.2.4. Diagonalizacja macierzy rzeczywistej    841
      D.2.5. Modalna postać równania różniczkowego macierzowego    849
      D.2.6. Równanie zmiennych stanu z wymuszeniami    860
      D.2.7. Analiza modalna układu dynamicznego    861
    D.3. Układy nieliniowe    866
      D.3.1. Funkcje skalarne w przestrzeni stanów    868
      D.3.2. Druga metoda Lapunowa    873
      D.3.3. Pierwsza metoda Lapunowa    883
    D.4. Częściowa inwersja macierzy    886
    D.5. Analiza Prony’ego    887
    D.6. Wybrane prawa elektrotechniki    896
    D.7. Ograniczniki w członach automatyki regulacyjnej    898
    D.8. Metody całkowania numerycznego    902
    D.9. Systemy testowe    909
      D.9.1. System testowy 3G    909
      D.9.2. System testowy 7G (CIGRE)    912
      D.9.3. System testowy 10G (New England)    915
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia