Kształtowanie konkurencyjności małej firmy

Rola doradztwa biznesowego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,96  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,9622,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dla małych przedsiębiorstw doradztwo biznesowe to jedno ze źródeł wiedzy zewnętrznej ułatwiającej prowadzenie działalności. Jest szczególnie istotne dla firm innowacyjnych, które wykorzystują nowe informacje do poszukiwania okazji rynkowych oraz wprowadzają nowe rozwiązania w swoich produktach, procesach czy modelach biznesowych.
W prezentowanej monografii poddano gruntownej analizie szereg czynników wiążących doradztwo biznesowe z konkurencyjnością małych firm innowacyjnych. Wnioski z badań jakościowych i ilościowych wskazują na istotne powiązanie doradztwa biznesowego z konkurencyjnością firm. Na szczególną uwagę zasługuje sformułowany model opisujący pośrednią rolę oddziaływania doradztwa na działalność firmy.
Publikacja jest adresowana do przedstawicieli świata nauki, którzy zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem małą firmą. Stanowi też wartościowy materiał dla studentów przedmiotów biznesowych i ekonomicznych oraz praktyków z sektora doradztwa biznesowego.


Liczba stron248
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-961-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Część I. Konkurencyjność i innowacyjność małych firm    15
  Rozdział 1. Pojęcie i specyfika małej firmy    17
  1.1. Mała firma i jej znaczenie    17
  1.2. Zróżnicowanie małych firm    22
  1.3. Transformacja zarządzania w małej firmie    24
  Rozdział 2. Konkurencyjność małych firm    27
  2.1. Pojęcie konkurencyjności firmy    27
  2.2. Wybrane czynniki i ujęcia konkurencyjności małych firm    30
  2.3. Zróżnicowanie małych firm pod względem innowacyjności i konkurencyjności    37
  Rozdział 3. Innowacyjność małych firm    39
  3.1. Pojęcie innowacji i innowacyjności firm    39
  3.2. Rodzaje innowacyjnych małych firm    42
  3.3. Zdolność innowacyjna firm    45
  Rozdział 4. Zarządzanie wiedzą w małych firmach    49
  4.1. Wprowadzenie    49
  4.2. Pojęcie wiedzy    50
  4.3. Wiedza jawna oraz wiedza ukryta    52
  4.4. Mała firma a potrzeba wiedzy zewnętrznej    53
  4.5. Wiedza biznesowa – znaczenie i źródła jej pozyskiwania przez małą firmę    54
  4.6. Zdolność absorpcji wiedzy    57
  4.7. Podsumowanie    59
  
  Część II. Rola doradztwa biznesowego w rozwoju małych firm – ujęcie modelowe    61
  Rozdział 5. Doradztwo biznesowe jako źródło wiedzy dla małych firm    63
  5.1. Wprowadzenie    63
  5.2. Doradztwo biznesowe dla małej firmy – typy, źródła, ograniczenia    63
  5.3. Wykorzystanie doradztwa biznesowego przez małe firmy    66
  5.4. Ujęcie doradztwa biznesowego dla małych firm    69
  Rozdział 6. Rola doradztwa biznesowego w kształtowaniu konkurencyjności małych innowacyjnych firm – ujęcie czynnikowe    71
  6.1. Wpływ doradztwa biznesowego na konkurencyjność małych innowacyjnych firm – model konceptualny    71
  6.2. Analiza czynników określających konkurencyjność małych innowacyjnych firm    73
  Rozdział 7. Doradztwo biznesowe w ujęciu procesowym    75
  7.1. Problem pomiaru procesu    75
  7.2. Koncepcja pomiaru i jej konsekwencje    77
  7.2.1. Podejście zasobowe jako płaszczyzna analizy    77
  7.2.2. Koncepcja modelu procesowego    78
  7.3. Analiza wpływu doradców    81
  
  Część III. Czynniki konkurencyjności małych innowacyjnych firm z uwzględnieniem doradztwa biznesowego    85
  Rozdział 8. Opis badań ilościowych    87
  8.1. Cele, zakres i metoda badań ilościowych    87
  8.2. Ogólna charakterystyka badanej próby    90
  Rozdział 9. Doradztwo biznesowe w badanych firmach    99
  9.1. Charakterystyka uzyskanych usług doradztwa biznesowego    99
  9.2. Relacje doradca – firma w procesie doradczym    104
  Rozdział 10. Determinanty konkurencyjności małych firm     109
  10.1. Wprowadzenie    109
  10.2. Zależności między konkurencyjnością a wybranymi czynnikami funkcjonowania firm    110
  Rozdział 11. Wpływ doradztwa biznesowego na poziom wiedzy biznesowej i zarządzania    113
  11.1. Wprowadzenie    113
  11.2. Wpływ doradztwa biznesowego na poziom wiedzy biznesowej    114
  11.2.1. Wiedza biznesowa zarządzających a wybrane czynniki funkcjonowania firm    114
  11.2.2. Podniesienie poziomu wiedzy biznesowej kadry zarządzającej w wyniku uzyskania doradztwa biznesowego    115
  11.2.3. Podniesienie poziomu wiedzy biznesowej pracowników w wyniku uzyskania doradztwa biznesowego    118
  11.3. Wpływ doradztwa biznesowego na poziom zarządzania    119
  11.3.1. Zależności między poziomem zarządzania a wybranymi czynnikami funkcjonowania firm    119
  11.3.2. Podniesienie poziomu zarządzania w wyniku uzyskania doradztwa biznesowego    120
  11.4. Wpływ wiedzy biznesowej na zarządzanie firmami    123
  11.5. Wpływ poziomu wiedzy biznesowej i poziomu zarządzania na konkurencyjność firm    124
  Rozdział 12. Determinanty wpływu doradztwa biznesowego na poprawę konkurencyjności firm    127
  12.1. Wprowadzenie    127
  12.2. Wpływ doradztwa biznesowego na poprawę konkurencyjności firm    128
  12.3. Wpływ podniesienia poziomu zarządzania na poprawę konkurencyjności firm    131
  12.4. Wpływ podniesienia poziomu wiedzy biznesowej i podniesienia poziomu zarządzania na poprawę konkurencyjności firm (z uwzględnieniem doradztwa biznesowego)    133
  12.5. Kompetencje menedżerskie a konkurencyjność firm z uwzględnieniem doradztwa biznesowego    136
  12.6. Wpływ doradztwa biznesowego na relację: kompetencje menedżerskie – konkurencyjność firm    139
  12.7. Łączne rezultaty uzyskane w badanych firmach w wyniku korzystania z usług doradztwa biznesowego    142
  12.8. Cechy doradztwa biznesowego a jego wpływ na wyniki firm    144
  Rozdział 13. Podsumowanie i wnioski    147
  
  Część IV. Proces doradztwa w budowaniu konkurencyjności małej firmy – badania jakościowe    151
  Rozdział 14. Cel, zakres i metoda badań    153
  14.1. Cele i zakres badań    153
  14.2. Metodyka badań    155
  14.3. Charakterystyka badanych firm    156
  Rozdział 15. Doradztwo typu U oraz doradztwo typu W    159
  15.1. Podstawowe cechy doradztwa typu U i doradztwa typu W    159
  15.2. Doradztwo typu U – proces i uwarunkowania    162
  15.2.1. Wprowadzenie    162
  15.2.2. Doradztwo o nieznacznym wpływie na konkurencyjność firmy    163
  15.2.3. Doradztwo o umiarkowanym/znacznym wpływie na konkurencyjność firmy    165
  15.2.4. Doradztwo typu W w procesie budowania konkurencyjności firmy    170
  15.2.5. Przebieg procesu doradztwa typu W – znaczenie fazy początkowej oraz diagnozy     183
  15.3. Doradztwo typu U a doradztwo typu W – porównanie cech    185
  15.3.1. Wprowadzenie    185
  15.3.2. Cechy strukturalne    185
  15.3.3. Zaufanie w ramach procesu doradztwa    190
  15.3.4. Wiedza ukryta w ramach procesu doradztwa    192
  Rozdział 16. Postawy wobec doradztwa biznesowego – firmy polskie oraz kontekst międzynarodowy    195
  16.1. Wprowadzenie    195
  16.2. Postawy wobec doradztwa – firmy polskie    196
  16.3. Postawy wobec doradztwa – firmy zagraniczne     198
  Rozdział 17. Podsumowanie i wnioski    201
  
  Część V. Przesłanki i mechanizm doradztwa biznesowego w procesie kształtowania konkurencyjności małych innowacyjnych firm    205
  Rozdział 18. Przesłanki roli doradztwa biznesowego w rozwoju małych firm    207
  Rozdział 19. Mechanizm wpływu doradztwa biznesowego w procesie kształtowania konkurencyjności małych innowacyjnych firm    211
  Rozdział 20. Rekomendacje    219
  20.1. Rekomendacje dla teorii zarządzania małymi innowacyjnymi firmami    219
  20.2. Rekomendacje dla metodyki badań naukowych    221
  20.3. Rekomendacje dla praktyki zarządzania małymi innowacyjnymi firmami    222
  20.4. Rekomendacje dla środowiska doradczego    223
  20.5. Rekomendacje dla polityki rozwoju małego biznesu oraz polityki innowacyjnej    224
  
  Bibliografia    227
  Załączniki    239
  Spis ilustracji    243
  Spis tabel    245
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia